Informuję, że sesja Rady Miasta Szczecinek odbędzie się w dniu 22 października  2020 r. (czwartek) o godz. 09:00, sala posiedzeń nr 101  I piętro UM. Porządek obrad:     

           

1.     Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.

2.     Uchwała w sprawie dokonania zmian w budżecie Miasta Szczecinek na 2020 rok.

3.     Uchwała w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Miasta Szczecinek na lata 2020-2029.

4.     Uchwała w sprawie nieodpłatnego nabycia w trybie komunalizacji nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa.

5.     Uchwała w sprawie powołania Lokalnego Ośrodka Wiedzy i Edukacji  w Mieście Szczecinek.

6.     Uchwała w sprawie utworzenia Miejskiego Centrum Wsparcia w Szczecinku.

7.     Uchwała w sprawie utworzenia Środowiskowego Domu Samopomocy „Walentynka”.

8.     Uchwała w sprawie utworzenia Dziennego Domu Pomocy „Złota Jesień” w Szczecinku.

9.     Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Skarbem Państwa-Generalną Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Szczecinie, a Miastem Szczecinek.

10.  Zakończenie sesji.

 

                                                                                          

                                                                                    Przewodnicząca Rady Miasta

                                                                                            Katarzyna Dudź