Burmistrz Miasta Szczecinek

 

ogłasza otwarty konkurs ofert
na realizację przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie zadania pn. "Dystrybucja artykułów spożywczych przeznaczonych dla osób najbardziej potrzebujących z terenu Miasta Szczecinek"

 

 

Realizacja zadania nastąpi w formie zlecenia w sposób określony w ogłoszeniu o konkursie.

 

W załączeniu szczegóły konkursu oraz dokumenty niezbędne do przygotowania oferty na realizację ww. zadania.