Zamknij okno Drukuj dokument

Informacja o najbliższej sesji Rady Miasta Szczecinek

XVII sesja Rady Miasta Szczecinek odbędzie się 28 listopada 2019 roku o godz. 9:00 w Sali Posiedzeń Nr 101, I piętro Urzędu Miasta Szczecinek.

Porządek obrad:

1.     Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.

2.     Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji z 31.10.2019 r.

3.     Uchwała w sprawie dokonania zmian w budżecie Miasta Szczecinek na 2019 rok.

4.     Uchwała w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Miasta Szczecinek na lata 2019-2029.

5.     Uchwała w sprawie zbycia nieruchomości stanowiących własność Miasta Szczecinek.

6.     Uchwała w sprawie programu współpracy Miasta Szczecinek z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie na rok 2020.

7.     Informacja Przewodniczącej Rady Miasta.

8.     Informacje Przewodniczących Komisji o działalności Komisji nie objętej tematyką sesji.

9.     Informacja z działalności Burmistrza Miasta.

10.  Pytania radnych w sprawach bieżących kierowane do Burmistrza.

11.  Wnioski i oświadczenia radnych.

12.  Zakończenie sesji.

                                                                            (…) Przewodnicząca Rady Miasta
                                                                                             Szczecinek

Metadane

Źródło informacji:Dariusz Krupski
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Dariusz Krupski
Data wprowadzenia:2019-08-23 12:00:38
Opublikował:Dariusz Krupski
Data publikacji:2019-08-23 12:11:13
Ostatnia zmiana:2019-11-28 08:25:30
Ilość wyświetleń:541