Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miasta Szczecinek

Kolorowy pasek

Historia zmian artykułu

Powrót

2011-07-20 11:56:36 Joanna Gawrych Utworzenie
2011-07-20 13:51:57 Joanna Gawrych Dodano załącznik o nazwie "Wykaz rejestrów i ewidencji prowadzonych w Urzędzie Miasta Szczecinek"
2011-07-20 13:51:57 Joanna Gawrych Dodano załącznik o nazwie "Wniosek o udostępnienie danych zgromadzonych w rejestrze publicznym (wzór)"
2011-07-20 13:52:22 Joanna Gawrych Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Wniosek o udostępnienie danych zgromadzonych w rejestrze publicznym (wzór)" na "Wniosek o udostępnienie danych zgromadzonych w rejestrze publicznym"
2011-07-20 13:57:29 Joanna Gawrych Zmiana statusu [Przed publikacją] -> [Opublikowany]
2011-07-20 14:00:50 Joanna Gawrych Usunięto załącznik o nazwie "Wykaz rejestrów i ewidencji prowadzonych w Urzędzie Miasta Szczecinek"
2011-07-20 14:00:50 Joanna Gawrych Dodano załącznik o nazwie "Wykaz rejestrów i ewidencji (w tym rejestrów publicznych) prowadzonych w Urzędzie Miasta Szczecinek"
2011-07-20 14:00:50 Joanna Gawrych Aktualizacja
2011-07-20 14:06:43 Joanna Gawrych Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Wykaz rejestrów i ewidencji (w tym rejestrów publicznych) prowadzonych w Urzędzie Miasta Szczecinek" na "Wykaz rejestrów i ewidencji (w tym rejestrów publicznych) prowadzonych w Urzędzie Miasta Szczecinek"
2011-07-20 14:06:43 Joanna Gawrych Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Wniosek o udostępnienie danych zgromadzonych w rejestrze publicznym" na "Wniosek o udostępnienie danych zgromadzonych w rejestrze publicznym"
2011-07-20 14:06:44 Joanna Gawrych Aktualizacja
2011-09-20 07:01:08 Joanna Gawrych Usunięto załącznik o nazwie "Wykaz rejestrów i ewidencji (w tym rejestrów publicznych) prowadzonych w Urzędzie Miasta Szczecinek"
2011-09-20 07:01:09 Joanna Gawrych Dodano załącznik o nazwie "Wykaz rejestrów i ewidencji (w tym rejestrów publicznych) prowadzonych w Urzędzie Miasta Szczecinek"
2011-09-20 07:01:09 Joanna Gawrych Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Wniosek o udostępnienie danych zgromadzonych w rejestrze publicznym" na "Wniosek o udostępnienie danych zgromadzonych w rejestrze publicznym"
2011-09-20 07:01:09 Joanna Gawrych Aktualizacja
2011-12-30 11:03:24 Joanna Gawrych Dodano załącznik o nazwie "Rejestr żłobków i klubów dziecięcych prowadzących działalność na terenie Gminy Miasto Szczecinek"
2011-12-30 11:03:24 Joanna Gawrych Aktualizacja
2013-02-12 13:45:45 Joanna Gawrych Dodano załącznik o nazwie "Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenie miasta Szczecinek" w pozycji nr 4
2013-02-12 13:45:46 Joanna Gawrych Aktualizacja
2013-03-07 07:01:11 Joanna Gawrych Usunięto załącznik o nazwie "Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenie miasta Szczecinek"
2013-03-07 07:01:11 Joanna Gawrych Dodano załącznik o nazwie "Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenie miasta Szczecinek" w pozycji nr 4
2013-03-07 07:01:11 Joanna Gawrych Aktualizacja
2013-03-07 07:06:40 Joanna Gawrych Usunięto załącznik o nazwie "Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenie miasta Szczecinek"
2013-03-07 07:06:41 Joanna Gawrych Dodano załącznik o nazwie "Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenie miasta Szczecinek" w pozycji nr 4
2013-03-07 07:06:41 Joanna Gawrych Aktualizacja
2013-03-11 11:11:51 Joanna Gawrych Usunięto załącznik o nazwie "Rejestr żłobków i klubów dziecięcych prowadzących działalność na terenie Gminy Miasto Szczecinek"
2013-03-11 11:11:52 Joanna Gawrych Dodano załącznik o nazwie "Rejestr żłobków i klubów dziecięcych prowadzących działalność na terenie Gminy Miasto Szczecinek" w pozycji nr 4
2013-03-11 11:11:52 Joanna Gawrych Aktualizacja
2013-04-12 09:22:29 Joanna Gawrych Usunięto załącznik o nazwie "Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenie miasta Szczecinek"
2013-04-12 09:22:29 Joanna Gawrych Dodano załącznik o nazwie "Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenie miasta Szczecinek" w pozycji nr 4
2013-04-12 09:22:30 Joanna Gawrych Aktualizacja
2013-04-16 13:41:56 Joanna Gawrych Usunięto załącznik o nazwie "Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenie miasta Szczecinek"
2013-04-16 13:41:56 Joanna Gawrych Dodano załącznik o nazwie "Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenie miasta Szczecinek" w pozycji nr 4
2013-04-16 13:41:58 Joanna Gawrych Aktualizacja
2013-04-22 09:06:18 Joanna Gawrych Usunięto załącznik o nazwie "Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenie miasta Szczecinek"
2013-04-22 09:06:18 Joanna Gawrych Dodano załącznik o nazwie "Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenie miasta Szczecinek" w pozycji nr 4
2013-04-22 09:06:19 Joanna Gawrych Aktualizacja
2013-06-21 12:03:42 Joanna Gawrych Usunięto załącznik o nazwie "Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenie miasta Szczecinek"
2013-06-21 12:03:42 Joanna Gawrych Dodano załącznik o nazwie "Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenie miasta Szczecinek" w pozycji nr 4
2013-06-21 12:03:42 Joanna Gawrych Aktualizacja
2013-07-09 07:05:16 Joanna Gawrych Usunięto załącznik o nazwie "Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenie miasta Szczecinek"
2013-07-09 07:05:16 Joanna Gawrych Dodano załącznik o nazwie "Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenie miasta Szczecinek - stan na 8 VII 2013 r." w pozycji nr 4
2013-07-09 07:05:17 Joanna Gawrych Aktualizacja
2013-08-01 16:32:08 Maciej Tośko Usunięto załącznik o nazwie "Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenie miasta Szczecinek - stan na 8 VII 2013 r."
2013-08-01 16:32:08 Maciej Tośko Dodano załącznik o nazwie "Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenie miasta Szczecinek - stan na 8 VII 2013 r." w pozycji nr 4
2013-08-01 16:32:09 Maciej Tośko Aktualizacja
2013-08-01 16:32:50 Maciej Tośko Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenie miasta Szczecinek - stan na 8 VII 2013 r." na "Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenie miasta Szczecinek - stan na 1 VIII 2013 r."
2013-08-01 16:32:52 Maciej Tośko Aktualizacja
2013-08-13 07:42:44 Joanna Gawrych Usunięto załącznik o nazwie "Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenie miasta Szczecinek - stan na 1 VIII 2013 r."
2013-08-13 07:42:44 Joanna Gawrych Dodano załącznik o nazwie "Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenie miasta Szczecinek - stan na 12 VIII 2013 r." w pozycji nr 4
2013-08-13 07:42:45 Joanna Gawrych Aktualizacja
2013-09-02 09:03:34 Joanna Gawrych Usunięto załącznik o nazwie "Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenie miasta Szczecinek - stan na 12 VIII 2013 r."
2013-09-02 09:03:34 Joanna Gawrych Dodano załącznik o nazwie "Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenie miasta Szczecinek - stan na 30.08.2013 r." w pozycji nr 4
2013-09-02 09:03:34 Joanna Gawrych Aktualizacja
2013-09-11 07:36:46 Joanna Gawrych Usunięto załącznik o nazwie "Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenie miasta Szczecinek - stan na 30.08.2013 r."
2013-09-11 07:36:46 Joanna Gawrych Dodano załącznik o nazwie "Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenie miasta Szczecinek - stan na 6.09.2013 r." w pozycji nr 4
2013-09-11 07:36:47 Joanna Gawrych Aktualizacja
2013-11-18 09:48:52 Joanna Gawrych Usunięto załącznik o nazwie "Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenie miasta Szczecinek - stan na 6.09.2013 r."
2013-11-18 09:48:53 Joanna Gawrych Dodano załącznik o nazwie "Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenie miasta Szczecinek - stan na 18.11.2013 r." w pozycji nr 4
2013-11-18 09:48:54 Joanna Gawrych Aktualizacja
2013-11-25 13:57:28 Joanna Gawrych Usunięto załącznik o nazwie "Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenie miasta Szczecinek - stan na 18.11.2013 r."
2013-11-25 13:57:28 Joanna Gawrych Dodano załącznik o nazwie "Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenie miasta Szczecinek - stan na 25.11.2013 r." w pozycji nr 4
2013-11-25 13:57:28 Joanna Gawrych Aktualizacja
2013-12-03 11:36:46 Joanna Gawrych Usunięto załącznik o nazwie "Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenie miasta Szczecinek - stan na 25.11.2013 r."
2013-12-03 11:36:46 Joanna Gawrych Dodano załącznik o nazwie "Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenie miasta Szczecinek - stan na 03.12.2013 r." w pozycji nr 4
2013-12-03 11:36:46 Joanna Gawrych Aktualizacja
2014-01-07 09:40:25 Joanna Gawrych Dodano załącznik o nazwie "Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenie miasta Szczecinek - stan na 03.01.2014 r." w pozycji nr 5
2014-01-07 09:40:26 Joanna Gawrych Aktualizacja
2014-01-20 12:05:38 Joanna Gawrych Usunięto załącznik o nazwie "Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenie miasta Szczecinek - stan na 03.01.2014 r."
2014-01-20 12:05:38 Joanna Gawrych Dodano załącznik o nazwie "Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenie miasta Szczecinek - stan na 03.01.2014 r." w pozycji nr 5
2014-01-20 12:05:39 Joanna Gawrych Aktualizacja
2014-03-05 15:42:52 Joanna Gawrych Usunięto załącznik o nazwie "Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenie miasta Szczecinek - stan na 03.01.2014 r."
2014-03-05 15:42:52 Joanna Gawrych Usunięto załącznik o nazwie "Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenie miasta Szczecinek - stan na 03.12.2013 r."
2014-03-05 15:42:52 Joanna Gawrych Dodano załącznik o nazwie "Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenie miasta Szczecinek - stan na 05.03.2014 r." w pozycji nr 4
2014-03-05 15:42:53 Joanna Gawrych Aktualizacja
2014-08-19 09:56:11 Joanna Gawrych Dodano załącznik o nazwie "Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenie miasta Szczecinek - stan na 19.08.2014 r." w pozycji nr 5
2014-08-19 09:56:12 Joanna Gawrych Aktualizacja
2014-08-19 09:56:20 Joanna Gawrych Usunięto załącznik o nazwie "Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenie miasta Szczecinek - stan na 05.03.2014 r."
2014-08-19 09:56:20 Joanna Gawrych Aktualizacja
2014-10-07 16:41:44 Joanna Gawrych Usunięto załącznik o nazwie "Rejestr żłobków i klubów dziecięcych prowadzących działalność na terenie Gminy Miasto Szczecinek"
2014-10-07 16:41:45 Joanna Gawrych Dodano załącznik o nazwie "Rejestr żłobków i klubów dziecięcych prowadzących działalność na terenie Gminy Miasto Szczecinek" w pozycji nr 4
2014-10-07 16:41:46 Joanna Gawrych Aktualizacja
2014-10-23 13:36:31 Joanna Gawrych Usunięto załącznik o nazwie "Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenie miasta Szczecinek - stan na 19.08.2014 r."
2014-10-23 13:36:31 Joanna Gawrych Dodano załącznik o nazwie "Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenie miasta Szczecinek - stan na 22.10.2014 r." w pozycji nr 4
2014-10-23 13:36:32 Joanna Gawrych Aktualizacja
2014-11-10 12:59:51 Joanna Gawrych Usunięto załącznik o nazwie "Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenie miasta Szczecinek - stan na 22.10.2014 r."
2014-11-10 12:59:51 Joanna Gawrych Dodano załącznik o nazwie "Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenie miasta Szczecinek - stan na 07.11.2014 r." w pozycji nr 4
2014-11-10 12:59:52 Joanna Gawrych Aktualizacja
2015-09-10 12:52:19 Joanna Gawrych Dodano załącznik o nazwie "Rejestr umów zawartych przez Miasto Szczecinek - Urząd Miasta Szczecinek - stan na 10.09.2015r." w pozycji nr 5
2015-09-10 12:52:20 Joanna Gawrych Aktualizacja
2015-10-16 09:43:07 Joanna Gawrych Usunięto załącznik o nazwie "Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenie miasta Szczecinek - stan na 07.11.2014 r."
2015-10-16 09:43:07 Joanna Gawrych Usunięto załącznik o nazwie "Rejestr umów zawartych przez Miasto Szczecinek - Urząd Miasta Szczecinek - stan na 10.09.2015r."
2015-10-16 09:43:08 Joanna Gawrych Dodano załącznik o nazwie "Rejestr umów zawartych przez Miasto Szczecinek - Urząd Miasta Szczecinek - stan na 15.10.2015r." w pozycji nr 4
2015-10-16 09:43:08 Joanna Gawrych Dodano załącznik o nazwie "Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenie miasta Szczecinek - stan na 16.10.2015r." w pozycji nr 5
2015-10-16 09:43:09 Joanna Gawrych Aktualizacja
2016-02-11 12:43:27 Joanna Gawrych Usunięto załącznik o nazwie "Rejestr umów zawartych przez Miasto Szczecinek - Urząd Miasta Szczecinek - stan na 15.10.2015r."
2016-02-11 12:43:27 Joanna Gawrych Dodano załącznik o nazwie "Rejestr umów zawartych w 2015 r. przez Miasto Szczecinek - Urząd Miasta Szczecinek" w pozycji nr 5
2016-02-11 12:43:28 Joanna Gawrych Aktualizacja
2016-02-17 09:55:02 Joanna Gawrych Usunięto załącznik o nazwie "Rejestr żłobków i klubów dziecięcych prowadzących działalność na terenie Gminy Miasto Szczecinek"
2016-02-17 09:55:03 Joanna Gawrych Dodano załącznik o nazwie "Rejestr żłobków i klubów dziecięcych prowadzących działalność na terenie Gminy Miasto Szczecinek" w pozycji nr 5
2016-02-17 09:55:03 Joanna Gawrych Aktualizacja
2016-02-26 10:29:12 Joanna Gawrych Usunięto załącznik o nazwie "Rejestr umów zawartych w 2015 r. przez Miasto Szczecinek - Urząd Miasta Szczecinek"
2016-02-26 10:29:12 Joanna Gawrych Dodano załącznik o nazwie "Rejestr umów zawartych w 2015 r. przez Miasto Szczecinek - Urząd Miasta Szczecinek" w pozycji nr 4
2016-02-26 10:29:13 Joanna Gawrych Aktualizacja
2016-03-21 11:39:50 Joanna Gawrych Usunięto załącznik o nazwie "Rejestr umów zawartych w 2015 r. przez Miasto Szczecinek - Urząd Miasta Szczecinek"
2016-03-21 11:39:50 Joanna Gawrych Dodano załącznik o nazwie "Rejestr umów zawartych w 2015 r. przez Miasto Szczecinek - Urząd Miasta Szczecinek" w pozycji nr 4
2016-03-21 11:39:51 Joanna Gawrych Aktualizacja
2016-03-23 13:39:18 Joanna Gawrych Usunięto załącznik o nazwie "Wykaz rejestrów i ewidencji (w tym rejestrów publicznych) prowadzonych w Urzędzie Miasta Szczecinek"
2016-03-23 13:39:18 Joanna Gawrych Dodano załącznik o nazwie "Wykaz rejestrów i ewidencji (w tym rejestrów publicznych) prowadzonych w Urzędzie Miasta Szczecinek" w pozycji nr 2
2016-03-23 13:39:18 Joanna Gawrych Aktualizacja
2016-04-01 13:51:50 Joanna Gawrych Dodano załącznik o nazwie "Rejestr umów zawartych w 2016r. przez Miasto Szczecinek-Urząd Miasta Szczecinek - stan na 31.03.2016" w pozycji nr 6
