Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miasta Szczecinek

Kolorowy pasek

Historia zmian artykułu

Powrót

2013-03-28 15:13:49 Joanna Gawrych Utworzenie
2013-04-03 15:13:16 Joanna Gawrych Zmiana statusu [Przed publikacją] -> [Opublikowany]
2013-04-03 15:16:15 Joanna Gawrych Aktualizacja
2013-04-03 15:17:40 Joanna Gawrych Aktualizacja
2013-04-03 15:19:10 Joanna Gawrych Aktualizacja
2013-04-25 13:18:06 Joanna Gawrych Aktualizacja
2013-06-11 14:02:39 Joanna Gawrych Aktualizacja
2013-07-09 14:46:48 Joanna Gawrych Aktualizacja
2013-08-19 13:18:04 Joanna Gawrych Aktualizacja
2013-08-19 13:21:52 Joanna Gawrych Aktualizacja
2013-09-16 15:31:55 Joanna Gawrych Aktualizacja
2013-09-26 15:08:09 Joanna Gawrych Aktualizacja
2013-09-30 12:25:38 Joanna Gawrych Aktualizacja
2013-10-25 08:29:49 Joanna Gawrych Aktualizacja
2013-11-25 09:32:43 Joanna Gawrych Aktualizacja
2014-02-03 14:33:49 Joanna Gawrych Aktualizacja
2014-04-09 11:23:22 Joanna Gawrych Aktualizacja
2014-04-11 12:18:43 Joanna Gawrych Aktualizacja
2014-05-19 14:59:07 Joanna Gawrych Aktualizacja
2014-06-20 11:14:38 Joanna Gawrych Aktualizacja
2014-07-18 07:40:17 Joanna Gawrych Aktualizacja
2014-07-18 07:40:24 Joanna Gawrych Aktualizacja
2014-08-28 14:25:52 Joanna Gawrych Aktualizacja
2014-09-05 07:42:07 Joanna Gawrych Aktualizacja
2014-09-05 07:49:30 Joanna Gawrych Aktualizacja
2014-09-05 08:35:05 Joanna Gawrych Aktualizacja
2014-11-13 08:12:48 Joanna Gawrych Aktualizacja
2015-01-09 13:04:07 Joanna Gawrych Aktualizacja
2015-01-09 13:06:35 Joanna Gawrych Dodano załącznik o nazwie "Lokalizacja planów miejscowych" w pozycji nr 1
2015-01-09 13:07:50 Joanna Gawrych Aktualizacja
2015-01-09 13:12:36 Joanna Gawrych Aktualizacja
2015-05-04 18:26:54 Joanna Gawrych Aktualizacja
2015-05-04 18:27:04 Joanna Gawrych Usunięto załącznik o nazwie "Lokalizacja planów miejscowych"
2015-05-04 18:27:07 Joanna Gawrych Aktualizacja
2015-05-20 07:57:33 Joanna Gawrych Dodano załącznik o nazwie "Lokalizacja planów miejscowych" w pozycji nr 1
2015-05-20 07:57:36 Joanna Gawrych Aktualizacja
2015-05-20 07:58:39 Joanna Gawrych Aktualizacja
2015-06-03 13:24:47 Joanna Gawrych Aktualizacja
2015-08-20 13:34:11 Joanna Gawrych Aktualizacja
2015-09-03 14:32:43 Joanna Gawrych Aktualizacja
2015-09-22 12:55:06 Joanna Gawrych Aktualizacja
2015-10-12 13:46:44 Joanna Gawrych Aktualizacja
2015-11-06 10:42:00 Joanna Gawrych Aktualizacja
2015-12-09 13:14:18 Joanna Gawrych Aktualizacja
2015-12-28 10:03:12 Joanna Gawrych Usunięto załącznik o nazwie "Lokalizacja planów miejscowych"
2015-12-28 10:03:50 Joanna Gawrych Dodano załącznik o nazwie "Lokalizacja planów miejscowych" w pozycji nr 1
2015-12-28 10:03:51 Joanna Gawrych Aktualizacja
2015-12-29 15:11:13 Joanna Gawrych Aktualizacja
2015-12-30 07:31:15 Joanna Gawrych Aktualizacja
2015-12-30 07:31:26 Joanna Gawrych Aktualizacja
2015-12-30 07:36:19 Joanna Gawrych Aktualizacja
2015-12-30 07:39:37 Joanna Gawrych Aktualizacja
2015-12-30 08:02:41 Joanna Gawrych Aktualizacja
2015-12-30 08:04:56 Joanna Gawrych Aktualizacja
2015-12-30 08:06:30 Joanna Gawrych Aktualizacja
2015-12-30 08:11:00 Joanna Gawrych Aktualizacja
2015-12-30 08:15:12 Joanna Gawrych Aktualizacja
2015-12-30 09:42:51 Joanna Gawrych Aktualizacja
2016-01-14 09:34:50 Joanna Gawrych Aktualizacja
2016-03-30 15:15:01 Joanna Gawrych Aktualizacja
2016-03-30 15:34:27 Joanna Gawrych Aktualizacja
2016-03-30 15:36:38 Joanna Gawrych Aktualizacja
2016-06-22 09:56:09 Joanna Gawrych Aktualizacja
2016-06-22 09:56:22 Joanna Gawrych Usunięto załącznik o nazwie "Lokalizacja planów miejscowych"
2016-06-22 09:58:08 Joanna Gawrych Dodano załącznik o nazwie "Lokalizacja planów miejscowych" w pozycji nr 1
2016-06-22 10:22:09 Joanna Gawrych Aktualizacja
2016-06-22 13:46:27 Joanna Gawrych Aktualizacja
2016-06-22 14:29:34 Joanna Gawrych Aktualizacja
2016-06-22 14:30:54 Joanna Gawrych Aktualizacja
2016-08-10 14:04:18 Joanna Gawrych Aktualizacja
2016-08-11 11:08:52 Joanna Gawrych Usunięto załącznik o nazwie "Lokalizacja planów miejscowych"
2016-08-11 11:10:36 Joanna Gawrych Dodano załącznik o nazwie "Lokalizacja planów miejscowych" w pozycji nr 1
2016-08-11 11:10:42 Joanna Gawrych Aktualizacja
2016-09-23 10:48:34 Joanna Gawrych Aktualizacja
2016-09-23 10:48:47 Joanna Gawrych Usunięto załącznik o nazwie "Lokalizacja planów miejscowych"
2016-09-23 10:50:35 Joanna Gawrych Dodano załącznik o nazwie "Lokalizacja planów miejscowych" w pozycji nr 1
2016-09-23 10:51:07 Joanna Gawrych Aktualizacja
2016-09-27 12:00:08 Joanna Gawrych Aktualizacja
2016-11-08 15:09:40 Joanna Gawrych Aktualizacja
2016-11-08 15:13:21 Joanna Gawrych Dodano załącznik o nazwie "Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Szczecinek" w pozycji nr 2
2016-11-08 15:13:50 Joanna Gawrych Dodano załącznik o nazwie "Mapa nr 1 - struktura użytkowania gruntów w Szczecinku w 2015r." w pozycji nr 3
2016-11-08 15:14:31 Joanna Gawrych Dodano załącznik o nazwie "Mapa nr 2 - obszar o w pełni wykształconej zwartej strukturze funkcjonalno-przestrzennej w granicach administracyjnych m. Szczecinek" w pozycji nr 4
2016-11-08 15:15:04 Joanna Gawrych Dodano załącznik o nazwie "Plansza uwarunkowań (zał. nr 2A do Studium)" w pozycji nr 5
2016-11-08 15:15:33 Joanna Gawrych Dodano załącznik o nazwie "Plansza kierunków (zał. nr 2B do Studium)" w pozycji nr 6
2016-11-08 15:16:13 Joanna Gawrych Aktualizacja
2016-11-08 15:20:48 Joanna Gawrych Przesunięto załącznik o nazwie "Lokalizacja planów miejscowych" na pozycję nr 6
2016-11-08 15:20:49 Joanna Gawrych Aktualizacja
2017-01-23 13:43:38 Joanna Gawrych Aktualizacja
2017-01-23 13:45:30 Joanna Gawrych Usunięto załącznik o nazwie "Lokalizacja planów miejscowych"
2017-01-23 13:47:19 Joanna Gawrych Dodano załącznik o nazwie "Lokalizacja planów miejscowych" w pozycji nr 6
2017-01-23 13:48:59 Joanna Gawrych Aktualizacja
2017-03-08 13:28:26 Joanna Gawrych Aktualizacja
2017-03-08 13:36:19 Joanna Gawrych Aktualizacja
2017-03-08 13:36:43 Joanna Gawrych Usunięto załącznik o nazwie "Lokalizacja planów miejscowych"
2017-03-08 13:38:33 Joanna Gawrych Dodano załącznik o nazwie "Lokalizacja planów miejscowych" w pozycji nr 6
2017-03-08 13:38:57 Joanna Gawrych Aktualizacja
2017-03-09 08:31:22 Joanna Gawrych Aktualizacja
2017-06-12 14:28:35 Joanna Gawrych Aktualizacja
2017-06-12 14:30:21 Joanna Gawrych Aktualizacja
2017-06-12 14:31:54 Joanna Gawrych Aktualizacja
2017-06-26 11:47:59 Joanna Gawrych Aktualizacja
2017-06-26 11:48:16 Joanna Gawrych Usunięto załącznik o nazwie "Lokalizacja planów miejscowych"
2017-06-26 11:50:05 Joanna Gawrych Dodano załącznik o nazwie "Lokalizacja planów miejscowych" w pozycji nr 6
2017-06-26 11:50:10 Joanna Gawrych Aktualizacja
2017-08-31 07:35:27 Joanna Gawrych Aktualizacja
2017-08-31 07:35:55 Joanna Gawrych Usunięto załącznik o nazwie "Lokalizacja planów miejscowych"
2017-08-31 07:37:37 Joanna Gawrych Dodano załącznik o nazwie "Lokalizacja planów miejscowych" w pozycji nr 6
2017-08-31 07:37:39 Joanna Gawrych Aktualizacja
2017-08-31 07:39:54 Joanna Gawrych Aktualizacja
2017-11-23 13:15:05 Joanna Gawrych Aktualizacja
2017-11-29 13:09:52 Joanna Gawrych Aktualizacja
2018-01-31 16:45:44 Joanna Gawrych Aktualizacja
2018-01-31 16:49:21 Joanna Gawrych Usunięto załącznik o nazwie "Lokalizacja planów miejscowych"
2018-01-31 16:51:48 Joanna Gawrych Dodano załącznik o nazwie "Lokalizacja planów miejscowych" w pozycji nr 6
2018-01-31 16:53:35 Joanna Gawrych Aktualizacja
2018-02-13 13:45:31 Wiesław Dorożyński Aktualizacja
2018-03-29 14:10:02 Wiesław Dorożyński Usunięto załącznik o nazwie "Lokalizacja planów miejscowych"
2018-03-29 14:13:43 Wiesław Dorożyński Dodano załącznik o nazwie "Lokalizacja planów miejscowych" w pozycji nr 6
2018-03-29 14:17:03 Wiesław Dorożyński Aktualizacja
2018-03-29 14:27:42 Wiesław Dorożyński Aktualizacja
2018-03-29 14:58:24 Wiesław Dorożyński Aktualizacja
2018-03-30 11:28:11 Wiesław Dorożyński Aktualizacja
2018-03-30 11:37:32 Wiesław Dorożyński Aktualizacja
2018-03-30 11:41:01 Wiesław Dorożyński Aktualizacja
2018-06-22 08:19:40 Seweryn Lecki Aktualizacja
2018-06-22 08:50:30 Seweryn Lecki Aktualizacja
2018-06-22 08:54:14 Seweryn Lecki Aktualizacja
2018-06-25 14:31:05 Seweryn Lecki Aktualizacja
2018-06-25 15:16:27 Seweryn Lecki Usunięto załącznik o nazwie "Lokalizacja planów miejscowych"
2018-06-25 15:16:42 Seweryn Lecki Dodano załącznik o nazwie "Lokalizacja planow miejscowych" w pozycji nr 6
2018-06-25 15:16:52 Seweryn Lecki Aktualizacja
2018-06-25 15:17:44 Seweryn Lecki Aktualizacja
2018-06-25 15:29:16 Seweryn Lecki Aktualizacja
2018-06-27 08:23:13 Seweryn Lecki Aktualizacja
2018-06-27 08:48:54 Seweryn Lecki Aktualizacja
2018-09-05 08:18:37 Seweryn Lecki Aktualizacja
2018-09-05 08:38:25 Seweryn Lecki Aktualizacja
2018-10-11 10:39:23 Seweryn Lecki Aktualizacja
2018-10-11 10:55:43 Seweryn Lecki Aktualizacja zakładki Zagospodarowanie przestrzenne
2018-10-11 10:55:57 Seweryn Lecki Aktualizacja
2018-10-11 10:59:26 Seweryn Lecki Aktualizacja
2018-10-11 11:02:09 Seweryn Lecki Aktualizacja
2018-10-11 11:19:12 Seweryn Lecki Aktualizacja
2018-10-11 11:24:53 Seweryn Lecki Aktualizacja zakładki Zagospodarowanie przestrzenne
2018-10-11 11:25:53 Seweryn Lecki Aktualizacja
2018-11-21 09:58:23 Seweryn Lecki Aktualizacja zakładki „Zagospodarowanie przestrzenne"
2018-11-21 09:58:40 Seweryn Lecki Aktualizacja
2018-11-21 11:04:33 Seweryn Lecki Aktualizacja
2018-11-21 14:21:33 Seweryn Lecki Aktualizacja
2018-11-21 14:29:10 Seweryn Lecki Dodano załącznik o nazwie "Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Trzesieka I" - rysunek " w pozycji nr 7
2018-11-21 14:29:12 Seweryn Lecki Aktualizacja
2018-11-21 14:34:47 Seweryn Lecki Aktualizacja
2018-11-27 15:57:38 Seweryn Lecki Aktualizacja „Zagospodarowanie przestrzenne”
2018-11-29 12:36:41 Seweryn Lecki Aktualizacja
2018-11-30 11:59:47 Seweryn Lecki Usunięto załącznik o nazwie "Lokalizacja planow miejscowych"
2018-11-30 12:00:30 Seweryn Lecki Dodano załącznik o nazwie "Lokalizacja planów miejscowych" w pozycji nr 7
2018-11-30 12:00:52 Seweryn Lecki Dodanie aktualnej mapy lokalizacji planów miejscowych
2019-01-25 13:17:15 Seweryn Lecki Aktualizacja - teksty jednolite
2019-01-28 08:07:28 Seweryn Lecki Aktualizacja zakładki Zagospodarowanie przestrzenne - dodanie tekstó jednolitych oraz planów miejscowych: Polna-4 oraz zmiana tekstowa Szczecińska
2019-01-28 08:08:38 Seweryn Lecki Usunięto załącznik o nazwie "Lokalizacja planów miejscowych"
2019-01-28 08:08:52 Seweryn Lecki Dodano załącznik o nazwie "Lokalizacja planów miejscowych_20190125" w pozycji nr 7
2019-01-28 08:09:33 Seweryn Lecki Aktualizacja zakłądki Zagospodarowanie przestrzenne - dodanie mapę lokalizacji planów miejscowych
2019-02-28 11:28:25 Seweryn Lecki Aktualizacja
2019-04-01 09:09:03 Seweryn Lecki Aktualizacja
2019-04-01 09:09:31 Seweryn Lecki Usunięto załącznik o nazwie "Lokalizacja planów miejscowych_20190125"
2019-04-01 09:09:33 Seweryn Lecki Dodano załącznik o nazwie "Lokalizacja planów miejscowych_20190401" w pozycji nr 7
2019-04-01 09:09:34 Seweryn Lecki Aktualizacja
2019-05-21 12:07:00 Seweryn Lecki Aktualizacja
2019-07-04 10:47:02 Seweryn Lecki Aktualizacja
2019-07-15 08:06:05 Seweryn Lecki Usunięto załącznik o nazwie "Lokalizacja planów miejscowych_20190401"
2019-07-15 08:06:07 Seweryn Lecki Dodano załącznik o nazwie "Lokalizacja planów miejscowych_20190715" w pozycji nr 7
2019-07-15 08:06:08 Seweryn Lecki Aktualizacja
2019-10-09 14:15:29 Seweryn Lecki Aktualizacja

Powrót

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij