Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miasta Szczecinek

Kolorowy pasek

Zarządzenia Burmistrza Miasta - 2017r.

 

Załączniki

Nr 1/2017 z 2 stycznia 2017r. w sprawie udzielenia upoważnienia Dyrektorowi Komunalnego Centrum Usług Wspólnych w Szczecinku (36.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 2/2017 z 2 stycznia 2017r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi Komunalnego Centrum Usług Wspólnych w Szczecinku (85.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 3/2017 z 2 stycznia 2017r. w sprawie udzielenia upoważnienia do wykonywania czynności dotyczących baz danych oświatowych prowadzonych przez Miasto Szczecinek (59.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 4/2017 z 5 stycznia 2017r. w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Miejskiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej (49.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 5/2017 z 9 stycznia 2017r. w sprawie określenia maksymalnego miesięcznego wynagrodzenia kierowników i zastępców kierowników jedn. budżetowych Miasta Szczecinek (46.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 6/2017 z 9 stycznia 2017r. w sprawie powołania Komisi Przetargowej (29.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 7/2017 z 12 stycznia 2017r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej (30.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 8/2017 z 12 stycznia 2017r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej (29kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 9/2017 z 12 stycznia 2017r. w sprawie zmiany zarządzenia Nr 6/2017 z 9 stycznia 2017r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej (33.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 10/2017 z 13 stycznia 2017r. w sprawie wskazania przedstawicieli do Miejskiej Rady Oświaty w Szczecinku (33.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 11/2017 z 18 stycznia 2017r. w sprawie zmiany zarządzenia określającego wysokość opłat za korzystanie z obiektów urządzeń użyteczności publicznej wchodzących w skład mienia komunalnego, zarządzanych przez OSiR (112.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 12/2017 z 25 stycznia 2017r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej (31kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 13/2017 z 31 stycznia 2017r. w sprawie powołania gminnego koordynatora badania liczby osób bezdomnych na terenie Miasta Szczecinek (44.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 14/2017 z 31 stycznia 2017r. w sprawie przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych Miasta Szczecinek uprawnień do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym 2017 (...) (59.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 15/2017 z 31 stycznia 2017r. w sprawie dokonania zmian w budżecie miasta Szczecinek na 2017 rok (459.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 16/2017 z 1 lutego 2017r. w sprawie ogłoszenia otwartych konkursów ofert na realizację w 2017 r. zadań publicznych przez organizację prowadzące działalność pożytku publicznego (331.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 17/2017 z 2 lutego 2017r. w sprawie powołania komisji inwentaryzacyjnej (35.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 18/2017 z 7 lutego 2017r. w sprawie założenia Gminnej Ewidencji Zabytków z terenu miasta Szczecinek (2.1MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 19/2017 z 8 lutego 2017r. w sprawie zmiany Regulaminu zasad przydzielania pracownikom UM Szczecinek środków ochrony indywidualnej, środków higieny osobistej oraz dostarczania odzieży i obuwia roboczego (72.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 20/2017 z 8 lutego 2017r. w sprawie otwartego konkursu ofert dla organizacji pozarządowych (...) na realizację zadania publicznego pod nazwą sport seniorów w zakresie piłki nożnej na poziomie nie niższym niż IV Liga w 2017r. (293.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 21/2017 z 22 lutego 2017r. w sprawie powołania komisji inwentaryzacyjnej (42.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 22/2017 z 22 lutego 2017r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej (42.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 23/2017 z 27 lutego 2017r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej ds. opiniowania ofert na realizację zadania w zakresie wsparcia finansowego wśród seniorów (...) (58.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 24/2017 z 28 lutego 2017r. w sprawie dokonania zmian w budżecie miasta Szczecinek na 2017 rok (547.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 25/2017 z 6 marca 2017r. w sprawie wydzielenia lokalu z części mieszkaniowego zasobu Miasta Szczecinek z przeznaczeniem na lokal socjalny (43.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 26/2017 z 7 marca 2017r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej (26.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 27/2017 z 7 marca 2017r. w sprawie ogłoszenia konkursu na dyrektora Przedszkola Publicznego w Szczecinku (302.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 28/2017 z 7 marca 2017r. w sprawie wyznaczenia przedstawiciela do udziału w zgromadzeniu publicznym (42.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 29/2017 z 7 marca 2017r. w sprawie wyznaczenia przedstawiciela do udziału w zgromadzeniu publicznym (42.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 30/2017 z 13 marca 2017r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w drodze bezprzetargowej w najem części nieruchomości stanowiących własność Miasta Szczecinek (42.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 31/2017 z 15 marca 2017r. w sprawie zmiany zarządzenia o powołaniu Miejskiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej (28.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 32/2017 z 17 marca 2017r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w drodze bezprzetargowej w najem części nieruchomości stanowiących własność Miasta Szczecinek (42kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 33/2017 z 27 marca 2017r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Przedszkola Publicznego w Szczecinku (48.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 34/2017 z 28 marca 2017r. w sprawie zwolnienia dyrektorów szkół podstawowych prowadzonych przez M. Szczecinek z obowiązku realizacji tygodniowego wymiaru godzin dydaktycznych (51.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 35/2017 z 28 marca 2017r. w sprawie ustalenia na rok szkolny 2017/2018 harmonogramu postępowania rekrutacyjnego i uzupełniającego do przedszkola, oddz. przedszkolnych i klas 1. szkół podstawowych prowadzonych przez M. Szczecinek (166.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 36/2017 z 29 marca 2017r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2017 roku szczepień przeciw wirusowi HPV przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego (214.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 37/2017 z 31 marca 2017r. w sprawie dokonania zmian w budżecie miasta Szczecinek na 2017 rok (405.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 38/2017 z 5 kwietnia 2017r. w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Szczecinek (260.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 39/2017 z 14 kwietnia 2017r. w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Przedszkola Publicznego w Szczecinku, przy ul. Księżnej Elżbiety 4 (43.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 40/2017 z 19 kwietnia 2017r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej (39.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 41/2017 z 27 kwietnia 2017r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej (30.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 42/2017 z 28 kwietnia 2017r. w sprawie zmiany zarządzenia określającego wysokość opłat za korzystanie z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej wchodzących w skład mienia komunalnego, zarządzanych przez OSiR (72.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 43/2017 z 28 kwietnia 2017r. w sprawie dokonania zmian w budżecie miasta Szczecinek na 2017 rok (739.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 44/2017 z 8 maja 2017r. w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Przedszkola Publicznego w Szczecinku (30.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 45/2017 z 10 maja 2017r. w sprawie dokonania zmian w budżecie miasta Szczecinek na 2017 rok (141.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 46/2017 z 10 maja 2017r. w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat w 2017r. za kształcenie nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Miasto Szczecinek (406.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 47/2017 z 15 maja 2017r. w sprawie zasad i trybu pracy Komisji rozpatrującej wnioski o udzielenie dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie, (...), położonym lub znajdującym się na terenie Miasta Szczecinek (154.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 48/2017 z 22 maja 2017r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej (26.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 49/2017 z 22 maja 2017r. w sprawie wydzielenia lokalu z części mieszkaniowego zasobu Miasta Szczecinek z przeznaczeniem na lokal socjalny (39.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 50/2017 z 31 maja 2017r. w sprawie dokonania zmian w budżecie miasta Szczecinek na 2017 rok (1.1MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 51/2017 z 5 czerwca 2017r. w sprawie obciążania nieruchomości stanowiących własność Miasta Szczecinek służebnościami gruntowymi (116.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 52/2017 z 5 czerwca 2017r. w sprawie rozpoczęcia procedury rekrutacyjnej na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miasta Szczecinek (30.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 53/2017 z 12 czerwca 2017r. w sprawie wydzielenia lokalu z części mieszkaniowego zasobu Miasta Szczecinek z przeznaczeniem na lokal socjalny (44.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 54/2017 z 14 czerwca 2017r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w drodze bezprzetargowej w najem części nieruchomości stanowiących własność Miasta Szczecinek (40.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 55/2017 z 14 czerwca 2017r. w sprawie wprowadzenia procedury przekazania publicznej placówki oświatowej przez ustępującego dyrektora (419.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 56/2017 z 20 czerwca 2017r. w sprawie wydzielenia lokalu z części mieszkaniowego zasobu Miasta Szczecinek z przeznaczeniem na lokal socjalny (39.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 57/2017 z 20 czerwca 2017r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej (32.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 58/2017 z 21 czerwca 2017r. w sprawie rozpoczęcia procedury rekrutacyjnej na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miasta Szczecinek (27.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 59/2017 z 28 czerwca 2017r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej (30.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 60/2017 z 29 czerwca 2017r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej (30.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 61/2017 z 30 czerwca 2017r. w sprawie dokonania zmian w budżecie miasta Szczecinek na 2017 rok (862.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 62/2017 z 6 lipca 2017r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej (32.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 63/2017 z 11 lipca 2017r. w sprawie wydzielenia lokalu z części mieszkaniowego zasobu Miasta Szczecinek z przeznaczeniem na lokal socjalny (40.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 64/2017 z 12 lipca 2017r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień n. mianowanego (59.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 65/2017 z 20 lipca 2017r. w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Szczecinek (62.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 66/2017 z 28 lipca 2017r. w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na wybór realizatorów programu polityki zdrowotnej pn. "Dofinansowanie do leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego dla mieszkańców Miasta Szczecinek na lata 2017-2019" (663.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 67/2017 z 31 lipca 2017r. w sprawie dokonania zmian w budżecie miasta Szczecinek na 2017 rok (982kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 68/2017 z 10 sierpnia 2017r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu na utworzenie i prowadzenie dodatkowych 85 miejsc w przedszkolach niepublicznych na terenie Miasta Szczecinek w okresie od 1 września 2017r. do 31 sierpnia 2018r. (60.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 69/2017 z 10 sierpnia 2017r. w sprawie dokonania zmian w budżecie miasta Szczecinek na 2017 rok (216.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 70/2017 z 16 sierpnia 2017r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w drodze bezprzetargowej w najem części nieruchomości stanowiących własność Miasta Szczecinek (53.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 71/2017 z 17 sierpnia 2017r. w sprawie powołania Zespołu do spraw Strategii Rozwoju Miasta Szczecinek na lata 2018-2023 (52.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 72/2017 z 21 sierpnia 2017r. w sprawie upoważnienia pracowników MOPS do prowadzenia postępowań administracyjnych (...) na podstawie ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" (53.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 73/2017 z 21 sierpnia 2017r. w sprawie upoważnienia pracowników MOPS do prowadzenia postępowań administracyjnych w sprawie świadczeń z funduszu alimentacyjnego (38.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 74/2017 z 21 sierpnia 2017r. w sprawie upoważnienia pracowników MOPS do prowadzenia postępowań administracyjnych w sprawie świadczenia wychowawczego (39.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 75/2017 z 23 sierpnia 2017r. w sprawie rozpoczęcia procedury rekrutacyjnej na wolne stanowisko urzędnicze (27.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 76/2017 z 24 sierpnia 2017r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia otwartego konkursu na utworzenie i prowadzenie dodatkowych 85 miejsc w przedszkolach niepublicznych na terenie M. Szczecinek w okresie 01.09.2017-31.08.2018 (40kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 77/2017 z 24 sierpnia 2017r. w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na realizację w latach 2018-2022 zadania polegającego na organizacji opieki nad dziećmi w wieku od 1 do 3 lat w formie żłobka na terenie Miasta Szczecinek (2.1MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 78/2017 z 25 sierpnia 2017r. w sprawie wydzielenia lokalu z części mieszkaniowego zasobu Miasta Szczecinek z przeznaczeniem na lokal socjalny (34.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 79/2017 z 31 sierpnia 2017r. w sprawie dokonania zmian w budżecie miasta Szczecinek na 2017 rok (1.2MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 80/2017 z 1 września 2017r. w sprawie upoważnienia pracowników MOPS do przeprowadzania wywiadów środowiskowych oraz żądania złożenia oświadczeń majątkowych na potrzeby dodatków mieszkaniowych (58.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 81/2017 z 1 września 2017r. w sprawie zmiany zarządzenia Nr 151/2016 Burmistrza Miasta Szczecinek z 21 grudnia 2016 r. w sprawie udzielania zamówień publicznych przez Miasto Szczecinek (30.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 82/2017 z 1 września 2017r. w sprawie ustalenia terminu składania wniosków o udzielenie pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników (36.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 83/2017 z 5 września 2017r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej (28.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 84/2017 z 7 września 2017r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Przedszkola Publicznego im. Kornela Makuszyńskiego w Szczecinku (49kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 85/2017 z 11 września 2017r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie zadań publicznych, których finansowanie zabezpieczone będzie w części ze źródeł zewnętrznych (210.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 86/2017 z 15 września 2017r. w sprawie konsultacji projektu Programu współpracy Miasta Szczecinek z organizacjami pozarządowymi (...) na rok 2018 (582.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 87/2017 z 18 września 2017r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej (46.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 88/2017 z 20 września 2017r. w sprawie ogłoszenia Konkursu "Wolontariusz Roku 2017" (259.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 89/2017 z 27 września 2017r. w sprawie dokonania zmian w budżecie miasta Szczecinek na 2017 rok (951.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 89/2017 z 28 września 2017r. w sprawie zmiany Regulaminu wynagradzania pracowników Urzędu Miasta Szczecinek (82.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 91/2017 z 2 października 2017r. w sprawie sprostowania oczywistej omyłki w zarządzeniu Nr 89/2017 Burmistrza Miasta Szczecinek z dnia 28 września 2017r (31.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 92/2017 z 3 października 2017r. w sprawie zmiany zarządzenia Nr 18/2017 Burmistrza Miasta Szczecinek z dnia 07.02.2017r. w sprawie założenia Gminnej Ewidencji Zabytków z terenu miasta Szczecinek (172.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 93/2017 z 5 października 2017r. w sprawie wydzielenia lokalu z części mieszkaniowego zasobu Miasta Szczecinek z przeznaczeniem na lokal socjalny (37.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 94/2017 z 6 października 2017r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej (32.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 95/2017 z 9 października 2017r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w drodze bezprzetargowej w najem części nieruchomości stanowiących własność Miasta Szczecinek (39.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 96/2017 z 10 października 2017r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej (27.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 97/2017 z 12 października 2017r. w sprawie powołania Kapituły Konkursu "Wolontariusz Roku 2017" (43.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 98/2017 z 17 października 2017r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w drodze bezprzetargowej w najem części nieruchomości stanowiących własność Miasta Szczecinek (45.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 99/2017 z 27 października 2017r. w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na wybór realizatorów programu polityki zdrowotnej pn.: "Rehabilitacja seniorów - mieszkańców Miasta Szczecinek na lata 2017-2020" (607kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 100/2017 z 30 października 2017r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej (30.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 101/2017 z 30 października 2017r. w sprawie konsultacji projektów uchwał (1022.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 102/2017 z 31 października 2017r. w sprawie dokonania zmian w budżecie miasta Szczecinek na 2017 rok (968.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 103/2017 z 2 listopada 2017r. w sprawie zmiany zarządzenia w sprawie powołania Zespołu Opiniodawczo-Doradczego w sprawach kultury fizycznej (38.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 104/2017 z 2 listopada 2017r. w sprawie powołania komisji inwentaryzacyjnych (57.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 105/2017 z 7 listopada 2017r. w sprawie wyznaczenia osób dokonujących odbioru dofinansowanych przez M.Szczecinek prac konserwatorskich (...) frontu wieży kościoła NNMP w Szczecinku (37.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 106/2017 z 7 listopada 2017r. w sprawie wydzielenia lokalu z części mieszkaniowego zasobu Miasta Szczecinek z przeznaczeniem na lokal socjalny (36kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 107/2017 z 14 listopada 2017r. w sprawie zmiany zarządzenia określającego zasady korzystania z samochodów służbowych (32.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 108/2017 z 15 listopada 2017r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej (26.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 109/2017 z 27 listopada 2017r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego (50kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 110/2017 z 30 listopada 2017r. w sprawie dokonania zmian w budżecie miasta Szczecinek na 2017 rok (1.7MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 111/2017 z 4 grudnia 2017r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej (30.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 112/2017 z 4 grudnia 2017r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej (32kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 113/2017 z 4 grudnia 2017r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert dla organizacji pozarządowych na realizację zadań własnych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży w 2018 roku (2.1MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 114/2017 z 5 grudnia 2017r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej (26.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 115/2017 z 5 grudnia 2017r. w sprawie utrzymania zieleni, parku miejskiego i strefy aktywnego wypoczynku przy ul. Kopernika w Szczecinku w roku 2018 (55.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 116/2017 z 5 grudnia 2017r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej (31kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 117/2017 z 6 grudnia 2017r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Szczecinku (58.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 118/2017 z 6 grudnia 2017r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Komendantowi Straży Miejskiej w Szczecinku (57.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 119/2017 z 6 grudnia 2017r. w sprawie zmiany Regulaminu wynagradzania pracowników Urzędu Miasta Szczecinek (69kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 120/2017 z 7 grudnia 2017r. w sprawie dokonania zmian w zasadach rachunkowości w Urzędzie Miasta Szczecinek (207.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 121/2017 z 11 grudnia 2017r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej (28.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 122/2017 z 20 grudnia 2017r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej ds. opiniowania ofert na realizację zadań własnych Miasta Szczecinek w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży w 2018 roku (59.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 123/2017 z 20 grudnia 2017r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w drodze bezprzetargowej w najem części nieruchomości stanowiących własność Miasta Szczecinek (49.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 124/2017 z 20 grudnia 2017r. w sprawie zaakceptowania schematu organizacyjnego Komunalnego Centrum Usług Wspólnych w Szczecinku (68.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 125/2017 z 22 grudnia 2017r. w sprawie prowadzenia Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie miasta Szczecinek w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2018r. (148.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 126/2017 z 27 grudnia 2017r. w sprawie powierzenia opieki nad bezdomnymi zwierzętami na terenie miasta Szczecinek w 2018 roku (64kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 127/2017 z 28 grudnia 2017r. w sprawie zimowego i letniego utrzymania dróg gminnych i przystanków w granicach administracyjnych Miasta Szczecinek w 2018 roku (1.2MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 128/2017 z 28 grudnia 2017r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej (32.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 129/2017 z 28 grudnia 2017r. w sprawie powierzenia OSiR w Szczecinku utrzymania i konserwacji słupów i tablic ogłoszeniowych na terenie Miasta Szczecinek w 2018 roku (111.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 130/2017 z 28 grudnia 2017r. w sprawie powierzenia prowadzenia i utrzymywania publicznych szaletów, zdrojów ulicznych, placów zabaw, siłowni na powietrzu i zest. sprawnościowych oraz targowiska miejskiego w 2018 roku (476.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 131/2017 z 28 grudnia 2017r. w sprawie utrzymania i opróżniania koszy na śmieci oraz bieżącego utrzymania czystości na terenach miejskich poza pasami drogowymi w granicach administracyjnych Miasta Szczecinek w roku 2018 (785.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 132/2017 z 28 grudnia 2017r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w drodze bezprzetargowej w najem część nieruchomości stanowiącej własność Miasta Szczecinek (49.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 133/2017 z 29 grudnia 2017r. w sprawie powołania Dyrektora Samorządowej Agencji Promocji i Kultury w Szczecinku (25.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 134/2017 z 29 grudnia 2017r. w sprawie dokonania zmian w zasadach rachunkowości w Urzędzie Miasta Szczecinek (113.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 135/2017 z 29 grudnia 2017r. w sprawie dokonania zmian w budżecie miasta Szczecinek na 2017 rok (1.1MB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Źródło informacji:Joanna Gawrych
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Joanna Gawrych
Data wprowadzenia:2017-01-03 14:28:33
Opublikował:Joanna Gawrych
Data publikacji:2017-01-05 17:06:48
Ostatnia zmiana:2018-01-05 07:50:05
Ilość wyświetleń:7405

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij