Burmistrz Miasta Szczecinek informuje, że w siedzibie Urzędu Miasta Pl. Wolności 13 został wywieszony wykaz nieruchomości przeznaczonej do zbycia obejmujący:

- lokal mieszkalny nr 7 położony w budynku przy ul. Warcisława IV 64 w Szczecinku.

W/w lokal przeznaczony jest do zbycia w trybie bezprzetargowym na rzecz najemców na podstawie art. 34 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U.2018.0.2204 t.j.).

Wykaz podano do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie go na tablicy ogłoszeń na okres 21 dni w siedzibie Urzędu Miasta Szczecinek tj.: od 07.10.2019 r. do 28.10.2019 r.