• uchwała Nr V/35/2019 / z 24 stycznia 2019r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Szczecinek na 2019 rok
 • zarządzenie Nr 19/2019 z 30 stycznia 2019r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Miasta Szczecinek
 • uchwała Nr VII/63/2019 z 28 lutego 2019r.  w sprawie dokonania zmian w budżecie miasta Szczecinek na 2019 rok
 • zarządzenie Nr 34/2019 z 28 lutego 2019r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Miasta Szczecinek
 • uchwała Nr VIII/72/2019 z 21 marca 2019r.  w sprawie dokonania zmian w budżecie miasta Szczecinek na 2019 rok
 • zarządzenie Nr 64/2019 z 29 marca 2019r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Miasta Szczecinek na 2019 rok
 • uchwała Nr IX/76/2019 z 18 kwietnia 2019r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Miasta Szczecinek na 2019 rok
 • zarządzenie Nr 79/2019 z 30 kwietnia 2019r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Miasta Szczecinek
 • zarządzenie Nr 97/2019 z 31 maja 2019r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Miasta Szczecinek
 • uchwała Nr XI/104/2019 z 19 czerwca 2019r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Miasta Szczecinek
 • zarządzenie Nr 107/2019 z 28 czerwca 2019r. w sprawie dokonania zmian w budżecie miasta Szczecinek
 • zarządzenie Nr 133/2019 z 31 lipca 2019r. w sprawie dokonania zmain w budżecie miasta Szczecinek
 • uchwała Nr XII/120/2019 z 9 sierpnia 2019r. w sprawie dokonania zmian w budżecie miasta Szczecinek
 • uchwała XIII/125/2019 z 27 sierpnia 2019r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Miasta Szczecinek na 2019 rok
 • zarządzenie Nr 143/2019 z 30 sierpnia 2019r. w sprawie dokonania zmian w budżecie miasta Szczecinek
 • uchwała Nr XIV/129/2019 z 26 września 2019r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Miasta Szczecinek na 2019 rok 
 • zarządzenie Nr 155/2019 z 30 września 2019r. w sprawie dokonania zmian w budżecie miasta Szczecinek
 • zarządzenie Nr 174/2019 z 31 października 2019r.w sprawie dokonania zmian w budżecie Miasta Szczecinek na 2019 rok
 • uchwała Nr XV/151/2019 z 31 października 2019r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Miasta Szczecinek na 2019 rok
 • uchwała Nr XVII/173/2019 z 28 listopada 2019r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Miasta Szczecinek
 • zarządzenie Nr 186/2019 z 29 listopada 2019r. w sprawie dokonania zmian w budżecie miasta Szczecinek na 2019 rok
 • zarządzenie Nr 197/2019 z 11 grudnia 2019r. w sprawie dokonania zmian w budżecie miasta Szczecinek na 2019 rok
 • uchwała Nr XVIII/180/2019 z 19 grudnia 2019r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Miasta Szczecinek
 • zarządzenie Nr 216/2019 z 31 grudnia 2019r. w sprawie dokonania zmian w budżecie miasta Szczecinek na 2019 rok