Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miasta Szczecinek

Kolorowy pasek

Historia zmian artykułu

Powrót

2019-01-03 16:49:11 Julia Michałowska Utworzenie
2019-01-03 16:50:10 Julia Michałowska Dodano załącznik o nazwie " Nr 1/2019 z 3 stycznia 2019r. w sprawie utrzymania i opróżniania koszy na śmieci oraz bieżącego utrzymania czystości na terenach miejskich poza pasami drogowymi w granicach administracyjnych Miasta Szczecinek w roku 2019" w pozycji nr 1
2019-01-03 16:50:16 Julia Michałowska Dodano załącznik o nazwie " Nr 2/2019 z 3 stycznia 2019r. w sprawie utrzymania zieleni, parku miejskiego, strefy aktywnego wypoczynku przy ul. Kopernika w Szczecinku w roku 2019" w pozycji nr 2
2019-01-03 16:50:16 Julia Michałowska Dodano załącznik o nazwie " Nr 3/2019 z 3 stycznia 2019r. w sprawie powierzenia prowadzenia i utrzymywania publicznych szaletów, zdrojów ulicznych, placów zabaw, siłowni na powietrzu i zestawów sprawnościowych oraz targowiska miejskiego w 2019 roku" w pozycji nr 3
2019-01-03 16:50:51 Julia Michałowska Zmiana statusu [Przed publikacją] -> [Opublikowany]
2019-01-08 12:46:07 Julia Michałowska Dodano załącznik o nazwie "Nr 4/2019 z 8 stycznia 2019r. w sprawie utraty mocy zarządzenia Nr 48/2014 Burmistrza Miasta Szczecinek" w pozycji nr 4
2019-01-08 12:46:08 Julia Michałowska Aktualizacja
2019-01-08 13:28:48 Joanna Gawrych Usunięto załącznik o nazwie "Nr 4/2019 z 8 stycznia 2019r. w sprawie utraty mocy zarządzenia Nr 48/2014 Burmistrza Miasta Szczecinek"
2019-01-08 13:28:49 Joanna Gawrych Aktualizacja
2019-01-09 14:22:35 Julia Michałowska Dodano załącznik o nazwie "Nr 4/2019 z 9 stycznia 2019r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej ds. opiniowania ofert na realizację zadań własnych Miasta Szczecinek w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży " w pozycji nr 4
2019-01-09 14:22:37 Julia Michałowska Aktualizacja
2019-01-15 08:00:19 Julia Michałowska Dodano załącznik o nazwie "5" w pozycji nr 5
2019-01-15 08:00:20 Julia Michałowska Aktualizacja
2019-01-15 08:01:54 Julia Michałowska Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "5" na " Nr 5/2019 z 11 stycznia 2019r. w sprawie zmiany zarządzenia w sprawie przyznawania ekwiwalentu pieniężnego na pokrycie kosztów reprezentacyjnego ubioru służbowego dla Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego i jego Zastępcy"
2019-01-15 08:01:55 Julia Michałowska Aktualizacja
2019-01-15 11:36:32 Julia Michałowska Dodano załącznik o nazwie "Nr 6/2019 z 15 stycznia 2019r. w sprawie ogłoszenie żałoby na terenie Miasta Szczecinek" w pozycji nr 6
2019-01-15 11:36:33 Julia Michałowska Aktualizacja
2019-01-15 11:37:18 Julia Michałowska Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Nr 6/2019 z 15 stycznia 2019r. w sprawie ogłoszenie żałoby na terenie Miasta Szczecinek" na "Nr 6/2019 z 15 stycznia 2019r. w sprawie ogłoszenia żałoby na terenie Miasta Szczecinek"
2019-01-15 11:37:19 Julia Michałowska Aktualizacja
2019-01-16 13:37:41 Julia Michałowska Dodano załącznik o nazwie " Nr 7/2019 z 16 stycznia 2019r. w sprawie zasad udzielania zamówień publicznych przez Miasto Szczecinek" w pozycji nr 7
2019-01-16 13:37:41 Julia Michałowska Dodano załącznik o nazwie " Nr 8/2019 z 16 stycznia 2019r. w sprawie regulaminu pracy komisji przetargowych przy udzielaniu zamówień publicznych przez Miasto Szczecinek" w pozycji nr 8
2019-01-16 13:37:41 Julia Michałowska Dodano załącznik o nazwie " Nr 9/2019 z 16 stycznia 2019r. w sprawie regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości nieprzekraczającej kwoty wskazanej w art. 4 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych przez Miasto Szczecinek" w pozycji nr 9
2019-01-16 13:37:42 Julia Michałowska Aktualizacja
2019-01-16 14:53:49 Julia Michałowska Dodano załącznik o nazwie "Nr 10/2019 z 16 stycznia 2019r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej" w pozycji nr 10
2019-01-16 14:53:50 Julia Michałowska Aktualizacja
2019-01-17 14:57:18 Julia Michałowska Dodano załącznik o nazwie "Nr 11/2019 z 17 stycznia 2019r. w sprawie treningowego uruchomienia syren alarmowych na terenie Miasta Szczecinek w dniu 19 stycznia 2019r." w pozycji nr 11
2019-01-17 14:57:18 Julia Michałowska Dodano załącznik o nazwie "Nr 12/2019 z 17 stycznia 2019r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania pn. Dystrybucja artykułów spożywczych przeznaczonych dla osób najbardziej potrzebujących z terenu Miasta Szczecinek" w pozycji nr 12
2019-01-17 14:57:19 Julia Michałowska Aktualizacja
2019-01-17 15:10:55 Julia Michałowska Usunięto załącznik o nazwie "Nr 12/2019 z 17 stycznia 2019r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania pn. Dystrybucja artykułów spożywczych przeznaczonych dla osób najbardziej potrzebujących z terenu Miasta Szczecinek"
2019-01-17 15:10:55 Julia Michałowska Dodano załącznik o nazwie "Nr 12/2019 z 17 stycznia 2019r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania pn. Dystrybucja artykułów spożywczych przeznaczonych dla osób najbardziej potrzebujących z terenu Miasta Szczecinek" w pozycji nr 12
2019-01-17 15:10:56 Julia Michałowska Aktualizacja
2019-01-18 12:49:02 Julia Michałowska Dodano załącznik o nazwie " Nr 13/2019 z 18 stycznia 2019r. w sprawie powołania Gminnego Koordynatora badania liczby osób bezdomnych na terenie Miasta Szczecinek" w pozycji nr 13
2019-01-18 12:49:03 Julia Michałowska Aktualizacja
2019-01-21 14:04:34 Julia Michałowska Dodano załącznik o nazwie "Nr 14/2019 z 21 stycznia 2019r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej" w pozycji nr 14
2019-01-21 14:04:35 Julia Michałowska Aktualizacja
2019-01-23 07:56:07 Julia Michałowska Dodano załącznik o nazwie "Nr 15/2019 z 22 stycznia 2019r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej" w pozycji nr 15
2019-01-23 07:56:08 Julia Michałowska Aktualizacja
2019-01-23 11:10:39 Julia Michałowska Dodano załącznik o nazwie "Nr 16/2019 z 23 stycznia 2019r. w sprawie zmiany zarządzenia Nr 10/2019 Burmistrza Miasta Szczecinek z dnia 16 stycznia 2019r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej" w pozycji nr 16
2019-01-23 11:10:40 Julia Michałowska Aktualizacja
2019-01-28 09:42:56 Julia Michałowska Dodano załącznik o nazwie "Nr 17/2019 z 28 stycznia 2019r. w sprawie zgody na oddanie w drodze bezprzetargowej w najem części nieruchomości stanowiących własność Miasta Szczecinek" w pozycji nr 17
2019-01-28 09:42:57 Julia Michałowska Aktualizacja
2019-01-31 08:43:55 Julia Michałowska Dodano załącznik o nazwie " Nr 18/2019 z 30 stycznia 2019r. w sprawie zmiany regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych" w pozycji nr 18
2019-01-31 08:43:56 Julia Michałowska Aktualizacja
2019-01-31 10:41:11 Julia Michałowska Dodano załącznik o nazwie " Nr 20/2019 z 31 stycznia 2019r. w sprawie ustalenia na rok szkolny 2019/2020 harmonogramu postępowania rekrutacyjnego i uzupełniającego do przedszkola, oddziałów przedszkolnych i klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto Szczecinek" w pozycji nr 19
2019-01-31 10:41:12 Julia Michałowska Aktualizacja
2019-01-31 15:03:46 Julia Michałowska Dodano załącznik o nazwie " Nr 19/2019 z 30 stycznia 2019r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Miasta Szczecinek na 2019 rok" w pozycji nr 19
2019-01-31 15:03:47 Julia Michałowska Aktualizacja
2019-02-11 12:07:13 Julia Michałowska Dodano załącznik o nazwie " Nr 21/2019 z 11 lutego 2019r. ws. przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych Miasta Szczecinek uprawnień do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym 2019 i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłoś" w pozycji nr 21
2019-02-11 12:07:14 Julia Michałowska Aktualizacja
2019-02-11 12:08:59 Julia Michałowska Aktualizacja
2019-02-11 12:21:57 Julia Michałowska Aktualizacja
2019-02-11 13:46:25 Julia Michałowska Dodano załącznik o nazwie "Nr 22/2019 z 11 lutego 2019r. ws. powołania Komisji Konkursowej" w pozycji nr 22
2019-02-11 13:46:25 Julia Michałowska Dodano załącznik o nazwie " Nr 23/2019 z 11 lutego 2019r. ws. ogłoszenia otwartych konkursów ofert na realizację w 2019 roku zadań publicznych przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku public" w pozycji nr 23
2019-02-11 13:46:26 Julia Michałowska Aktualizacja
2019-02-12 13:34:47 Julia Michałowska Dodano załącznik o nazwie "Nr 24/2019 z 12 lutego 2019r. w sprawie konsultacji projektu uchwały" w pozycji nr 24
2019-02-12 13:34:48 Julia Michałowska Aktualizacja
2019-02-13 11:54:29 Julia Michałowska Dodano załącznik o nazwie " Nr 25/2019 z 13 lutego 2019r. w sprawie zmiany zarządzenia określającego wysokość opłat za korzystanie z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej wchodzących w skład mienia komunalnego, zarządzanych przez Ośrodek Sportu i Rekreacji" w pozycji nr 25
2019-02-13 11:54:30 Julia Michałowska Aktualizacja
2019-02-18 10:05:49 Anna Przytarska-Dziechciarz Dodano załącznik o nazwie " Nr 26/2019 z 18 lutego 2019r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej nr 1 im. Adama Mickiewicza przy placu Wazów 1 w Szczecinku" w pozycji nr 26
2019-02-18 10:05:59 Anna Przytarska-Dziechciarz Aktualizacja
2019-02-18 11:24:29 Anna Przytarska-Dziechciarz Dodano załącznik o nazwie "Nr 27/2019 z 18 lutego 2019r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej" w pozycji nr 27
2019-02-18 11:24:34 Anna Przytarska-Dziechciarz Aktualizacja
2019-02-19 10:41:17 Anna Przytarska-Dziechciarz Dodano załącznik o nazwie "Nr 28/2019 z 18 lutego 2019r. w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Miasto Szczecinek w 2019 r." w pozycji nr 28
2019-02-19 10:41:21 Anna Przytarska-Dziechciarz Aktualizacja
2019-02-20 14:56:00 Anna Przytarska-Dziechciarz Dodano załącznik o nazwie "Nr 29/2019 z 20 lutego 2019r. w sprawie ustalenia stawek czynszu w lokalach stanowiących mieszkaniowy zasób Miasta Szczecinek" w pozycji nr 29
2019-02-20 14:56:03 Anna Przytarska-Dziechciarz Aktualizacja
2019-02-26 14:25:23 Julia Michałowska Dodano załącznik o nazwie "Nr 30/2019 z 26 lutego 2019r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej" w pozycji nr 30
2019-02-26 14:25:26 Julia Michałowska Aktualizacja
2019-02-27 09:21:54 Julia Michałowska Dodano załącznik o nazwie " Nr 31/2019 z 27 lutego 2019r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w drodze bezprzetargowej w najem części nieruchomości stanowiących własność Miasta Szczecinek" w pozycji nr 31
2019-02-27 09:21:54 Julia Michałowska Dodano załącznik o nazwie "Nr 32/2019 z 27 lutego 2019r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w drodze bezprzetargowej w najem części nieruchomości stanowiących własność Miasta Szczecinek" w pozycji nr 32
2019-02-27 09:21:55 Julia Michałowska Aktualizacja
2019-02-27 12:50:48 Julia Michałowska Dodano załącznik o nazwie " Nr 33/2019 z 27 lutego 2019r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie zadań publicznych, których finansowanie zabezpieczone będzie w całości ze źródeł zewnętrznych" w pozycji nr 33
2019-02-27 12:50:49 Julia Michałowska Aktualizacja
2019-03-04 09:50:57 Julia Michałowska Dodano załącznik o nazwie "Nr 35/2019 z 4 marca 2019r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej" w pozycji nr 34
2019-03-04 09:50:58 Julia Michałowska Aktualizacja
2019-03-04 13:29:13 Julia Michałowska Dodano załącznik o nazwie " Nr 34/2019 z 28 lutego 2019r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Miasta Szczecinek na 2019 rok" w pozycji nr 34
2019-03-04 13:29:14 Julia Michałowska Aktualizacja
2019-03-06 14:39:44 Julia Michałowska Dodano załącznik o nazwie " Nr 36/2019 z 6 marca 2019r. w sprawie upoważnienia pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej do prowadzenia postępowań w sprawach: świadczeń rodzinnych, świadczenia wychowawczego, świadczenia dobry start" w pozycji nr 36
2019-03-06 14:39:44 Julia Michałowska Dodano załącznik o nazwie " Nr 37/2019 z 6 marca 2019r. w sprawie upoważnienia pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej do prowadzenia postępowań w sprawach świadczeń rodzinnych" w pozycji nr 37
2019-03-06 14:39:44 Julia Michałowska Dodano załącznik o nazwie " Nr 38/2019 z 6 marca 2019r. w sprawie upoważnienia pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej do prowadzenia postępowań w sprawach: świadczeń rodzinnych, zasiłków dla opiekunów, świadczenia wychowawczego, jednorazowego świadczenia na podstawie us" w pozycji nr 38
2019-03-06 14:39:44 Julia Michałowska Dodano załącznik o nazwie " Nr 39/2019 z 6 marca 2019r. w sprawie upoważnienia pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej do przeprowadzania wywiadów środowiskowych oraz żądania złożenia oświadczeń majątkowych na potrzeby dodatków mieszkaniowych" w pozycji nr 39
2019-03-06 14:39:45 Julia Michałowska Aktualizacja
2019-03-07 13:57:29 Julia Michałowska Usunięto załącznik o nazwie " Nr 36/2019 z 6 marca 2019r. w sprawie upoważnienia pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej do prowadzenia postępowań w sprawach: świadczeń rodzinnych, świadczenia wychowawczego, świadczenia dobry start"
2019-03-07 13:57:31 Julia Michałowska Dodano załącznik o nazwie " Nr 36/2019 z 6 marca 2019r. w sprawie upoważnienia pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej do prowadzenia postępowań w sprawach: świadczeń rodzinnych, świadczenia wychowawczego, świadczenia dobry start" w pozycji nr 38
2019-03-07 13:57:31 Julia Michałowska Dodano załącznik o nazwie " Nr 37/2019 z 6 marca 2019r. w sprawie upoważnienia pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej do prowadzenia postępowań w sprawach świadczeń rodzinnych" w pozycji nr 39
2019-03-07 13:57:31 Julia Michałowska Dodano załącznik o nazwie " Nr 38/2019 z 6 marca 2019r. w sprawie upoważnienia pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej do prowadzenia postępowań w sprawach: świadczeń rodzinnych, zasiłków dla opiekunów, świadczenia wychowawczego, jednorazowego świadczenia na podstawie us" w pozycji nr 40
2019-03-07 13:57:31 Julia Michałowska Przesunięto załącznik o nazwie " Nr 39/2019 z 6 marca 2019r. w sprawie upoważnienia pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej do przeprowadzania wywiadów środowiskowych oraz żądania złożenia oświadczeń majątkowych na potrzeby dodatków mieszkaniowych" na pozycję nr 41
2019-03-07 13:57:32 Julia Michałowska Aktualizacja
2019-03-07 15:17:26 Julia Michałowska Dodano załącznik o nazwie " Nr 34/2019 z 28 lutego 2019r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Miasta Szczecinek na 2019 rok" w pozycji nr 35
2019-03-07 15:17:26 Julia Michałowska Przesunięto załącznik o nazwie " Nr 36/2019 z 6 marca 2019r. w sprawie upoważnienia pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej do prowadzenia postępowań w sprawach: świadczeń rodzinnych, świadczenia wychowawczego, świadczenia dobry start" na pozycję nr 37
2019-03-07 15:17:26 Julia Michałowska Przesunięto załącznik o nazwie " Nr 37/2019 z 6 marca 2019r. w sprawie upoważnienia pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej do prowadzenia postępowań w sprawach świadczeń rodzinnych" na pozycję nr 39
2019-03-07 15:17:27 Julia Michałowska Aktualizacja
2019-03-07 15:19:28 Julia Michałowska Usunięto załącznik o nazwie " Nr 38/2019 z 6 marca 2019r. w sprawie upoważnienia pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej do prowadzenia postępowań w sprawach: świadczeń rodzinnych, zasiłków dla opiekunów, świadczenia wychowawczego, jednorazowego świadczenia na podstawie us"
2019-03-07 15:19:28 Julia Michałowska Usunięto załącznik o nazwie " Nr 37/2019 z 6 marca 2019r. w sprawie upoważnienia pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej do prowadzenia postępowań w sprawach świadczeń rodzinnych"
2019-03-07 15:19:28 Julia Michałowska Usunięto załącznik o nazwie " Nr 34/2019 z 28 lutego 2019r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Miasta Szczecinek na 2019 rok"
2019-03-07 15:19:30 Julia Michałowska Aktualizacja
2019-03-08 08:20:05 Julia Michałowska Dodano załącznik o nazwie "40" w pozycji nr 40
2019-03-08 08:20:05 Julia Michałowska Dodano załącznik o nazwie "41" w pozycji nr 41
2019-03-08 08:20:05 Julia Michałowska Dodano załącznik o nazwie "42" w pozycji nr 42
2019-03-08 08:20:05 Julia Michałowska Dodano załącznik o nazwie "43" w pozycji nr 43
2019-03-08 08:20:07 Julia Michałowska Aktualizacja
2019-03-08 08:22:19 Julia Michałowska Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "40" na " Nr 40/2019 z 7 marca 2019r. w sprawie ustalenia wzorów zgłoszeń i protokołów w wyborach do rad osiedli"
2019-03-08 08:22:19 Julia Michałowska Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "41" na " Nr 41/2019 z 7 marca 2019r. w sprawie ustalenia wzorów pieczęci Komisji Wyborczych w wyborach do rad osiedli"
2019-03-08 08:22:19 Julia Michałowska Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "42" na " Nr 42/2019 z 7 marca 2019r. w sprawie ustalenia wysokości diety członkom Osiedlowej Komisji Wyborczej"
2019-03-08 08:22:19 Julia Michałowska Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "43" na " Nr 43/2019 z 7 marca 2019r. w sprawie wzoru karty do głosowania do rad osiedli"
2019-03-08 08:22:20 Julia Michałowska Aktualizacja
2019-03-13 13:32:53 Julia Michałowska Dodano załącznik o nazwie "Nr 44/2019 z 13 lutego 2019r. w sprawie wydzielenia lokalu z części mieszkaniowego zasobu Miasta Szczecinek z przeznaczeniem na lokal socjalny" w pozycji nr 44
2019-03-13 13:32:54 Julia Michałowska Aktualizacja
2019-03-14 11:38:27 Julia Michałowska Dodano załącznik o nazwie " Nr 45/2019 z 14 marca 2019r. w sprawie zasad i trybu pracy Komisji rozpatrującej wnioski o udzielanie dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie, roboty budowlane przy zabytku nieruchomym lub ruchomym, wpisanym odrębnie do rejestru zabytków, poło" w pozycji nr 45
2019-03-14 11:38:29 Julia Michałowska Aktualizacja
2019-03-20 15:06:51 Julia Michałowska Dodano załącznik o nazwie "Nr 46/2019 z 20 marca 2019r. w sprawie powołania Osiedlowej Komisji Wyborczej" w pozycji nr 46
2019-03-20 15:06:51 Julia Michałowska Dodano załącznik o nazwie "Nr 47/2019 z 20 marca 2019r. w sprawie powołania Osiedlowej Komisji Wyborczej" w pozycji nr 47
2019-03-20 15:06:51 Julia Michałowska Dodano załącznik o nazwie "Nr 48/2019 z 20 marca 2019r. w sprawie powołania Osiedlowej Komisji Wyborczej" w pozycji nr 48
2019-03-20 15:06:51 Julia Michałowska Dodano załącznik o nazwie "Nr 49/2019 z 20 marca 2019r. w sprawie powołania Osiedlowej Komisji Wyborczej" w pozycji nr 49
2019-03-20 15:06:51 Julia Michałowska Dodano załącznik o nazwie "Nr 50/2019 z 20 marca 2019r. w sprawie powołania Osiedlowej Komisji Wyborczej" w pozycji nr 50
2019-03-20 15:06:51 Julia Michałowska Dodano załącznik o nazwie "Nr 51/2019 z 20 marca 2019r. w sprawie powołania Osiedlowej Komisji Wyborczej" w pozycji nr 51
2019-03-20 15:06:51 Julia Michałowska Dodano załącznik o nazwie "Nr 52/2019 z 20 marca 2019r. w sprawie powołania Osiedlowej Komisji Wyborczej" w pozycji nr 52
2019-03-20 15:06:51 Julia Michałowska Dodano załącznik o nazwie "Nr 53/2019 z 20 marca 2019r. w sprawie powołania Osiedlowej Komisji Wyborczej" w pozycji nr 53
2019-03-20 15:06:51 Julia Michałowska Dodano załącznik o nazwie "Nr 54/2019 z 20 marca 2019r. w sprawie powołania Osiedlowej Komisji Wyborczej" w pozycji nr 54
2019-03-20 15:06:51 Julia Michałowska Dodano załącznik o nazwie "Nr 55/2019 z 20 marca 2019r. w sprawie powołania Osiedlowej Komisji Wyborczej" w pozycji nr 55
2019-03-20 15:06:57 Julia Michałowska Aktualizacja
2019-03-21 14:23:53 Julia Michałowska Dodano załącznik o nazwie "56" w pozycji nr 56
2019-03-21 14:23:53 Julia Michałowska Dodano załącznik o nazwie "57" w pozycji nr 57
2019-03-21 14:23:54 Julia Michałowska Aktualizacja
2019-03-21 14:24:41 Julia Michałowska Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "56" na "Nr 56/2019 z 21 marca 2019r. w sprawie zmiany zarządzenia określającego zasady korzystania z samochodów służbowych"
2019-03-21 14:24:41 Julia Michałowska Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "57" na "Nr 57/2019 z 21 marca 2019r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej"
2019-03-21 14:24:42 Julia Michałowska Aktualizacja
2019-03-26 10:09:37 Julia Michałowska Dodano załącznik o nazwie " Nr 58/2019 z 26 marca 2019r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej nr 1 im. Adama Mickiewicza w Szczecinku przy placu Wazów 1" w pozycji nr 58
2019-03-26 10:09:38 Julia Michałowska Aktualizacja
2019-03-27 10:33:17 Julia Michałowska Dodano załącznik o nazwie "59" w pozycji nr 59
2019-03-27 10:33:22 Julia Michałowska Aktualizacja
2019-03-27 10:34:07 Julia Michałowska Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "59" na "Nr 59/2019 z 26 marca 2019r. w sprawie konsultacji projektów uchwał"
2019-03-27 10:34:08 Julia Michałowska Aktualizacja
2019-03-27 12:46:52 Julia Michałowska Dodano załącznik o nazwie " Nr 60/2019 z 27 marca 2019r. w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta w Szczecinku" w pozycji nr 60
2019-03-27 12:46:52 Julia Michałowska Dodano załącznik o nazwie " Nr 61/2019 z 27 marca 2019r. w sprawie rozpoczęcia procedury rekrutacyjnej na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miasta Szczecinek" w pozycji nr 61
2019-03-27 12:46:52 Julia Michałowska Dodano załącznik o nazwie " Nr 62/2019 z 27 marca 2019r. w sprawie rozpoczęcia procedury rekrutacyjnej na wolne stanowisko kierownicze urzędnicze w Urzędzie Miasta Szczecinek" w pozycji nr 62
2019-03-27 12:46:54 Julia Michałowska Aktualizacja
2019-03-28 15:00:46 Julia Michałowska Dodano załącznik o nazwie "Nr 63/2019 z 28 marca 2019r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej" w pozycji nr 63
2019-03-28 15:00:47 Julia Michałowska Aktualizacja
2019-04-02 10:32:06 Julia Michałowska Dodano załącznik o nazwie " 64/2019 z 29 marca 2019r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Miasta Szczecinek na 2019 rok" w pozycji nr 64
2019-04-02 10:32:07 Julia Michałowska Aktualizacja
2019-04-02 10:32:23 Julia Michałowska Zmieniono nazwę załącznika o nazwie " 64/2019 z 29 marca 2019r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Miasta Szczecinek na 2019 rok" na "Nr 64/2019 z 29 marca 2019r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Miasta Szczecinek na 2019 rok"
2019-04-02 10:32:25 Julia Michałowska Aktualizacja
2019-04-08 13:57:33 Julia Michałowska Dodano załącznik o nazwie " Nr 65/2019 z 8 kwietnia 2019r. w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej nr 1 w Szczecinku, przy placu Wazów 1" w pozycji nr 65
2019-04-08 13:57:33 Julia Michałowska Dodano załącznik o nazwie " Nr 66/2019 z 8 kwietnia 2019r. w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 1 im. Adama Mickiewicza w Szczecinku" w pozycji nr 66
2019-04-08 13:58:15 Julia Michałowska Aktualizacja
2019-04-09 14:07:05 Julia Michałowska Dodano załącznik o nazwie "Nr 67/2019 z 9 kwitnia 2019r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej" w pozycji nr 67
2019-04-09 14:07:08 Julia Michałowska Aktualizacja
2019-04-09 14:07:20 Julia Michałowska Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Nr 67/2019 z 9 kwitnia 2019r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej" na "Nr 67/2019 z 9 kwietnia 2019r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej"
2019-04-09 14:07:21 Julia Michałowska Aktualizacja
2019-04-12 13:03:11 Julia Michałowska Dodano załącznik o nazwie "Nr 68/2019 z 12 kwietnia 2019r. w sprawie rozpoczęcia procedury rekrutacyjnej na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miasta Szczecinek" w pozycji nr 68
2019-04-12 13:03:12 Julia Michałowska Aktualizacja
2019-04-16 08:24:29 Julia Michałowska Dodano załącznik o nazwie "Nr 69/2019 z 25 kwietnia 2019r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej" w pozycji nr 69
2019-04-16 08:24:29 Julia Michałowska Dodano załącznik o nazwie "Nr 70/2019 z 15 kwietnia 2019r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej" w pozycji nr 70
2019-04-16 08:24:29 Julia Michałowska Dodano załącznik o nazwie "Nr 71/2019 z 15 kwietnia 2019r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej" w pozycji nr 71
2019-04-16 08:24:31 Julia Michałowska Aktualizacja
2019-04-16 14:45:26 Julia Michałowska Dodano załącznik o nazwie " Nr 72/2019 z 16 kwietnia 2019r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej" w pozycji nr 72
2019-04-16 14:45:26 Julia Michałowska Dodano załącznik o nazwie " Nr 73/2019 z 16 kwietnia 2019r. w sprawie ustanowienia koordynatora gminnego w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019r." w pozycji nr 73
2019-04-16 14:45:27 Julia Michałowska Aktualizacja
2019-04-17 13:55:57 Julia Michałowska Dodano załącznik o nazwie "74" w pozycji nr 74
2019-04-17 13:55:58 Julia Michałowska Aktualizacja
2019-04-17 13:56:33 Julia Michałowska Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "74" na "Nr 74/2019 z 17 kwietnia 2019r. w sprawie rozpoczęcia procedury na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miasta Szczecinek"
2019-04-17 13:56:34 Julia Michałowska Aktualizacja
2019-04-19 09:30:31 Julia Michałowska Dodano załącznik o nazwie "Nr 75/2019 z 19 kwietnia 2019r w sprawie konsultacji projektu uchwały Rady Miasta Szczecinek w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki tej opłaty oraz stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemnośc" w pozycji nr 75
2019-04-19 09:30:31 Julia Michałowska Dodano załącznik o nazwie " Nr 76/2019 z 19 kwietnia 2019r. w sprawie zwolnienia dyrektorów publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto Szczecinek z obowiązku realizacji tygodniowego wymiaru godzin dydaktycznych" w pozycji nr 76
2019-04-19 09:30:33 Julia Michałowska Aktualizacja
2019-04-26 07:49:30 Julia Michałowska Dodano załącznik o nazwie " Nr 77/2019 z 25 kwietnia 2019r. w sprawie rozpoczęcia procedury rekrutacyjnej na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miasta Szczecinek" w pozycji nr 77
2019-04-26 07:49:31 Julia Michałowska Aktualizacja
2019-04-29 11:30:38 Julia Michałowska Dodano załącznik o nazwie "Nr 78/2019 z 29 kwietnia 2019r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej" w pozycji nr 78
2019-04-29 11:30:39 Julia Michałowska Aktualizacja
2019-04-30 15:03:44 Julia Michałowska Dodano załącznik o nazwie " Nr 81/2019 z 30 kwietnia 2019r. w sprawie zmiany zarządzenia Nr 63/2019 Burmistrza Miasta Szczecinek z dnia 28 marca 2019r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej" w pozycji nr 79
2019-04-30 15:04:08 Julia Michałowska Aktualizacja
2019-04-30 15:18:25 Julia Michałowska Dodano załącznik o nazwie " Nr 80/2019 z 30 kwietnia 2019r. w sprawie powołania operatorów informatycznej obsługi obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019r" w pozycji nr 79
2019-04-30 15:18:27 Julia Michałowska Aktualizacja
2019-05-06 14:43:55 Julia Michałowska Dodano załącznik o nazwie " Nr 79/2019 z 30 kwietnia 2019r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Miasta Szczecinek" w pozycji nr 79
2019-05-06 14:43:55 Julia Michałowska Dodano załącznik o nazwie "Nr 82/2019 z dnia 6 maja 2019r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej" w pozycji nr 82
2019-05-06 14:43:55 Julia Michałowska Dodano załącznik o nazwie "Nr 83/2019 z 6 maja 2019r. w sprawie ustalenia Regulaminu zasad przydzielania pracownikom Urzędu Miasta Szczecinek środków ochrony indywidualnej, środków higieny osobistej oraz dostarczania odzieży i obuwia roboczego" w pozycji nr 83
2019-05-06 14:43:56 Julia Michałowska Aktualizacja
2019-05-07 07:48:34 Joanna Gawrych Usunięto załącznik o nazwie "Nr 82/2019 z dnia 6 maja 2019r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej"
2019-05-07 07:48:40 Joanna Gawrych Aktualizacja
2019-05-07 08:07:51 Julia Michałowska Dodano załącznik o nazwie "82" w pozycji nr 83
2019-05-07 08:07:53 Julia Michałowska Aktualizacja
2019-05-07 08:08:35 Julia Michałowska Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "82" na "Nr 82/2019 z dnia 6 maja 2019r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej"
2019-05-07 08:08:35 Julia Michałowska Przesunięto załącznik o nazwie "82" na pozycję nr 82
2019-05-07 08:08:37 Julia Michałowska Aktualizacja
2019-05-07 09:44:01 Julia Michałowska Usunięto załącznik o nazwie "Nr 83/2019 z 6 maja 2019r. w sprawie ustalenia Regulaminu zasad przydzielania pracownikom Urzędu Miasta Szczecinek środków ochrony indywidualnej, środków higieny osobistej oraz dostarczania odzieży i obuwia roboczego"
2019-05-07 09:44:06 Julia Michałowska Dodano załącznik o nazwie " Nr 83/2019 z 6 maja 2019r. w sprawie ustalenia Regulaminu zasad przydzielania pracownikom Urzędu Miasta Szczecinek środków ochrony indywidualnej, środków higieny osobistej oraz dostarczania odzieży i obuwia roboczego" w pozycji nr 83
2019-05-07 09:44:07 Julia Michałowska Aktualizacja
2019-05-07 15:09:02 Julia Michałowska Dodano załącznik o nazwie "Nr 84/2019 z 7 maja 2019r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej" w pozycji nr 84
2019-05-07 15:09:04 Julia Michałowska Aktualizacja
2019-05-08 14:29:32 Julia Michałowska Dodano załącznik o nazwie "Nr 85/2019 z 8 maja 2019r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej" w pozycji nr 85
2019-05-08 14:29:37 Julia Michałowska Aktualizacja
2019-05-10 10:25:41 Julia Michałowska Usunięto załącznik o nazwie "Nr 53/2019 z 20 marca 2019r. w sprawie powołania Osiedlowej Komisji Wyborczej"
2019-05-10 10:25:47 Julia Michałowska Dodano załącznik o nazwie "Nr 53/2019 z 20 marca 2019r. w sprawie powołania Osiedlowej Komisji Wyborczej" w pozycji nr 54
2019-05-10 10:25:49 Julia Michałowska Aktualizacja
2019-05-10 10:25:59 Julia Michałowska Przesunięto załącznik o nazwie "Nr 53/2019 z 20 marca 2019r. w sprawie powołania Osiedlowej Komisji Wyborczej" na pozycję nr 53
2019-05-10 10:26:00 Julia Michałowska Aktualizacja
2019-05-13 09:55:34 Julia Michałowska Dodano załącznik o nazwie "86" w pozycji nr 86
2019-05-13 09:55:34 Julia Michałowska Dodano załącznik o nazwie "Nr 87/2019 z 13 maja 2019r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej" w pozycji nr 87
2019-05-13 09:55:36 Julia Michałowska Aktualizacja
2019-05-13 09:56:32 Julia Michałowska Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "86" na " Nr 86/2019 z 13 maja 2019r. w sprawie upoważnienia pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej do prowadzenia postępowań w sprawach: świadczeń rodzinnych, świadczenia wychowawczego, jednorazowego świadczenia na podstawie ustawy o wsparciu kobiet w"
2019-05-13 09:56:33 Julia Michałowska Aktualizacja
2019-05-14 10:59:58 Julia Michałowska Dodano załącznik o nazwie " Nr 88/2019 z 14 maja 2019r. w sprawie rozpoczęcia procedury rekrutacyjnej na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miasta Szczecinek" w pozycji nr 88
2019-05-14 11:00:00 Julia Michałowska Aktualizacja
2019-05-21 07:45:49 Julia Michałowska Dodano załącznik o nazwie " Nr 89/2019 z 20 maja 2019r. w sprawie rozpoczęcia procedury rekrutacyjnej na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miasta Szczecinek" w pozycji nr 89
2019-05-21 07:45:52 Julia Michałowska Aktualizacja
2019-05-22 12:27:33 Julia Michałowska Dodano załącznik o nazwie "90" w pozycji nr 90
2019-05-22 12:27:46 Julia Michałowska Aktualizacja
2019-05-22 12:28:15 Julia Michałowska Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "90" na " Nr 90/2019 z 22 maja 2019r. w sprawie zmiany zarządzenia w sprawie powołania operatorów informatycznych obsługi obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019r."
2019-05-22 12:28:17 Julia Michałowska Aktualizacja
2019-05-22 14:00:41 Julia Michałowska Dodano załącznik o nazwie "Nr 91/2019 z 22 maja 2019r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej" w pozycji nr 91
2019-05-22 14:00:42 Julia Michałowska Aktualizacja
2019-05-24 13:28:10 Julia Michałowska Dodano załącznik o nazwie " Nr 92/2019 z 24 maja 2019r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Szczecinku" w pozycji nr 92
2019-05-24 13:28:11 Julia Michałowska Aktualizacja
2019-05-29 10:53:02 Julia Michałowska Dodano załącznik o nazwie "93" w pozycji nr 93
2019-05-29 10:53:02 Julia Michałowska Dodano załącznik o nazwie "94" w pozycji nr 94
2019-05-29 10:53:04 Julia Michałowska Aktualizacja
2019-05-29 10:54:50 Julia Michałowska Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "93" na "Nr 93/2019 z 29 maja 2019r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w drodze bezprzetargowej w najem części nieruchomości stanowiących własność Miasta Szczecinek"
2019-05-29 10:54:50 Julia Michałowska Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "94" na "Nr 94/2019 z 29 maja 2019r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej"
2019-05-29 10:54:51 Julia Michałowska Aktualizacja
2019-05-30 09:14:54 Julia Michałowska Dodano załącznik o nazwie "Nr 95/2019 z 30 maja 2019r. w sprawie ustalenia zasad i trybu wykorzystania środków finansowych przez Radę Osiedla" w pozycji nr 95
2019-05-30 09:14:55 Julia Michałowska Aktualizacja
2019-05-30 16:03:49 Julia Michałowska Dodano załącznik o nazwie "Nr 96/2019 z 30 maja 2019r. w sprawie konsultacji projektu uchwały Rady Miasta Szczecinek w sprawie określenia trybu postępowania o udzielenie dotacji celowej ze środków budżetu Miasta Szczecinek na zadania służące tworzeniu warunków dla rozwoju rodzinnyc" w pozycji nr 96
2019-05-30 16:03:51 Julia Michałowska Aktualizacja
2019-05-30 16:09:35 Julia Michałowska Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Nr 96/2019 z 30 maja 2019r. w sprawie konsultacji projektu uchwały Rady Miasta Szczecinek w sprawie określenia trybu postępowania o udzielenie dotacji celowej ze środków budżetu Miasta Szczecinek na zadania służące tworzeniu warunków dla rozwoju rodzinnyc" na "Nr 96/2019 z 30 maja 2019r. w sprawie konsultacji projektu uchwały Rady Miasta Szczecinek w sprawie określenia trybu postępowania o udzielenie dotacji celowej ze środków budżetu Miasta Szczecinek na zadania służąc
2019-05-30 16:09:36 Julia Michałowska Aktualizacja
2019-06-03 08:25:39 Julia Michałowska Dodano załącznik o nazwie "Nr 98/2019 z 3 czerwca 2019r. w sprawie ustalenia harmonogramu budżetu obywatelskiego Miasta Szczecinek na 2019 rok" w pozycji nr 97
2019-06-03 08:25:40 Julia Michałowska Aktualizacja
2019-06-04 09:56:15 Julia Michałowska Dodano załącznik o nazwie "Nr 97/2019 z 31 maja 2019r. w sprawie dokonania zmian z budżecie Miasta Szczecinek na 2019 rok" w pozycji nr 98
2019-06-04 09:56:16 Julia Michałowska Aktualizacja
2019-06-04 09:56:25 Julia Michałowska Przesunięto załącznik o nazwie "Nr 97/2019 z 31 maja 2019r. w sprawie dokonania zmian z budżecie Miasta Szczecinek na 2019 rok" na pozycję nr 97
2019-06-04 09:56:34 Julia Michałowska Aktualizacja
2019-06-04 14:58:22 Julia Michałowska Dodano załącznik o nazwie "Nr 99/2019 z 4 czerwca 2019r w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej" w pozycji nr 99
2019-06-04 14:58:27 Julia Michałowska Aktualizacja
2019-06-06 11:20:28 Anna Przytarska-Dziechciarz Dodano załącznik o nazwie "Nr 100/2019 z 6 czerwca 2019r w sprawie rozpoczęcia procedury rekrutacyjnej na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miasta Szczecinek" w pozycji nr 100
2019-06-06 11:20:31 Anna Przytarska-Dziechciarz Aktualizacja
2019-06-10 07:42:59 Joanna Gawrych Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Nr 99/2019 z 4 czerwca 2019r w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej" na "Nr 99/2019 z 4 czerwca 2019r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej"
2019-06-10 07:42:59 Joanna Gawrych Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Nr 100/2019 z 6 czerwca 2019r w sprawie rozpoczęcia procedury rekrutacyjnej na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miasta Szczecinek" na "Nr 100/2019 z 6 czerwca 2019r. w sprawie rozpoczęcia procedury rekrutacyjnej na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miasta Szczecinek"
2019-06-10 07:42:59 Joanna Gawrych Aktualizacja
2019-06-11 09:06:34 Julia Michałowska Dodano załącznik o nazwie "Nr 101/2019 z 10 czerwca 2019r w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargów na zbycie nieruchomości stanowiących własność Miasta Szczecinek oraz ustalenia wysokości wadium" w pozycji nr 101
2019-06-11 09:06:35 Julia Michałowska Aktualizacja
2019-06-14 12:25:37 Julia Michałowska Dodano załącznik o nazwie "Nr 102/2019 z 14 czerwca 2019r. w sprawie zmiany Regulaminu wynagradzania pracowników Urzędu Miasta Szczecinek" w pozycji nr 102
2019-06-14 12:25:42 Julia Michałowska Aktualizacja
2019-06-17 10:55:06 Julia Michałowska Dodano załącznik o nazwie "Nr 103/2019 z 17 czerwca 2019r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej" w pozycji nr 103
2019-06-17 10:55:07 Julia Michałowska Aktualizacja
2019-06-18 14:29:20 Julia Michałowska Dodano załącznik o nazwie "Nr 104/2019 z 18 czerwca 2019r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej" w pozycji nr 104
2019-06-18 14:29:23 Julia Michałowska Aktualizacja
2019-06-21 11:56:42 Julia Michałowska Dodano załącznik o nazwie "- Nr 105/2019 z 21 czerwca 2019r. w sprawie rozpoczęcia procedury rekrutacyjnej na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miasta Szczecinek" w pozycji nr 105
2019-06-21 11:56:53 Julia Michałowska Aktualizacja
2019-06-25 13:10:57 Julia Michałowska Dodano załącznik o nazwie "- Nr 106/2019 z 25 czerwca 2019r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej" w pozycji nr 106
2019-06-25 13:11:01 Julia Michałowska Aktualizacja
2019-07-02 10:09:25 Anna Przytarska-Dziechciarz Dodano załącznik o nazwie "Nr 108/2019 z 1 lipca 2019r. w sprawie upoważnienia pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej do prowadzenia postępowań w sprawie świadczeń rodzinnych;" w pozycji nr 107
2019-07-02 10:09:27 Anna Przytarska-Dziechciarz Aktualizacja
2019-07-02 10:12:32 Anna Przytarska-Dziechciarz Dodano załącznik o nazwie "Nr 109/2019 z 1 lipca 2019r. w sprawie upoważnienia pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej do prowadzenia postępowań w sprawie świadczenia wychowawczego" w pozycji nr 108
2019-07-02 10:12:35 Anna Przytarska-Dziechciarz Aktualizacja
2019-07-02 10:14:45 Anna Przytarska-Dziechciarz Dodano załącznik o nazwie " Nr 110/2019 z 1 lipca 2019r. w sprawie upoważnienia pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej do prowadzenia postępowań w sprawie zasiłków dla opiekunów" w pozycji nr 109
2019-07-02 10:14:47 Anna Przytarska-Dziechciarz Aktualizacja
2019-07-02 10:17:40 Anna Przytarska-Dziechciarz Dodano załącznik o nazwie " Nr 111/2019 z 1 lipca 2019r. w sprawie upoważnienia pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej do prowadzenia postępowań w sprawie jednorazowego świadczenia na podstawie ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem"" w pozycji nr 110
2019-07-02 10:17:41 Anna Przytarska-Dziechciarz Aktualizacja
2019-07-02 10:19:32 Anna Przytarska-Dziechciarz Dodano załącznik o nazwie " Nr 112/2019 z 1 lipca 2019r. w sprawie upoważnienia pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej do prowadzenia postępowań w sprawie świadczenia dobry start" w pozycji nr 111
2019-07-02 10:19:33 Anna Przytarska-Dziechciarz Aktualizacja
2019-07-02 10:21:00 Anna Przytarska-Dziechciarz Dodano załącznik o nazwie " Nr 113/2019 z 1 lipca 2019r. w sprawie upoważnienia pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej do prowadzenia postępowań w sprawie świadczeń z funduszu alimentacyjnego" w pozycji nr 112
2019-07-02 10:21:01 Anna Przytarska-Dziechciarz Aktualizacja
2019-07-02 10:22:39 Anna Przytarska-Dziechciarz Dodano załącznik o nazwie " Nr 114/2019 z 1 lipca 2019r. w sprawie upoważnienia pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej do podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych" w pozycji nr 113
2019-07-02 10:22:40 Anna Przytarska-Dziechciarz Aktualizacja
2019-07-02 10:24:28 Anna Przytarska-Dziechciarz Dodano załącznik o nazwie " Nr 115/2019 z 1 lipca 2019r. w sprawie upoważnienia pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej do prowadzenia postępowań w sprawie świadczenia wychowawczego i świadczenia dobry start" w pozycji nr 114
2019-07-02 10:24:30 Anna Przytarska-Dziechciarz Aktualizacja
2019-07-02 10:26:25 Anna Przytarska-Dziechciarz Dodano załącznik o nazwie " Nr 116/2019 z 1 lipca 2019r. w sprawie upoważnienia pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej do wydawania decyzji administracyjnych w sprawach dodatku mieszkaniowego" w pozycji nr 115
2019-07-02 10:26:26 Anna Przytarska-Dziechciarz Aktualizacja
2019-07-02 10:29:45 Anna Przytarska-Dziechciarz Dodano załącznik o nazwie " Nr 117/2019 z 1 lipca 2019r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Szczecinku" w pozycji nr 116
2019-07-02 10:29:47 Anna Przytarska-Dziechciarz Aktualizacja
2019-07-02 10:30:45 Anna Przytarska-Dziechciarz Aktualizacja
2019-07-02 10:32:02 Anna Przytarska-Dziechciarz Dodano załącznik o nazwie " Nr 118/2019 z 1 lipca 2019r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa pracownikom Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej" w pozycji nr 117
2019-07-02 10:32:04 Anna Przytarska-Dziechciarz Aktualizacja
2019-07-02 10:33:44 Anna Przytarska-Dziechciarz Dodano załącznik o nazwie " Nr 119/2019 z 1 lipca 2019r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Szczecinku" w pozycji nr 118
2019-07-02 10:33:46 Anna Przytarska-Dziechciarz Aktualizacja
2019-07-02 10:35:11 Anna Przytarska-Dziechciarz Dodano załącznik o nazwie " Nr 120/2019 z 1 lipca 2019r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Zastępcy Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Szczecinku" w pozycji nr 119
2019-07-02 10:35:14 Anna Przytarska-Dziechciarz Aktualizacja
2019-07-02 10:36:39 Anna Przytarska-Dziechciarz Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Nr 108/2019 z 1 lipca 2019r. w sprawie upoważnienia pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej do prowadzenia postępowań w sprawie świadczeń rodzinnych;" na "Nr 108/2019 z 1 lipca 2019r. w sprawie upoważnienia pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej do prowadzenia postępowań w sprawie świadczeń rodzinnych"
2019-07-02 10:36:41 Anna Przytarska-Dziechciarz Aktualizacja
2019-07-02 14:18:51 Anna Przytarska-Dziechciarz Dodano załącznik o nazwie " Nr 107/2019 z 28 czerwca 2019r. w sprawie dokonania zmian w budżecie miasta Szczecinek na 2019 rok" w pozycji nr 107
2019-07-02 14:18:53 Anna Przytarska-Dziechciarz Aktualizacja
2019-07-05 11:51:14 Julia Michałowska Dodano załącznik o nazwie " Nr 121/2019 z 5 lipca 2019r. w sprawie powołania Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Szczecinku" w pozycji nr 121
2019-07-05 11:51:14 Julia Michałowska Dodano załącznik o nazwie " Nr 122/2019 z 5 lipca 2019r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 2/2019 w sprawie utrzymania zieleni, parku miejskiego i strefy aktywnego wypoczynku przy ul. Kopernika w Szczecinku w roku 2019r" w pozycji nr 122
2019-07-05 11:51:17 Julia Michałowska Aktualizacja
2019-07-10 15:28:11 Julia Michałowska Dodano załącznik o nazwie "Nr 123/2019 z 10 lipca 2019 roku w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej" w pozycji nr 123
2019-07-10 15:28:11 Julia Michałowska Dodano załącznik o nazwie "Nr 124/2019 z 10 lipca 2019 roku w sprawie przeprowadzenia głosowania w sprawie wyboru zadań w ramach budżetu obywatelskiego Miasta Szczecinek na 2019 rok oraz wzoru karty do głosowania i wyznaczenia punktów głosowania" w pozycji nr 124
2019-07-10 15:28:19 Julia Michałowska Aktualizacja
2019-07-11 07:52:26 Julia Michałowska Usunięto załącznik o nazwie "Nr 123/2019 z 10 lipca 2019 roku w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej"
2019-07-11 07:52:38 Julia Michałowska Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Nr 124/2019 z 10 lipca 2019 roku w sprawie przeprowadzenia głosowania w sprawie wyboru zadań w ramach budżetu obywatelskiego Miasta Szczecinek na 2019 rok oraz wzoru karty do głosowania i wyznaczenia punktów głosowania" na "Nr 123/2019 z 10 lipca 2019 roku w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej"
2019-07-11 07:52:38 Julia Michałowska Przesunięto załącznik o nazwie "Nr 124/2019 z 10 lipca 2019 roku w sprawie przeprowadzenia głosowania w sprawie wyboru zadań w ramach budżetu obywatelskiego Miasta Szczecinek na 2019 rok oraz wzoru karty do głosowania i wyznaczenia punktów głosowania" na pozycję nr 123
2019-07-11 07:52:38 Julia Michałowska Dodano załącznik o nazwie " Nr 124/2019 z 10 lipca 2019 roku w sprawie przeprowadzenia głosowania w sprawie wyboru zadań w ramach budżetu obywatelskiego Miasta Szczecinek na 2019 rok oraz wzoru karty do głosowania i wyznaczenia punktów głosowania" w pozycji nr 124
2019-07-11 07:52:43 Julia Michałowska Aktualizacja
2019-07-11 08:26:50 Julia Michałowska Usunięto załącznik o nazwie " Nr 124/2019 z 10 lipca 2019 roku w sprawie przeprowadzenia głosowania w sprawie wyboru zadań w ramach budżetu obywatelskiego Miasta Szczecinek na 2019 rok oraz wzoru karty do głosowania i wyznaczenia punktów głosowania"
2019-07-11 08:27:03 Julia Michałowska Dodano załącznik o nazwie " Nr 124/2019 z 10 lipca 2019 roku w sprawie przeprowadzenia głosowania w sprawie wyboru zadań w ramach budżetu obywatelskiego Miasta Szczecinek na 2019 rok oraz wzoru karty do głosowania i wyznaczenia punktów głosowania" w pozycji nr 124
2019-07-11 08:27:05 Julia Michałowska Aktualizacja
2019-07-12 12:42:04 Julia Michałowska Dodano załącznik o nazwie "Nr 125/2019 z 12 lipca 2019r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej" w pozycji nr 125
2019-07-12 12:42:05 Julia Michałowska Aktualizacja
2019-07-15 10:27:38 Julia Michałowska Dodano załącznik o nazwie " Nr 126/2019 z 15 lipca 2019r. w sprawie ogłoszenia naboru wniosków o udzielenie dotacji celowej ze środków budżetu Miasta Szczecinek na zadania służące tworzeniu warunków dla rozwoju rodzinnych ogródków działkowych" w pozycji nr 126
2019-07-15 10:27:40 Julia Michałowska Aktualizacja
2019-07-15 14:59:01 Julia Michałowska Dodano załącznik o nazwie "Nr 127/2019 z 15 lipca 2019r. w sprawie zmiany zarządzenia Nr 2/2019 Burmistrza Miasta Szczecinek z dnia 03.01.2019 r. w sprawie utrzymania zieleni, parku miejskiego i strefy aktywnego wypoczynku przy ul. Kopernika w Szczecinku w roku 2019" w pozycji nr 127
2019-07-15 14:59:41 Julia Michałowska Aktualizacja
2019-07-17 10:26:10 Julia Michałowska Dodano załącznik o nazwie "128" w pozycji nr 128
2019-07-17 10:26:27 Julia Michałowska Aktualizacja
2019-07-17 10:26:37 Julia Michałowska Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "128" na "Nr 128/2019 z 17 lipca 2019r. w sprawie rozpoczęcia procedury rekrutacyjnej na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miasta Szczecinek"
2019-07-17 10:26:38 Julia Michałowska Aktualizacja
2019-07-19 09:26:38 Julia Michałowska Dodano załącznik o nazwie "Nr 129/2019 z 18 lipca 2019r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej" w pozycji nr 129
2019-07-19 09:27:12 Julia Michałowska Aktualizacja
2019-07-23 09:41:59 Julia Michałowska Dodano załącznik o nazwie "Nr 130/2019 z 23 lipca 2019r w sprawie powołania Komisji Przetargowej" w pozycji nr 130
2019-07-23 09:42:04 Julia Michałowska Aktualizacja
2019-07-23 15:16:57 Julia Michałowska Aktualizacja
2019-07-30 14:07:12 Anna Przytarska-Dziechciarz Dodano załącznik o nazwie "Nr 131/2019 z 30 lipca 2019r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej" w pozycji nr 131
2019-07-30 14:07:20 Anna Przytarska-Dziechciarz Aktualizacja
2019-07-30 14:10:01 Anna Przytarska-Dziechciarz Dodano załącznik o nazwie "Nr 132/2019 z 30 lipca 2019r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej" w pozycji nr 132
2019-07-30 14:10:06 Anna Przytarska-Dziechciarz Aktualizacja
2019-08-01 11:50:40 Anna Przytarska-Dziechciarz Dodano załącznik o nazwie "Nr 134/2019 z 01 sierpnia 2019r. w sprawie sprostowania oczywistej omyłki w zarządzeniu Nr 18/2019 Burmistrza Miasta Szczecinek z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie zmiany regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń" w pozycji nr 133
2019-08-01 11:50:42 Anna Przytarska-Dziechciarz Aktualizacja
2019-08-05 09:29:26 Anna Przytarska-Dziechciarz Dodano załącznik o nazwie "Nr 133/2019 z 31 lipca 2019r. w sprawie dokonania zmain w budżecie miasta Szczecinek na 2019 rok" w pozycji nr 133
2019-08-05 09:29:28 Anna Przytarska-Dziechciarz Aktualizacja
2019-08-07 10:10:56 Anna Przytarska-Dziechciarz Dodano załącznik o nazwie "Nr 135/2019 z 06 sierpnia 2019r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej" w pozycji nr 135
2019-08-07 10:10:58 Anna Przytarska-Dziechciarz Aktualizacja
2019-08-07 13:22:22 Anna Przytarska-Dziechciarz Dodano załącznik o nazwie "Nr 136/2019 z 07 sierpnia 2019r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego" w pozycji nr 136
2019-08-07 13:22:24 Anna Przytarska-Dziechciarz Aktualizacja
2019-08-07 15:03:43 Anna Przytarska-Dziechciarz Dodano załącznik o nazwie "Nr 137/2019 z 07 sierpnia 2019r. w sprawie zmiany zarządzenia określającego zasady korzystania z samochodów służbowych" w pozycji nr 137
2019-08-07 15:03:47 Anna Przytarska-Dziechciarz Aktualizacja
2019-08-13 11:31:55 Julia Michałowska Dodano załącznik o nazwie "138" w pozycji nr 138
2019-08-13 11:32:01 Julia Michałowska Aktualizacja
2019-08-13 11:33:30 Julia Michałowska Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "138" na " Nr 138/2019 z 13 sierpnia 2019r. w sprawie zmiany zarządzenia w sprawie określenia zasad przeprowadzenia szkoleń w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy"
2019-08-13 11:33:31 Julia Michałowska Aktualizacja
2019-08-20 11:58:47 Julia Michałowska Dodano załącznik o nazwie " Nr 139/2019 z 20 sierpnia 2019r. w sprawie ustalenia terminu składania wniosków o udzielenie pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych" w pozycji nr 139
2019-08-20 11:58:47 Julia Michałowska Dodano załącznik o nazwie " Nr 140/2019 z 20 sierpnia 2019r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w drodze bezprzetargowej w najem części nieruchomości stanowiących własność Miasta Szczecinek" w pozycji nr 140
2019-08-20 11:58:48 Julia Michałowska Aktualizacja
2019-08-28 15:03:05 Julia Michałowska Dodano załącznik o nazwie "Nr 141/2019 z 28 sierpnia 2019r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w drodze bezprzetargowej w najem części nieruchomości stanowiących własność Miasta Szczecinek" w pozycji nr 141
2019-08-28 15:03:10 Julia Michałowska Aktualizacja
2019-08-30 13:04:53 Julia Michałowska Dodano załącznik o nazwie " Nr 142/2019 z 30 sierpnia 2019r w sprawie zmiany zarządzenia w sprawie powołania Miejskiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej" w pozycji nr 142
2019-08-30 13:04:56 Julia Michałowska Aktualizacja
2019-09-03 14:47:22 Julia Michałowska Dodano załącznik o nazwie " Nr 143/2019 z 30 sierpnia 2019r. w sprawie dokonania zmian w budżecie miasta Szczecinek na 2019 rok" w pozycji nr 143
2019-09-03 14:47:22 Julia Michałowska Dodano załącznik o nazwie " Nr 144/2019 z 3 września 2019r. w sprawie ustanowienia koordynatora gminnego w wyborach do Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej i Senatu Rzeczpospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019r" w pozycji nr 144
2019-09-03 14:47:24 Julia Michałowska Aktualizacja
2019-09-05 11:49:52 Julia Michałowska Dodano załącznik o nazwie " Nr 145/2019 z 5 września 2019r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w drodze bezprzetargowej w najem części nieruchomości stanowiących własność Miasta Szczecinek" w pozycji nr 145
2019-09-05 11:49:54 Julia Michałowska Aktualizacja
2019-09-06 07:49:47 Julia Michałowska Dodano załącznik o nazwie " Nr 146/2019 z 5 września 2019r. w sprawie zmiany zarządzenia określającego zasady korzystania z samochodów służbowych" w pozycji nr 146
2019-09-06 07:50:01 Julia Michałowska Aktualizacja
2019-09-10 09:15:20 Julia Michałowska Dodano załącznik o nazwie " Nr 147/2019 z 9 września 2019r. w sprawie zmiany Regulaminu pracy Urzędu Miasta Szczecinek" w pozycji nr 147
2019-09-10 09:15:24 Julia Michałowska Aktualizacja
2019-09-11 12:56:33 Julia Michałowska Dodano załącznik o nazwie "Nr 148/2019 z 11 września 2019r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej" w pozycji nr 148
2019-09-11 12:56:36 Julia Michałowska Aktualizacja
2019-09-16 12:03:30 Julia Michałowska Dodano załącznik o nazwie " Nr 149/2019 z 16 września 2019r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej" w pozycji nr 149
2019-09-16 12:03:30 Julia Michałowska Dodano załącznik o nazwie " Nr 150/2019 z 16 września 2019r. w sprawie uzupełnienia jednolitego rzeczowego wykazu akt organów gminy i związków międzygminnych oraz urzędów obsługujących te organy" w pozycji nr 150
2019-09-16 12:03:40 Julia Michałowska Aktualizacja
2019-09-25 11:06:47 Julia Michałowska Dodano załącznik o nazwie "Nr 151/2019 z 25 września 2019r. w sprawie wyznaczenia osób dokonujących odbioru dofinansowanych przez Miasto Szczecinek prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych przy wschodniej elewacji wieży kościoła Narodzenia Najświętszej Maryi Pann" w pozycji nr 151
2019-09-25 11:06:49 Julia Michałowska Aktualizacja
2019-09-25 11:18:10 Julia Michałowska Dodano załącznik o nazwie "Nr 152/2019 z 25 września 2019r. w sprawie powołania operatorów informatycznej obsługi obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019r" w pozycji nr 152
2019-09-25 11:20:45 Julia Michałowska Aktualizacja
2019-09-26 08:32:09 Julia Michałowska Dodano załącznik o nazwie " Nr 153/2019 z 26 września 2019r. w sprawie upoważnienia pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej do prowadzenia postępowań w sprawie wskazanych świadczeń rodzinnych" w pozycji nr 153
2019-09-26 08:32:09 Julia Michałowska Dodano załącznik o nazwie " Nr 154/2019 z 26 września 2019r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w drodze bezprzetargowej w najem części nieruchomości stanowiących własność Miasta Szczecinek" w pozycji nr 154
2019-09-26 08:32:10 Julia Michałowska Aktualizacja
2019-09-30 09:12:13 Julia Michałowska Dodano załącznik o nazwie "Nr 156/2019 z 30 września 2019r. w sprawie upoważnienia Sekretarza Miasta" w pozycji nr 155
2019-09-30 09:13:31 Julia Michałowska Aktualizacja
2019-10-01 12:02:09 Julia Michałowska Dodano załącznik o nazwie "Nr 157/2019 z 2 października 2019r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej" w pozycji nr 156
2019-10-01 12:02:10 Julia Michałowska Aktualizacja
2019-10-01 12:27:13 Julia Michałowska Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Nr 157/2019 z 2 października 2019r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej" na "Nr 157/2019 z 1 października 2019r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej"
2019-10-01 12:27:14 Julia Michałowska Aktualizacja
2019-10-01 13:49:36 Julia Michałowska Dodano załącznik o nazwie " Nr 158/2019 z 1 października 2019r. w sprawie konsultacji projektu Programu współpracy Miasta Szczecinek z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego" w pozycji nr 157
2019-10-01 13:49:36 Julia Michałowska Dodano załącznik o nazwie "Nr 159/2019 z 1 października 2019r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej" w pozycji nr 158
2019-10-01 13:49:38 Julia Michałowska Aktualizacja
2019-10-03 07:50:25 Julia Michałowska Dodano załącznik o nazwie " Nr 160/2019 z 2 października 2019r. w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na wybór realizatorów programu polityki zdrowotnej pn.: "Rehabilitacja seniorów - mieszkańców Miasta Szczecinek na lata 2017-2020"" w pozycji nr 159
2019-10-03 07:50:27 Julia Michałowska Aktualizacja
2019-10-03 12:20:47 Julia Michałowska Dodano załącznik o nazwie " Nr 155/2019 z 30 września 2019r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Miasta Szczecinek na 2019 rok" w pozycji nr 155
2019-10-03 12:20:49 Julia Michałowska Aktualizacja
2019-10-03 13:49:47 Julia Michałowska Dodano załącznik o nazwie " Nr 161/2019 z 3 października 2019r. w sprawie rozpoczęcia procedury rekrutacyjnej na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miasta Szczecinek" w pozycji nr 161
2019-10-03 13:49:49 Julia Michałowska Aktualizacja
2019-10-07 10:21:43 Julia Michałowska Dodano załącznik o nazwie " Nr 162/2019 z 7 października 2019r. w sprawie wdrożenia narzędzi zarządczych dla potrzeb zarządzania satysfakcją klienta w Urzędzie Miasta Szczecinek" w pozycji nr 162
2019-10-07 10:21:45 Julia Michałowska Aktualizacja
2019-10-15 09:02:29 Julia Michałowska Dodano załącznik o nazwie "Nr 163/2019 z 15 października 2019r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej" w pozycji nr 163
2019-10-15 09:08:17 Julia Michałowska Aktualizacja
2019-10-17 13:35:24 Julia Michałowska Dodano załącznik o nazwie " Nr 164/2019 z 17 października 2019r. w sprawie ustalenia zasad korzystania ze służbowych telefonów komórkowych przez pracowników Urzędu Miasta w Szczecinku" w pozycji nr 164
2019-10-17 13:35:24 Julia Michałowska Dodano załącznik o nazwie "Nr 165/2019 z 17 października 2019r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej" w pozycji nr 165
2019-10-17 13:35:24 Julia Michałowska Dodano załącznik o nazwie " Nr 166/2019 z 17 października 2019r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Nr III/7/2019 Rady Osiedla Koszalińsko-Kołobrzeska w Szczecinku" w pozycji nr 166
2019-10-17 13:35:24 Julia Michałowska Dodano załącznik o nazwie " Nr 167/2019 z 17 października 2019r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Nr III/6/2019 Rady Osiedla Koszalińsko-Kołobrzeska w Szczecinku" w pozycji nr 167
2019-10-17 13:35:24 Julia Michałowska Dodano załącznik o nazwie " Nr 167/2019 z 17 października 2019r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Nr III/5/2019 Rady Osiedla Koszalińsko-Kołobrzeska w Szczecinku" w pozycji nr 168
2019-10-17 14:45:58 Julia Michałowska Aktualizacja
2019-10-17 14:47:38 Julia Michałowska Zmieniono nazwę załącznika o nazwie " Nr 167/2019 z 17 października 2019r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Nr III/5/2019 Rady Osiedla Koszalińsko-Kołobrzeska w Szczecinku" na "Nr 168/2019 z 17 października 2019r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Nr III/5/2019 Rady Osiedla Koszalińsko-Kołobrzeska w Szczecinku"
2019-10-17 14:47:39 Julia Michałowska Aktualizacja
2019-10-23 08:01:20 Julia Michałowska Dodano załącznik o nazwie "Nr 169/2019 z 23 października 2019r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej" w pozycji nr 169
2019-10-23 08:01:43 Julia Michałowska Aktualizacja
2019-10-23 14:20:08 Julia Michałowska Dodano załącznik o nazwie "Nr 170/2019 z 23 października 2019r. w sprawie zmiany zarządzenia w sprawie powołania Zespołu Opiniodawczo-Doradczego w sprawach kultury fizycznej" w pozycji nr 170
2019-10-23 14:21:18 Julia Michałowska Aktualizacja
2019-10-29 12:58:27 Julia Michałowska Dodano załącznik o nazwie "Nr 171/2019 z 29 października 2019r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej" w pozycji nr 171
2019-10-29 13:49:33 Julia Michałowska Aktualizacja
2019-10-30 09:33:47 Julia Michałowska Dodano załącznik o nazwie "Nr 172/2019 z 30 października 2019r. w sprawie ogłoszenia Konkursu "Wolontariusz Roku 2019"" w pozycji nr 172
2019-10-30 09:33:48 Julia Michałowska Aktualizacja
2019-10-31 10:59:19 Julia Michałowska Dodano załącznik o nazwie " Nr 173/2019 z 31 października 2019r. w sprawie rozliczania płatności VAT w Mieście Szczecinek za pośrednictwem mechanizmu podzielonej płatności (split payment);" w pozycji nr 173
2019-10-31 10:59:21 Julia Michałowska Aktualizacja
2019-11-04 14:54:18 Julia Michałowska Dodano załącznik o nazwie " Nr 175/2019 z 4 listopada 2019r. w sprawie ustalenia Regulaminu zasad przydzielania pracownikom Urzędu Miasta Szczecinek środków ochrony indywidualnej, środków higieny osobistej oraz dostarczania odzieży i obuwia roboczego" w pozycji nr 174
2019-11-04 14:54:20 Julia Michałowska Aktualizacja
2019-11-04 15:05:08 Julia Michałowska Aktualizacja
2019-11-06 09:48:48 Julia Michałowska Dodano załącznik o nazwie " Nr 174/2019 z 31 października 2019r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Miasta Szczecinek na 2019 rok" w pozycji nr 174
2019-11-06 09:48:50 Julia Michałowska Aktualizacja
2019-11-08 11:09:35 Julia Michałowska Dodano załącznik o nazwie "176" w pozycji nr 176
2019-11-08 11:09:35 Julia Michałowska Dodano załącznik o nazwie "177" w pozycji nr 177
2019-11-08 11:09:35 Julia Michałowska Dodano załącznik o nazwie "178" w pozycji nr 178
2019-11-08 11:09:36 Julia Michałowska Aktualizacja
2019-11-08 11:11:01 Julia Michałowska Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "176" na " Nr 176/2019 z 7 listopada 2019r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Miejskiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej"
2019-11-08 11:11:01 Julia Michałowska Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "177" na " Nr 177/2019 z 7 listopada 2019r. w sprawie rozliczania płatności podatku VAT w Mieście Szczecinek za pośrednictwem mechanizmu podzielonej płatności (split payment)"
2019-11-08 11:11:01 Julia Michałowska Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "178" na " Nr 178/2019 z 8 listopada 2019r. w sprawie powołania członków Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie"
2019-11-08 11:11:03 Julia Michałowska Aktualizacja
2019-11-08 11:14:37 Julia Michałowska Przesunięto załącznik o nazwie " Nr 178/2019 z 8 listopada 2019r. w sprawie powołania członków Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie" na pozycję nr 178
2019-11-08 11:14:38 Julia Michałowska Aktualizacja
2019-11-08 11:17:09 Julia Michałowska Usunięto załącznik o nazwie " Nr 174/2019 z 31 października 2019r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Miasta Szczecinek na 2019 rok"
2019-11-08 11:17:35 Julia Michałowska Dodano załącznik o nazwie "Nr 174/2019 z 31 października w sprawie dokonania zmian w budżecie Miasta Szczecinek na 2019 rok" w pozycji nr 174
2019-11-08 11:17:36 Julia Michałowska Aktualizacja
2019-11-12 11:57:28 Katarzyna Szczepaniak Dodano załącznik o nazwie " Nr 179/2019 z 12 listopada 2019r. w sprawie powołania Miejskiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej" w pozycji nr 179
2019-11-12 11:57:28 Katarzyna Szczepaniak Dodano załącznik o nazwie " Nr 180/2019 z 12 listopada w sprawie powołania Kapituły Konkursu "Wolontariusz Roku 2019"" w pozycji nr 180
2019-11-12 11:57:31 Katarzyna Szczepaniak Aktualizacja
2019-11-12 12:02:52 Katarzyna Szczepaniak Zmieniono nazwę załącznika o nazwie " Nr 180/2019 z 12 listopada w sprawie powołania Kapituły Konkursu "Wolontariusz Roku 2019"" na " Nr 180/2019 z 12 listopada 2019r.w sprawie powołania Kapituły Konkursu "Wolontariusz Roku 2019""
2019-11-12 12:02:54 Katarzyna Szczepaniak Aktualizacja
2019-11-12 12:03:31 Katarzyna Szczepaniak Zmieniono nazwę załącznika o nazwie " Nr 180/2019 z 12 listopada 2019r.w sprawie powołania Kapituły Konkursu "Wolontariusz Roku 2019"" na " Nr 180/2019 z 12 listopada 2019r. w sprawie powołania Kapituły Konkursu "Wolontariusz Roku 2019""
2019-11-12 12:03:32 Katarzyna Szczepaniak Aktualizacja
2019-11-12 13:57:04 Katarzyna Szczepaniak Dodano załącznik o nazwie "Nr 181/2019 z 12 listopada 2019r. w sprawie wdrożenia rozwiązań dla potrzeb dostępu do usług administracyjnych oraz informacji o lokalach użytkowych i nieruchomościach" w pozycji nr 181
2019-11-12 13:57:06 Katarzyna Szczepaniak Aktualizacja
2019-11-13 10:00:52 Katarzyna Szczepaniak Dodano załącznik o nazwie "Nr 182/2019 z 12 listopada 2019r. w sprawie ustalenia harmonogramu budżetu obywatelskiego Miasta Szczecinek na 2020 rok." w pozycji nr 182
2019-11-13 10:01:08 Katarzyna Szczepaniak Aktualizacja
2019-11-13 10:02:49 Katarzyna Szczepaniak Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Nr 182/2019 z 12 listopada 2019r. w sprawie ustalenia harmonogramu budżetu obywatelskiego Miasta Szczecinek na 2020 rok." na "Nr 182/2019 z 12 listopada 2019r. w sprawie ustalenia harmonogramu budżetu obywatelskiego Miasta Szczecinek na 2020 rok"
2019-11-13 10:02:51 Katarzyna Szczepaniak Aktualizacja
2019-11-15 11:25:46 Julia Michałowska Dodano załącznik o nazwie " Nr 183/2019 z 14 listopada 2019r. w sprawie rozpoczęcia procedury rekrutacyjnej na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miasta Szczecinek" w pozycji nr 183
2019-11-15 11:25:54 Julia Michałowska Aktualizacja
2019-11-25 15:19:08 Julia Michałowska Dodano załącznik o nazwie "184/2019 z 25 listopada 2019r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na prowadzenie placówek wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży" w pozycji nr 184
2019-11-25 15:19:10 Julia Michałowska Aktualizacja
2019-11-28 15:07:02 Julia Michałowska Zmieniono nazwę załącznika o nazwie " Nr 183/2019 z 14 listopada 2019r. w sprawie rozpoczęcia procedury rekrutacyjnej na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miasta Szczecinek" na "Nr 183/2019 z 14 listopada 2019r. w sprawie rozpoczęcia procedury rekrutacyjnej na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miasta Szczecinek"
2019-11-28 15:07:02 Julia Michałowska Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "184/2019 z 25 listopada 2019r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na prowadzenie placówek wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży" na "Nr 184/2019 z 25 listopada 2019r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na prowadzenie placówek wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży"
2019-11-28 15:07:02 Julia Michałowska Dodano załącznik o nazwie "Nr 185/2019 z 28 listopada 2019r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej" w pozycji nr 185
2019-11-28 15:07:04 Julia Michałowska Aktualizacja
2019-12-02 14:01:30 Julia Michałowska Dodano załącznik o nazwie "Nr 187/2019 z 2 grudnia 2019r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym" w pozycji nr 186
2019-12-02 14:01:31 Julia Michałowska Aktualizacja
2019-12-03 15:06:09 Julia Michałowska Dodano załącznik o nazwie " Nr 188/2019 z 3 grudnia 2019r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu świadczenia usługi Teleopieki w Mieście Szczecinek" w pozycji nr 187
2019-12-03 15:06:17 Julia Michałowska Aktualizacja
2019-12-04 10:42:36 Julia Michałowska Dodano załącznik o nazwie "Nr 186/2019 z 29 listopada 2019r. w sprawie dokonania zmian w budżecie miasta Szczecinek na 2019 rok" w pozycji nr 186
2019-12-04 10:42:43 Julia Michałowska Aktualizacja
2019-12-05 13:26:50 Julia Michałowska Dodano załącznik o nazwie "Nr 189/2019 z 5 grudnia 2019r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w drodze bezprzetargowej w najem części nieruchomości stanowiących własność Miasta Szczecinek" w pozycji nr 189
2019-12-05 13:26:50 Julia Michałowska Dodano załącznik o nazwie "Nr 190/2019 z 5 grudnia 2019r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w drodze bezprzetargowej w najem części nieruchomości stanowiących własność Miasta Szczecinek" w pozycji nr 190
2019-12-05 13:26:58 Julia Michałowska Aktualizacja
2019-12-06 10:08:19 Julia Michałowska Aktualizacja
2019-12-06 11:28:37 Julia Michałowska Dodano załącznik o nazwie "Nr 191/2019 z 6 grudnia 2019r. w sprawie rozpoczęcia procedury rekrutacyjnej na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miasta Szczecinek" w pozycji nr 191
2019-12-06 11:28:39 Julia Michałowska Aktualizacja
2019-12-06 12:51:36 Julia Michałowska Dodano załącznik o nazwie "Nr 192/2019 z 6 grudnia 2019r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej" w pozycji nr 192
2019-12-06 12:52:05 Julia Michałowska Aktualizacja
2019-12-09 13:23:15 Julia Michałowska Dodano załącznik o nazwie "Nr 193/2019 z 9 grudnia 2019r. w sprawie zarządzenia w sprawie powołania Zespołu Opiniodawczo-Doradczego w sprawach kultury fizycznej" w pozycji nr 193
2019-12-09 13:23:17 Julia Michałowska Aktualizacja
2019-12-10 07:56:42 Julia Michałowska Dodano załącznik o nazwie "Nr 194/2019 z 9 grudnia 2019r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej" w pozycji nr 194
2019-12-10 08:45:16 Julia Michałowska Aktualizacja
2019-12-10 12:26:52 Julia Michałowska Dodano załącznik o nazwie "Nr 195/2019 z 10 grudnia 2019r. w sprawie powołania komisji inwentaryzacyjnych" w pozycji nr 195
2019-12-10 12:28:00 Julia Michałowska Aktualizacja
2019-12-10 14:36:37 Julia Michałowska Dodano załącznik o nazwie "Nr 196/2019 z 10 grudnia 2019r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej" w pozycji nr 196
2019-12-10 14:40:40 Julia Michałowska Aktualizacja
2019-12-11 14:42:15 Julia Michałowska Dodano załącznik o nazwie "Nr 197/2019 z 11 grudnia 2019r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Miasta Szczecinek na 2019 rok" w pozycji nr 197
2019-12-11 14:42:46 Julia Michałowska Aktualizacja
2019-12-12 11:33:41 Julia Michałowska Dodano załącznik o nazwie "Nr 198/2019 z 12 grudnia 2019r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej" w pozycji nr 198
2019-12-12 11:33:41 Julia Michałowska Dodano załącznik o nazwie "Nr 199/2019 z 12 grudnia 2019r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej" w pozycji nr 199
2019-12-12 11:38:04 Julia Michałowska Aktualizacja
2019-12-13 09:36:28 Julia Michałowska Dodano załącznik o nazwie "Nr 200/2019 z 13 kwietnia 2019r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert dla organizacji pozarządowych oraz podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 20" w pozycji nr 200
2019-12-13 09:36:52 Julia Michałowska Aktualizacja
2019-12-13 13:03:02 Julia Michałowska Usunięto załącznik o nazwie "Nr 197/2019 z 11 grudnia 2019r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Miasta Szczecinek na 2019 rok"
2019-12-13 13:03:35 Julia Michałowska Dodano załącznik o nazwie "Nr 197/2019 z 11 grudnia 2019r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Miasta Szczecinek na 2019 rok" w pozycji nr 197
2019-12-13 13:03:35 Julia Michałowska Dodano załącznik o nazwie "Nr 201/2019 z 13 grudnia 2019r. w sprawie określenia wysokości oraz zasad stosowania czynszu dzierżawnego za grunty stanowiące własność Miasta Szczecinek" w pozycji nr 201
2019-12-13 13:03:53 Julia Michałowska Aktualizacja
2019-12-17 14:22:53 Julia Michałowska Dodano załącznik o nazwie "Nr 202/2019 z 17 grudnia 2019r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej" w pozycji nr 202
2019-12-17 14:23:02 Julia Michałowska Aktualizacja
2019-12-18 14:22:00 Julia Michałowska Dodano załącznik o nazwie "Nr 203/2019 z 18 grudnia 2019r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na prowadzenie placówek wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży" w pozycji nr 203
2019-12-18 14:22:01 Julia Michałowska Aktualizacja
2019-12-23 13:43:25 Julia Michałowska Dodano załącznik o nazwie "Nr 204/2019 z 23 grudnia 2019r. w sprawie szczegółowego przeprowadzenia służby przygotowawczej i organizowania egzaminu kończącego tę służbę w Urzędzie Miasta Szczecinek" w pozycji nr 204
2019-12-23 13:43:49 Julia Michałowska Aktualizacja
2019-12-24 09:58:15 Julia Michałowska Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Nr 204/2019 z 23 grudnia 2019r. w sprawie szczegółowego przeprowadzenia służby przygotowawczej i organizowania egzaminu kończącego tę służbę w Urzędzie Miasta Szczecinek" na "Nr 204/2019 z 23 grudnia 2019r. w sprawie zmiany szczegółowego przeprowadzenia służby przygotowawczej i organizowania egzaminu kończącego tę służbę w Urzędzie Miasta Szczecinek"
2019-12-24 09:58:20 Julia Michałowska Aktualizacja
2019-12-27 10:39:21 Anna Przytarska-Dziechciarz Dodano załącznik o nazwie "205/2019 z 27 grudnia 2019r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w drodze bezprzetargowej w najem części nieruchomości stanowiących własność Miasta Szczecinek" w pozycji nr 205
2019-12-27 10:39:24 Anna Przytarska-Dziechciarz Aktualizacja
2019-12-27 10:41:58 Anna Przytarska-Dziechciarz Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "205/2019 z 27 grudnia 2019r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w drodze bezprzetargowej w najem części nieruchomości stanowiących własność Miasta Szczecinek" na "Nr 205/2019 z 27 grudnia 2019r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w drodze bezprzetargowej w najem części nieruchomości stanowiących własność Miasta Szczecinek"
2019-12-27 10:41:59 Anna Przytarska-Dziechciarz Aktualizacja
2019-12-30 09:49:42 Katarzyna Szczepaniak Dodano załącznik o nazwie " Nr 206/2019 z 30 grudnia 2019r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej ds. opiniowania ofert na realizację zadań własnych Miasta Szczecinek w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży w 2020 roku" w pozycji nr 206
2019-12-30 09:50:03 Katarzyna Szczepaniak Aktualizacja
2019-12-30 12:13:07 Katarzyna Szczepaniak Dodano załącznik o nazwie " Nr 207/2019 z 30 grudnia 2019r. w sprawie prowadzenia Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie miasta Szczecinek w okresie od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku" w pozycji nr 207
2019-12-30 12:13:46 Katarzyna Szczepaniak Aktualizacja
2019-12-30 12:44:41 Katarzyna Szczepaniak Dodano załącznik o nazwie " Nr 208/2019 z 30 grudnia 2019r. w sprawie powierzenia zarządzania cmentarzami komunalnymi na terenie miasta Szczecinek w 2020 roku" w pozycji nr 208
2019-12-30 12:44:41 Katarzyna Szczepaniak Dodano załącznik o nazwie " Nr 209/2019 z 30 grudnia 2019r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z cmentarzy komunalnych położonych na terenie miasta Szczecinek" w pozycji nr 209
2019-12-30 12:44:59 Katarzyna Szczepaniak Aktualizacja
2019-12-30 13:26:58 Katarzyna Szczepaniak Dodano załącznik o nazwie " Nr 210/2019 z 30 grudnia 2019r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert dla organizacji pozarządowych oraz podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 201" w pozycji nr 210
2019-12-30 13:27:15 Katarzyna Szczepaniak Aktualizacja
2019-12-30 13:43:37 Katarzyna Szczepaniak Dodano załącznik o nazwie " Nr 211/2019 z 30 grudnia 2019r. w sprawie powierzenia prowadzenia i utrzymywania publicznych szaletów, zdrojów ulicznych, placów zabaw, siłowni na powietrzu, zestawów sprawnościowych, otwartych stref aktywności oraz targowiska miejskiego w 2020 roku" w pozycji nr 211
2019-12-30 13:43:40 Katarzyna Szczepaniak Aktualizacja
2019-12-30 13:52:11 Katarzyna Szczepaniak Dodano załącznik o nazwie " Nr 212/2019 z 30 grudnia 2019r. w sprawie powierzenia Ośrodkowi Sportu i Rekreacji w Szczecinku utrzymania i konserwacji słupów i tablic ogłoszeniowych na terenie Miasta Szczecinek w 2020 roku" w pozycji nr 212
2019-12-30 13:52:36 Katarzyna Szczepaniak Aktualizacja
2019-12-30 14:07:21 Katarzyna Szczepaniak Dodano załącznik o nazwie " Nr 213/2019 z 30 grudnia 2019r. w sprawie powierzenia opieki nad bezdomnymi zwierzętami na terenie miasta Szczecinka w 2020 roku" w pozycji nr 213
2019-12-30 14:07:23 Katarzyna Szczepaniak Aktualizacja
2019-12-30 14:17:56 Katarzyna Szczepaniak Dodano załącznik o nazwie " Nr 214/2019 z 30 grudnia 2019r. w sprawie utrzymania i opróżniania koszy na śmieci oraz bieżącego utrzymania czystości na terenach miejskich poza pasami drogowymi w granicach administracyjnych Miasta Szczecinek w roku 2020" w pozycji nr 214
2019-12-30 14:17:57 Katarzyna Szczepaniak Aktualizacja
2019-12-30 14:38:16 Katarzyna Szczepaniak Dodano załącznik o nazwie "Nr 215/2019 z 30 grudnia 2019r. w sprawie zimowego i letniego utrzymania dróg gminnych i przystanków w granicach administracyjnych Miasta Szczecinek w 2020 roku" w pozycji nr 215
2019-12-30 14:38:18 Katarzyna Szczepaniak Aktualizacja
2020-01-07 13:31:14 Katarzyna Szczepaniak Dodano załącznik o nazwie "Nr 216/2019 z 31 grudnia 2019r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Miasta Szczecinek na 2019 rok" w pozycji nr 216
2020-01-07 13:31:15 Katarzyna Szczepaniak Aktualizacja

Powrót

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij