Burmistrz Miasta Szczecinek

 

ogłasza

 

otwarty konkurs ofert
na wsparcie zadań publicznych, których finansowanie zabezpieczone
będzie w części ze źródeł zewnątrznych

 

 

Realizacja zadania nastąpi w formie zlecenia w sposób określony w ogłoszeniu o konkursie.

 

W załączeniu szczegóły konkursu oraz dokumenty niezbędne do przygotowania oferty na realizację ww. zadania.