Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miasta Szczecinek

Kolorowy pasek

Zarządzenia Burmistrza Miasta - 2014r.

Załączniki

Nr 1/2014 z 2 stycznia 2014r. w sprawie powołania Zespołu Opiniodawczo – Doradczego w sprawach kultury fizycznej (24.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 2/2014 z 9 stycznia 2014r. w sprawie zmiany zarządzenia Nr 112/2013 Burmistrza Miasta Szczecinek z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie utrzymania zieleni i parku miejskiego w Szczecinku w roku 2014 (21.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 3/2014 z 9 stycznia 2014r. w sprawie ogłoszenia otwartych konkursów ofert na realizację w 2014 roku zadań publicznych przez organizacje pozarządowe (65kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 4/2014 z 9 stycznia 2014r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej ds. opiniowania ofert na realizację zadań własnych Miasta Szczecinek w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży w 2014r. (25.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 5/2014 z 9 stycznia 2014r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej (18.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 6/2014 z 9 stycznia 2014r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej (19.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 7/2014 z 9 stycznia 2014r. w sprawie dokonania zmian w budżecie miasta Szczecinek na 2014 rok (42.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 8/2014 z 15 stycznia 2014r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej (19.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 9/2014 z 20 stycznia 2014r. w sprawie regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych (60kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 10/2014 z 20 stycznia 2014r. w sprawie przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych Miasta Szczecinek uprawnień do zaciągania zobowiązań z tytułu umów (...) (34.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 11/2014 z 28 stycznia 2014r. w sprawie zmiany regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych (21.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 12/2014 z 30 stycznia 2014r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej (19.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 13/2014 z 30 stycznia 2014r. ww sprawie powołania Komisji Konkursowej (37.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 14/2014 z 31 stycznia 2014r. w sprawie dokonania zmian w budżecie miasta Szczecinek na 2014 rok (42.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 15/2014 z 4 lutego 2014r. w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Szczecinek (21.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 16/2014 z 5 lutego 2014r. w sprawie dokonania zmian w budżecie miasta Szczecinek na 2014 rok (30.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 17/2014 z 6 lutego 2014r. w sprawie zmiany zarządzenia Nr 105/2013 z 13 grudnia 2013r. w sprawie określenia wysokości oraz zasad stosowania czynszu dzierżawnego za grunty stanowiące własność Miasta Szczecinek (28.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 18/2014 z 7 lutego 2014r. w sprawie powołania komisji likwidacyjnej (20.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 19/2014 z 10 lutego 2014r. w sprawie dokonania zmian w budżecie miasta Szczecinek na 2014 rok (29.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 20/2014 z 13 lutego 2014r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej (22.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 21/2014 z 19 lutego 2014r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert dla organizacji pozarządowych (...) na realizację zadań własnych Miasta Szczecinek w zakresie wspierania i upowszechniania sportu wśród seniorów w 2014 roku (50.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 22/2014 z 24 lutego 2014r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej (18.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 23/2014 z 26 lutego 2014r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2014 roku szczepień przeciw wirusowi HPV przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego (52.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 24/2014 z 26 lutego 2014r. w sprawie wyznaczenia na obszarze Miasta Szczecinek miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wyborczych w związku z wyborami posłów do Parlamentu Europejskiego (26.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 25/2014 z 26 lutego 2014r. w sprawie zmiany zarządzenia Nr 114/2013 w sprawie powierzenia Ośrodkowi Sportu i Rekreacji w Szczecinku utrzymania i konserwacji słupów i tablic ogłoszeniowych na terenie Miasta Szczecinek w 2014r. (27kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 26/2014 z 28 lutego 2014r. w sprawie dokonania zmian w budżecie miasta Szczecinek na 2014 rok (30.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 27/2014 z 7 marca 2014r. w sprawie wyznaczenia obwodowej komisji wyborczej dla celów głosowania korespondencyjnego (32.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 28/2014 z 10 marca 2014r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej (20.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 29/2014 z 14 marca 2014r. w sprawie ustalenia Regulaminu wynagradzania pracowników Urzędu Miasta Szczecinek (59.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 30/2014 z 17 marca 2014r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej ds. opiniowania ofert na realizację zadań własnych Miasta Szczecinek w zakresie wspierania i upowszechniania sportu wśród seniorów w 2014 roku (36.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 31/2014 z 18 marca 2014r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej (28.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 32/2014 z 18 marca 2014r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na prowadzenie niepublicznego przedszkola na terenie Miasta Szczecinek w okresie od 1 września 2014r. do 31 sierpnia 2015r. (23.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 33/2014 z 18 marca 2014r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na prowadzenie niepublicznego przedszkola na terenie Miasta Szczecinek w okresie od 1 września 2014r. do 31 sierpnia 2015r. (21.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 34/2014 z 19 marca 2014r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej (19.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 35/2014 z 25 marca 2014r. w sprawie uruchomienia, utrzymania i konserwacji fontanny na Pl. Wolności oraz zdrojów ulicznych przy ulicach: 9-go Maja, Ordona i Boh. Warszawy w Szczecinku w sezonie letnim w 2014 roku (34.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 36/2014 z 28 marca 2014r. w sprawie zasad korzystania z samochodów służbowych (42.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 37/2014 z 31 marca 2014r. w sprawie dokonania zmian w budżecie miasta Szczecinek na 2014 rok (57.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 38/2014 z 31 marca 2014r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Adama Mickiewicza w Szczecinku (22.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 39/2014 z 31 marca 2014r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej (19.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 40/2014 z 4 kwietnia 2014r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2014 roku zadania publicznego „Uniwersytet Trzeciego Wieku” przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego (...) (53.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 41/2014 z 4 kwietnia 2014r. w sprawie powołania Zespołu ds. wdrażania i oceny Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Szczecinek na lata 2009-2018 (34.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 42/2014 z 4 kwietnia 2014r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej (19.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 43/2014 z 7 kwietnia 2014 r. w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat w 2014r. za kształcenie nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Miasto Szczecinek (59.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 44/2014 z 9 kwietnia 2014 r. w sprawie ustalenia stawek czynszu w lokalach stanowiących mieszkaniowy zasób Miasta Szczecinek (24.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 45/2014 z 14 kwietnia 2014r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej (20kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 46/2014 z 15 kwietnia 2014r. w sprawie udzielania zamówień publicznych przez Miasto Szczecinek (37.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 47/2014 z 15 kwietnia 2014r. w sprawie regulaminu pracy komisji przetargowych przy udzielaniu zamówień publicznych przez Miasto Szczecinek (46.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 48/2014 z 15 kwietnia 2014r. w sprawie sporządzania rocznego sprawozdania o udzielonych zamówieniach przez Miasto Szczecinek (21.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 49/2014 z 18 kwietnia 2014r. w sprawie konsultacji projektów uchwał (72.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 50/2014 z 25 kwietnia 2014r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej (25.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 51/2014 z 25 kwietnia 2014r. w sprawie zmiany zarządzenia w sprawie powołania członków Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie (21.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 52/2014 z 30 kwietnia 2014r. w sprawie dokonania zmian w budżecie miasta Szczecinek na 2014 rok (77.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 53/2014 z 30 kwietnia 2014r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 114/2013 z 31 grudnia 2013r. w sprawie powierzenia Ośrodkowi Sportu i Rekreacji w Szczecinku utrzymania i konserwacji słupów i tablic ogłoszeniowych na terenie Miasta Szczecinek w 2014r. (23.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 54/2014 z 5 maja 2014r. w sprawie powołania Obwodowych Komisji Wyborczych (31.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 55/2014 z 6 maja 2014r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej (19.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 56/2014 z 15 maja 2014r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na prowadzenie niepublicznego przedszkola na terenie Miasta Szczecinek w okresie od 1 września 2014r. do 31 sierpnia 2015r. (23.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 57/2014 z 19 maja 2014r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej (19.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 58/2014 z 27 maja 2014r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej (19.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 59/2014 z 29 maja 2014r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na prowadzenie niepublicznego przedszkola na terenie Miasta Szczecinek w okresie od 1.09.2014 do 31.08.2015 (21.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 60/2014 z 30 maja 2014r. w sprawie dokonania zmian w budżecie miasta Szczecinek na 2014 rok (54.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 61/2014 z 10 czerwca 2014r. w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Szczecinek (22.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 62/2014 z 11 czerwca 2014r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej (19.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 63/2014 z 20 czerwca 2014r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej (113.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 64/2014 z 24 czerwca 2014r. w sprawie powierzenia zarządzania targowiskiem „Mój Rynek” w Szczecinku (56.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 64a/2014 z 24 czerwca 2014r. w sprawie utworzenia i prowadzenia Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie miasta Szczecinek w okresie od 1 lipca do 31 grudnia 2014r. (28.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 65/2014 z 24 czerwca 2014r. w sprawie wprowadzenia do użytku służbowego Polityki i Instrukcji dotyczących ochrony danych osobowych w Urzędzie Miasta Szczecinek (24.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 66/2014 z 24 czerwca 2014r. w sprawie wyznaczenia Administratora Bezpieczeństwa Informacji (19.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 67/2014 z 30 czerwca 2014r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Nr XII/20/2014 Rady Osiedla Pilska-Raciborki (26.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 68/2014 z 30 czerwca 2014r. w sprawie dokonania zmian w budżecie miasta Szczecinek na 2014 rok (69kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 69/2014 z 7 lipca 2014r. w sprawie ustalenia wysokości dziennych stawek opłat placowych oraz opłaty rezerwacyjnej na targowisku miejskim „Mój Rynek” w Szczecinku (24.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 70/2014 z 14 lipca 2014r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej (26.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 71/2014 z 17 lipca 2014r. w sprawie dokonania zmian w budżecie miasta Szczecinek na 2014 rok (27.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 72/2014 z 17 lipca 2014r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej (19.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 73/2014 z 21 lipca 2014r. w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Szczecinek (22.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 74/2014 z 23 lipca 2014r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego (50.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 75/2014 z 28 lipca 2014r. w sprawie powołania komisji do oceny i wydzielenia dokumentacji niearchiwalnej przeznaczonej na makulaturę lub zniszczenie (22.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 76/2014 z 29 lipca 2014r.w sprawie zmiany zarządzenia Nr 112/2013 Burmistrza Miasta Szczecinek z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie utrzymania zieleni i parku miejskiego w Szczecinku w roku 2014 (22.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 77/2014 z 30 lipca 2014r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej (20.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 78/2014 z 31 lipca 2014r. w sprawie dokonania zmian w budżecie miasta Szczecinek na 2014 rok (61.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 79/2014 z 1 sierpnia 2014r. w sprawie wprowadzenia zmiany w składzie Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (26.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 80/2014 z 5 sierpnia 2014r. w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Szczecinek (24.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 81/2014 z 5 sierpnia 2014r. w sprawie zmiany procedury uchwałodawczej dotyczącej projektów uchwał Rady Miasta Szczecinek (22.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 82/2014 z 12 sierpnia 2014r. w sprawie przeprowadzania kontroli przestrzegania zasad i warunków korzystania z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Miasta Szczecinek (98.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 83/2014 z dnia 14 sierpnia 2014r. w sprawie ustalenia terminu składania wniosków o udzielenie pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników (114.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 84/2014 z 19 sierpnia 2014r. w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 1 w Szczecinku (19.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 85/2014 z 19 sierpnia 2014r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Adama Mickiewicza w Szczecinku (22.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 86/2014 z 21 sierpnia 2014r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej (18.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 87/2014 z 26 sierpnia 2014r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej (26.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 88/2014 z 26 sierpnia 2014r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert dla organizacji pozarządowych (…) na realizację zadania publicznego w 2014 roku pod nazwą „Wsparcie finansowe udziału drużyny piłki nożnej seniorów mających licencję IV Ligi” (360.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 89/2014 z 27 sierpnia 2014r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej (19.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 90/2014 z 29 sierpnia 2014r. w sprawie dokonania zmian w budżecie miasta Szczecinek na 2014 rok (70.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 91/2014 z 29 sierpnia 2014r. w sprawie dokonania zmian w zasadach rachunkowości w Urzędzie Miasta Szczecinek (49.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 92/2014 z 9 września 2014r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej (19.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 93/2014 z 11 września 2014 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej (158.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 94/2014 z 16 września 2014r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej (120.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 95/2014 z 19 września 2014 r. w sprawie wyznaczenia na obszarze Miasta Szczecinek miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wyborczych w związku z wyborami (157.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 96/2014 z 19 września 2014r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 114/2013 z dnia 31 grudnia 2013r. w sprawie powierzenia Ośrodkowi Sportu i Rekreacji w Szczecinku utrzymania i konserwacji słupów i tablic ogłoszeniowych na terenie Miasta Szczecinek (118.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 97/2014 z 23 września 2014r. w sprawie zmiany zarządzenia Nr 92/2014 z dnia 9 września 2014 r. (20.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 98/2014 z 30 września 2014r. w sprawie dokonania zmian w budżecie miasta Szczecinek na 2014 rok (84.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 99/2014 z 30 września 2014r. w sprawie konsultacji projektu Programu współpracy Miasta Szczecinek z organizacjami pozarządowymi (...) na rok 2015 (114.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 100/2014 z 3 października 2014r. w sprawie zmian w Regulaminie Organizacyjnym Ośrodka Sportu i Rekreacji w Szczecinku oraz jego struktury organizacyjnej (63.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 101/2014 z 8 października 2014r. w sprawie zmian w Regulaminie Organizacyjnym Ośrodka Sportu i Rekreacji w Szczecinku oraz jego struktury organizacyjnej (28.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 102/2014 z 8 października 2014r. w sprawie wyznaczenia obwodowych komisji wyborczych dla celów głosowania korespondencyjnego (27.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 103/2014 z 10 października 2014r. w sprawie wykonania remontu alei i schodów terenowych w ramach bieżącego utrzymania Cmentarza Komunalnego w Szczecinku (664.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 104/2014 z 23 października 2014r. w sprawie ogłoszenia Konkursu „Wolontariusz Roku 2014” (47kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 105/2014 z 31 października 2014r. w sprawie dokonania zmian w budżecie miasta Szczecinek na 2014 rok (105.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 106/2014 z 6 listopada 2014r.w sprawie powołania Kapituły Konkursu „Wolontariusz Roku 2014” (33.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 107/2014 z 19 listopada 2014r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego (176.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 108/2014 z 24 listopada 2014r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na prowadzenie Klubu Młodzieżowego przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego (35.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 109/2014 z 28 listopada 2014r. w sprawie ustalenia zasad rachunkowości w Urzędzie Miasta Szczecinek (177.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 110/2014 z 28 listopada 2014r. w sprawie dokonania zmian w budżecie miasta Szczecinek na 2014 rok (91.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 111/2014 z 2 grudnia 2014r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej (19kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 112/2014 z 8 grudnia 2014r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej (18.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 113/2014 z 8 grudnia 2014r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej (20.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 114/2014 z 8 grudnia 2014r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej (21.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 115/2014 z 10 grudnia 2014r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej (19.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 116/2014 z 10 grudnia 2014r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej (18.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 117/2014 z 10 grudnia 2014r. w sprawie powołania komisji inwentaryzacyjnej (24.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 118/2014 z 10 grudnia 2014r. w sprawie powołania komisji inwentaryzacyjnej (20.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 119/2014 z 10 grudnia 2014r. w sprawie powołania komisji inwentaryzacyjnej (24.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 120/2014 z 10 grudnia 2014r. w sprawie powołania komisji inwentaryzacyjnej (21.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 121/2014 z 15 grudnia 2014r. w sprawie utrzymania zieleni i parku miejskiego w Szczecinku w roku 2015 (89.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 122/2014 z 16 grudnia 2014r. w sprawie powołania Dyrektora Samorządowej Agencji Promocji i Kultury w Szczecinku (116.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 123/2014 z 16 grudnia 2014r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej (24.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 124/2014 z 17 grudnia 2014r. w sprawie powołania komisji inwentaryzacyjnych (17.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 125/2014 z 19 grudnia 2014r. w sprawie zasad poboru i rozliczania inkasentów opłaty targowej w Mieście Szczecinek (41.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 126/2014 z 19 grudnia 2014r. w sprawie prowadzenia i utrzymywania publicznych szaletów na terenie Miasta Szczecinka w 2015 roku (26.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 127/2014 z 19 grudnia 2014r. w sprawie powierzenia opieki nad bezdomnymi zwierzętami na terenie miasta Szczecinka w 2015 roku (24.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 128/2014 z 23 grudnia 2014r. w sprawie dokonania zmian w budżecie miasta Szczecinek na 2014 rok (61kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 129/2014 z 23 grudnia 2014r.w sprawie utrzymania czystości na terenach miejskich położonych poza pasami drogowymi w granicach administracyjnych Miasta Szczecinek w 2015 roku (100.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 130/2014 z 24 grudnia 2014r. w sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Muzeum Regionalnego w Szczecinku, ul. Szkolna 1 (35kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 131/2014 z 29 grudnia 2014r. w sprawie utrzymania i konserwacji miejskich placów zabaw dla dzieci na terenie Miasta Szczecinka w 2015 roku (69.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 132/2014 z 29 grudnia 2014r. w sprawie powierzenia Ośrodkowi Sportu i Rekreacji w Szczecinku utrzymania i konserwacji słupów i tablic ogłoszeniowych na terenie Miasta Szczecinek w 2015 roku (37.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 133/2014 z 29 grudnia 2014r. w sprawie zmiany zarządzenia w sprawie powołania Zespołu Opiniodawczo - Doradczego w sprawach kultury fizycznej (20.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 134/2014 z 30 grudnia 2014r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert dla organizacji pozarządowych (...) na realizację zadań własnych Miasta Szczecinek w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży w 2015 roku (52.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 135/2014 z 31 grudnia 2014r. w sprawie utrzymania i opróżniania koszy na śmieci w granicach administracyjnych Miasta Szczecinek w roku 2015 (53.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 136/2014 z 31 grudnia 2014r. w sprawie prowadzenia Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie miasta Szczecinek w okresie od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku (33.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 137/2014 z 31 grudnia 2014r. sprawie zimowego i letniego utrzymania dróg gminnych i przystanków w granicach administracyjnych Miasta Szczecinek w 2015 roku (385.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 138/2014 z 31 grudnia 2014r. w sprawie dokonania zmian w budżecie miasta Szczecinek na 2014 rok (93.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 139/2014 z 31 grudnia 2014r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w drodze bezprzetargowej w wynajem oraz użyczenie części nieruchomości stanowiących własność Miasta Szczecinek (25.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Źródło informacji:Joanna Gawrych
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Joanna Gawrych
Data wprowadzenia:2014-01-03 07:17:52
Opublikował:Joanna Gawrych
Data publikacji:2014-01-09 09:14:38
Ostatnia zmiana:2015-02-24 14:12:45
Ilość wyświetleń:9261

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij