Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miasta Szczecinek

Kolorowy pasek

Zarządzenia Burmistrza Miasta - 2015r.

Załączniki

Nr 1/2015 z 5 stycznia 2015r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej (27.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 2/2015 z 7 stycznia 2015r.w sprawie: wyznaczenia Gminnego koordynatora badania liczby osób bezdomnych na terenie Miasta Szczecinek (21.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 3/2015 z 8 stycznia 2015r. w sprawie ogłoszenia otwartych konkursów ofert na realizację w 2015 roku zadań publicznych przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego (..) (64.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 4/2015 z 8 stycznia 2015r. w sprawie ustalenia wzorów zgłoszeń i protokołów w wyborach do rad osiedli zarządzonych na dzień 8 marca 2015r. (76.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 5/2015 z 8 stycznia 2015r. w sprawie ustalenia wysokości diety członkom Osiedlowej Komisji Wyborczej (27.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 6/2015 z 8 stycznia 2015r. w sprawie ustalenia wzorów pieczęci Osiedlowych Komisji Wyborczych w wyborach do rad osiedli (26.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 7/2015 z 12 stycznia 2015r. w sprawie powierzenia zarządzania targowiskiem „Mój Rynek” w Szczecinku (56kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 8/2015 z 19 stycznia 2015r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej ds. opiniowania ofert na realizację zadań własnych Miasta Szczecinek w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży w 2015 roku (24.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 9/2015 z 19 stycznia 2015r. w sprawie zasad udzielania urlopów i wystawiania delegacji służbowych dyrektorom jednostek organizacyjnych Miasta Szczecinek (23.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 10/2015 z 23 stycznia 2015r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na prowadzenie niepublicznego przedszkola (23.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 11/2015 z 23 stycznia 2015r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w drodze bezprzetargowej w najem części nieruchomości stanowiących własność Miasta Szczecinek (27.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 12/2015 z 27 stycznia 2015r. w sprawie powołania Osiedlowej Komisji Wyborczej (19.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 13/2015 z 27 stycznia 2015r. w sprawie powołania Osiedlowej Komisji Wyborczej (19.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 14/2015 z 27 stycznia 2015r. w sprawie powołania Osiedlowej Komisji Wyborczej (19.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 15/2015 z 27 stycznia 2015r. w sprawie powołania Osiedlowej Komisji Wyborczej (20.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 16/2015 z 27 stycznia 2015r. w sprawie powołania Osiedlowej Komisji Wyborczej (20.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 17/2015 z 27 stycznia 2015r. w sprawie powołania Osiedlowej Komisji Wyborczej (19.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 18/2015 z 27 stycznia 2015r. w sprawie powołania Osiedlowej Komisji Wyborczej (19.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 19/2015 z 27 stycznia 2015r. w sprawie powołania Osiedlowej Komisji Wyborczej (19.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 20/2015 z 27 stycznia 2015r. w sprawie powołania Osiedlowej Komisji Wyborczej (20.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 21/2015 z 27 stycznia 2015r. w sprawie powołania Osiedlowej Komisji Wyborczej (20.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 22/2015 z 27 stycznia 2015r. w sprawie powołania Osiedlowej Komisji Wyborczej (20.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 23/2015 z 27 stycznia 2015r. w sprawie powołania Osiedlowej Komisji Wyborczej (21.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 24/2015 z 29 stycznia 2015r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej (37.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 25/2015 z 29 stycznia 2015r. w sprawie zmiany zarządzenia w sprawie powołania Zespołu Opiniodawczo – Doradczego w sprawach kultury fizycznej (21.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 26/2015 z 30 stycznia 2015r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2014 roku szczepień przeciw wirusowi HPV przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego (51.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 27/2015 z 30 stycznia 2015r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej (19.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 28/2015 z 30 stycznia 2015r. w sprawie przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych Miasta Szczecinek uprawnień do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym 2015 (...) (34.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 29/2015 z 30 stycznia 2015r. w sprawie dokonania zmian w budżecie miasta Szczecinek na 2015 rok (56.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 30/2015 z 4 lutego 2015r. w sprawie zmiany składu Osiedlowej Komisji Wyborczej (19.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 31/2015 z 4 lutego 2015r. w sprawie ustalenia stawek czynszu w lokalach stanowiących mieszkaniowy zasób Miasta Szczecinek (24.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 32/2015 z 10 lutego 2015r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w drodze bezprzetargowej w najem części nieruchomości stanowiących własność Miasta Szczecinek (25.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 33/2015 z 10 lutego 2015r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na prowadzenie niepublicznego przedszkola w okresie od 01.09.2015 do 31.08.2018 (21.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 34/2015 z 10 lutego 2015r. w sprawie rozwiązania osiedlowych komisji wyborczych (20.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 35/2015 z 19 lutego 2015r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej (28.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 36/2015 z 27 lutego 2015r. w sprawie dokonania zmian w budżecie miasta Szczecinek na 2015 rok (48.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 37/2015 z 2 marca 2015r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej (26.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 38/2015 z 4 marca 2015r. w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Szczecinek (108.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 39/2015 z 10 marca 2015r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej (20.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 40/2015 z 10 marca 2015r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej (19kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 41/2015 z 10 marca 2015r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej (19kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 42/2015 z 11 marca 2015r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w drodze bezprzetargowej w najem części nieruchomości stanowiących własność Miasta Szczecinek (23.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 43/2015 z 16 marca 2015r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej (26.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 44/2015 z 16 marca 2015r. w sprawie ustalenia zasad i trybu wykorzystania środków finansowych przez Radę Osiedla (23.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 45/2015 z 17 marca 2015r. w sprawie Regulaminu pracy Urzędu Miasta Szczecinek (56.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 46/2015 z 17 marca 2015r. w sprawie wprowadzenia systemu elektronicznej rejestracji czasu pracy w Urzędzie Miasta Szczecinek (35.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 47/2015 z 23 marca 2015r. w sprawie zaakceptowania schematu organizacyjnego Miejskiej Jednostki Obsługi Oświaty w Szczecinku (23.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 48/2015 z 25 marca 2015r. w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli (...) zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Miasto Szczecinek (59.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 49/2015 z 25 marca 2015r. w sprawie powołania Komisji do spraw brakowania druków ścisłego zarachowania wykorzystywanych na potrzeby wydawania dowodów osobistych (21.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 50/2015 z 30 marca 2015r. w sprawie określenia maksymalnego wynagrodzenia dyrektorów i zastępców dyrektorów jednostek budżetowych Miasta Szczecinek (31kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 51/2015 z 30 marca 2015r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie zadań publicznych, których finansowanie zabezpieczone będzie w części ze źródeł zewnętrznych (76.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 52/2015 z 31 marca 2015r. w sprawie dokonania zmian w budżecie miasta Szczecinek na 2015 rok (60.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 53/2015 z 31 marca 2015r. w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Szczecinek (103.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 54/2015 z 10 kwietnia 2015r. w sprawie rozpoczęcia procedury rekrutacyjnej na wolne stanowisko urzędnicze (23.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 55/2015 z 13 kwietnia 2015r. w sprawie uruchomienia, utrzymania i konserwacji fontanny na Pl. Wolności oraz zdrojów ulicznych przy ulicach: 9-go Maja, Ordona i Boh. Warszawy w Szczecinku w sezonie letnim w 2015r. (30.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 56/2015 z 13 kwietnia 2015r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej (20.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 57/2015 z 14 kwietnia 2015r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej (20.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 58/2015 z 20 kwietnia 2015r. w sprawie powołania Obwodowych Komisji Wyborczych (30.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 59/2015 z 22 kwietnia 2015r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej (22.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 60/2015 z 22 kwietnia 2015r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej (33kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 61/2015 z 23 kwietnia 2015r. w sprawie zmiany w składach Obwodowych Komisji Wyborczych (19.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 62/2015 z 24 kwietnia 2015r. w sprawie rozpoczęcia procedury rekrutacyjnej na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miasta Szczecinek (23.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 63/2015 z 29 kwietnia 2015r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej (26.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 64/2015 z 30 kwietnia 2015r. w sprawie dokonania zmian w budżecie miasta Szczecinek na 2015 rok (83.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 65/15 z 5 maja 2015r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na prowadzenie niepublicznego przedszkola na terenie Miasta Szczecinek w okresie od 1 września 2015r. do 31 sierpnia 2018r. (23.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 66/2015 z 7 maja 2015r. w sprawie zmiany w składach Obwodowych Kimisji Wyborczych (134kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 67/2015 z 7 maja 2015r. w sprawie zmiany zarządzenia Nr 137/2014 w sprawie zimowego i letniego utrzymania dróg gminnych i przystanków w granicach administracyjnych Miasta Szczecinek w 2015r. (22.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 68/2015 z 13 maja 2015r. w sprawie zmiany w składach Obwodowych Komisji Wyborczych (19.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 69/2015 z 14 maja 2015r. w sprawie zmiany w składach Obwodowych Komisji Wyborczych (19.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Mr 70/2015 z 15 maja 2015r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej (18.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Mr 71/2015 z 22 maja 2015r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej (19.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 72/2015 z 27 maja 2015r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w drodze bezprzetargowej w najem części nieruchomości stanowiących własność Miasta Szczecinek (24.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 73/2015 z 29 maja 2015r. w sprawie dokonania zmian w budżecie miasta Szczecinek na 2015 rok (50.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 74/2015 z 1 czerwca 2015r. w sprawie powołania Dyrektora Muzeum Regionalnego w Szczecinku (19.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 75/2015 z 1 czerwca 2015r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na prowadzenie Klubu Młodzieżowego przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego (39.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 76/2015 z 1 czerwca 2015r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej (22.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 77/2015 z 1 czerwca 2015r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej (19.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 78/2015 z 2 czerwca 2015r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na prowadzenie niepublicznego przedszkola na terenie Miasta Szczecinek w okresie 01.09.2015-31.08.2018 (21.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 79/2015 z 11 czerwca 2015r. w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Szczecinek (110.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 80/2015 z 15 czerwca 2015r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej (26.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 81/2015 z 22 czerwca 2015r.w sprawie powołania Komisji Konkursowej (24.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 82 /2015 z dnia 24 czerwca 2015r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w drodze bezprzetargowej w najem części nieruchomości stanowiących własność Miasta Szczecinek (24kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 83/2015 z dnia 30 czerwca 2015r. w sprawie powołania Administratora Bezpieczeństwa Informacji w Urzędzie Miasta Szczecinek (19.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 84/2015 z 30 czerwca 2015r. w sprawie dokonania zmian w budżecie miasta Szczecinek na 2015 rok (64.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 85/2015 z 30 czerwca 2015r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert dla organizacji pozarządowych na realizację zadania w zakresie wsparcia finansowego sportu wśród seniorów w 2015r. - piłka nożna min. IV Liga. (290.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 86/2015 z 2 lipca 2015r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w drodze bezprzetargowej w najem części nieruchomości stanowiących własność Miasta Szczecinek (23.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 87/2015 z 8 lipca 2015r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej (26.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 88/2015 z 10 lipca 2015r. w sprawie zmiany zarządzenia określającego zasady korzystania z samochodów służbowych (20.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 89/2015 z 15 lipca 2015r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego (25kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 90/2015 z 23 lipca 2015r. w sprawie wyznaczenia administratora systemu (18.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 91/2015 z 24 lipca 2015r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej (26.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 92/2015 z 27 lipca 2015r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej ds. opiniowania ofert na realizację zadań własnych Miasta Szczecinek w zakresie wspierania i upowszechniania sportu wśród seniorów w 2015 roku (24.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 93/2015 z 28 lipca 2015r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej (18.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 94/2015 z 28 lipca 2015r. zmieniające zarządzenie Burmistrza Miasta Szczecinek w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego (22.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 95/2015 z 31 lipca 2015r. w sprawie dokonania zmian w budżecie miasta Szczecinek na 2015 rok (81.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 96/2015 z 5 sierpnia 2015r. w sprawie zmiany zarządzenia Nr 131/2014 z 29.12.2014r. w sprawie utrzymania i konserwacji miejskich placów zabaw dla dzieci na terenie Miasta Szczecinka w 2015 roku (23.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 97/2015 z 12 sierpnia 2015r. w sprawie powołania Obwodowych Komisji ds. Referendum w dniu 6 września 2015r.Nr 97/2015 z 12 sierpnia 2015r. w sprawie powołania Obwodowych Komisji ds. Referendum w dniu 6 września 2015r. (33.