Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miasta Szczecinek

Kolorowy pasek

Zarządzenia Burmistrza Miasta - 2016r.

 

Załączniki

Nr 1/2016 z 11 stycznia 2016r. w sprawie przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych Miasta Szczecinek uprawnień do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym 2016 (...) (57kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 2/2016 z 11 stycznia 2016r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej (34.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 3/2016 z 11 stycznia 2016r. w sprawie rozpoczęcia procedury rekrutacyjnej na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miasta Szczecinek (31.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 4/2016 z 14 stycznia 2016r. w sprawie ustalenia wzoru zgłoszeń i protokołów w wyborach do uzupełniających do Rady Osiedla Trzesieka zarządzonych na dzień 13 marca 2016r. (390.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 5/2016 z 14 stycznia 2016r. w sprawie ustalenia wzoru pieczęci Osiedlowej Komisji Wyborczej w wyborach do Rady Osiedla Trzesieka (31.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 6/2016 z 14 stycznia 2016r. w sprawie ustalenia wysokości diety członkom Osiedlowej Komisji Wyborczej (47.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 7/2016 z 18 stycznia 2016r. w sprawie otwartego konkursu ofert na prowadzenie w roku 2016 plaż i kąpielisk miejskich oraz wypożyczalni sprzętu pływającego przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego (...) (175.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 8/2016 z 21 stycznia 2016 r. w sprawie ogłoszenia otwartych konkursów ofert na realizację w 2016 roku zadań publicznych przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego (...) (362.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 9/2016 z 21 stycznia 2016 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 158/2016 w sprawie utrzymania czystości na terenach miejskich położonych poza pasami drogowymi w 2016r. (621.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 10/2016 z 21 stycznia 2016 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 159/2016 w sprawie zimowego i letniego utrzymania dróg gminnych i przystanków w 2016r. (40.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 11/2016 z 22 stycznia 2016r. w sprawie ustalenia dla roku szkolnego 2016/17 harmonogramów czynności w postępowaniu rekrutacyjnym, uzupełniającym (...) do przedszkola, oddziałów przedszkolnych i 1 klas szkół podstawowych prowadzonych przez M. Szczecinek (574kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 12/2016 z 27 stycznia 2016r. w sprawie powołania Komisji do spraw brakowania druków ścisłego zarachowania wykorzystywanych na potrzeby kierownika usc (49kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 14/2016 z 2 lutego 2016r. w sprawie zmiany zarządzenia określającego zasady korzystania z samochodów służbowych (31.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 15/2016 z 3 lutego 2016r. w sprawie przyjęcia procedur weryfikacji wniosków składanych przez przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne (220.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 16/2016 z 3 lutego 2016r. w sprawie ustalenia stawek czynszu w lokalach stanowiących mieszkaniowy zasób Miasta Szczecinek (56.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 17/2016 z 4 lutego 2016r. w sprawie dokonania zmian w budżecie miasta Szczecinek na 2016 rok (330.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 18/2016 z 8 lutego 2016r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej (44.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 19/2016 z 11 lutego 2016r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej (41.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 20/2016 z 19 lutego 2016r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej (30.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 21/2016 z 23 lutego 2016r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej (33.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 22/2016 z 25 lutego 2016r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej (35.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 23/2016 z 26 lutego 2016r. w sprawie powołania komisji inwentaryzacyjnej (36.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 24/2016 z 29 lutego 2016r. w sprawie dokonania zmian w budżecie miasta Szczecinek na 2016 rok (526.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 25/2016 z 1 marca 2016r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursów na Dyrektorów placówek oświatowych: SP nr 4, SP nr 6, SP nr 7, Gimnazjum Nr 3 i Zespołu Szkół (118.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 26/2016 z 7 marca 2016r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej (31.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 27/2016 z 8 marca 2016r. w sprawie dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustaelenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat w 2016r. (...) (406.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 28/2016 z 10 marca 2016r. w sprawie unieważnienia konkursów na stanowisko dyrektora szkół prowadzonych przez Miasto Szczecinek (1007.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 29/2016 z 16 marca 2016r. w sprawie wydzielenia lokalu z części mieszkaniowego zasobu Miasta Szczecinek z przeznaczeniem na lokal socjalny (36.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 30/2016 z 17 marca 2016r. w sprawie powołania pełnomocnika Burmistrza Miasta Szczecinek ds. rozwoju turystyki wędkarskiej (32.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 31/2016 z 18 marca 2016r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert dla organizacji pozarządowych (...) na realizację zadania publicznego w zakresie wsparcia finansowego sportu wśród seniorów w 2016 roku w zakresie piłki nożnej (...) (1.6MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 32/2016 z 22 marca 2016r. w sprawie rozpoczęcia procedury rekrutacyjnej na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miasta Szczecinek (32.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 33/2016 z 31 marca 2016r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursów na Dyrektorów placówek oświatowych: SP nr 4, SP nr 6, SP nr 7, Gimnazjum Nr 3 i Zespołu Szkół (114.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 34/2016 z 31 marca 2016r. w sprawie dokonania zmian w budżecie miasta Szczecinek na 2016 rok (705.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 35/2016 z 5 kwietnia 2016r. w sprawie unieważnienia ogłoszenia otwartego konkursu ofert dla organizacji pozarządowych na realizację zadania publicznego w zakresie wsparcia finansowego sportu wśród seniorów w 2016r. (...) (40.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 36/2016 z 5 kwietnia 2016r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert dla org. pozarządowych na realizację zadania publ. w zakresie wsparcia finansowego sportu wśród seniorów w 2016r. w zakresie piłki nożnej poziom nie niższy niż IV Liga (972.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 37/2016 z 7 kwietnia 2016r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej (33.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 38/2016 z 7 kwietnia 2016r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej (31.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 39/2016 z 8 kwietnia 2016r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2016r. szczepień przeciw wirusowi HPV przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego (328.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 40/2016 z 8 kwietnia 2016r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie zadań publicznych, których finansowanie zabezpieczone będzie w części ze źródeł zewnętrznych (373.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 41/2016 z 13 kwietnia 2016r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej (32.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 42/2016 z 25 kwietnia 2016r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej ds. opiniowania ofert na realizację zadań własnych Miasta Szczecinek w zakresie wspierania i upowszechniania sportu wsród seniorów w 2016 roku (58.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 43/2016 z 25 kwietnia 2016r. w sprawie określenia stawek za udostępnienie nieruchomości stawnowiących własność Miasta Szczecinek (205.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 44/2016 z 29 kwietnia 2016r. w sprawie dokonania zmian w budżecie miasta Szczecinek na 2016 rok (943.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 45/2016 z 2 maja 2016r. w sprawie rozpoczęcia procedury rekrutacyjnej na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miasta Szczecinek (28.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 46/2016 z 5 maja 2016r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej (39.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 47/2016 z 5 maja 2016r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej (41.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 48/2016 z 6 maja 2016r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora SP7 (41.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 49/2016 z 11 maja 2016r. w sprawie wyznaczenia inspektora bezpieczeństwa teleinformatycznego (27.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 50/2016 z 12 maja 2016r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej (30.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 51/2016 z 17 maja 2016r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej (32kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 52/2016 z 20 maja 2016r. w sprawie dokonania zmian w budżecie miasta Szczecinek na 2016 rok (821.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 53/2016 z 23 maja 2016r. w sprawie zmiany zarządzenia określającego zasady korzystania z samochodów służbowych (30.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 54/2016 z 23 maja 2016r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej (34kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 55/2016 z 23 maja 2016r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej (31.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 56/2016 z 27 maja 2016r. w sprawie rozpoczęcia procedury rekrutacyjnej na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze (30.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 57/2016 z 31 maja 2016r. w sprawie dokonania zmian w budżecie miasta Szczecinek na 2016 rok (533.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 58/2016 z 2 czerwca 2016r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej (33.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 59/2016 z 7 czerwca 2016r. w sprawie zmiany zarządzenia dot. ustalenia dla roku szkolnego 2016/17 harmonogramów czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i uzupełniającym (...) dla przedszkola, oddziałów przedszkolnych i 1 klas szkół podstawowych (143.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 60/2016 z 7 czerwca 2016r. w sprawie utrzymania i konserwacji terenów, obiektów znajdujących się w Stefie Aktywnego Wypoczynku przy ul. Kopernika w 2016r. (51.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 61/2016 z 7 czerwca 2016r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej (63.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 62/2016 z 14 czerwca 2016r. w sprawie zmiany zarządenia Nr 151/2015 dot. prowadzenia i utrzymywania publicznych szaletów na terenie M. Szczecinka w 2016r. (67.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 63/2016 z 16 czerwca 2016r. w sprawie zmiany zarządzenia Nr 69/2014 dot. ustalenia dziennych stawek opłat placowych oraz opłaty rezerwacyjnej na targowisku miejskim (43.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 64/2016 z 22 czerwca 2016r. w sprawie rozpoczęcia procedury rekrutacyjnej na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miasta Szczecinek (32.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 65/2016 z 28 czerwca 2016r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej (38.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 66/2016 z 28 czerwca 2016r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej (37.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 67/2016 z 30 czerwca 2016r. w sprawie dokonania zmian w budżecie miasta Szczecinek na 2016 rok (598.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 68/2016 z 1 lipca 2016r. w sprawie udzielenia upoważnienia do wykonywania czynności dotyczących baz danych oświatowych prowadzonych przez Miasto Szczecinek (54.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 69/2016 z 1 lipca 2016r. w sprawie 9 upoważnienia do sprawowania nadzoru nad żłobkami i klubami dziecięcymi prowadzonymi na terenie Miasta Szczecinek (32.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 70/2016 z 1 lipca 2016r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi Miejskiej Jednostki Obsługi Oświaty w Szczecinku (80.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 71/2016 z 4 lipca 2016r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej (32.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 72/2016 z 6 lipca 2016r. w sprawie zmiany zarządzenia określającego wysokość opłat za korzystanie z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej wchodzących w skład mienia komunalnego, zarządzanych przez OSiR (57.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 73/2016 z 7 lipca 2016r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania Organizacja zajęć sportowo – rekreacyjnych i współzawodnictwo sportowe w piłce nożnej w kat. junior starszy i junior młodszy" (964kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 74/2016 z 11 lipca 2016r. w sprawie powołania komisji do oceny przydatkości i przeprowadzenia likwidacji sprzętu obrony cywilnej (51kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 75/2016 z 18 lipca 2016r. w sprawie zmiany Regulaminu wynagradzania pracowników Urzędu Miasta Szczecinek (51.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 76/2016 z 20 lipca 2016r. w sprawie udzielenia upoważnienia Dyrektorowi Miejskiej Jednostki Obsługi Oświaty w Szczecinku (38.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 77/2016 z 20 lipca 2016r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień n. mianowanego (98.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 78/2016 z 22 lipca 2016r. w sprawie rozpoczęcia procedury rekrutacyjnej na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miasta Szczecinek (30.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 79/2016 z 25 lipca 2016r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej (37.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 80/2016 z 26 lipca 2016r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej ds. opiniowania ofert na realizację zadań własnych Miasta Szczecinek w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży w 2016 roku. (64.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 81/2016 z 29 lipca 2016r. w sprawie dokonania zmian w budżecie miasta Szczecinek na 2016 rok (367.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 82/2016 z 2 sierpnia 2016r. w sprawie obciążania nieruchomości stanowiących własność Miasta Szczecinek służebnością przesyłu (83.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 83/2016 z 9 sierpnia 2016r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej (33.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 84/2016 z 11 sierpnia 2016r. w sprawie rozpoczęcia procedury rekrutacyjnej na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miasta Szczecinek (31.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 85/2016 z 17 sierpnia 2016r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na utworzenie i prowadzenie dodatkowych 34 miejs w przedszkolach niepublicznych w okr. 01.09.2016-31.08.2018 (59.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 86/2016 z 18 sierpnia 2016r. w sprawie ustalenia wzoru zgłoszeń i protokołów w wyborach uzupełniających do Rady Osiedla Trzesieka zarządzonym na 30.X.2016r. (402kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 87/2016 z 18 sierpnia 2016r. w sprawie ustalenia wzoru pieczęci Osiedlowej Komisji Wyborczej w wyborach do Rady Osiedla Trzesieka (37.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 88/2016 z 18 sierpnia 2016r. w sprawie ustalenia wysokości diety członkom Osiedlowej Komisji Wyborczej (55.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 89/2016 z 22 sierpnia 2016r. w sprawie wydzielenia lokalu z części mieszkaniowego zasobu Miasta Szczecinek z przeznaczeniem na lokal socjalny (39.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 90/2016 z 22 sierpnia 2016r. w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Gimnazjum nr 3 w Szczecinku (31.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 91/2016 z 22 sierpnia 2016r. w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Zespołu Szkół w Szczecinku (39.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 92/2016 z 22 sierpnia 2016r. w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 7 w Szczecinku (32.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 93/2016 z 22 sierpnia 2016r. w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 6 w Szczecinku (32kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 94/2016 z 22 sierpnia 2016r. w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 4 w Szczecinku (31.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 95/2016 z 22 sierpnia 2016r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Gimnazjum nr 3 w Szczecinku (51kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 96/2016 z 22 sierpnia 2016r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Zespołu Szkół w Szczecinku (49.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 97/2016 z 22 sierpnia 2016r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Szkoły Podstawowej nr 7 w Szczecinku (49.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 98/2016 z 22 sierpnia 2016r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Szkoły Podstawowej nr 6 w Szczecinku (50.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 99/2016 z 22 sierpnia 2016r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Szkoły Podstawowej nr 4 w Szczecinku (50.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 100/2016 z 23 sierpnia 2016r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej (36kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 101/2016 z 23 sierpnia 2016r. w sprawie ustalenia terminu składania wniosków o udzielenie pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników (38.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 102/2016 z 24 sierpnia 2016r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu ofert na utworzenie i prowadzenie dodatkowych miejsc w przedszkolach niepublicznych (43.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 103/2016 z 25 sierpnia 2016r. w sprawie wydzielenia lokalu z części mieszkaniowego zasobu M. Szczecinek z przeznaczeniem na lokal socjalny (38kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 104/2016 z 31 sierpnia 2016r. w sprawie wprowadzenia Planu Obrony Cywilnej Miasta Szczecinek (43.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 105/2016 z 31 sierpnia 2016r. w sprawie dokonania zmian w budżecie miasta Szczecinek na 2016 rok (914.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 106/2016 z 31 sierpnia 2016r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w drodze bezprzetargowej w najem części nieruchomości stanowiącej własność Miasta Szczecinek (48.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 107/2016 z 6 września 2016r. w sprawie likwidacji stanowiska pracy (30.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 108/2016 z 8 września 2016r. w sprawie konsultacji projektów uchwał (737.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 109/2016 z 13 września 2016r. w sprawie zmian w WPF miasta Szczecinek na lata 2016-2025 (581.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 110/2016 z 20 września 2016r. w sprawie zmiany ustalenia zadań wynikających z instrukcji kancelaryjnej (37.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 111/2016 z 26 września 2016r. w sprawie sposobu postępowania przy załatwianiu spraw z zakresu działalności lobbingowej (160.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 112/2016 z 29 września 2016r. w sprawie wydzielenia lokalu z części mieszkaniowego zasobu Miasta Szczecinek z przeznaczeniem na lokal socjalny (38.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 113/2016 z 30 września 2016r. w sprawie dokonania zmian w budżecie miasta Szczecinek na 2016 rok (799.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 114/2016 z 3 października 2016r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej (35.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 115/2016 z 5 października 2016r. w sprawie ogłoszenia konkursu "Wolontariusz Roku 2016" (257.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 116/2016 z 12 października 2016r. w sprawie konsultacji projektu Programu współpracy Miasta Szczecinek z organizacjami pozarządowymi na rok 2017 (602.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 117/16 z 26 października 2016r. w sprawie powołania Kapituły Konkursu "Wolontariusz Roku 2016" (47.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 118/2016 z 31 października 2016r. w sprawie dokonania zmian w budżecie miasta Szczecinek na 2016 rok (825.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 119/2016 z 2 listopada 2016r. w sprawie zmiany regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych (40.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 120/2016 z 7 listopada 2016r. w sprawie wydzielenia lokalu z części mieszkaniowego zasobu Miasta Szczecinek z przeznaczeniem na lokal socjalny (39.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 121/2016 z 18 listopada 2016r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na prowadzenie placówek wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży (1.4MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 122/2016 z 18 listopada 2016r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej realizowanych przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego (2.6MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 123/2016 z 18 listopada 2016r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej (39.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 124/2016 z 18 listopada 2016r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert dla organizacji pozarządowych na realizację zadań własnych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży w 2017 roku (2MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 125/2016 z 22 listopada 2016r. w sprawie wydzielenia lokalu z części mieszkaniowego zasobu M. Szczecinek z przeznaczeniem na lokal socjalny (38.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 126/2016 z 23 listopada 2016r. w sprawie upoważnienia do wykonywania czynności dot. baz danych oświatowych prowadzonych przez Miasto Szczecinek (117.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 127/2016 z 23 listopada 2016r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego (38.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 128/2016 z 24 listopada 2016r. w sprawie rozpoczęcia procedury rekrutacyjnej na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miasta Szczecinek (33.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 129/2016 z 24 listopada 2016r. w sprawie unieważnienia ogłoszenia o otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej realizowanych przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego (193kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 130/2016 z 24 listopada 2016r. w sprawie uchylenia zarządzenia Nr 123/2016 z 18 listopada 2016r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej (153.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 131/2016 z 24 listopada 2016r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej realizowanych przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego (11MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 132/2016 z 24 listopada 2016r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej (177.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 133/2016 z 30 listopada 2016r. w sprawie dokonania zmian w budżecie miasta Szczecinek na 2016 rok (1.2MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 134/2016 z 30 listopada 2016r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej (42.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 135/2016 z 1 grudnia 2016r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym (1.9MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 136/2016 z 2 grudnia 2016r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania pn. Dystrybucja artykułów spożywczych przeznaczonych dla osób najbardziej potrzebujących z terenu Miasta Szczecinek (156.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 137/2016 z 6 grudnia 2016r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej (29.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 138/2016 z 6 grudnia 2016r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej ds. opiniowania ofert na realizację zadań własnych M. Szczecinek w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży w 2017r. (59.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 139/2016 z 7grudnia 2016r. w sprawie przyznawania ekwiwalentu pieniężnego na pokrycie kosztów reprezentacyjnego ubioru służbowego dla Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego i jego Zastępcy (76kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 140/2016 z 8 grudnia 2016r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej (38.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 141/2016 z 8 grudnia 2016r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej (33.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 142/2016 z 13 grudnia 2016r. w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Szczecinek (56.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 143/2016 z 15 grudnia 2016r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej (26.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 144/2016 z 15 grudnia 2016r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej (31.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 145/2016 z 15 grudnia 2016r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej (31kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 146/2016 z 16 grudnia 2016r. w sprawie zmiany regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych (58.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 147/2016 z 16 grudnia 2016r. w sprawie Regulaminu pracy Urzędu Miasta Szczecinek (417.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 148/2016 z 16 grudnia 2016r. w sprawie zasad centralizacji rozliczeń podatku od towarów i usług (VAT) w mieście Szczecinek (194.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 149/2016 z 16 grudnia 2016r. w sprawie zmiany zarządzenia wprowadzającego system elektronicznej rejestracji czasu pracy w Urzędzie Miasta Szczecinek (46.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 150/2016 z 21 grudnia 2016r. w sprawie ustalenia Regulaminu zasad przydzielania pracownikom UM Szczecinek środków ochrony indywidualnej, środków higieny osobistej oraz dostarczania odzieży i obuwia roboczego (225.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 151/2016 z 21 grudnia 2016r. w sprawie udzielania zamówień publicznych przez Miasto Szczecinek (283.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 152/2016 z 21 grudnia 2016r. w sprawie regulaminu pracy komisji przetargowych przy udzielaniu zamówień publicznych przez Miasto Szczecinek (382.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 153/2016 z 21 grudnia 2016r. w sprawie utrzymania zieleni, parku miejskiego i strefy aktywnego wypoczynku przy ul. Kopernika w Szczecinku w roku 2017 (467kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 154/2016 z 22 grudnia 2016r. w sprawie dokonania zmian w budżecie miasta Szczecinek na 2016 rok (443.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 1552016 z 22 grudnia 2016r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej (39.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 156/2016 z 22 grudnia 2016r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej (39.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 157/2016 z 27 grudnia 2016r. w sprawie prowadzenia Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie m. Szczecinek w okresie od 01 stycznia do 31 grudnia 2017r. (144.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 158/2016 z 27 grudnia 2016r. w sprawie zaakceptowania schematu organizacyjnego Komunalnego Centrum Usług Wspólnych w Szczecinku (76.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 159/2016 z 27 grudnia 2016r. w sprawie powierzenia OSiR w Szczecinku utrzymania i konserwacji słupów i tablic ogłoszeniowych na terenie M. Szczecinek w 2017 roku (112.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 160/2016 z 27 grudnia 2016r. w sprawie powierzenia opieki nad bezdomnymi zwierzętami na terenie Szczecinka w 2017 roku (68.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 161/2016 z 28 grudnia 2016r. w sprawie prowadzenia i utrzymywania publicznych szaletów, fontann, zdrojów ulicznych, placów zabaw, siłowni na powietrzu, zestawów sprawnościowych oraz targowiska miejskiego w 2017 roku (475.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 162/2016 z 28 grudnia 2016r. w sprawie utrzymania i opróżniania koszy na śmieci oraz bieżącego utrzymania czystości na terenach miejskich poza pasami drogowymi w granicach adm. Miasta Szczecinek w roku 2017 (753.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 163/2016 z 29 grudnia 2016r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w drodze bezprzetargowej w najem części nieruchomości stanowiących własność Miasta Szczecinek (56.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 164/2016 z 29 grudnia 2016r. w sprawie zimowego i letniego utrzymania dróg gminnych i przystak (1.1MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 165/2016 z 30 grudnia 2016r. w sprawie dokonania zmian w budżecie miasta Szczecinek na 2016 rok (1.1MB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Źródło informacji:Joanna Gawrych
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Joanna Gawrych
Data wprowadzenia:2016-01-04 08:53:05
Opublikował:Joanna Gawrych
Data publikacji:2016-01-11 12:56:58
Ostatnia zmiana:2017-07-12 13:54:45
Ilość wyświetleń:8888

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij