• uchwała Nr XVIII/158/2015 z 14 grudnia 2015 r.
  w sprawie uchwalenia budżetu miasta Szczecinek na 2016 rok
 • zarządzenie Nr 17/2016 z 4 lutego 2016 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie miasta Szczecinek na 2016 rok
 • zarządzenie Nr 24/2016 z 29 lutego 2016 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie miasta Szczecinek na 2016 rok
 • zarządzenie Nr 34/2016 z 31 marca 2016 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie miasta Szczecinek na 2016 rok
 • uchwała Nr XXIII/196/2016 z 4 kwietnia 2016 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie miasta Szczecinek na 2016 rok
 • zarządzenie Nr 44/2016 z 29 kwietnia 2016 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie miasta Szczecinek na 2016 rok
 • uchwała Nr XXIV/213/2016 z 16 maja 2016 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie miasta Szczecinek na 2016 rok
 • zarządzenie Nr 52/2016 z 20 maja 2016 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie miasta Szczecinek na 2016 rok
 • uchwała Nr XXV/224/2016 z 25 maja 2016 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie miasta Szczecinek na 2016 rok
 • zarządzenie Nr 57/2016 z 31 maja 2016 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie miasta Szczecinek na 2016 rok
 • zarządzenie Nr 67/2016 z 30 czerwca 2016 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie miasta Szczecinek na 2016 rok
 • uchwała Nr XXVI/228/2016 z 27 czerwca 2016 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie miasta Szczecinek na 2016 rok
 • zarządzenie Nr 81/2016 z 29 lipca 2016 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie miasta Szczecinek na 2016 rok
 • uchwała Nr XXVIIII/248/2016 z 29 sierpnia 2016 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie miasta Szczecinek na 2016 rok
 • zarządzenie Nr 105/2016 z 31 sierpnia 2016 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie miasta Szczecinek na 2016 rok
 • uchwała Nr XXX/263/2016 z 13 września 2016 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu miasta Szczecinek na 2016 rok
 • zarządzenie Nr 113/2016 z 30 września 2016 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie miasta Szczecinek na 2016 rok
 • uchwała Nr XXXI/265/2016 z 17 października 2016 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu miasta Szczecinek na 2016 rok
 • zarządzenie Nr 118/2016 z 31 października 2016 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie miasta Szczecinek na 2016 rok
 • uchwała Nr XXXII/283/2016 z 7 listopada 2016 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu miasta Szczecinek na 2016 rok
 • uchwała Nr XXXIII/285/2016 z 21 listopada 2016 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu miasta Szczecinek na 2016 rok
 • zarządzenie Nr 133/2016 z 30 listopada 2016 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie miasta Szczecinek na 2016 rok
 • uchwała Nr XXXIV/304/2016 z 19 grudnia 2016 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu miasta Szczecinek na 2016 rok
 • zarządzenie Nr 154/2016 z 22 grudnia 2016 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie miasta Szczecinek na 2016 rok
 • zarządzenie Nr 165/2016 z 30 grudnia 2016 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie miasta Szczecinek na 2016 rok