2016-04-01 13:51:50 Joanna Gawrych Aktualizacja
2016-08-10 13:50:02 Joanna Gawrych Usunięto załącznik o nazwie "Rejestr umów zawartych w 2016r. przez Miasto Szczecinek-Urząd Miasta Szczecinek - stan na 31.03.2016"
2016-08-10 13:50:03 Joanna Gawrych Dodano załącznik o nazwie "Rejestr umów zawartych w 2016r. przez Miasto Szczecinek-Urząd Miasta Szczecinek - stan na 09.08.2016" w pozycji nr 6
2016-08-10 13:50:03 Joanna Gawrych Aktualizacja
2016-09-20 12:00:12 Joanna Gawrych Usunięto załącznik o nazwie "Rejestr umów zawartych w 2016r. przez Miasto Szczecinek-Urząd Miasta Szczecinek - stan na 09.08.2016"
2016-09-20 12:00:13 Joanna Gawrych Dodano załącznik o nazwie "Rejestr umów zawartych w 2016r. przez Miasto Szczecinek-Urząd Miasta Szczecinek - stan na 19.09.2016" w pozycji nr 6
2016-09-20 12:00:14 Joanna Gawrych Aktualizacja
2016-09-20 14:35:57 Joanna Gawrych Aktualizacja
2016-11-08 07:37:09 Joanna Gawrych Usunięto załącznik o nazwie "Rejestr umów zawartych w 2016r. przez Miasto Szczecinek-Urząd Miasta Szczecinek - stan na 19.09.2016"
2016-11-08 07:37:09 Joanna Gawrych Dodano załącznik o nazwie "Rejestr umów zawartych w 2016r. przez Miasto Szczecinek-Urząd Miasta Szczecinek - stan na 07.11.2016" w pozycji nr 6
2016-11-08 07:37:09 Joanna Gawrych Aktualizacja
2017-01-23 12:43:23 Joanna Gawrych Usunięto załącznik o nazwie "Rejestr umów zawartych w 2016r. przez Miasto Szczecinek-Urząd Miasta Szczecinek - stan na 07.11.2016"
2017-01-23 12:43:23 Joanna Gawrych Dodano załącznik o nazwie "Rejestr umów zawartych w 2016 r. przez Miasto Szczecinek - Urząd Miasta Szczecinek" w pozycji nr 6
2017-01-23 12:43:24 Joanna Gawrych Aktualizacja
2017-01-25 12:41:35 Joanna Gawrych Usunięto załącznik o nazwie "Rejestr umów zawartych w 2016 r. przez Miasto Szczecinek - Urząd Miasta Szczecinek"
2017-01-25 12:41:35 Joanna Gawrych Dodano załącznik o nazwie "Rejestr umów zawartych w 2016 r. przez Miasto Szczecinek - Urząd Miasta Szczecinek" w pozycji nr 6
2017-01-25 12:41:36 Joanna Gawrych Aktualizacja
2017-03-01 08:55:49 Joanna Gawrych Dodano załącznik o nazwie "Rejestr umów zawartych w 2017 r. przez Miasto Szczecinek - Urząd Miasta Szczecinek, stan na 28.02.2017r." w pozycji nr 7
2017-03-01 08:55:50 Joanna Gawrych Aktualizacja
2017-04-05 09:25:23 Joanna Gawrych Usunięto załącznik o nazwie "Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenie miasta Szczecinek - stan na 16.10.2015r."
2017-04-05 09:25:23 Joanna Gawrych Usunięto załącznik o nazwie "Rejestr umów zawartych w 2017 r. przez Miasto Szczecinek - Urząd Miasta Szczecinek, stan na 28.02.2017r."
2017-04-05 09:25:23 Joanna Gawrych Dodano załącznik o nazwie "Rejestr umów zawartych w 2017 r. przez Miasto Szczecinek - Urząd Miasta Szczecinek, stan na 04.04.2017r." w pozycji nr 6
2017-04-05 09:25:23 Joanna Gawrych Dodano załącznik o nazwie "Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenie miasta Szczecinek - stan na 04.04.2017r." w pozycji nr 7
2017-04-05 09:25:24 Joanna Gawrych Aktualizacja
2017-05-04 17:29:30 Joanna Gawrych Usunięto załącznik o nazwie "Rejestr umów zawartych w 2017 r. przez Miasto Szczecinek - Urząd Miasta Szczecinek, stan na 04.04.2017r."
2017-05-04 17:29:30 Joanna Gawrych Dodano załącznik o nazwie "Rejestr umów zawartych w 2017 r. przez Miasto Szczecinek - Urząd Miasta Szczecinek, stan na 02.05.2017r." w pozycji nr 7
2017-05-04 17:29:31 Joanna Gawrych Aktualizacja
2017-06-06 14:42:51 Joanna Gawrych Dodano załącznik o nazwie "Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenie miasta Szczecinek - stan na 06.06.2017r." w pozycji nr 8
2017-06-06 14:42:51 Joanna Gawrych Aktualizacja
2017-06-06 14:43:02 Joanna Gawrych Usunięto załącznik o nazwie "Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenie miasta Szczecinek - stan na 04.04.2017r."
2017-06-06 14:43:02 Joanna Gawrych Aktualizacja
2017-07-13 09:17:32 Joanna Gawrych Usunięto załącznik o nazwie "Rejestr umów zawartych w 2017 r. przez Miasto Szczecinek - Urząd Miasta Szczecinek, stan na 02.05.2017r."
2017-07-13 09:17:32 Joanna Gawrych Dodano załącznik o nazwie "Rejestr umów zawartych w 2017 r. przez Miasto Szczecinek - Urząd Miasta Szczecinek, stan na 12.07.2017r." w pozycji nr 7
2017-07-13 09:17:32 Joanna Gawrych Aktualizacja
2017-08-07 11:05:59 Joanna Gawrych Usunięto załącznik o nazwie "Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenie miasta Szczecinek - stan na 06.06.2017r."
2017-08-07 11:05:59 Joanna Gawrych Dodano załącznik o nazwie "Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenie miasta Szczecinek - stan na 07.08.2017r." w pozycji nr 7
2017-08-07 11:06:00 Joanna Gawrych Aktualizacja
2017-11-10 09:22:11 Joanna Gawrych Usunięto załącznik o nazwie "Rejestr umów zawartych w 2017 r. przez Miasto Szczecinek - Urząd Miasta Szczecinek, stan na 12.07.2017r."
2017-11-10 09:22:11 Joanna Gawrych Dodano załącznik o nazwie "Rejestr umów zawartych w 2017 r. przez Miasto Szczecinek - Urząd Miasta Szczecinek, stan na 09.11.2017r." w pozycji nr 6
2017-11-10 09:22:11 Joanna Gawrych Aktualizacja
2018-01-30 07:55:02 Joanna Gawrych Usunięto załącznik o nazwie "Rejestr umów zawartych w 2017 r. przez Miasto Szczecinek - Urząd Miasta Szczecinek, stan na 09.11.2017r."
2018-01-30 07:55:02 Joanna Gawrych Dodano załącznik o nazwie "Rejestr umów zawartych w 2017 r. przez Miasto Szczecinek - Urząd Miasta Szczecinek" w pozycji nr 7
2018-01-30 07:55:02 Joanna Gawrych Aktualizacja
2018-05-30 15:17:17 Katarzyna Wencław Usunięto załącznik o nazwie "Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenie miasta Szczecinek - stan na 07.08.2017r."
2018-05-30 15:17:17 Katarzyna Wencław Dodano załącznik o nazwie "Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenie miasta Szczecinek - stan na 30.05.2018r." w pozycji nr 7
2018-05-30 15:17:20 Katarzyna Wencław Aktualizacja
2018-06-12 11:42:13 Joanna Gawrych Dodano załącznik o nazwie "Rejestr umów zawartych w 2018 r. przez Miasto Szczecinek - Urząd Miasta Szczecinek, stan na 11.06.2018r." w pozycji nr 8
2018-06-12 11:42:13 Joanna Gawrych Aktualizacja
2019-01-31 10:27:51 Joanna Gawrych Usunięto załącznik o nazwie "Rejestr umów zawartych w 2018 r. przez Miasto Szczecinek - Urząd Miasta Szczecinek, stan na 11.06.2018r."
2019-01-31 10:27:52 Joanna Gawrych Dodano załącznik o nazwie "Rejestr umów zawartych w 2018 r. przez Miasto Szczecinek - Urząd Miasta Szczecinek" w pozycji nr 8
2019-01-31 10:27:52 Joanna Gawrych Aktualizacja
2019-08-07 15:05:20 Joanna Gawrych Dodano załącznik o nazwie "Rejestr umów zawartych w 2019 r. przez Miasto Szczecinek - Urząd Miasta Szczecinek - stan na 06.08.2019r." w pozycji nr 9
2019-08-07 15:05:20 Joanna Gawrych Aktualizacja
2019-12-03 12:49:35 Joanna Gawrych Usunięto załącznik o nazwie "Rejestr umów zawartych w 2019 r. przez Miasto Szczecinek - Urząd Miasta Szczecinek - stan na 06.08.2019r."
2019-12-03 12:49:35 Joanna Gawrych Dodano załącznik o nazwie "Rejestr umów zawartych w 2019 r. przez Miasto Szczecinek - Urząd Miasta Szczecinek - stan na 30.11.2019r." w pozycji nr 9
2019-12-03 12:49:36 Joanna Gawrych Aktualizacja
2020-02-20 11:48:49 Katarzyna Szczepaniak Usunięto załącznik o nazwie "Rejestr umów zawartych w 2019 r. przez Miasto Szczecinek - Urząd Miasta Szczecinek - stan na 30.11.2019r."
2020-02-20 11:48:49 Katarzyna Szczepaniak Dodano załącznik o nazwie "Rejestr umów zawartych w 2019 r. przez Miasto Szczecinek - Urząd Miasta Szczecinek" w pozycji nr 9
2020-02-20 11:48:50 Katarzyna Szczepaniak Aktualizacja
2020-05-07 14:31:24 Katarzyna Szczepaniak Dodano załącznik o nazwie "Rejestr umów zawartych w 2020 r. przez Miasto Szczecinek - Urząd Miasta Szczecinek - stan na 06.05.2020 r." w pozycji nr 10
2020-05-07 14:31:26 Katarzyna Szczepaniak Aktualizacja
2020-08-24 10:43:39 Katarzyna Wencław Usunięto załącznik o nazwie "Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenie miasta Szczecinek - stan na 30.05.2018r."
2020-08-24 10:43:39 Katarzyna Wencław Dodano załącznik o nazwie "Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenie miasta Szczecinek - stan na 24.08.2020 r." w pozycji nr 10
2020-08-24 10:43:41 Katarzyna Wencław Aktualizacja
2020-08-24 10:44:03 Katarzyna Wencław Aktualizacja
2020-09-02 11:44:18 Katarzyna Szczepaniak Dodano załącznik o nazwie "Rejestr umów zawartych w 2020 r. przez Miasto Szczecinek - Urząd Miasta Szczecinek - stan na 01.09.2020 r." w pozycji nr 11
2020-09-02 11:44:19 Katarzyna Szczepaniak Aktualizacja
2020-09-02 12:28:16 Katarzyna Szczepaniak Usunięto załącznik o nazwie "Rejestr umów zawartych w 2020 r. przez Miasto Szczecinek - Urząd Miasta Szczecinek - stan na 06.05.2020 r."
2020-09-02 12:28:18 Katarzyna Szczepaniak Aktualizacja
2021-02-01 14:48:11 Katarzyna Szczepaniak Usunięto załącznik o nazwie "Rejestr umów zawartych w 2020 r. przez Miasto Szczecinek - Urząd Miasta Szczecinek - stan na 01.09.2020 r."
2021-02-01 14:48:11 Katarzyna Szczepaniak Dodano załącznik o nazwie "Rejestr umów zawartych w 2020 r. przez Miasto Szczecinek - Urząd Miasta Szczecinek" w pozycji nr 10
2021-02-01 14:48:12 Katarzyna Szczepaniak Aktualizacja
2021-02-01 14:50:40 Katarzyna Szczepaniak Usunięto załącznik o nazwie "Wykaz rejestrów i ewidencji (w tym rejestrów publicznych) prowadzonych w Urzędzie Miasta Szczecinek"
2021-02-01 14:50:40 Katarzyna Szczepaniak Dodano załącznik o nazwie "Wykaz rejestrów i ewidencji (w tym rejestrów publicznych) prowadzonych w Urzędzie Miasta Szczecinek" w pozycji nr 10
2021-02-01 14:50:41 Katarzyna Szczepaniak Aktualizacja

Powrót

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij