• Prezes Zarządu Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o. o.