Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miasta Szczecinek

Kolorowy pasek

Historia zmian artykułu

Powrót

2018-01-02 09:35:17 Joanna Gawrych Utworzenie
2018-03-12 14:21:25 Wiesław Dorożyński Dodano załącznik o nazwie "Obwieszczenie Starosty Szczecineckiego z 7.03.2018r. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. "Rozbudowa ciągu komunikacyjnego Dworcowa-Kolejowa-Wiśniowa w Szczecinku"" w pozycji nr 1
2018-03-12 14:21:40 Wiesław Dorożyński Zmiana statusu [Przed publikacją] -> [Opublikowany]
2018-03-12 14:22:33 Wiesław Dorożyński Aktualizacja
2018-04-09 12:41:08 Wiesław Dorożyński Dodano załącznik o nazwie "Obwieszczenie RDOŚ w Szczecinie z 4.04.2018r. o przedłużeniu terminu wydania postanowienia dla przedsięwzięcia pn. "Budowa wyciągu narciarskiego wraz z niezbędną infrastukturą usytuowanego przy ul. Mikołaja Reja w Szczecinku"" w pozycji nr 2
2018-04-09 12:41:09 Wiesław Dorożyński Aktualizacja
2018-04-09 12:41:21 Wiesław Dorożyński Aktualizacja
2018-04-19 12:59:51 Wiesław Dorożyński Dodano załącznik o nazwie "Obwieszczenie RDOŚ w Szczecinie z 17.04.2018r. w sprawie wydania postanowienia dla przedsięwzięcia pn. "Budowa wyciągu narciarskiego wraz z niezbędną infrastukturą usytuowanego przy ul. Mikołaja Reja w Szczecinku"" w pozycji nr 3
2018-04-19 12:59:53 Wiesław Dorożyński Aktualizacja
2018-04-19 13:02:36 Wiesław Dorożyński Dodano załącznik o nazwie "Obwieszczenie RDOŚ w Szczecinie z 17.04.2018r. w sprawie uzupełnienia braków w sprawie wydania postanowienia dla przedsięwzięcia pn. "Budowa wyciągu narciarskiego wraz z niezbędną infrastukturą usytuowanego przy ul. Mikołaja Reja w Szczecinku"" w pozycji nr 4
2018-04-19 13:02:37 Wiesław Dorożyński Aktualizacja
2018-04-19 13:03:03 Wiesław Dorożyński Aktualizacja
2018-05-04 13:24:21 Wiesław Dorożyński Usunięto załącznik o nazwie "Obwieszczenie RDOŚ w Szczecinie z 4.04.2018r. o przedłużeniu terminu wydania postanowienia dla przedsięwzięcia pn. "Budowa wyciągu narciarskiego wraz z niezbędną infrastukturą usytuowanego przy ul. Mikołaja Reja w Szczecinku""
2018-05-04 13:24:21 Wiesław Dorożyński Dodano załącznik o nazwie "Obwieszczenie RDOŚ w Szczecinie z 2.05.2018r. o wezwaniu do uzupełnienia braków w sprawie wydania postanowienia dla przedsięwzięcia pn. "Budowa wyciągu narciarskiego wraz z niezbędną infrastukturą usytuowanego przy ul. Mikołaja Reja w Szczecinku"" w pozycji nr 4
2018-05-04 13:24:22 Wiesław Dorożyński Aktualizacja
2018-05-04 13:24:32 Wiesław Dorożyński Aktualizacja
2018-05-04 13:25:49 Wiesław Dorożyński Aktualizacja
2018-05-08 09:17:22 Wiesław Dorożyński Usunięto załącznik o nazwie "Obwieszczenie RDOŚ w Szczecinie z 17.04.2018r. w sprawie wydania postanowienia dla przedsięwzięcia pn. "Budowa wyciągu narciarskiego wraz z niezbędną infrastukturą usytuowanego przy ul. Mikołaja Reja w Szczecinku""
2018-05-08 09:17:22 Wiesław Dorożyński Usunięto załącznik o nazwie "Obwieszczenie RDOŚ w Szczecinie z 17.04.2018r. w sprawie uzupełnienia braków w sprawie wydania postanowienia dla przedsięwzięcia pn. "Budowa wyciągu narciarskiego wraz z niezbędną infrastukturą usytuowanego przy ul. Mikołaja Reja w Szczecinku""
2018-05-08 09:17:24 Wiesław Dorożyński Aktualizacja
2018-05-08 09:17:34 Wiesław Dorożyński Aktualizacja
2018-05-17 09:45:10 Wiesław Dorożyński Dodano załącznik o nazwie "Obwieszczenie Starosty Szczecineckiego z 08.05.2018r. o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pod nazwą "Rozbudowa ciągu komunukacyjnego Dworcowa-Kolejowa-Wiśniowa w Szczecinku"" w pozycji nr 3
2018-05-17 09:45:11 Wiesław Dorożyński Aktualizacja
2018-05-17 09:45:46 Wiesław Dorożyński Aktualizacja
2018-05-17 09:45:57 Wiesław Dorożyński Aktualizacja
2018-05-17 09:46:44 Wiesław Dorożyński Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Obwieszczenie Starosty Szczecineckiego z 08.05.2018r. o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pod nazwą "Rozbudowa ciągu komunukacyjnego Dworcowa-Kolejowa-Wiśniowa w Szczecinku"" na "Obwieszczenie Starosty Szczecineckiego z 08.05.2018r. o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pod nazwą "Rozbudowa ciągu komunikacyjnego Dworcowa-Kolejowa-Wiśniowa w Szczecinku""
2018-05-17 09:46:45 Wiesław Dorożyński Aktualizacja
2018-05-22 09:55:30 Wiesław Dorożyński Usunięto załącznik o nazwie "Obwieszczenie RDOŚ w Szczecinie z 2.05.2018r. o wezwaniu do uzupełnienia braków w sprawie wydania postanowienia dla przedsięwzięcia pn. "Budowa wyciągu narciarskiego wraz z niezbędną infrastukturą usytuowanego przy ul. Mikołaja Reja w Szczecinku""
2018-05-22 09:55:31 Wiesław Dorożyński Aktualizacja
2018-06-04 17:19:06 Wiesław Dorożyński Dodano załącznik o nazwie "Obwieszczenie RDOŚ z 28.05.2018r o przedłużeniu terminu na wydanie postanowienia dla przedsięwzięcia pn "Budowa wyciągu narciarskiego przy ulicy M. Reja w Szczecinku"" w pozycji nr 3
2018-06-04 17:19:08 Wiesław Dorożyński Aktualizacja
2018-06-04 17:25:12 Wiesław Dorożyński Dodano załącznik o nazwie "Obwieszczenie RDOŚ z 29.05.2018r o zawiadomieniu stron postępowania o wystąpieniu do PPIS w Szczecinku i DZZ w Pile PGWWP z zapytaniem o opinię w sprawie przedsięwzięcia pn "Budowa wyciągu narciarskiego przy ulicy M. Reja w Szczecinku"" w pozycji nr 4
2018-06-04 17:25:13 Wiesław Dorożyński Aktualizacja
2018-06-04 17:26:40 Wiesław Dorożyński Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Obwieszczenie RDOŚ z 28.05.2018r o przedłużeniu terminu na wydanie postanowienia dla przedsięwzięcia pn "Budowa wyciągu narciarskiego przy ulicy M. Reja w Szczecinku"" na "Obwieszczenie RDOŚ z 28.05.2018r. o przedłużeniu terminu na wydanie postanowienia dla przedsięwzięcia pn. "Budowa wyciągu narciarskiego przy ulicy M. Reja w Szczecinku""
2018-06-04 17:26:40 Wiesław Dorożyński Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Obwieszczenie RDOŚ z 29.05.2018r o zawiadomieniu stron postępowania o wystąpieniu do PPIS w Szczecinku i DZZ w Pile PGWWP z zapytaniem o opinię w sprawie przedsięwzięcia pn "Budowa wyciągu narciarskiego przy ulicy M. Reja w Szczecinku"" na "Obwieszczenie RDOŚ z 29.05.2018r. o zawiadomieniu stron postępowania o wystąpieniu do PPIS w Szczecinku i DZZ w Pile PGWWP z zapytaniem o opinię w sprawie przedsięwzięcia pn. "Budowa wyciągu narciarskiego przy ulicy M. Reja w Szczeci
2018-06-04 17:26:41 Wiesław Dorożyński Aktualizacja
2018-06-22 07:13:10 Wiesław Dorożyński Dodano załącznik o nazwie "Obwieszczenie RDOŚ z 14.06.2018r. o zawiadomieniu stron postępowania w sprawie przedsięwzięcia pn. "Budowa wyciągu narciarskiego przy ulicy M. Reja w Szczecinku"" - RODO informacja" w pozycji nr 5
2018-06-22 07:13:11 Wiesław Dorożyński Aktualizacja
2018-06-22 07:16:25 Wiesław Dorożyński Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Obwieszczenie RDOŚ z 14.06.2018r. o zawiadomieniu stron postępowania w sprawie przedsięwzięcia pn. "Budowa wyciągu narciarskiego przy ulicy M. Reja w Szczecinku"" - RODO informacja" na "Obwieszczenie RDOŚ z 14.06.2018r. o zawiadomieniu stron postępowania w sprawie przedsięwzięcia pn. "Budowa wyciągu narciarskiego przy ulicy M. Reja w Szczecinku" - RODO informacja"
2018-06-22 07:16:25 Wiesław Dorożyński Dodano załącznik o nazwie "Obwieszczenie RDOŚ z 19.06.2018r. o zawiadomieniu stron postępowania w sprawie przedsięwzięcia pn. "Budowa wyciągu narciarskiego przy ulicy M. Reja w Szczecinku" - uzupełnienie braków przez wnioskodawcę" w pozycji nr 6
2018-06-22 07:16:27 Wiesław Dorożyński Aktualizacja
2018-06-25 07:39:44 Wiesław Dorożyński Usunięto załącznik o nazwie "Obwieszczenie RDOŚ z 28.05.2018r. o przedłużeniu terminu na wydanie postanowienia dla przedsięwzięcia pn. "Budowa wyciągu narciarskiego przy ulicy M. Reja w Szczecinku""
2018-06-25 07:39:44 Wiesław Dorożyński Usunięto załącznik o nazwie "Obwieszczenie RDOŚ z 29.05.2018r. o zawiadomieniu stron postępowania o wystąpieniu do PPIS w Szczecinku i DZZ w Pile PGWWP z zapytaniem o opinię w sprawie przedsięwzięcia pn. "Budowa wyciągu narciarskiego przy ulicy M. Reja w Szczecinku""
2018-06-25 07:39:45 Wiesław Dorożyński Aktualizacja
2018-07-02 12:21:22 Wiesław Dorożyński Dodano załącznik o nazwie "Obwieszczenie RDOŚ z 28.06.2018r. o zawiadomieniu stron postępowania w sprawie przedsięwzięcia pn. "Budowa wyciągu narciarskiego przy ulicy M. Reja w Szczecinku" - ciąg dalszy postępowania RDOŚ" w pozycji nr 5
2018-07-02 12:21:23 Wiesław Dorożyński Aktualizacja
2018-07-12 13:13:47 Wiesław Dorożyński Usunięto załącznik o nazwie "Obwieszczenie RDOŚ z 14.06.2018r. o zawiadomieniu stron postępowania w sprawie przedsięwzięcia pn. "Budowa wyciągu narciarskiego przy ulicy M. Reja w Szczecinku" - RODO informacja"
2018-07-12 13:13:47 Wiesław Dorożyński Usunięto załącznik o nazwie "Obwieszczenie RDOŚ z 19.06.2018r. o zawiadomieniu stron postępowania w sprawie przedsięwzięcia pn. "Budowa wyciągu narciarskiego przy ulicy M. Reja w Szczecinku" - uzupełnienie braków przez wnioskodawcę"
2018-07-12 13:13:49 Wiesław Dorożyński Aktualizacja
2018-07-13 11:42:56 Wiesław Dorożyński Dodano załącznik o nazwie "Obwieszczenie RDOŚ z 11.07.2018r. o zawiadomieniu stron postępowania w sprawie przedsięwzięcia pn. "Budowa wyciągu narciarskiego przy ulicy M. Reja w Szczecinku" - ciąg dalszy postępowania RDOŚ" w pozycji nr 4
2018-07-13 11:42:58 Wiesław Dorożyński Aktualizacja
2018-07-30 08:33:21 Wiesław Dorożyński Usunięto załącznik o nazwie "Obwieszczenie RDOŚ z 28.06.2018r. o zawiadomieniu stron postępowania w sprawie przedsięwzięcia pn. "Budowa wyciągu narciarskiego przy ulicy M. Reja w Szczecinku" - ciąg dalszy postępowania RDOŚ"
2018-07-30 08:33:21 Wiesław Dorożyński Usunięto załącznik o nazwie "Obwieszczenie RDOŚ z 11.07.2018r. o zawiadomieniu stron postępowania w sprawie przedsięwzięcia pn. "Budowa wyciągu narciarskiego przy ulicy M. Reja w Szczecinku" - ciąg dalszy postępowania RDOŚ"
2018-07-30 08:33:24 Wiesław Dorożyński Aktualizacja
2018-08-09 15:35:35 Wiesław Dorożyński Dodano załącznik o nazwie "Obwieszczenie RDOŚ w Szczecinie z 8.08.2018r. o wydaniu decyzji dla przedsięwzięcia pn. "Budowa wyciągu narciarskiego wraz z niezbędną infrastrukturą usytuowanego przy ul. Mikołaja Reja w Szczecinku"" w pozycji nr 3
2018-08-09 15:35:37 Wiesław Dorożyński Aktualizacja
2018-08-16 11:42:45 Seweryn Lecki Dodano załącznik o nazwie "Obwieszczenie RDOŚ w Szczecinie z 13 sierpnia 2018 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięciia pn. „Budowa obejścia m. Szczecinek w ciągu drogi wojewódzkiej nr 172 - etap II" w pozycji nr 4
2018-08-16 11:42:59 Seweryn Lecki Aktualizacja działu Obwieszczenia
2018-08-16 11:45:15 Seweryn Lecki Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Obwieszczenie RDOŚ w Szczecinie z 13 sierpnia 2018 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięciia pn. „Budowa obejścia m. Szczecinek w ciągu drogi wojewódzkiej nr 172 - etap II" na "Obwieszczenie RDOŚ w Szczecinie z 13 sierpnia 2018 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Budowa obejścia m. Szczecinek w
2018-08-16 11:45:17 Seweryn Lecki Aktualizacja
2018-09-07 07:38:21 Joanna Gawrych Usunięto załącznik o nazwie "Obwieszczenie RDOŚ w Szczecinie z 8.08.2018r. o wydaniu decyzji dla przedsięwzięcia pn. "Budowa wyciągu narciarskiego wraz z niezbędną infrastrukturą usytuowanego przy ul. Mikołaja Reja w Szczecinku""
2018-09-07 07:38:22 Joanna Gawrych Aktualizacja
2018-09-07 11:38:43 Seweryn Lecki Dodano załącznik o nazwie "Obwieszczenie RDOŚ w Szczecinie z 5 września 2018 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn Budowa obejścia m. Szczecinek w ciągu drogi wojewódzkiej nr 172 - II etapr" w pozycji nr 4
2018-09-07 11:38:44 Seweryn Lecki Aktualizacja
2018-09-07 12:26:09 Seweryn Lecki Usunięto załącznik o nazwie "Obwieszczenie RDOŚ w Szczecinie z 5 września 2018 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn Budowa obejścia m. Szczecinek w ciągu drogi wojewódzkiej nr 172 - II etapr"
2018-09-07 12:26:09 Seweryn Lecki Dodano załącznik o nazwie "Obwieszczenie RDOŚ w Szczecinie z 5 września 2018 r. o wystąpieniu o opinię dot. konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn Budowa obejścia m. Szczecinek w ciągu drogi wojewódzkiej nr 172 - etap II" w pozycji nr 4
2018-09-07 12:26:11 Seweryn Lecki Aktualizacja
2018-10-01 14:52:34 Seweryn Lecki Dodano załącznik o nazwie "Obwieszczenie Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego z 27 września 2018 roku o wczęciu postępowania ws zatwierdzenia projektu" w pozycji nr 5
2018-10-01 14:52:38 Seweryn Lecki Aktualizacja
2018-10-01 14:55:07 Seweryn Lecki Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Obwieszczenie Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego z 27 września 2018 roku o wczęciu postępowania ws zatwierdzenia projektu" na "Obwieszczenie Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego z 27 września 2018 roku o wczęciu postępowania ws zatwierdzenia projektu robót geologicznych dla inwestycji - Budowa drogi S11 Koszalin-Szczecinek odcinek Bobolice-Szczecinek"
2018-10-01 14:55:08 Seweryn Lecki Aktualizacja
2018-10-01 14:58:23 Seweryn Lecki Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Obwieszczenie Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego z 27 września 2018 roku o wczęciu postępowania ws zatwierdzenia projektu robót geologicznych dla inwestycji - Budowa drogi S11 Koszalin-Szczecinek odcinek Bobolice-Szczecinek" na "Obwieszczenie Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego z 27 września 2018 roku o wszczęciu postępowania ws. zatwierdzenia Projektu robót geologicznych dla inwestycji - Budowa drogi S11 na odcinku Koszalin-Szczecinek (odcinek węzeł Bobo
2018-10-01 14:58:24 Seweryn Lecki Aktualizacja
2018-10-01 15:00:28 Seweryn Lecki Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Obwieszczenie Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego z 27 września 2018 roku o wszczęciu postępowania ws. zatwierdzenia Projektu robót geologicznych dla inwestycji - Budowa drogi S11 na odcinku Koszalin-Szczecinek (odcinek węzeł Bobolice (bez węzła)- " na "Obwieszczenie Marszałka Woj. Zach. z 27.09.2018 r. o wszczęciu postępowania ws. zatwierdzenia Projektu robót geologicznych dla inwestycji - Budowa drogi S11 na odcinku Koszalin-Szczecinek (odcinek węzeł Bobolice (
2018-10-01 15:00:29 Seweryn Lecki Aktualizacja
2018-10-01 15:01:47 Seweryn Lecki Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Obwieszczenie Marszałka Woj. Zach. z 27.09.2018 r. o wszczęciu postępowania ws. zatwierdzenia Projektu robót geologicznych dla inwestycji - Budowa drogi S11 na odcinku Koszalin-Szczecinek (odcinek węzeł Bobolice (bez węzła)- węzeł Szczecinek Północ (z węz" na "Obwieszczenie Marszałka Woj. Zach. z 27.09.2018 r. o wszczęciu postępowania ws. zatwierdzenia Projektu robót geologicznych dla inwestycji - Budowa drogi S11 na odcinku Koszalin-Szczecinek (odcinek węzeł Bobolice -
2018-10-01 15:01:48 Seweryn Lecki Aktualizacja
2018-10-10 09:21:01 Seweryn Lecki Dodano załącznik o nazwie "Obwieszczenie RDOŚ w Szczecinie z 8 października 2018 r. o wyznaczeniu nowego terminu wydania postanowienia i decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn Budowa obejścia m. Szczecinek w ciągu drogi wojewódzkiej nr 172 - etap II" w pozycji nr 6
2018-10-10 09:21:03 Seweryn Lecki Aktualizacja
2018-10-15 14:13:48 Seweryn Lecki Dodano załącznik o nazwie "Obwieszczenie Marszałka Woj. Zach. z 12.10.2018 r. o wszczęciu postępowania ws. zatwierdzenia Projektu robót geologicznych dla inwestycji - Budowa drogi S11 na odcinku Koszalin-Szczecinek (odcinek węzeł Bobolice - węzeł Szczecinek Północ)." w pozycji nr 7
2018-10-15 14:13:51 Seweryn Lecki Aktualizacja
2018-10-15 14:14:07 Seweryn Lecki Aktualizacja
2018-10-15 14:14:59 Seweryn Lecki Aktualizacja
2018-10-17 10:58:12 Seweryn Lecki Dodano załącznik o nazwie "Obwieszczenie RDOŚ w Szczecinie z 15.10.2018 r. w sprawie decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych dla przedsięwzięcia pn Budowa obejścia m. Szczecinek w ciągu drogi wojewódzkiej nr 172 - etap II" w pozycji nr 8
2018-10-17 10:58:38 Seweryn Lecki Aktualizacja - dodanie obwieszczenia
2018-10-17 11:29:01 Seweryn Lecki Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Obwieszczenie RDOŚ w Szczecinie z 15.10.2018 r. w sprawie decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych dla przedsięwzięcia pn Budowa obejścia m. Szczecinek w ciągu drogi wojewódzkiej nr 172 - etap II" na "Obwieszczenie RDOŚ w Szczecinie z 15.10.2018 r. o wydaniu postanowienia o braku ooś i możliwości zapoznania się z dokumentacją ws. przedsięwzięcia pn Budowa obejścia m. Szczecinek w ciągu drogi wojewódzkiej nr 172 - etap II "
2018-10-17 11:29:02 Seweryn Lecki Aktualizacja
2018-11-20 13:34:43 Julia Michałowska Dodano załącznik o nazwie "Obwieszczenie Marszałka Woj. Zach. z 13.11.2018 r. o zakończeniu postępowania ws. zatwierdzenia Projektu robót geologicznych dla określenia warunków hydrogeologicznych w związku z zamierzonym wykonaniem przedsięwzięcia mogącego negatywnie oddziaływać na w" w pozycji nr 9
2018-11-20 13:34:43 Julia Michałowska Dodano załącznik o nazwie "Obwieszczenie Marszałka Woj. Zach. z 13.11.2018 r. o zakończeniu postępowania ws. zatwierdzenia Projektu robót geologicznych dla określenia warunków geologiczno-inżynierskich na potrzeby projektowanej inwestycji pn. "Budowa drogi S11 na odcinku Koszalin-S" w pozycji nr 10
2018-11-20 13:34:44 Julia Michałowska Aktualizacja
2018-11-20 14:05:56 Julia Michałowska Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Obwieszczenie Marszałka Woj. Zach. z 13.11.2018 r. o zakończeniu postępowania ws. zatwierdzenia Projektu robót geologicznych dla określenia warunków hydrogeologicznych w związku z zamierzonym wykonaniem przedsięwzięcia mogącego negatywnie oddziaływać na w" na "Obwieszczenie Marszałka Woj. Zach. z 13.11.2018 r. o zakończeniu postępowania ws. zatwierdzenia Projektu robót geologicznych dla przedsięwzięcia "Budowa drogi S11 na odcinku Koszalin-Szczecinek""
2018-11-20 14:05:56 Julia Michałowska Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Obwieszczenie Marszałka Woj. Zach. z 13.11.2018 r. o zakończeniu postępowania ws. zatwierdzenia Projektu robót geologicznych dla określenia warunków geologiczno-inżynierskich na potrzeby projektowanej inwestycji pn. "Budowa drogi S11 na odcinku Koszalin-S" na "Obwieszczenie Marszałka Woj. Zach. z 13.11.2018 r. o zakończeniu postępowania ws. zatwierdzenia Projektu robót geologicznych dla określenia warunków geologiczno-inżynierskich na potrzeby inwestycji "Budowa drogi S
2018-11-20 14:05:57 Julia Michałowska Aktualizacja
2018-11-28 14:34:26 Seweryn Lecki Dodano załącznik o nazwie "Obwieszczenie RDOŚ w Szczecinie z 27.11.2018r. o zawiadamieniu społeczeństwa ws. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn Budowa obejścia m. Szczecinek w ciągu drogi wojewódzkiej nr 172 - etap II" w pozycji nr 11
2018-11-28 14:34:26 Seweryn Lecki Dodano załącznik o nazwie "Obwieszczenie RDOŚ w Szczecinie z 27.11.2018r. o zawiadamieniu stron postępowania ws. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn Budowa obejścia m. Szczecinek w ciągu drogi wojewódzkiej nr 172 - etap II" w pozycji nr 12
2018-11-28 14:34:28 Seweryn Lecki Aktualizacja
2018-11-28 14:38:11 Seweryn Lecki Aktualizacja
2018-11-28 14:41:04 Seweryn Lecki Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Obwieszczenie RDOŚ w Szczecinie z 27.11.2018r. o zawiadamieniu społeczeństwa ws. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn Budowa obejścia m. Szczecinek w ciągu drogi wojewódzkiej nr 172 - etap II" na "Obwieszczenie RDOŚ w Szczecinie z 27.11.2018r. (zawiadamienie społeczeństwa) ws. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn Budowa obejścia m. Szczecinek w ciągu drogi wojewódzkiej nr 172 - etap II"
2018-11-28 14:41:04 Seweryn Lecki Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Obwieszczenie RDOŚ w Szczecinie z 27.11.2018r. o zawiadamieniu stron postępowania ws. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn Budowa obejścia m. Szczecinek w ciągu drogi wojewódzkiej nr 172 - etap II" na "Obwieszczenie RDOŚ w Szczecinie z 27.11.2018r. (zawiadamienie stron postępowania) ws. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn Budowa obejścia m. Szczecinek w ciągu drogi wojewódzkiej nr 172 - etap II"
2018-11-28 14:41:06 Seweryn Lecki Aktualizacja

Powrót

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij