„ Burmistrz Miasta Szczecinek informuje, że w siedzibie Urzędu Miasta Pl. Wolności 13 został wywieszony wykaz nieruchomości  obejmujący sprzedaż w trybie bezprzetargowym nieruchomości oznaczonej jako  działka nr 72 o powierzchni 3992m2  w obrębie 18 przy ul. Pilskiej 9-11, wpisanej do KW nr KO1I/00025280/9.

 

 

Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2, upływa z dniem 24.12.2019r.

Wykaz podano do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie go na tablicy ogłoszeń na  okres 21 dni w siedzibie Urzędu Miasta Szczecinek tj.: od 12.11.2019r. do 03.12.2019r.”

 

Szczegółowe informacje zawarte są w poniższym załączniku oraz na stronie www.szczecinek.pl