Adres:

ul. Armii Krajowej 81
78-400 Szczecinek
tel.: 94 374 38 66
fax: 94 374 12 73
e-mail: mec@ mec-szczecinek.com.pl
strona internetowa: www.mec-szczecinek.com.pl

Zarząd:

Marek Szabałowski – Prezes Zarządu

 

Rada Nadzorcza:

1.  Izabela Suproń

2.  Tomasz Merk

3.  Władysław Mietlicki

 

Przedmiotem działalności Spółki jest:

1.  Produkcja energii cieplnej.

2.  Dystrybucja energii cieplnej.

3.  Usługi konserwacyjne i remontowe w zakresie instalacji ciepłowniczych.