Burmistrz Miasta Szczecinek

 

na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875) oraz art. 48 ust. 1 i art. 48b ust. 1-3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1938) w związku z uchwałą Nr XLVI/420/2017 Rady Miasta Szczecinek z dnia 16 paźdzernika 2017 r. w przyjęcia programu zdrowotnego pn. "Rehabilitacja seniorów - mieszkańców Miasta Szczecinek na lata 2017-2020"

 

ogłasza

konkurs ofert na realizatorów programu polityki zdrowotnej pn. "Rehabilitacja seniorów - mieszkańców Miasta Szczecinek na lata 2017-2020".

 

 

Realizacja zadania nastąpi w formie zlecenia w sposób określony w ogłoszeniu o konkursie.

 

W załączeniu szczegóły konkursu oraz dokumenty niezbędne do przygotowania oferty na realizację ww. zadania.