Adres:

ul. Cieślaka 6b
78-400 Szczecinek
tel.: 94 374 12 25
fax: 94 374 12 12
e-mail:
administracja@ zgm-tbs.szczecinek.pl
strona internetowa: www.zgm-tbs.szczecinek.pl

 

Zarząd:

Tomasz Wełk – Prezes Zarządu

 

Rada Nadzorcza:

1.  Zdzisław Zdanowicz

2.  Artur Kotynia

3.  Grzegorz Dąbrowski

 

Przedmiotem działania Spółki jest:

1.  Budowanie lub nabywanie domów mieszkalnych i ich eksploatacja na zasadach najmu.

2.  Przeprowadzanie remontów i modernizacji obiektów przeznaczonych na zaspokajanie potrzeb mieszkaniowych na zasadach najmu.

3.  Wynajmowanie lokali użytkowych znajdujących się w budynkach Spółki.

4.  Sprawowanie na podstawie umów zlecenia zarządu budynkami mieszkalnymi i użytkowymi nie stanowiącymi jej własności.

5.  Budowanie budowli i urządzeń infrastruktury technicznej związanych z funkcjonowaniem zasobu mieszkalnego.