Zamknij okno Drukuj dokument

Informacja o najbliższej sesji Rady Miasta Szczecinek

 

Informuję, że 26 marca 2020 r. o godz. 9:00 w Sali Posiedzeń Nr 101 Urzędu Miasta odbędzie się XX Sesja Rady Miasta Szczecinek.

Mając na uwadze wprowadzone na terenie całego kraju środki zapobiegające epidemii choroby zakaźnej COVID-19 oraz występujące realne zagrożenie rozprzestrzenienia się na terenie miasta Szczecinek koronawirusa podjęłam decyzję, że sesja Rady Miasta Szczecinek zwołana na dzień 26 marca 2020 r. odbędzie się bez udziału gości i publiczności. 

Ww. ograniczenie ma na celu ochronę zdrowia i życia wszystkich osób uczestniczących
w sesji i mam nadzieję, że spotka się z Państwa zrozumieniem.
W trosce o nasze wspólne dobro i zdrowie proszę o wyrozumiałość i dostosowanie się do ww. mojej decyzji.

 Uprzejmie informuję, że przebieg zwołanej sesji na 26 marca 2020 r. będzie można oglądać za pośrednictwem transmisji video na stronie internetowej UM Szczecinek – http://bip.szczecinek.pl/?c=596

 

Poniżej podaję porządek obrad sesji.

 

1.     Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.

2.     Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji: z 30.01.2020 r.

3.     Uchwała w sprawie dokonania zmian w budżecie Miasta Szczecinek na 2020 rok.

4.     Uchwała w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Miasta Szczecinek na lata 2020-2029.

5.     Uchwała w sprawie zbycia nieruchomości stanowiących własność Miasta Szczecinek.

6.     Uchwała w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać projekt budżetu obywatelskiego.

7.     Uchwała w sprawie zasad wynajmowania lokali i pomieszczeń tymczasowych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Szczecinek.

8.     Uchwała w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat oraz trybu ich pobierania.

9.     Uchwała w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania  bezdomności zwierząt na terenie Miasta Szczecinek w 2020 roku.

10.  Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Limanowskiego-1” w Szczecinku.

11.  Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Parkowa II” w Szczecinku.

12. Uchwała w sprawie przystąpienia Miasta Szczecinek do Stowarzyszenia Wał Pomorski 1945.

13. Uchwała w sprawie ustanowienia nagród lub wyróżnień za osiągnięte wyniki sportowe oraz wyróżnień za całokształt osiągnięć w działalności sportowej oraz w sprawie określenia zasad i trybu ich przyznawania.

14. Uchwała w sprawie pozostawienia bez rozpoznania wniosku o wyrażenie zgody na rozwiązanie stosunku pracy z radnym Rady Miasta Szczecinek.

15.  Informacja Przewodniczącej Rady Miasta.

16.  Informacje Przewodniczących Komisji o działalności Komisji nie objętej tematyką sesji.

17.  Informacja z działalności Burmistrza Miasta.

18.  Pytania radnych w sprawach bieżących kierowane do Burmistrza.

19.  Wnioski i oświadczenia radnych.

20.  Zakończenie sesji.

 

                                       (…) Przewodnicząca Rady Miasta Szczecinek

 

Metadane

Źródło informacji:Dariusz Krupski
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Dariusz Krupski
Data wprowadzenia:2019-08-23 12:00:38
Opublikował:Dariusz Krupski
Data publikacji:2019-08-23 12:11:13
Ostatnia zmiana:2020-03-19 09:57:27
Ilość wyświetleń:1126