Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miasta Szczecinek

Kolorowy pasek

Historia zmian artykułu

Powrót

2017-12-29 07:48:23 Joanna Gawrych Utworzenie
2018-01-03 10:41:24 Joanna Gawrych Dodano załącznik o nazwie "Nr 1/2018 z 3 stycznia 2018r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej" w pozycji nr 1
2018-01-03 10:41:27 Joanna Gawrych Zmiana statusu [Przed publikacją] -> [Opublikowany]
2018-01-04 11:56:25 Joanna Gawrych Dodano załącznik o nazwie "Nr 2/2018 z 4 stycznia 2018r. w sprawie określenia maksymalnego miesięcznego wynagrodzenia kierowników i zastępców kierowników jednostek budżetowych Miasta Szczecinek" w pozycji nr 2
2018-01-04 11:56:26 Joanna Gawrych Aktualizacja
2018-01-05 07:48:07 Joanna Gawrych Dodano załącznik o nazwie "Nr 3/2018 z 4 stycznia 2018r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania pn. Dystrybucja artykułów spożywczych przeznaczonych dla osób najbardziej potrzebujących z terenu Miasta Szczecinek" w pozycji nr 3
2018-01-05 07:48:08 Joanna Gawrych Aktualizacja
2018-01-05 10:23:24 Joanna Gawrych Dodano załącznik o nazwie "Nr 4/2018 z 5 stycznia 2018r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie zadań publicznych, których finansowanie zabezpieczone będzie w części ze źródeł zewnętrznych" w pozycji nr 4
2018-01-05 10:23:25 Joanna Gawrych Aktualizacja
2018-01-08 15:03:37 Joanna Gawrych Dodano załącznik o nazwie "Nr 5/2018 z 8 stycznia 2018r. w sprawie wydzielenia lokalu z części mieszkaniowego zasobu Miasta Szczecinek z przeznaczeniem na pomieszczenie tymczasowe" w pozycji nr 5
2018-01-08 15:03:37 Joanna Gawrych Aktualizacja
2018-01-17 15:10:30 Joanna Gawrych Dodano załącznik o nazwie "Nr 6/2018 z 17 stycznia 2018 r. w sprawie ogłoszenia otwartych konkursów ofert na realizację w 2018 roku zadań publicznych przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku " w pozycji nr 6
2018-01-17 15:10:31 Joanna Gawrych Aktualizacja
2018-01-17 15:11:18 Joanna Gawrych Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Nr 6/2018 z 17 stycznia 2018 r. w sprawie ogłoszenia otwartych konkursów ofert na realizację w 2018 roku zadań publicznych przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku " na "Nr 6/2018 z 17 stycznia 2018 r. w sprawie ogłoszenia otwartych konkursów ofert na realizację w 2018 roku zadań publicznych przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego (...)"
2018-01-17 15:11:19 Joanna Gawrych Aktualizacja
2018-01-19 11:49:48 Joanna Gawrych Dodano załącznik o nazwie "Nr 7/2018 z 19 stycznia 2018r. w sprawie zmiany zarządzenia Nr 127/2017 w sprawie zimowego i letniego utrzymania dróg gminnych i przystanków w granicach administracyjnych Miasta Szczecinek w 2018 roku" w pozycji nr 7
2018-01-19 11:49:49 Joanna Gawrych Aktualizacja
2018-01-24 14:29:00 Julia Michałowska Dodano załącznik o nazwie "Nr 8/2018 z 24 stycznia 2018r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi KCUW w Szczecinku" w pozycji nr 8
2018-01-24 14:29:02 Julia Michałowska Aktualizacja
2018-01-29 14:50:30 Julia Michałowska Dodano załącznik o nazwie "Nr 9/2018 z 29 stycznia 2018r. w sprawie upoważnienia do podpisywania sprawozdań budżetowych i finansowych Miasta Szczecinek" w pozycji nr 9
2018-01-29 14:50:34 Julia Michałowska Aktualizacja
2018-01-30 11:43:55 Julia Michałowska Dodano załącznik o nazwie "Nr 10/2018 z 30 stycznia 2018r. w sprawie przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych Miasta Szczeicnek upranień do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym 2018 i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia c" w pozycji nr 10
2018-01-30 11:43:55 Julia Michałowska Dodano załącznik o nazwie "Nr 11/2018 z 30 stycznia 2018r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej" w pozycji nr 11
2018-01-30 11:43:57 Julia Michałowska Aktualizacja
2018-01-30 11:45:40 Julia Michałowska Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Nr 10/2018 z 30 stycznia 2018r. w sprawie przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych Miasta Szczeicnek upranień do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym 2018 i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia c" na "Nr 10/2018 z 30 stycznia 2018r. w sprawie przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych Miasta Szczecinek upranień do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym 2018 i w latach
2018-01-30 11:45:43 Julia Michałowska Aktualizacja
2018-01-31 14:26:03 Julia Michałowska Dodano załącznik o nazwie "Nr 13/2018 z 31 stycznia 2018r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert dla organizacji pozarządowych na realizację zadania publicznego w zakresie wsparcia finansowego" w pozycji nr 12
2018-01-31 14:26:05 Julia Michałowska Aktualizacja
2018-01-31 14:28:23 Julia Michałowska Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Nr 13/2018 z 31 stycznia 2018r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert dla organizacji pozarządowych na realizację zadania publicznego w zakresie wsparcia finansowego" na "Nr 13/2018 z 31 stycznia 2018r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert dla organizacji pozarządowych na realizację zadania publicznego w zakresie wsparcia finansowego sportu wśród seniorów w 2018 roku w zakresie piłki nożnej na poziomie nie niższy"
2018-01-31 14:28:24 Julia Michałowska Aktualizacja
2018-02-02 08:46:54 Julia Michałowska Dodano załącznik o nazwie "Nr 12/2018 z 31 stycznia 2018r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Miasta Szczecinek na 2018 rok" w pozycji nr 13
2018-02-02 08:46:55 Julia Michałowska Aktualizacja
2018-02-02 08:47:38 Julia Michałowska Przesunięto załącznik o nazwie "Nr 12/2018 z 31 stycznia 2018r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Miasta Szczecinek na 2018 rok" na pozycję nr 12
2018-02-02 08:47:39 Julia Michałowska Aktualizacja
2018-02-02 12:35:00 Julia Michałowska Dodano załącznik o nazwie "Nr 14/2018 z 2 lutego 2018r. w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat w 2018r. za kształcenie nauczycielizatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Miasto Szczecinek" w pozycji nr 14
2018-02-02 12:35:02 Julia Michałowska Aktualizacja
2018-02-02 12:35:44 Julia Michałowska Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Nr 14/2018 z 2 lutego 2018r. w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat w 2018r. za kształcenie nauczycielizatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Miasto Szczecinek" na "Nr 14/2018 z 2 lutego 2018r. w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat w 2018r. za kształcenie nauczycieli zatrudnionych w szkołach p
2018-02-02 12:35:45 Julia Michałowska Aktualizacja
2018-02-07 08:27:55 Julia Michałowska Dodano załącznik o nazwie "Nr 15/2018 z 5 lutego 2018r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w drodze bezprzetargowej w najem części nieruchomości stanowiących własność Miasta Szczecinek" w pozycji nr 15
2018-02-07 08:27:55 Julia Michałowska Dodano załącznik o nazwie "Nr 16/2018 z dnia 5 lutego 2018r. w sprawie upoważnienia Sekretarza Miasta" w pozycji nr 16
2018-02-07 08:27:55 Julia Michałowska Dodano załącznik o nazwie "Nr 17/2018 z dnia 5 lutego 2018r. w sprawie wyznaczenia osoby wykonującej czynności z zakresu prawa pracy wobec Burmistrza Miasta Szczecinek" w pozycji nr 17
2018-02-07 08:27:57 Julia Michałowska Aktualizacja
2018-02-07 08:31:07 Julia Michałowska Usunięto załącznik o nazwie "Nr 16/2018 z dnia 5 lutego 2018r. w sprawie upoważnienia Sekretarza Miasta"
2018-02-07 08:31:07 Julia Michałowska Dodano załącznik o nazwie "Nr 16/2018 z dnia 5 lutego 2018r. w sprawie upoważnienia Sekretarza Miasta" w pozycji nr 17
2018-02-07 08:31:08 Julia Michałowska Aktualizacja
2018-02-07 08:31:28 Julia Michałowska Przesunięto załącznik o nazwie "Nr 16/2018 z dnia 5 lutego 2018r. w sprawie upoważnienia Sekretarza Miasta" na pozycję nr 16
2018-02-07 08:31:29 Julia Michałowska Aktualizacja
2018-02-07 11:46:45 Julia Michałowska Dodano załącznik o nazwie "Nr 18/2018 z dnia 7 lutego 2018r. w sprawie ustalenia na rok szkolny 2018/2019 harmonogramu postępowania rekrutacyjnego i uzupełniającego do przedszkola, oddziałów przedszkolnych i klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto Szczecinek" w pozycji nr 18
2018-02-07 11:46:46 Julia Michałowska Aktualizacja
2018-02-12 14:14:59 Julia Michałowska Dodano załącznik o nazwie "Nr 19/2018 z dnia 12 lutego 2018r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej" w pozycji nr 19
2018-02-12 14:15:01 Julia Michałowska Aktualizacja
2018-02-19 08:25:42 Julia Michałowska Dodano załącznik o nazwie "Nr 20/2018 z dnia 16 lutego 2018r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej" w pozycji nr 20
2018-02-19 08:25:44 Julia Michałowska Aktualizacja
2018-02-20 10:08:25 Julia Michałowska Dodano załącznik o nazwie "Nr 21/2018 z dnia 20 lutego 2018r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej ds. opiniowania ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą sport seniorów w zakresie piłki nożnej na poziomie nie niższym niż IV Liga w 2018r." w pozycji nr 21
2018-02-20 10:08:26 Julia Michałowska Aktualizacja
2018-02-23 12:15:38 Julia Michałowska Dodano załącznik o nazwie "Nr 22/2018 z dnia 23 lutego 2018r. w sprawie powołania komisji inwentaryzacyjnej" w pozycji nr 22
2018-02-23 12:15:39 Julia Michałowska Aktualizacja
2018-02-28 12:18:04 Julia Michałowska Dodano załącznik o nazwie "Nr 23/2018 z dnia 27 lutego2018r. w sprawie dokonania zmian w zasadach rachunkowości w Urzędzie Miasta Szczecinek" w pozycji nr 23
2018-02-28 12:18:06 Julia Michałowska Aktualizacja
2018-03-01 16:55:00 Julia Michałowska Dodano załącznik o nazwie "Nr 24/2018 z dnia 28 lutego w sprawie dokonania zmian w budżecie miasta Szczecinek na 2018 rok" w pozycji nr 24
2018-03-01 16:55:01 Julia Michałowska Aktualizacja
2018-03-05 08:53:23 Julia Michałowska Dodano załącznik o nazwie "Nr 25/2018 z dnia 5 marca 2018r. w sprawie wydzielenia lokalu z części zasobu mieszkaniowego Miasta Szczecinek z przeznaczeniem na pomieszczenie tymczasowe" w pozycji nr 25
2018-03-05 08:53:24 Julia Michałowska Aktualizacja
2018-03-05 12:33:09 Julia Michałowska Dodano załącznik o nazwie "Nr 26/2018 z dnia 5 marca 2018r. w sprawie upoważnienia pracowników MOPS do przeprowadzenia wywiadów środowiskowych oraz żądania złożenia oświadczeń majątkowych na potrzeby dodatków mieszkaniowych" w pozycji nr 26
2018-03-05 12:33:09 Julia Michałowska Dodano załącznik o nazwie "Nr 27/2018 z dnia 5 marca 2018r. w sprawie upoważnienia pracowników MOPS do prowadzenia postępowań administracyjnych w sprawach: świadczeń rodzinnych, zasiłków dla opiekunów, świadczenia wychowawczego , jednorazowego świadczenia na podstawie umowy o wsp" w pozycji nr 27
2018-03-05 12:33:11 Julia Michałowska Aktualizacja
2018-03-05 12:34:11 Julia Michałowska Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Nr 27/2018 z dnia 5 marca 2018r. w sprawie upoważnienia pracowników MOPS do prowadzenia postępowań administracyjnych w sprawach: świadczeń rodzinnych, zasiłków dla opiekunów, świadczenia wychowawczego , jednorazowego świadczenia na podstawie umowy o wsp" na "Nr 27/2018 z dnia 5 marca 2018r. w sprawie upoważnienia pracowników MOPS do prowadzenia postępowań administracyjnych w sprawach: świadczeń rodzinnych, zasiłków dla opiekunów, świadczenia wychowawczego , jednoraz
2018-03-05 12:34:12 Julia Michałowska Aktualizacja
2018-03-06 09:27:57 Julia Michałowska Dodano załącznik o nazwie "Nr 28/2018 z dnia 5 marca 2018r. w sprawie powołania Zespołu Konsultacyjnego" w pozycji nr 28
2018-03-06 09:27:59 Julia Michałowska Aktualizacja
2018-03-07 13:59:44 Julia Michałowska Dodano załącznik o nazwie "Nr 29/2018 z dnia 7 marca 2018r. w sprawie dokonania zmian w budżecie miasta Szczecinek na 2018 rok" w pozycji nr 29
2018-03-07 13:59:45 Julia Michałowska Aktualizacja
2018-03-09 11:08:18 Julia Michałowska Dodano załącznik o nazwie "Nr 30 2018" w pozycji nr 30
2018-03-09 11:08:23 Julia Michałowska Aktualizacja
2018-03-09 11:11:06 Julia Michałowska Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Nr 30 2018" na "Nr 30/2018 z dnia 9 marca 2018r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 41/2014 Burmistrza Miasta Szczecinek z dnia 4 kwietnia 2014r. ws. powołania Zespołu ds. wdrażania i oceny Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Szczecinek na lata 2009-2018"
2018-03-09 11:11:07 Julia Michałowska Aktualizacja
2018-03-12 14:21:06 Julia Michałowska Dodano załącznik o nazwie "Nr 31/2018 z dnia 12 marca 2018r. w sprawie wydzielenia lokalu z części mieszkaniowego zasobu Miasta Szczecinek z przeznaczeniem na lokal socjalny" w pozycji nr 31
2018-03-12 14:21:06 Julia Michałowska Dodano załącznik o nazwie "Nr 32/2018 z dnia 12 marca 2018r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej" w pozycji nr 32
2018-03-12 14:21:08 Julia Michałowska Aktualizacja
2018-03-13 12:38:59 Julia Michałowska Dodano załącznik o nazwie "Nr 33/2018 z snia 13 marca 2018r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w drodze bezprzetargowej w najem części nieruchomości stanowiących własność Miasta Szczecinek" w pozycji nr 33
2018-03-13 12:39:00 Julia Michałowska Aktualizacja
2018-03-13 14:49:14 Julia Michałowska Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Nr 33/2018 z snia 13 marca 2018r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w drodze bezprzetargowej w najem części nieruchomości stanowiących własność Miasta Szczecinek" na "Nr 33/2018 z dnia 13 marca 2018r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w drodze bezprzetargowej w najem części nieruchomości stanowiących własność Miasta Szczecinek"
2018-03-13 14:49:16 Julia Michałowska Aktualizacja
2018-03-15 08:06:48 Julia Michałowska Dodano załącznik o nazwie "Nr 34/2018 z dnia 15 marca 2018r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej" w pozycji nr 34
2018-03-15 08:06:49 Julia Michałowska Aktualizacja
2018-03-15 11:05:28 Julia Michałowska Dodano załącznik o nazwie "Nr 35/2018 z dnia 15 marca 2018r. w sprawie zmiany zarządzenia Nr 151/2016 Burmistrza Miasta Szczecinek z dnia 21 grudnia 2016r. w sprawie udzielenia zamówień publicznych przez Miasto Szczecinek" w pozycji nr 35
2018-03-15 11:05:29 Julia Michałowska Aktualizacja
2018-03-19 13:53:37 Julia Michałowska Dodano załącznik o nazwie "Nr 36/2018 z dnia 19 marca 2018r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej" w pozycji nr 36
2018-03-19 13:53:39 Julia Michałowska Aktualizacja
2018-03-20 09:38:56 Julia Michałowska Dodano załącznik o nazwie "Nr 37/2018 z dnia 20 marca 2018r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej" w pozycji nr 37
2018-03-20 09:38:57 Julia Michałowska Aktualizacja
2018-03-21 14:24:34 Julia Michałowska Dodano załącznik o nazwie "Nr 38/2018 z dnia 21 marca 2018r. w sprawie powołania Zespołu ds. Rewitalizacji" w pozycji nr 38
2018-03-21 14:24:35 Julia Michałowska Aktualizacja
2018-03-23 08:31:21 Julia Michałowska Usunięto załącznik o nazwie "Nr 38/2018 z dnia 21 marca 2018r. w sprawie powołania Zespołu ds. Rewitalizacji"
2018-03-23 08:31:22 Julia Michałowska Dodano załącznik o nazwie "Nr 38/2018 z dnia 21 marca 2018r. w sprawie powołania Zespołu ds. Rewitalizacji" w pozycji nr 38
2018-03-23 08:31:24 Julia Michałowska Aktualizacja
2018-03-28 12:06:35 Julia Michałowska Dodano załącznik o nazwie "Nr 39/2018 z dnia 28 marca 2018 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2018 roku szczepień przeciw wirusowi HPV przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego." w pozycji nr 39
2018-03-28 12:06:36 Julia Michałowska Aktualizacja
2018-03-28 13:10:45 Julia Michałowska Dodano załącznik o nazwie "Nr 40/2018 z dnia 28 marc a 2018 w sprawie ogłoszenia o konkursie na prowadzenie niepublicznego przedszkola na terenie Miasta Szczecinek w okresie od 1 września 2018r. do 31 grudnia 2021r." w pozycji nr 40
2018-03-28 13:10:46 Julia Michałowska Aktualizacja
2018-04-04 09:13:50 Julia Michałowska Dodano załącznik o nazwie "Nr 41/2018 z dnia 30 marca 2018r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Miasta Szczecinek na 2018 rok" w pozycji nr 41
2018-04-04 09:13:51 Julia Michałowska Aktualizacja
2018-04-04 09:14:11 Julia Michałowska Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Nr 40/2018 z dnia 28 marc a 2018 w sprawie ogłoszenia o konkursie na prowadzenie niepublicznego przedszkola na terenie Miasta Szczecinek w okresie od 1 września 2018r. do 31 grudnia 2021r." na "Nr 40/2018 z dnia 28 marca 2018 w sprawie ogłoszenia o konkursie na prowadzenie niepublicznego przedszkola na terenie Miasta Szczecinek w okresie od 1 września 2018r. do 31 grudnia 2021r."
2018-04-04 09:14:13 Julia Michałowska Aktualizacja
2018-04-10 10:06:45 Julia Michałowska Dodano załącznik o nazwie " Nr 42/2018 z 10 kwietnia 2018r. w sprawie rozpoczęcia procedury rekrutacyjnej na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miasta Szczecinek" w pozycji nr 42
2018-04-10 10:06:46 Julia Michałowska Aktualizacja
2018-04-19 09:30:56 Julia Michałowska Dodano załącznik o nazwie "Nr 43/2018 z 19 kwietnia 2018r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej" w pozycji nr 43
2018-04-19 09:30:57 Julia Michałowska Aktualizacja
2018-04-23 13:32:35 Julia Michałowska Dodano załącznik o nazwie "Nr 44/2018 z 23 kwietnia 2018r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej" w pozycji nr 44
2018-04-23 13:32:37 Julia Michałowska Aktualizacja
2018-04-26 11:56:35 Julia Michałowska Dodano załącznik o nazwie " Nr 45/2018 z 26 kwietnia 2018r. w sprawie zgody na oddanie w drodze bezprzetargowej w najem części nieruchomości stanowiących własność Miasta Szczecinek" w pozycji nr 45
2018-04-26 11:56:37 Julia Michałowska Aktualizacja
2018-04-30 14:23:51 Julia Michałowska Dodano załącznik o nazwie "Nr 47/2018 z 30 kwietnia 2018r. w sprawie zmiany zarządzenia określającego wysokość opłat za korzystanie z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej wchodzących w skład mienia komunalnego, zarządzanych przez Ośrodek Sportu i Rekreacji" w pozycji nr 46
2018-04-30 14:23:53 Julia Michałowska Aktualizacja
2018-05-04 12:28:44 Julia Michałowska Dodano załącznik o nazwie "Nr 46/2018 z 30 kwietnia 2018r. w sprawie dokonania zmian w budżecie miasta Szczecinek na 2018 rok" w pozycji nr 46
2018-05-04 12:28:46 Julia Michałowska Aktualizacja
2018-05-08 11:17:42 Julia Michałowska Dodano załącznik o nazwie " Nr 48/2018 z 8 maja 2018r. w sprawie zasad i trybu pracy Komisji rozpatrującej wnioski o udzielenie dotacji na prace konserwatorskie, roboty budowlane przy zabytku nieruchomym lub ruchomym, wpisanym do rejestru zabytków, położonym lub znajdującym się n" w pozycji nr 48
2018-05-08 11:17:43 Julia Michałowska Aktualizacja
2018-05-08 11:19:22 Julia Michałowska Zmieniono nazwę załącznika o nazwie " Nr 48/2018 z 8 maja 2018r. w sprawie zasad i trybu pracy Komisji rozpatrującej wnioski o udzielenie dotacji na prace konserwatorskie, roboty budowlane przy zabytku nieruchomym lub ruchomym, wpisanym do rejestru zabytków, położonym lub znajdującym się n" na " Nr 48/2018 z 8 maja 2018r. w sprawie zasad i trybu pracy Komisji rozpatrującej wnioski o udzielenie dotacji na prace konserwatorskie, roboty budowlane przy zabytku nieruchomym lub ruchomym, wpisanym do rejestru
2018-05-08 11:19:23 Julia Michałowska Aktualizacja
2018-05-15 08:04:39 Julia Michałowska Dodano załącznik o nazwie "Nr 49/2018 z 11 maja 2018r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej" w pozycji nr 49
2018-05-15 08:04:39 Julia Michałowska Dodano załącznik o nazwie "Nr 50/2018r. z 14 maja 2018r. w sprawie powołania Zespołu ds. Strategii Rozwiązywania Problemów Miasta Szczecinekna lata 2019-2026" w pozycji nr 50
2018-05-15 08:04:41 Julia Michałowska Aktualizacja
2018-05-16 09:10:58 Julia Michałowska Dodano załącznik o nazwie " Nr 51/2018r. z 15 maja 2018r. w sprawie zmiany zarządzenia w sprawie powołania Zespołu ds. kontroli zarządczej w Urzędzie Miasta Szczecinek" w pozycji nr 51
2018-05-16 09:10:58 Julia Michałowska Dodano załącznik o nazwie " Nr 52/2018 z 15 marca 2018r. w sprawie kontroli zarządczej w Urzędzie Miasta Szczecinek" w pozycji nr 52
2018-05-16 09:11:00 Julia Michałowska Aktualizacja
2018-05-21 15:03:25 Julia Michałowska Dodano załącznik o nazwie "Nr 53/2018 z 21 maja 2018r. w sprawie powołania komisji Przetargowej" w pozycji nr 53
2018-05-21 15:03:26 Julia Michałowska Aktualizacja
2018-05-24 10:57:19 Julia Michałowska Dodano załącznik o nazwie "Nr 54/2018 z 24 maja 2018r. w sprawie zmiany zarządzenia określającego wysokość opłat za korzystanie z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej wchodzących w skład mienia komunalnego, zarządzanych przez Ośrodek Sportu i Rekreacji" w pozycji nr 54
2018-05-24 10:57:20 Julia Michałowska Aktualizacja
2018-05-29 13:14:59 Julia Michałowska Dodano załącznik o nazwie "Nr 56/2018 z 29 maja 2018r. w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na wybór realizatorów programu polityki zdrowotnej pn.: "Rehabilitacja seniorów - mieszkańców Miasta Szczecinek na lata 2017-2020"" w pozycji nr 55
2018-05-29 13:15:00 Julia Michałowska Aktualizacja
2018-05-29 14:03:44 Julia Michałowska Dodano załącznik o nazwie "Nr 55/2018 z 29 maja 2018r. w sprawie dokonania zmian w zasadach rachunkowości w Urzędzie Miasta Szczecinek" w pozycji nr 56
2018-05-29 14:03:45 Julia Michałowska Aktualizacja
2018-05-29 14:04:46 Julia Michałowska Przesunięto załącznik o nazwie "Nr 55/2018 z 29 maja 2018r. w sprawie dokonania zmian w zasadach rachunkowości w Urzędzie Miasta Szczecinek" na pozycję nr 55
2018-05-29 14:04:47 Julia Michałowska Aktualizacja
2018-06-05 08:15:29 Julia Michałowska Dodano załącznik o nazwie "Nr 57/2018 z 30 maja 2018r. w sprawie powołania Dyrektora Reginalnego Muzeum w Szczecinku" w pozycji nr 57
2018-06-05 08:15:29 Julia Michałowska Dodano załącznik o nazwie "Nr/58/2018 z 30 maja 2018 w sprawie dokonania zmian w budżecie Miasta Szczecinek na 2018 rok" w pozycji nr 58
2018-06-05 08:15:29 Julia Michałowska Dodano załącznik o nazwie "Nr 59/2018 z 4 czerwca 2018r. w sprawie zmiany zarządzenia w sprawie powołania człownków Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie" w pozycji nr 59
2018-06-05 08:15:30 Julia Michałowska Aktualizacja
2018-06-05 10:03:22 Julia Michałowska Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Nr 57/2018 z 30 maja 2018r. w sprawie powołania Dyrektora Reginalnego Muzeum w Szczecinku" na "Nr 57/2018 z 30 maja 2018r. w sprawie powołania Dyrektora Regionalnego Muzeum w Szczecinku"
2018-06-05 10:03:22 Julia Michałowska Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Nr/58/2018 z 30 maja 2018 w sprawie dokonania zmian w budżecie Miasta Szczecinek na 2018 rok" na "Nr 58/2018 z 30 maja 2018 w sprawie dokonania zmian w budżecie Miasta Szczecinek na 2018 rok"
2018-06-05 10:03:23 Julia Michałowska Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Nr 59/2018 z 4 czerwca 2018r. w sprawie zmiany zarządzenia w sprawie powołania człownków Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie" na "Nr 59/2018 z 4 czerwca 2018r. w sprawie zmiany zarządzenia w sprawie powołania członków Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie"
2018-06-05 10:03:24 Julia Michałowska Aktualizacja
2018-06-18 10:24:36 Julia Michałowska Dodano załącznik o nazwie "Nr 60/2018 z 15 czerwca 2018r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Miasta Szczecinek na 2018 rok" w pozycji nr 60
2018-06-18 10:24:38 Julia Michałowska Aktualizacja
2018-06-18 13:29:11 Julia Michałowska Dodano załącznik o nazwie "Nr 61/2018 z dnia 18 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany zarządzenia określającego maksymalne miesięczne wynagrodzenie kierowników i zastępców kierowników jednostek budżetowych Miasta Szczecinek" w pozycji nr 61
2018-06-18 13:29:13 Julia Michałowska Aktualizacja
2018-06-20 09:30:01 Julia Michałowska Dodano załącznik o nazwie "Nr 62/2018 z dnia 20 czerwca 2018r. w sprawie powołania Komicji Przetargowej" w pozycji nr 62
2018-06-20 09:30:03 Julia Michałowska Aktualizacja
2018-06-21 14:53:48 Julia Michałowska Dodano załącznik o nazwie "Nr 63/2018 z dnia 21 czerwca 2018r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej" w pozycji nr 63
2018-06-21 14:53:49 Julia Michałowska Aktualizacja
2018-06-25 15:10:33 Julia Michałowska Aktualizacja
2018-06-28 11:05:00 Julia Michałowska Dodano załącznik o nazwie "Nr 64/2018 z dnia 28 czerwca 2018r. w sprawie rozpoczęcia procedury rekrutacyjnej na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miasta Szczecinek" w pozycji nr 64
2018-06-28 11:05:04 Julia Michałowska Aktualizacja
2018-06-28 15:23:16 Julia Michałowska Dodano załącznik o nazwie "65" w pozycji nr 65
2018-06-28 15:23:17 Julia Michałowska Aktualizacja
2018-06-28 15:24:54 Julia Michałowska Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "65" na "Nr 65/2018 z dnia 28 czerwca 2018r. w sprawie zmiany zarządzenia numer 151/2016 z dnia 21 grudnia 2016r. w sprawie udzielania zamówień publicznych prz Miasto Szczecinek"
2018-06-28 15:24:55 Julia Michałowska Aktualizacja
2018-06-28 15:29:22 Julia Michałowska Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Nr 65/2018 z dnia 28 czerwca 2018r. w sprawie zmiany zarządzenia numer 151/2016 z dnia 21 grudnia 2016r. w sprawie udzielania zamówień publicznych prz Miasto Szczecinek" na "Nr 65/2018 z dnia 28 czerwca 2018r. w sprawie zmiany zarządzenia numer 151/2016 z dnia 21 grudnia 2016r. w sprawie udzielania zamówień publicznych przez Miasto Szczecinek"
2018-06-28 15:29:23 Julia Michałowska Aktualizacja
2018-06-29 10:32:40 Anna Przytarska-Dziechciarz Dodano załącznik o nazwie "67/2018 z 29 czerwca 2018r. w sprawie upoważnienia pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej do prowadzenia postępowań w sprawach: świadczeń z funduszu alimentacyjnego, świadczenia dobry start," w pozycji nr 66
2018-06-29 10:32:44 Anna Przytarska-Dziechciarz Aktualizacja
2018-06-29 10:34:01 Anna Przytarska-Dziechciarz Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "67/2018 z 29 czerwca 2018r. w sprawie upoważnienia pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej do prowadzenia postępowań w sprawach: świadczeń z funduszu alimentacyjnego, świadczenia dobry start," na "Nr 67/2018 z 29 czerwca 2018r. w sprawie upoważnienia pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej do prowadzenia postępowań w sprawach: świadczeń z funduszu alimentacyjnego, świadczenia dobry start,"
2018-06-29 10:34:03 Anna Przytarska-Dziechciarz Aktualizacja
2018-06-29 10:34:45 Anna Przytarska-Dziechciarz Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Nr 67/2018 z 29 czerwca 2018r. w sprawie upoważnienia pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej do prowadzenia postępowań w sprawach: świadczeń z funduszu alimentacyjnego, świadczenia dobry start," na "Nr 67/2018 z 29 czerwca 2018r. w sprawie upoważnienia pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej do prowadzenia postępowań w sprawach: świadczeń z funduszu alimentacyjnego, świadczenia dobry start"
2018-06-29 10:34:46 Anna Przytarska-Dziechciarz Aktualizacja
2018-06-29 13:13:24 Anna Przytarska-Dziechciarz Dodano załącznik o nazwie "Nr 98/2018 z 29 czerwca 2018r. w sprawie upoważnienia pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej do prowadzenia postępowań w sprawach: świadczeń z funduszu wychowawczego, świadczenia dobry start" w pozycji nr 67
2018-06-29 13:13:26 Anna Przytarska-Dziechciarz Aktualizacja
2018-06-29 13:14:47 Anna Przytarska-Dziechciarz Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Nr 98/2018 z 29 czerwca 2018r. w sprawie upoważnienia pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej do prowadzenia postępowań w sprawach: świadczeń z funduszu wychowawczego, świadczenia dobry start" na "Nr 68/2018 z 29 czerwca 2018r. w sprawie upoważnienia pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej do prowadzenia postępowań w sprawach: świadczeń z funduszu wychowawczego, świadczenia dobry start"
2018-06-29 13:14:49 Anna Przytarska-Dziechciarz Aktualizacja
2018-06-29 13:18:40 Anna Przytarska-Dziechciarz Dodano załącznik o nazwie "Nr 70/2018 z 29 czerwca w sprawie upoważnienia pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej do prowadzenia postępowań administracyjnych w sprawach: świadczeń rodzinnych, zasiłków dla opiekunów, świadczenia wychowawczego, jednorazowego świadczen" w pozycji nr 68
2018-06-29 13:18:43 Anna Przytarska-Dziechciarz Aktualizacja
2018-06-29 13:21:58 Anna Przytarska-Dziechciarz Dodano załącznik o nazwie " Nr 71/2018 z 29 czerwca w sprawie upoważnienia pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej do prowadzenia postępowań w sprawie świadczenia dobry start" w pozycji nr 69
2018-06-29 13:22:00 Anna Przytarska-Dziechciarz Aktualizacja
2018-06-29 13:24:26 Anna Przytarska-Dziechciarz Dodano załącznik o nazwie "Nr 72/2018 z 29 czerwca w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Szczecinku," w pozycji nr 70
2018-06-29 13:24:27 Anna Przytarska-Dziechciarz Aktualizacja
2018-07-02 08:57:58 Anna Przytarska-Dziechciarz Dodano załącznik o nazwie " Nr 73/2018 z 2 lipca w sprawie upoważnienia pracownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej do prowadzenia postępowań w sprawach: świadczeń rodzinnych, zasiłków dla opiekunów, świadczenia wychowawczego, jednorazowego świadczenia na podstawie ustawy o wsp" w pozycji nr 71
2018-07-02 08:58:03 Anna Przytarska-Dziechciarz Aktualizacja
2018-07-03 15:21:26 Anna Przytarska-Dziechciarz Dodano załącznik o nazwie "Nr 66/2018 z 29 czerwca 2018r. w sprawie dokonania zmian w budżecie miasta Szczecinek na 2018 rok" w pozycji nr 66
2018-07-03 15:21:32 Anna Przytarska-Dziechciarz Aktualizacja
2018-07-10 08:28:35 Anna Przytarska-Dziechciarz Dodano załącznik o nazwie "Nr 74/2018 z 10 lipca w sprawie ogłoszenia o konkursie na prowadzenie niepublicznego przedszkola na terenie Miasta Szczecinek dla 220 dzieci w okresie od 1 września 2018 r. do 31 grudnia 2021r." w pozycji nr 73
2018-07-10 08:29:02 Anna Przytarska-Dziechciarz Aktualizacja
2018-07-10 12:25:17 Anna Przytarska-Dziechciarz Dodano załącznik o nazwie "Nr 75/2018 z 10 lipca w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Szczecinek" w pozycji nr 74
2018-07-10 12:25:28 Anna Przytarska-Dziechciarz Aktualizacja
2018-07-10 13:51:52 Joanna Gawrych Usunięto załącznik o nazwie "Nr 75/2018 z 10 lipca w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Szczecinek"
2018-07-10 13:51:55 Joanna Gawrych Aktualizacja
2018-07-11 10:06:41 Anna Przytarska-Dziechciarz Dodano załącznik o nazwie "Nr 75/2018 z 11 lipca w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Szczecinek" w pozycji nr 74
2018-07-11 10:06:47 Anna Przytarska-Dziechciarz Aktualizacja
2018-07-11 10:08:52 Anna Przytarska-Dziechciarz Dodano załącznik o nazwie "Nr 76/2018 z 11 lipca w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej" w pozycji nr 75
2018-07-11 10:08:56 Anna Przytarska-Dziechciarz Aktualizacja
2018-07-11 13:09:35 Joanna Gawrych Usunięto załącznik o nazwie "Nr 75/2018 z 11 lipca w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Szczecinek"
2018-07-11 13:09:37 Joanna Gawrych Aktualizacja
2018-07-11 14:01:50 Anna Przytarska-Dziechciarz Dodano załącznik o nazwie "Nr 75/2018 z 11 lipca w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Szczecinek" w pozycji nr 74
2018-07-11 14:01:52 Anna Przytarska-Dziechciarz Aktualizacja
2018-07-11 15:24:25 Anna Przytarska-Dziechciarz Dodano załącznik o nazwie "Nr 69/2018 z 29 czerwca w sprawie dokonania zmian w zasadach rachunkowości w Urzędzie Miasta Szczecinek" w pozycji nr 69
2018-07-11 15:24:27 Anna Przytarska-Dziechciarz Aktualizacja
2018-07-12 12:41:40 Anna Przytarska-Dziechciarz Dodano załącznik o nazwie "Nr 77/2018 z 12 lipca w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego" w pozycji nr 77
2018-07-12 12:41:56 Anna Przytarska-Dziechciarz Aktualizacja
2018-07-23 15:13:38 Julia Michałowska Dodano załącznik o nazwie "Nr 78/2018 z 23 lipca w sprawie dokonania zmian w budżecie miasta Szczecinek na 2018 rok" w pozycji nr 78
2018-07-23 15:13:39 Julia Michałowska Aktualizacja
2018-07-23 15:22:40 Julia Michałowska Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Nr 69/2018 z 29 czerwca w sprawie dokonania zmian w zasadach rachunkowości w Urzędzie Miasta Szczecinek" na "Nr 69/2018 z 29 czerwca 2018r. w sprawie dokonania zmian w zasadach rachunkowości w Urzędzie Miasta Szczecinek"
2018-07-23 15:22:40 Julia Michałowska Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Nr 70/2018 z 29 czerwca w sprawie upoważnienia pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej do prowadzenia postępowań administracyjnych w sprawach: świadczeń rodzinnych, zasiłków dla opiekunów, świadczenia wychowawczego, jednorazowego świadczen" na "Nr 70/2018 z 29 czerwca 2018r. w sprawie upoważnienia pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej do prowadzenia postępowań administracyjnych w sprawach: świadczeń rodzinnych, zasiłków dla opiekunów, świadczenia wyc
2018-07-23 15:22:40 Julia Michałowska Zmieniono nazwę załącznika o nazwie " Nr 71/2018 z 29 czerwca w sprawie upoważnienia pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej do prowadzenia postępowań w sprawie świadczenia dobry start" na " Nr 71/2018 z 29 czerwca 2018r. w sprawie upoważnienia pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej do prowadzenia postępowań w sprawie świadczenia dobry start"
2018-07-23 15:22:40 Julia Michałowska Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Nr 72/2018 z 29 czerwca w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Szczecinku," na "Nr 72/2018 z 29 czerwca 2018r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Szczecinku,"
2018-07-23 15:22:40 Julia Michałowska Zmieniono nazwę załącznika o nazwie " Nr 73/2018 z 2 lipca w sprawie upoważnienia pracownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej do prowadzenia postępowań w sprawach: świadczeń rodzinnych, zasiłków dla opiekunów, świadczenia wychowawczego, jednorazowego świadczenia na podstawie ustawy o wsp" na " Nr 73/2018 z 2 lipca 2018r. w sprawie upoważnienia pracownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej do prowadzenia postępowań w sprawach: świadczeń rodzinnych, zasiłków dla opiekunów, świadczenia wychowawczego, je
2018-07-23 15:22:40 Julia Michałowska Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Nr 74/2018 z 10 lipca w sprawie ogłoszenia o konkursie na prowadzenie niepublicznego przedszkola na terenie Miasta Szczecinek dla 220 dzieci w okresie od 1 września 2018 r. do 31 grudnia 2021r." na "Nr 74/2018 z 10 lipca 2018r. w sprawie ogłoszenia o konkursie na prowadzenie niepublicznego przedszkola na terenie Miasta Szczecinek dla 220 dzieci w okresie od 1 września 2018 r. do 31 grudnia 2021r."
2018-07-23 15:22:41 Julia Michałowska Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Nr 75/2018 z 11 lipca w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Szczecinek" na "Nr 75/2018 z 11 lipca 2018r. w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Szczecinek"
2018-07-23 15:22:41 Julia Michałowska Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Nr 76/2018 z 11 lipca w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej" na "Nr 76/2018 z 11 lipca 2018r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej"
2018-07-23 15:22:41 Julia Michałowska Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Nr 77/2018 z 12 lipca w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego" na "Nr 77/2018 z 12 lipca 2018r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego"
2018-07-23 15:22:41 Julia Michałowska Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Nr 78/2018 z 23 lipca w sprawie dokonania zmian w budżecie miasta Szczecinek na 2018 rok" na "Nr 78/2018 z 23 lipca 2018r. w sprawie dokonania zmian w budżecie miasta Szczecinek na 2018 rok"
2018-07-23 15:22:43 Julia Michałowska Aktualizacja
2018-08-02 12:48:07 Julia Michałowska Dodano załącznik o nazwie "Nr 79/2018 z 31 ipca 2018r. w sprawie dokonania zmian w budżecie miasta Szczecinek na 2018 rok" w pozycji nr 79
2018-08-02 12:48:08 Julia Michałowska Dodano załącznik o nazwie "Nr 80/2018 z 31 ipca 2018r. w sprawie dokonania zmian w budżecie miasta Szczecinek na 2018 rok" w pozycji nr 80
2018-08-02 12:48:08 Julia Michałowska Dodano załącznik o nazwie "81/2018 z 2 sierpnia 2018r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej" w pozycji nr 81
2018-08-02 12:48:10 Julia Michałowska Aktualizacja
2018-08-22 08:16:08 Anna Przytarska-Dziechciarz Dodano załącznik o nazwie "/2018 z 20 sierpnia 2018r. w sprawie dokonania zmian w zasadach rachunkowości w Urzędzie Miasta Szczecinek" w pozycji nr 82
2018-08-22 08:16:17 Anna Przytarska-Dziechciarz Aktualizacja
2018-08-22 08:20:07 Anna Przytarska-Dziechciarz Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "/2018 z 20 sierpnia 2018r. w sprawie dokonania zmian w zasadach rachunkowości w Urzędzie Miasta Szczecinek" na "82/2018 z 20 sierpnia 2018r. w sprawie dokonania zmian w zasadach rachunkowości w Urzędzie Miasta Szczecinek"
2018-08-22 08:20:11 Anna Przytarska-Dziechciarz Aktualizacja
2018-08-22 11:00:41 Anna Przytarska-Dziechciarz Dodano załącznik o nazwie "83/2018 z 22 sierpnia 2018r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej" w pozycji nr 83
2018-08-22 11:00:45 Anna Przytarska-Dziechciarz Aktualizacja
2018-08-22 11:03:32 Anna Przytarska-Dziechciarz Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "81/2018 z 2 sierpnia 2018r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej" na "Nr 81/2018 z 2 sierpnia 2018r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej"
2018-08-22 11:03:38 Anna Przytarska-Dziechciarz Aktualizacja
2018-08-22 11:04:29 Anna Przytarska-Dziechciarz Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "82/2018 z 20 sierpnia 2018r. w sprawie dokonania zmian w zasadach rachunkowości w Urzędzie Miasta Szczecinek" na "Nr 82/2018 z 20 sierpnia 2018r. w sprawie dokonania zmian w zasadach rachunkowości w Urzędzie Miasta Szczecinek"
2018-08-22 11:04:29 Anna Przytarska-Dziechciarz Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "83/2018 z 22 sierpnia 2018r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej" na "Nr 83/2018 z 22 sierpnia 2018r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej"
2018-08-22 11:04:31 Anna Przytarska-Dziechciarz Aktualizacja
2018-08-23 09:54:57 Anna Przytarska-Dziechciarz Dodano załącznik o nazwie "Nr 84/2018 z 22 sierpnia 2018r. w sprawie zmiany zarządzenia Nr 53/2018 z dnia 21 maja 2018 r. w sprawie" w pozycji nr 84
2018-08-23 09:54:58 Anna Przytarska-Dziechciarz Aktualizacja
2018-08-24 08:40:24 Anna Przytarska-Dziechciarz Usunięto załącznik o nazwie "Nr 82/2018 z 20 sierpnia 2018r. w sprawie dokonania zmian w zasadach rachunkowości w Urzędzie Miasta Szczecinek"
2018-08-24 08:40:28 Anna Przytarska-Dziechciarz Dodano załącznik o nazwie "Nr 82/2018 z 20 sierpnia 2018r. w sprawie dokonania zmian w zasadach rachunkowości w Urzędzie Miasta szczecinek" w pozycji nr 82
2018-08-24 08:40:28 Anna Przytarska-Dziechciarz Przesunięto załącznik o nazwie "Nr 83/2018 z 22 sierpnia 2018r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej" na pozycję nr 83
2018-08-24 08:40:31 Anna Przytarska-Dziechciarz Aktualizacja
2018-08-27 11:40:28 Anna Przytarska-Dziechciarz Dodano załącznik o nazwie "Nr 85/2018 w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w drodze bezprzetargowej w najem części nieruchomości stanowiących własność Miasta Szczecinek" w pozycji nr 85
2018-08-27 11:40:37 Anna Przytarska-Dziechciarz Aktualizacja
2018-08-31 11:03:21 Julia Michałowska Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Nr 85/2018 w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w drodze bezprzetargowej w najem części nieruchomości stanowiących własność Miasta Szczecinek" na "Nr 85/2018 z 27 sierpnia 2018r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w drodze bezprzetargowej w najem części nieruchomości stanowiących własność Miasta Szczecinek"
2018-08-31 11:03:21 Julia Michałowska Dodano załącznik o nazwie "Nr 86/2018 z 30 sierpnia 2018r. w sprawie wyznaczenia Inspektora ochrony danych w Urzędzie Miasta Szczecinek" w pozycji nr 86
2018-08-31 11:03:23 Julia Michałowska Aktualizacja
2018-09-04 14:32:21 Julia Michałowska Dodano załącznik o nazwie "Nr 87/2018 z 31 sierpnia 2018r. w sprawie dokonania zmian w budżecie miasta Szczecinek na 2018 rok" w pozycji nr 87
2018-09-04 14:32:28 Julia Michałowska Aktualizacja
2018-09-05 14:37:16 Julia Michałowska Dodano załącznik o nazwie "Nr 88/2018 z 5 września 2018r. w sprawie zmiany zarządzenia Nr 129/2017 z dnia 28 grudnia 2017r. w sprawie powierzenia Ośrodkowi Sportu i Rekreacji w Szczecinku utrzymania i konserwacji słupów i tablic ogłoszeniowych na terenie Miasta Szczecinek w 2018 ro" w pozycji nr 88
2018-09-05 14:37:17 Julia Michałowska Aktualizacja
2018-09-06 09:26:37 Julia Michałowska Usunięto załącznik o nazwie "Nr 88/2018 z 5 września 2018r. w sprawie zmiany zarządzenia Nr 129/2017 z dnia 28 grudnia 2017r. w sprawie powierzenia Ośrodkowi Sportu i Rekreacji w Szczecinku utrzymania i konserwacji słupów i tablic ogłoszeniowych na terenie Miasta Szczecinek w 2018 ro"
2018-09-06 09:26:41 Julia Michałowska Dodano załącznik o nazwie "88" w pozycji nr 88
2018-09-06 09:26:42 Julia Michałowska Aktualizacja
2018-09-06 09:26:54 Julia Michałowska Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "88" na "Nr 88/2018 z 5 września 2018r. w sprawie zmiany zarządzenia Nr 129/2017 z dnia 28 grudnia 2017r. w sprawie powierzenia Ośrodkowi Sportu i Rekreacji w Szczecinku utrzymania i konserwacji słupów i tablic ogłoszeniowych na terenie Miasta Szczecinek w 2018 ro"
2018-09-06 09:26:55 Julia Michałowska Aktualizacja
2018-09-11 10:59:08 Julia Michałowska Dodano załącznik o nazwie "89" w pozycji nr 89
2018-09-11 10:59:44 Julia Michałowska Aktualizacja
2018-09-11 10:59:57 Julia Michałowska Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "89" na "Nr 89/2018 z 11 września 2018r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w drodze bezprzetargowej w najem części nieruchomości stanowiących własność Miasta Szczecinek"
2018-09-11 10:59:58 Julia Michałowska Aktualizacja
2018-09-13 12:57:45 Julia Michałowska Dodano załącznik o nazwie "Nr. 90/2018 z 13 września 2018r. w sprawie wyznaczenia na obszarze Miasta Szczecinek miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzedowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych" w pozycji nr 90
2018-09-13 12:57:47 Julia Michałowska Aktualizacja
2018-09-13 12:58:47 Julia Michałowska Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Nr. 90/2018 z 13 września 2018r. w sprawie wyznaczenia na obszarze Miasta Szczecinek miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzedowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych" na "Nr 90/2018 z 13 września 2018r. w sprawie wyznaczenia na obszarze Miasta Szczecinek miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzedowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych"
2018-09-13 12:58:48 Julia Michałowska Aktualizacja
2018-09-14 10:01:46 Julia Michałowska Dodano załącznik o nazwie "Nr 91/2018 z 14 września 2018r. w sprawie ws. zmiany zarządzenia w sprawie powołania Zespołu ds.Rewitalizacji" w pozycji nr 91
2018-09-14 10:01:46 Julia Michałowska Dodano załącznik o nazwie "Nr 92/2018 z 14 września 2018r. w sprawie zmiany zarządzenia określającego zasady korzystania z samochodów służbowych" w pozycji nr 92
2018-09-14 10:01:48 Julia Michałowska Aktualizacja
2018-09-20 10:33:59 Julia Michałowska Dodano załącznik o nazwie "Nr 94/2018 z 20 września 2018r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej" w pozycji nr 93
2018-09-20 10:34:22 Julia Michałowska Aktualizacja
2018-09-20 15:45:32 Julia Michałowska Dodano załącznik o nazwie "Nr 93/2018 z 19 września 2018r. w sprawie dokonania zmian w budżecie miasta Szczecinek w 2018 roku" w pozycji nr 93
2018-09-20 15:45:34 Julia Michałowska Aktualizacja
2018-09-20 15:56:21 Julia Michałowska Usunięto załącznik o nazwie "Nr 93/2018 z 19 września 2018r. w sprawie dokonania zmian w budżecie miasta Szczecinek w 2018 roku"
2018-09-20 15:56:25 Julia Michałowska Dodano załącznik o nazwie "Nr 93/2018 z 19 września 2018r. w sprawie dokonania zmian w budżecie miasta Szczecinek w 2018 roku" w pozycji nr 93
2018-09-20 15:56:27 Julia Michałowska Aktualizacja
2018-09-21 07:36:09 Julia Michałowska Usunięto załącznik o nazwie "Nr 93/2018 z 19 września 2018r. w sprawie dokonania zmian w budżecie miasta Szczecinek w 2018 roku"
2018-09-21 07:36:17 Julia Michałowska Dodano załącznik o nazwie "Nr 93/2018 z 19 września 2018r. w sprawie dokonania zmian w budżecie miasta Szczecinek w 2018 roku" w pozycji nr 93
2018-09-21 07:36:19 Julia Michałowska Aktualizacja
2018-09-21 11:35:08 Julia Michałowska Dodano załącznik o nazwie "Nr 95/2018 z 21 września 2018r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej" w pozycji nr 95
2018-09-21 11:35:19 Julia Michałowska Aktualizacja
2018-09-28 11:55:45 Julia Michałowska Dodano załącznik o nazwie "Nr 96/2018 z 28 września 2018r. w sprawie zmiany Regulaminu wynagradzania pracowników Urzędu Miasta Szczecinek" w pozycji nr 96
2018-09-28 11:55:53 Julia Michałowska Aktualizacja
2018-10-02 14:01:17 Anna Przytarska-Dziechciarz Dodano załącznik o nazwie "Nr 98/2018 z 02 października 2018r. w sprawie ustalenia terminu składania wniosków o udzielenie pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych" w pozycji nr 97
2018-10-02 14:01:45 Anna Przytarska-Dziechciarz Aktualizacja
2018-10-03 09:59:04 Anna Przytarska-Dziechciarz Dodano załącznik o nazwie "Nr 97/2018 z 28 września 2018r. w sprawie dokonania zmian w budżecie miasta Szczecinek na 2018 rok" w pozycji nr 97
2018-10-03 09:59:10 Anna Przytarska-Dziechciarz Aktualizacja
2018-10-08 08:51:59 Anna Przytarska-Dziechciarz Dodano załącznik o nazwie "Nr 99/2018 z z 10 października 2018r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w drodze bezprzetargowej w najem części nieruchomości stanowiących własność Miasta Szczecinek" w pozycji nr 99
2018-10-08 08:52:02 Anna Przytarska-Dziechciarz Aktualizacja
2018-10-08 09:35:27 Anna Przytarska-Dziechciarz Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Nr 99/2018 z z 10 października 2018r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w drodze bezprzetargowej w najem części nieruchomości stanowiących własność Miasta Szczecinek" na "Nr 99/2018 z z 08 października 2018r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w drodze bezprzetargowej w najem części nieruchomości stanowiących własność Miasta Szczecinek"
2018-10-08 09:35:29 Anna Przytarska-Dziechciarz Aktualizacja
2018-10-08 10:07:47 Anna Przytarska-Dziechciarz Dodano załącznik o nazwie "Nr 100/2018 z 8 października 2018r. w sprawie zmiany zarządzenia Nr 131/2017 Burmistrza Miasta Szczecinek z dnia 28.12.2017 r. w sprawie utrzymania i opróżniania koszy na śmieci oraz bieżącego utrzymania czystości na terenach miejskich poza pasami drogowy" w pozycji nr 100
2018-10-08 10:07:49 Anna Przytarska-Dziechciarz Aktualizacja
2018-10-11 13:52:16 Julia Michałowska Dodano załącznik o nazwie "Nr 101/2018 z 11 października 2018r. w sprawie szczegółowego sposobu przeprowadzenia służby przygotowawczej i organizowania egzaminu kończącego tę służbę w Urzędze Miasta Szczecinek" w pozycji nr 101
2018-10-11 13:52:19 Julia Michałowska Aktualizacja
2018-10-12 12:34:22 Julia Michałowska Dodano załącznik o nazwie "Nr 103/2018 z 12 października 2018r. w sprawie procedury rekrutacyjnej na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miasta Szczecinek" w pozycji nr 102
2018-10-12 12:34:33 Julia Michałowska Aktualizacja
2018-10-15 09:48:41 Julia Michałowska Dodano załącznik o nazwie "Nr 201/2018 z 15 października 2018r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Miasta Szczeicnek w 2018 roku" w pozycji nr 102
2018-10-15 09:48:43 Julia Michałowska Aktualizacja
2018-10-15 09:50:56 Julia Michałowska Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Nr 201/2018 z 15 października 2018r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Miasta Szczeicnek w 2018 roku" na "Nr 102/2018 z 15 października 2018r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Miasta Szczecinek w 2018 roku"
2018-10-15 09:50:57 Julia Michałowska Aktualizacja
2018-10-19 13:00:37 Julia Michałowska Dodano załącznik o nazwie "Nr 104/2018 z 19 października 2018r. w sprawie wydzielenia lokalu z części mieszkaniowego zasobu Miasta Szczecinek z przeznaczeniem na lokal socjalny" w pozycji nr 104
2018-10-19 13:00:39 Julia Michałowska Aktualizacja
2018-10-22 14:29:58 Julia Michałowska Dodano załącznik o nazwie "Nr 105/2018 z 22 października 2018r. w sprawie ogłoszenia Konkursu "Wolontariusz Roku 2018"" w pozycji nr 105
2018-10-22 14:29:59 Julia Michałowska Aktualizacja
2018-10-23 07:55:37 Julia Michałowska Usunięto załącznik o nazwie "Nr 105/2018 z 22 października 2018r. w sprawie ogłoszenia Konkursu "Wolontariusz Roku 2018""
2018-10-23 07:55:43 Julia Michałowska Dodano załącznik o nazwie "Nr 105/2018 z 22 października 2018r. w sprawie ogłoszenia Konkursu "Wolontariusz Roku 2018"" w pozycji nr 105
2018-10-23 07:56:30 Julia Michałowska Aktualizacja
2018-10-25 08:56:34 Julia Michałowska Dodano załącznik o nazwie "Nr 106/2018 z 25 października 2018r. ws. wyznaczenia osób dokonujących odbioru prac konserwatorskich przy zabytku wpisanym do rejestru zabytjków woj. zachodnio-pomorskiego - kościół NNMP w Szczecinku" w pozycji nr 106
2018-10-25 08:58:18 Julia Michałowska Aktualizacja
2018-10-25 09:03:37 Julia Michałowska Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Nr 106/2018 z 25 października 2018r. ws. wyznaczenia osób dokonujących odbioru prac konserwatorskich przy zabytku wpisanym do rejestru zabytjków woj. zachodnio-pomorskiego - kościół NNMP w Szczecinku" na "Nr 106/2018 z 25 października 2018r. ws. wyznaczenia osób dokonujących odbioru prac konserwatorskich przy zabytku wpisanym do rejestru zabytjków woj. zachodniopomorskiego - kościół NNMP w Szczecinku"
2018-10-25 09:03:38 Julia Michałowska Aktualizacja
2018-10-25 09:48:51 Julia Michałowska Dodano załącznik o nazwie "Nr 107/2018 z 25 października 2018r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej" w pozycji nr 107
2018-10-25 09:48:57 Julia Michałowska Aktualizacja
2018-10-25 09:52:59 Julia Michałowska Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Nr 106/2018 z 25 października 2018r. ws. wyznaczenia osób dokonujących odbioru prac konserwatorskich przy zabytku wpisanym do rejestru zabytjków woj. zachodniopomorskiego - kościół NNMP w Szczecinku" na "Nr 106/2018 z 25 października 2018r. ws. wyznaczenia osób dokonujących odbioru prac konserwatorskich przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków woj. zachodniopomorskiego - kościół NNMP w Szczecinku"
2018-10-25 09:53:00 Julia Michałowska Aktualizacja
2018-10-29 14:23:06 Julia Michałowska Dodano załącznik o nazwie "Nr 08/2018 z 29 października 2018r. w sprawie upoważnienia pracownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej do przeprowadzania wywiadów środowiskowych oraz żądania złożenia oświadczeń majątkowych na potrzeby dodatków mieszkaniowych" w pozycji nr 108
2018-10-29 14:23:15 Julia Michałowska Aktualizacja
2018-10-29 14:24:04 Julia Michałowska Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Nr 08/2018 z 29 października 2018r. w sprawie upoważnienia pracownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej do przeprowadzania wywiadów środowiskowych oraz żądania złożenia oświadczeń majątkowych na potrzeby dodatków mieszkaniowych" na "Nr 108/2018 z 29 października 2018r. w sprawie upoważnienia pracownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej do przeprowadzania wywiadów środowiskowych oraz żądania złożenia oświadczeń majątkowych na potrzeby dodatków mieszkaniowych"
2018-10-29 14:24:05 Julia Michałowska Aktualizacja
2018-11-06 08:53:58 Julia Michałowska Dodano załącznik o nazwie "Nr 109/2018 z 31 października 2018r. w sprawie dokonania zmian w budżecie miasta Szczecinek na 2018 rok" w pozycji nr 109
2018-11-06 08:54:00 Julia Michałowska Aktualizacja
2018-11-06 10:33:16 Julia Michałowska Dodano załącznik o nazwie "Nr 110/2018 z 6 listopada 2018r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej" w pozycji nr 110
2018-11-06 10:33:28 Julia Michałowska Aktualizacja
2018-11-06 11:36:41 Julia Michałowska Dodano załącznik o nazwie "Nr 111/2018 z 6 listopada 2018r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej" w pozycji nr 111
2018-11-06 11:36:42 Julia Michałowska Aktualizacja
2018-11-20 10:46:28 Julia Michałowska Dodano załącznik o nazwie "Nr 112/2018 z 16 listopada 2018r. w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Szczecinek" w pozycji nr 112
2018-11-20 10:46:43 Julia Michałowska Aktualizacja
2018-11-21 07:57:00 Joanna Gawrych Usunięto załącznik o nazwie "Nr 112/2018 z 16 listopada 2018r. w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Szczecinek"
2018-11-21 07:57:07 Joanna Gawrych Aktualizacja
2018-11-21 08:17:01 Julia Michałowska Dodano załącznik o nazwie "Nr 112/2018 z 16 listopada 2018r. w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Szczecinek" w pozycji nr 112
2018-11-21 08:17:05 Julia Michałowska Aktualizacja
2018-11-22 14:18:19 Julia Michałowska Dodano załącznik o nazwie "Nr 113/2018 z 20 listopada 2018r. w sprawie odwołania Zastępcy Burmistrza Miasta Szczecinek" w pozycji nr 113
2018-11-22 14:18:30 Julia Michałowska Aktualizacja
2018-11-22 16:21:49 Julia Michałowska Dodano załącznik o nazwie "Nr 114/2018 z 22 listopada 2018r. w sprawie dokonania zmian w budżecie miasta Szczecinek na 2018 rok" w pozycji nr 114
2018-11-22 16:21:50 Julia Michałowska Aktualizacja
2018-11-22 16:23:11 Julia Michałowska Dodano załącznik o nazwie "Nr 115/2018 z 22 listopada 2018r. w sprawie wydzielenia lokalu z części mieszkaniowego zasobu Miasta Szczeicnek z przeznaczeniem na lokal socjalny" w pozycji nr 115
2018-11-22 16:23:17 Julia Michałowska Aktualizacja
2018-11-22 16:41:15 Julia Michałowska Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Nr 115/2018 z 22 listopada 2018r. w sprawie wydzielenia lokalu z części mieszkaniowego zasobu Miasta Szczeicnek z przeznaczeniem na lokal socjalny" na "Nr 115/2018 z 22 listopada 2018r. w sprawie wydzielenia lokalu z części mieszkaniowego zasobu Miasta Szczecinek z przeznaczeniem na lokal socjalny"
2018-11-22 16:41:16 Julia Michałowska Aktualizacja
2018-11-23 09:38:43 Julia Michałowska Dodano załącznik o nazwie "Nr 116/2018 z 23 listopada 2018r. ws. powołania Komisji Przetargowej" w pozycji nr 116
2018-11-23 09:38:46 Julia Michałowska Aktualizacja
2018-11-23 12:28:15 Julia Michałowska Dodano załącznik o nazwie "Nr 117/2018 z 23 listopada 2018r. ws. powołania Kapituły Konkursu "Wolontariusz Roku 2018"" w pozycji nr 117
2018-11-23 12:28:16 Julia Michałowska Aktualizacja
2018-11-28 09:21:07 Joanna Gawrych Usunięto załącznik o nazwie "Nr 113/2018 z 20 listopada 2018r. w sprawie odwołania Zastępcy Burmistrza Miasta Szczecinek"
2018-11-28 09:21:17 Joanna Gawrych Aktualizacja
2018-11-29 09:38:36 Julia Michałowska Dodano załącznik o nazwie "Nr 113/2018 z 20 listopada 2018r. w sprawie odwołania Zastępcy Burmistrza Miasta Szczecinek" w pozycji nr 113
2018-11-29 09:38:40 Julia Michałowska Aktualizacja
2018-12-04 12:38:56 Julia Michałowska Dodano załącznik o nazwie "Nr 118/2018 z 29 listopada 2018r. ws. dokonania zmian w budżecie miasta Szczecinek w 2018r." w pozycji nr 118
2018-12-04 12:38:56 Julia Michałowska Dodano załącznik o nazwie "Nr 119/2018 z 4 grudnia 2018r. ws. powołania Zastępcy Burmistrza Miasta Szczecinek" w pozycji nr 119
2018-12-04 12:38:56 Julia Michałowska Dodano załącznik o nazwie "Nr 120/2018 z 4 grudnia 2018r. ws. powołania Zastępcy Burmistrza Miasta Szczecinek" w pozycji nr 120
2018-12-04 12:38:56 Julia Michałowska Dodano załącznik o nazwie "Nr 121/2018 z 4 grudnia 2018r. ws. określenia liczby zastępców Burmistrza Miasta Szczecinek i wyznaczenia kolejności zastępowania przez nich Burmistrza" w pozycji nr 121
2018-12-04 12:39:01 Julia Michałowska Aktualizacja
2018-12-04 14:20:22 Julia Michałowska Dodano załącznik o nazwie "Nr 123/2018 z 4 grudnia 2018r. ws. powołania Komisji Przetargowej" w pozycji nr 122
2018-12-04 14:20:24 Julia Michałowska Aktualizacja
2018-12-05 15:28:51 Julia Michałowska Dodano załącznik o nazwie "Nr 124/2018 z 5 grudnia 2018r. ws. konsultacji projektu Programu współpracy Miasta Szczecinek z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art.3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariac" w pozycji nr 123
2018-12-05 15:29:45 Julia Michałowska Aktualizacja
2018-12-11 10:57:40 Julia Michałowska Dodano załącznik o nazwie "Nr 122/2018 z 4 grudnia 2018r. w sprawie zmiany zarządzenia w sprawie powołania Zespołu Konsultacyjnego" w pozycji nr 122
2018-12-11 10:57:40 Julia Michałowska Dodano załącznik o nazwie "Nr 125/2018 z 11 grudnia 2018r. w sprawie upoważnienia Zastępcy Burmistrza" w pozycji nr 125
2018-12-11 10:57:40 Julia Michałowska Dodano załącznik o nazwie "Nr 126/2018 z 11 grudnia 2018r. w sprawie upoważnienia Zastępcy Burmistrza" w pozycji nr 126
2018-12-11 10:57:41 Julia Michałowska Dodano załącznik o nazwie "127/2018 z 11 grudnia 2018r. w sprawie zasad korzystania z samochodów służbowych" w pozycji nr 127
2018-12-11 10:57:45 Julia Michałowska Aktualizacja
2018-12-11 12:32:14 Julia Michałowska Dodano załącznik o nazwie "Nr 128/2018 z 11 grudnia 2018r. w sprawie zmiany zarządzenia w sprawie powołania Zespołu ds. Rewitalizacji" w pozycji nr 128
2018-12-11 12:32:15 Julia Michałowska Aktualizacja
2018-12-11 12:34:18 Julia Michałowska Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "127/2018 z 11 grudnia 2018r. w sprawie zasad korzystania z samochodów służbowych" na "Nr 127/2018 z 11 grudnia 2018r. w sprawie zasad korzystania z samochodów służbowych"
2018-12-11 12:34:20 Julia Michałowska Aktualizacja
2018-12-11 15:28:08 Julia Michałowska Dodano załącznik o nazwie "Nr 129/2018 z 11 grudnia 2018r. w sprawie powołania komisji inwentaryzacyjnej" w pozycji nr 129
2018-12-11 15:28:11 Julia Michałowska Aktualizacja
2018-12-12 14:18:25 Julia Michałowska Dodano załącznik o nazwie " Nr 131/2018 z 12 grudnia 2018r. w sprawie zmiany zarządzenia Nr 127/2017 Burmistrza Miasta Szczecinek z dnia 28.12.2017r. w sprawie zimowego i letniego utrzymania dróg gminnych i przystanków w granicach administracyjnych Miasta Szczecinek w 2018 roku" w pozycji nr 130
2018-12-12 14:18:27 Julia Michałowska Aktualizacja
2018-12-12 15:26:45 Julia Michałowska Dodano załącznik o nazwie "Nr 132/2018 z 12 grudnia 2018r w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej;" w pozycji nr 131
2018-12-12 15:26:46 Julia Michałowska Dodano załącznik o nazwie " Nr 133/2018 z 12 grudnia 2018r. w sprawie utraty mocy zarządzenia Nr 51/10 Burmistrza Miasta Szczecinek" w pozycji nr 132
2018-12-12 15:26:46 Julia Michałowska Dodano załącznik o nazwie " Nr 134/2018 z 12 grudnia 2018r. w sprawie zmiany Regulaminu wynagradzania pracowników Urzędu Miasta Szczecinek" w pozycji nr 133
2018-12-12 15:26:47 Julia Michałowska Aktualizacja
2018-12-12 15:29:20 Julia Michałowska Dodano załącznik o nazwie "130" w pozycji nr 130
2018-12-12 15:29:34 Julia Michałowska Aktualizacja
2018-12-12 15:29:44 Julia Michałowska Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "130" na " Nr 130/2018 z 12 grudnia 2018r w sprawie procedury postępowania podczas przeprowadzania kontroli w zakresie zakazu spalania odpadów w paleniskach przydomowych na terenie Miasta Szczecinek w 2018 roku"
2018-12-12 15:29:46 Julia Michałowska Aktualizacja
2018-12-13 09:51:01 Julia Michałowska Usunięto załącznik o nazwie "Nr 129/2018 z 11 grudnia 2018r. w sprawie powołania komisji inwentaryzacyjnej"
2018-12-13 09:51:12 Julia Michałowska Dodano załącznik o nazwie "Nr 129/2018 z 11 grudnia 2018r. w sprawie powołania komisji inwentaryzacyjnej" w pozycji nr 129
2018-12-13 09:51:14 Julia Michałowska Aktualizacja
2018-12-13 10:52:29 Julia Michałowska Dodano załącznik o nazwie "Nr 135/2018 z 13 grudnia 2018r. w sprawie zmiany zarządzenia w sprawie powołania Miejskiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej" w pozycji nr 135
2018-12-13 10:52:35 Julia Michałowska Aktualizacja
2018-12-17 11:32:56 Julia Michałowska Dodano załącznik o nazwie "Nr 136/2018 z 17 grudnia 2018r. w sprawie zmiany zarządzenia Nr 104/2017 Burmistrza Miasta Szczecinek z dnia 2 listopada 2017r. w sprawie powołania komisji inwentaryzacyjnych" w pozycji nr 136
2018-12-17 11:32:58 Julia Michałowska Aktualizacja
2018-12-18 14:00:47 Julia Michałowska Dodano załącznik o nazwie " Nr 137/2018 w sprawie zmiany zarządzenia w sprawie powołania Zespołu Opiniodawczo-Doradczego w sprawach kultury fizycznej" w pozycji nr 137
2018-12-18 14:00:49 Julia Michałowska Aktualizacja
2018-12-19 14:08:26 Julia Michałowska Dodano załącznik o nazwie " Nr 138/2018 z 19 grudnia 2018r. w sprawie wydzielenia lokalu z części mieszkaniowego zasobu Miasta Szczecinek z przeznaczeniem na lokal socjalny" w pozycji nr 138
2018-12-19 14:08:26 Julia Michałowska Dodano załącznik o nazwie " Nr 139/2018 z 19 grudnia 2018r. w sprawie prowadzenia Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie miasta Szczecinek w okresie od 1 stycznia 2019 do 31 grudnia 2019 roku" w pozycji nr 139
2018-12-19 14:08:27 Julia Michałowska Aktualizacja
2018-12-20 13:36:45 Julia Michałowska Dodano załącznik o nazwie " Nr 140/2018 z 20 grudnia 2018r. w sprawie wydzielenia lokalu z części mieszkaniowego zasobu Miasta Szczecinek z przeznaczeniem na lokal socjalny" w pozycji nr 140
2018-12-20 13:36:45 Julia Michałowska Dodano załącznik o nazwie " Nr 141/2018 z 20 grudnia 2018r. w sprawie powierzenia Ośrodkowi Sportu i Rekreacji w Szczecinku utrzymania i konserwacji słupów i tablic ogłoszeniowych na terenie Miasta Szczecinek w 2019 roku" w pozycji nr 141
2018-12-20 13:37:30 Julia Michałowska Aktualizacja
2018-12-21 10:43:02 Julia Michałowska Dodano załącznik o nazwie " Nr 142/2018 z 20 grudnia 2018r. w sprawie ustalenia zasad rachunkowości w Urzędzie Miasta Szczecinek" w pozycji nr 142
2018-12-21 10:43:07 Julia Michałowska Aktualizacja
2018-12-24 11:12:27 Julia Michałowska Dodano załącznik o nazwie "Nr 144/2018 z 24 grudnia 2018r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert dla organizacji pozarządowych oraz podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizac" w pozycji nr 143
2018-12-24 11:12:28 Julia Michałowska Dodano załącznik o nazwie "Nr 145/2018 z 24 grudnia 2018r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert dla organizacji pozarządowych oraz podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizac" w pozycji nr 144
2018-12-24 11:12:29 Julia Michałowska Aktualizacja
2018-12-27 11:37:33 Julia Michałowska Dodano załącznik o nazwie " Nr 143/2018 z 21 grudnia 2018r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Miasta Szczecinek na 2018 rok" w pozycji nr 143
2018-12-27 11:37:33 Julia Michałowska Dodano załącznik o nazwie " Nr 146/2018 z 27 grudnia 2018r. w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Szczecinek" w pozycji nr 146
2018-12-27 11:37:39 Julia Michałowska Aktualizacja
2018-12-27 11:40:14 Julia Michałowska Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Nr 144/2018 z 24 grudnia 2018r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert dla organizacji pozarządowych oraz podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizac" na "Nr 144/2018 z 24 grudnia 2018r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na ralizację zadania pn. wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży w 2019 roku"
2018-12-27 11:40:14 Julia Michałowska Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Nr 145/2018 z 24 grudnia 2018r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert dla organizacji pozarządowych oraz podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizac" na "Nr 145/2018 z 24 grudnia 2018r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania pn. sport seniorów w 2019 roku w zakresie piłki nożnej na poziomie nie niższym niż IV Liga"
2018-12-27 11:40:15 Julia Michałowska Aktualizacja
2018-12-27 12:18:18 Julia Michałowska Aktualizacja
2018-12-28 12:04:20 Julia Michałowska Dodano załącznik o nazwie "Nr 147/2018 z 28 grudnia 2018r. w sprawie powierzenia opieki nad bezdomnymi zwierzętami na terenie miasta Szczecinka w 2019 roku" w pozycji nr 147
2018-12-28 12:04:28 Julia Michałowska Aktualizacja
2019-01-02 11:23:45 Julia Michałowska Dodano załącznik o nazwie "Nr 148/2018 z 28 grudnia 2018r. w sprawie planowania, organizacji i funkcjonowania Zastępczych Miejsc Szpitalnych na terenie Miasta Szczecinek" w pozycji nr 148
2019-01-02 11:23:50 Julia Michałowska Aktualizacja
2019-01-03 16:46:39 Julia Michałowska Dodano załącznik o nazwie " Nr 150/2018 z 31 grudnia 2018 roku w sprawie zimowego i letniego utrzymania dróg gminnych i przystanków w granicach administracyjnych Miasta Szczecinek w 2019 roku" w pozycji nr 149
2019-01-03 16:46:41 Julia Michałowska Aktualizacja
2019-01-04 11:37:54 Julia Michałowska Dodano załącznik o nazwie " Nr 149/2018 z 31 grudnia 2018r. dokonania zmian w budżecie miasta Szczecinek w 2018 roku" w pozycji nr 149
2019-01-04 11:37:56 Julia Michałowska Aktualizacja
2019-01-09 10:00:45 Julia Michałowska Dodano załącznik o nazwie " Nr 151/2018 z 31 grudnia 2018 roku w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w drodze bezprzetargowej w najem części nieruchomości stanowiących własność Miasta Szczecinek" w pozycji nr 151
2019-01-09 10:02:45 Julia Michałowska Aktualizacja

Powrót

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij