Burmistrz Miasta Szczecinek

ogłasza

 

otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą sport seniorów w 2018 roku w zakresie piłki nożnej na poziomie nie niższym niż IV Liga,

 

 

Realizacja zadania nastąpi w formie zlecenia w sposób określony w ogłoszeniu o konkursie.

W załączeniu szczegóły konkursu oraz dokumenty niezbędne do przygotowania oferty na realizację ww. zadania.