1.    Podstawa prawna:

Art. 23 ust. 1 pkt 1 w związku z art. 19 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r.
o publicznym transporcie zbiorowym (Dz.U. z 2015 r. poz. 1440, z późn. zm.).

2.    Nazwa i adres właściwego organizatora:

Miasto Szczecinek, 78-400 Szczecinek, Pl. Wolności 13.

 

3.    Określenie przewidywanego trybu udzielenia zamówienia:

Na podstawie art. 19 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz.U. z 2015 r. poz. 1440, z późn. zm.) organizator dokona wyboru operatora poprzez bezpośrednie zawarcie umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego.

 

4.    Określenie rodzaju transportu oraz linii komunikacyjnej, linii komunikacyjnych lub sieci komunikacyjnej, na których będą wykonywane przewozy

a)    określenie rodzaju transportu: transport drogowy, przewozy autobusowe,

b)    określenie sieci komunikacyjnej: przewozy autobusowe w publicznym transporcie zbiorowym na sieci komunikacyjnej obejmującej obszar Miasta Szczecinek, dla której Miasto Szczecinek jest organizatorem publicznego transportu zbiorowego.

 

5.    Przewidywana data bezpośredniego zawarcia umowy:

01 stycznia 2019 r.

 

6.    Zmiana informacji:

Na podstawie art. 23 ust. 5 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz.U. z 2015 r. poz. 1440, z późn. zm.) zastrzega się możliwość zmiany powyższych informacji.

 

7.    Miejsce zamieszczenia niniejszego ogłoszenia:

-         Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej,

-         Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Szczecinek,

-         tablica informacyjna w Urzędzie Miasta Szczecinek,

-         strona internetowa Urzędu Miasta Szczecinek (www.szczecinek.pl).                                                                                              BURMISTRZ MIASTA
    
                                                                                            Jerzy Hardie - Douglas