Koordynator do spraw dostępności:

Bartosz Borowiecki
Urząd Miasta Szczecinek
Pl. Wolności 13
78-400 Szczecinek
tel. 94-37-141-66
e-mail: b.borowiecki@um.szczecinek.pl