• uchwała Nr XXX/275/2020 z 23 grudnia 2020r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Szczecinek na 2021 rok
 • uchwała Nr XXXI/288/2020 z 8 stycznia 2021r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Miasta Szczecinek na 2021 rok
 • zarządzenie Nr 15/2021 z 29 stycznia 2021r. w sprawie dokonania zmian w budżecie miasta Szczecinek na 2021 rok
 • zarządzenie Nr 27/2021 z 26 lutego 2021r. w sprawie dokonania zmian w budżecie miasta Szczecinek na 2021 rok
 • uchwała Nr XXXIII/306/2021 z 25 marca 2021r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Miasta Szczecinek na 2021 rok
 • zarządzenie Nr 45/2021 z 31 marca 2021r. w sprawie dokonania zmian w budżecie miasta Szczecinek na 2021 rok
 • zarządzenie Nr 53/2021 z 22 kwietnia 2021r. w sprawie dokonania zmian w budżecie miasta Szczecinek na 2021 rok
 • zarządzenie Nr 59/2021 z 30 kwietnia 2021r. w sprawie dokonania zmian w budżecie miasta Szczecinek na 2021 rok
 • uchwała Nr XXXIV/315/2021 z 27 maja 2021r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Miasta Szczecinek na 2021 rok
 • zarządzenie Nr 64/2021 z 31 maja 2021r. w sprawie dokonania zmian w budżecie miasta Szczecinek na 2021 rok
 • uchwała Nr XXXV/335/2021 z 17 czerwca 2021r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Miasta Szczecinek na 2021 rok
 • zarządzenie Nr 78/2021 z 30 czerwca 2021r. w sprawie dokonania zmian w budżecie miasta Szczecinek na 2021 rok
 • zarządzenie Nr 84/2021 z 30 lipca 2021r. w sprawie dokonania zmian w budżecie miasta Szczecinek na 2021 rok
 • zarządzenie Nr 88/2021 z 31 sierpnia 2021r. w sprawie dokonania zmian w budżecie miasta Szczecinek na 2021 rok