Podstawa prawna: art. 37 ust. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2020 r. poz. 65, ze zm.)

 

WYMAGANE DOKUMENTY:

1.    Wniosek o zbycie dzierżawionej nieruchomości gruntowej, która została zabudowana.

2.    Załączniki:

·       kopia decyzji pozwolenia na budowę - (oryginał do wglądu),

·       kopia decyzji pozwolenia na użytkowanie – w przypadku braku decyzji pozwolenia na budowę (oryginał do wglądu),

·       kopia umowy dzierżawy zawartej co najmniej na 10 lat - (oryginał do wglądu).

 

OPŁATY:

Nie pobiera się.

 

MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW:

Biuro Obsługi Interesanta.

 

TERMIN ODPOWIEDZI:

Do 60 dni.

 

TERMIN ZAŁATWIENIA WNIOSKU:

Sprawy z zakresu zbywania nieruchomości mają charakter spraw cywilnoprawnych.
Obowiązujące przepisy nie przewidują wiążących terminów na załatwienie wniosków.

 

JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:

Wydział Nieruchomości, pok. nr 203, tel. 94 37 141 41.

 

TRYB ODWOŁAWCZY:

Nie przysługuje.

 

UWAGI:

1.   W przypadku braku decyzji pozwolenia na budowę niezbędna jest decyzja pozwolenie na użytkowanie. Decyzję należy uzyskać w Starostwie Powiatowym w Szczecinku.

2.    W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia i złożenia w Biurze Obsługi Interesanta lub Wydziale Nieruchomości.