Burmistrz Miasta Szczecinek

ogłasza

 

otwarte konkursy ofert na realizację zadań publicznych w 2018 roku

 

 

Realizacja zadania nastąpi w formie zlecenia w sposób określony w ogłoszeniu o konkursie.

W załączeniu szczegóły konkursu oraz dokumenty niezbędne do przygotowania oferty na realizację ww. zadania.