• Dyrektor Miejskiej Jednostki Obsługi Oświaty w Szczecinku