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 98/2015 z 25 sierpnia 2015r. w sprawie zmiany w składach Obwodowych Komisji ds. Referendum (18.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 99/2015 z 31 sierpnia 2015r. w sprawie dokonania zmian w budżecie miasta Szczecinek na 2015 rok (73.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 100/2015 z 31 sierpnia 2015r. w sprawie ustalenia terminu składania wniosków o udzielenie pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników (20.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 101/2015 z 31 sierpnia 2015r. w sprawie zmiany w składach Obwodowych Komisji ds. Referendum (17.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 102/2015 z 3 września 2015r. w sprawie zmiany w składach Obwodowych Komisji ds. Referendum (22.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 103/2015 z 4 września 2015r. w sprawie zmiany w składach Obwodowych Komisji ds. Referendum (19.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 104/2015 z 14 września 2015r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej (36.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 105/2015 z 29 września 2015r. w sprawie konsultacji projektu Programu współpracy Miasta Szczecinek z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wo (595.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 106/2015 z 29 września 2015r. w sprawie rozpoczęcia procedury rekrutacyjnej na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miasta Szczecinek (30.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 107/2015 z 30 września 2015r. w sprawie dokonania zmian w budżecie miasta Szczecinek na 2015 rok (977.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 108/2015 z 5 października 2015r. w sprawie powołania Obwodowych Komisji Wyborczych (31.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 109/2015 z 12 października 2015r. w sprawie zmiany w składach Obwodowych Komisji Wyborczych (141.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 110/2015 z 12 października 2015r. w sprawie ogłoszenia Konkursu "Wolontariusz Roku 2015" (227.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 111/2015 z 12 października 2015r. w sprawie powołania Kapituły Konkursu "Wolontariusz Roku 2015" (45.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 112/2015 z 14 października 2015r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Nr 7/2015 Rady Osiedla Trzesieka w Szczecinku z 29.09.2015 (357.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 113/2015 z 14 października 2015r. w sprawie zmiany w składach Obwodowych Komisji Wyborczych (35.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 114/2015 z 14 października 2015r. w sprawie zmiany w składach Obwodowych Komisji Wyborczych (32.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 115/2015 z 20 października 2015r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej (32kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 116/2015 z 21 października 2015r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej (262.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 117/2015 z 21 października 2015r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej (257.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 118/2015 z 21 października 2015r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej (259.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 119/2015 z 21 października 2015r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej (255.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 120/2015 z 23 października 2015r. w sprawie zmiany w składach Obwodowych Komisji Wyborczych (277.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 121/2015 z 27 października 2015r. w sprawie rozpoczęcia procedury rekrutacyjnej na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miasta Szczecinek (261.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 122/2015 z 30 października 2015r. w sprawie dokonania zmian w budżecie miasta Szczecinek na 2015 rok (2.4MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 123/2015 z 9 listopada 2015r. w sprawie powołania Miejskiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej (181.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 124/2015 z 9 listopada 2015r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej (171kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 125/2015 z 9 listopada 2015r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej (183.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 126/2015 z 12 listopada 2015r. w sprawie powołania członków Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie (59.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 127/2015 z 16 listopada 2015r. w sprawie unieważnienia ogłoszenia o otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej (167.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 128/2015 z 16 listopada 2015r. w sprawie uchylenia zarządzenia Nr 125/2015 z 9 listopada 2015r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej. (152kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 129/2015 z 18 listopada 2015r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej (972.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 130/2015 z 18 listopada 2015r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej (42.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 131/2015 z 19 listopada 2015r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej (143kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 132/2015 z 19 listopada 2015r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert dla organizacji pozarządowych (...) na realizację zadań własnych Miasta Szczecinek w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży w 2016r. (4.2MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 133/2015 z 19 listopada 2015r. w sprawie konsultacji projektów uchwał (1.4MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 134/2015 z 24 listopada 2015r. w sprawie rozpoczęcia procedury rekrutacyjnej na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miasta Szczecinek (141.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 135/2015 z 25 listopada 2015r. w sprawie powołania Zespołu Opiniodawczo-Doradczego w sprawach kultury fizycznej (374.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 136/2015 z 30 listopada 2015r. w sprawie dokonania zmian w budżecie miasta Szczecinek na 2015 rok (1.1MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 137/2015 z 1 grudnia 2015r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Szczecinek (6.3MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 138/2015 z 10 grudnia 2015r. w sprawie zmiany zarządzenia w sprawie powołania Zespołu Opiniodawczo - Doradczego w sprawach kultury fizycznej (133.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 139/2015 z 10 grudnia 2015r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej dos. opiniowania ofert na realizację zadańwłasnych Miasta Szczecinek w zakresie kultury fizycznej (289.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 140/2015 z 10 grudnia 2015r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej (134kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 141/2015 z 10 grudnia 2015r. w sprawie utrzymania zieleni i parku miejskiego w Szczecinku w roku 2016 (1.8MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 142/2015 z 11 grudnia 2015r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej (33.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 143/2015 z 14 grudnia 2015r. w spraweie zmiany zarządzenia Nr 142/2015 w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej (30.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 144/2015 z 17 grudnia 2015r. w sprawie rozpoczęcia procedury rekrutacyjnej na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miasta Szczecinek (31kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 145/2015 z 21 grudnia 2015r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej (30.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 146/2015 z 21 grudnia 2015r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej (31.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 147/2015 z 21 grudnia 2015r. w sprawie dokonania zmian w budżecie miasta Szczecinek na 2015 rok (658.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 148/2015 z 21 grudnia 2015r. w sprawie zmiany Regulaminu pracy Urzędu Miasta Szczecinek (137kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 149/2015 z 23 grudnia 2015r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w drodze bezprzetargowej w najem części nieruchomości stanowiących własność Miasta Szczecinek (45.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 150/2015 z 28 grudnia 2015r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej (30.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 151/2015 z 28 grudnia 2015r. w sprawie prowadzenia i utrzymywania publicznych szaletów na terenie Miasta Szczecinka w 2016 roku (76.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 152/2015 z 28 grudnia 2015r. w sprawie powierzenia opieki nad bezdomnymi zwierzętami na terenie miasta Szczecinka w 2016 roku (67kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 153/2015 z 28 grudnia 2015r. w sprawie powierzenia OSiR w Szczecinku utrzymania i konserwacji słupów i tablic ogłoszeniowych na terenie Miasta Szczecinek w 2016 roku (120.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 154/2015 z 28 grudnia 2015r. w sprawie prowadzenia Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie miasta Szczecinek w okresie od 1 stycznia 2016r. do 31 grudnia 2016r. (142kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 155/2015 z 29 grudnia 2015r. w sprawie powierzenia zarządzania targowiskiem „Mój Rynek” w Szczecinku (123.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 156/2015 z 29 grudnia 2015r. w sprawie utrzymania i konserwacji miejskich placów zabaw dla dzieci na terenie Miasta Szczecinka w 2016 roku (220.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 157/2015 z 30 grudnia 2015r. w sprawie utrzymania i opróżniania koszy na śmieci w granicach administracyjnych Miasta Szczecinek w roku 2016 (175.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 158/2015 z 31 grudnia 2015r. w sprawie utrzymania czystości na terenach miejskich położonych poza pasami drogowymi w granicach administracyjnych Miasta Szczecinek w 2016 roku (603.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 159/2015 z 31 grudnia 2015r. w sprawie zimowego i letniego utrzymania dróg gminnych i przystanków w granicach administracyjnych Miasta Szczecinek w 2016 rokuNr 159-15 (1.1MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 160/2015 z 31 grudnia 2015r. w sprawie dokonania zmian w budżecie miasta Szczecinek na 2015 rok (84kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Źródło informacji:Joanna Gawrych
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Joanna Gawrych
Data wprowadzenia:2014-12-31 12:31:41
Opublikował:Joanna Gawrych
Data publikacji:2015-01-02 07:22:44
Ostatnia zmiana:2016-10-05 15:21:45
Ilość wyświetleń:8487

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij