Podatnicy podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego, u których obowiązek podatkowy powstał  lub wygasł po 30 czerwca 2019r., składają deklaracje i informacje podatkowe na nowych, ujednoliconych przez Ministra Finansów wzorach dostępnych na stronie:

https://www.podatki.gov.pl/podatki-i-oplaty-lokalne/formularze/

Broszury informacyjne dotyczące sposobu wypełniania deklaracji i informacji wraz z załącznikami są dostępne poniżej.