Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miasta Szczecinek

Kolorowy pasek

Zarządzenia Burmistrza Miasta - 2013r.

Załączniki

Nr 1/2013 z 4 stycznia 2013r. w sprawie ogłoszenia otwartych konkursów ofert na realizację w 2013 roku zadań publicznych przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku pu (65.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 2/2013 z 4 stycznia 2013r. w sprawie rozpoczęcia procedury rekrutacyjnej na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miasta Szczecinek (23.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 3/2013 z 4 stycznia 2013r. w sprawie zimowego i letniego utrzymania ulic w granicach administracyjnych Miasta Szczecinek w 2013 roku (381.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 4/2013 z 7 stycznia 2013r. w sprawie zmiany Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych (25.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 5/2013 z 8 stycznia 2013r. w sprawie ustalenia układu wykonawczego budżetu miasta Szczecinek na 2013 rok (189.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 6/2013 z 11 stycznia 2013r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej ds. opiniowania ofert na realizację zadań własnych Miasta Szczecinek w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży w 2013 roku (25.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 7/2013 z 17 stycznia 2013r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej (18.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 8/2013 z 17 stycznia 2013r. w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Szczecinek (67kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 9/2013 z 21 stycznia 2013r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej (22.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 10/2013 z 24 stycznia 2013r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej (28.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 11/2013 z 29 stycznia 2013r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert dla organizacji pozarządowych (...) na realizację zadań własnych Miasta Szczecinek w zakresie wspierania i upowszechniania sportu wśród seniorów w 2013 roku (310.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 12/2013 z 30 stycznia 2013r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej (18.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 13/2013 z 30 stycznia 2013r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej (19.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 14/2013 z 31 stycznia 2013r. w sprawie dokonania zmian w budżecie miasta Szczecinek na 2013 rok (62.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 15/2013 z 4 lutego 2013r. w sprawie: powołania gminnego koordynatora badania liczby osób bezdomnych na terenie Miasta Szczecinek (23.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 16/2013 z 5 lutego 2013r. w sprawie przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych Miasta Szczecinek uprawnień do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym 2013 i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciąg (34.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 17/2013 z 13 lutego 2013r. w sprawie ustalenia stawek czynszu w lokalach stanowiących mieszkaniowy zasób Miasta Szczecinek (23.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 18/2013 z 13 lutego 2013r. w sprawie zmian w Regulaminie Organizacyjnym Ośrodka Sportu i Rekreacji w Szczecinku oraz jego struktury organizacyjnej (33.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 19/2013 z 13 lutego 2013r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej (18.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 20/2013 z 18 lutego 2013r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej (20.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 21/2013 z 20 lutego 2013r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej ds. opiniowania ofert na realizację zadań własnych Miasta Szczecinek w zakresie wspierania i upowszechniania sportu wśród seniorów w 2013 roku (25kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 22/2013 z 26 lutego 2013r. w sprawie rozpoczęcia procedury rekrutacyjnej na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miasta Szczecinek (23.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 23/2013 z 28 lutego 2013r. w sprawie dokonania zmian w budżecie miasta Szczecinek na 2013 rok (43.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 24/2013 z 1 marca 2013r. w sprawie powołania Zespołu Opiniodawczo – Doradczego w sprawach kultury fizycznej (25kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 25/2013 z 4 marca 2013r. w sprawie zmiany zarządzenia w sprawie powołania Zespołu Opiniodawczo – Doradczego w sprawach kultury fizycznej (20.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 26/2013 z 8 marca 2013r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2013 roku szczepień przeciw wirusowi HPV przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego (50.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 27/2013 z 8 marca 2013r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację przez organizacje (...) zadania "Pozaszkolny program profilaktyki narkomanii promujący zachowania alternatywne wobec zachowań ryzykownych" (47.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 28/2013 z 12 marca 2013r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej (22.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 29/2013 z 18 marca 2013r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej (20.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 30/2013 z 19 marca 2013r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na Dyrektora Gimnazjum Nr 1 w Szczecinku, przy ul. Armii Krajowej 29 (25.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 31/2013 z 28 marca 2013r. w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Szczecinek (32.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 32/2013 z 28 marca 2013r. w sprawie rozpoczęcia procedury rekrutacyjnej na wolne stanowisko kierownicze urzędnicze w Urzędzie Miasta Szczecinek (23.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 33/2013 z 29 marca 2013r. w sprawie dokonania zmian w budżecie miasta Szczecinek na 2013 rok (58kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 34/2013 z 2 kwietnia 2013r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej (28.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 35/2013 z 3 kwietnia 2013r. w sprawie wprowadzenia zmian w składzie Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (20.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 36/2013 z 10 kwietnia 2013r. w sprawie konsultacji projektów uchwał (133.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 37/2013 z 10 kwietnia 2013r. w sprawie uruchomienia, utrzymania i konserwacji w sezonie letnim 2013 r.: fontanny na Pl. Wolności oraz zdrojów ulicznych przy ulicach: 9-go Maja, Ordona i Boh. Warszawy w Szczecinku (30.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 38/2013 z 16 kwietnia 2013r. w sprawie upoważnienia do sprawowania nadzoru nad żłobkami i klubami dziecięcymi prowadzonymi na terenie Miasta Szczecinek (21kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 39/2013 z 17 kwietnia 2013r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej (18.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 40/2013 z 19 kwietnia 2013r. w sprawie rozpoczęcia procedury rekrutacyjnej na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miasta Szczecinek (23.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 41/2013 z 19 kwietnia 2013r. w sprawie rozpoczęcia procedury rekrutacyjnej na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miasta Szczecinek (23.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 42/2013 z 30 kwietnia 2013r. w sprawie dokonania zmian w budżecie miasta Szczecinek na 2013 rok (67.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 43/2013 z 2 maja 2013r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej (22.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 44/2013 z 6 maja 2013r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej (19.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 45/2013 z 7 maja 2013r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej (22.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 46/2013 z 7 maja 2013r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej (22.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 47/2013 z 17 maja 2013r. w sprawie zmiany zarządzenia w sprawie powołania Zespołu Opiniodawczo – Doradczego w sprawach kultury fizycznej (19.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 48/2013 z 23 maja 2013r. w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat w 2013r. za kształcenie nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Miasto Szczecinek (67.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 49/2013 z 24 maja 2013r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej (19.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 50/2013 z 31 maja 2013r. w sprawie dokonania zmian w budżecie miasta Szczecinek na 2013 rok (54.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 51/2013 z 10 czerwca 2013 r. w sprawie powołania komisji do oceny przydatności i przeprowadzenia likwidacji sprzętu obrony cywilnej (26.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 52/2013 z 10 czerwca 2013r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej (19kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 53/2013 z 10 czerwca 2013r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej (19.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 54/2013 z 12 czerwca 2013r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej (19.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 55/2013 z 26 czerwca 2013r. w sprawie procedury uchwałodawczej dotyczącej projektów uchwał Rady Miasta Szczecinek (59.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 56/2013 z 26 czerwca 2013r. w sprawie Regulaminu okresowej oceny pracowników samorządowych zatrudnionych na stanowiskach urzędniczych w Urzędzie Miasta Szczecinek oraz kierowników miejskich jednostek budżetowych (102.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 57/2013 z 26 czerwca 2013r. w sprawie ustalenia ceny arkusza wydruku aktu normatywnego lub innego aktu prawnego (21.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 58/2013 z 26 czerwca 2013r. w sprawie utworzenia i prowadzenia Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie miasta Szczecinek w okresie od 1 lipca 2013 roku do 30.06.2014 roku (33.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 59/2013 z 28 czerwca 2013r. w sprawie dokonania zmian w budżecie miasta Szczecinek na 2013 rok (87.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 60/2013 z 28 czerwca 2013r. w sprawie dokonania zmian w budżecie miasta Szczecinek na 2013 rok (32.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 61/2013 z 6 lipca 2013r. w sprawie dokonania zmian w budżecie miasta Szczecinek na 2013 rok (33.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 62/2013 z 11 lipca 2013r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej (20.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 63/2013 z 11 lipca 2013r. w sprawie szczegółowego sposobu przeprowadzenia służby przygotowawczej i organizowania egzaminu kończącego tę służbę w Urzędzie Miasta Szczecinek (65.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 64/2013 z 15 lipca 2013r. w sprawie zmiany Regulaminu wynagradzania pracowników Urzędu Miasta Szczecinek (22.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 65/2013 z 16 lipca 2013r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej (19.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 66/2013 z 26 lipca 2013r. w sprawie zmiany szczegółowego sposobu przeprowadzenia służby przygotowawczej (143.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 67/2013 z 31 lipca 2013r. w sprawie dokonania zmian w budżecie miasta Szczecinek na 2013 rok (82kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 68/2013 z 8 sierpnia 2013r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej (18.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 69/2013 z 8 sierpnia 2013r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej (26.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 70/2013 z 14 sierpnia 2013r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego (28.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 71/2013 z 14 sierpnia 2013r. w sprawie ustalenia terminu składania wniosków o udzielenie pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników (20.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 72/2013 z 23 sierpnia 2013r. w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Szczecinek (94.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 73/2013 z 26 sierpnia 2013r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej (19.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 74/2013 z 27 sierpnia 2013r. w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Gimnazjum Nr 1 w Szczecinku (19.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 75/2013 z 30 sierpnia 2013r. w sprawie dokonania zmian w budżecie miasta Szczecinek na 2013 rok (54.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 76/2013 z 2 września 2013r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi Gimnazjum Nr 1 im. Zjednoczonej Europy w Szczecinku (22.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 77/2013 z 5 września 2013r. w sprawie wprowadzenia Księgi Procedur Audytu Wewnętrznego oraz Karty Audytu Wewnętrznego dla Urzędu Miasta Szczecinek (319.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 78/2013 z 5 września 2013r. w sprawie dokonania zmian w budżecie miasta Szczecinek na 2013 rok (32.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 79/2013 z 9 września 2013r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Szczecinek (21.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 80/2013 z 11 września 2013r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej (21.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 81/2013 z 17 września 2013r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej (20.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 82/2013 z 26 września 2013r. w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Szczecinek (102.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 83/2013 z 27 września 2013r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej (19.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 84/2013 z 27 września 2013r. w sprawie zmiany przeznaczenia rezerwy celowej (21.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 85/2013 z 30 września 2013r. w sprawie dokonania zmian w budżecie miasta Szczecinek na 2013 rok (71.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 86/2013 z 1 października 2013r. w sprawie rozpoczęcia procedury rekrutacyjnej na wolne stanowisko urzędnicze (23.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 87/2013 z 2 października 2013r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej (30.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 88/2013 z 10 października 2013r. w sprawie zmiany Regulaminu pracy Urzędu Miasta Szczecinek (24.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 89/2013 z 14 października 2013r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej (22.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 90/2013 z 15 października 2013r. w sprawie konsultacji projektu Programu współpracy Miasta Szczecinek z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na rok 2014 (112.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 91/2013 z 24 października 2013r. w sprawie ogłoszenia Konkursu „Wolontariusz Roku 2013” (53.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 92/2013 z 24 października 2013r. w sprawie powołania Kapituły Konkursu „Wolontariusz Roku 2013” (21.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 93/2013 z 25 października 2013r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej (19.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 94/2013 z 28 października 2013r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej (20.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 95/2013 z 31 października 2013r. w sprawie dokonania zmian w budżecie miasta Szczecinek na 2013 rok (99.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 96/2013 z dnia 13 listopada 2013 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej (109.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 97/2013 z dnia 15 listopada 2013r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej (109.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 98/2013 z 19 listopada 2013r. w sprawie zmiany Regulaminu wynagradzania pracowników Urzędu Miasta Szczecinek (22.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 99/2013 z 20 listopada 2013r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej (18.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 100/2013 z 21 listopada 2013r. w sprawie powołania komisji do oceny przydatności i przeprowadzenia likwidacji sprzętu obrony cywilnej (24.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 101/2013 z 22 listopada 2013r. w sprawie zmiany procedury uchwałodawczej dotyczącej projektów uchwał Rady Miasta Szczecinek (19.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 102/2013 z 27 listopada 2013r. w sprawie ogłoszenia otwartych konkursów ofert na realizację zadań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii (...) w latach 2014-2016 (106.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 104/2013 z 2 grudnia 2013r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej (20.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 105/2013 z 13 grudnia 2013r. w sprawie określenia wysokości oraz zasad stosowania czynszu dzierżawnego za grunty stanowiące własność Miasta Szczecinek (1.2MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 106/2013 z 17 grudnia 2013r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej (25kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 107/2013 z 17 grudnia 2013r. w sprawie organizacji stałego dyżuru Burmistrza Miasta Szczecinek na czas zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i wojny (23.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 108/2013 z 18 grudnia 2013r. w sprawie zmiany zarządzenia określającego zasady korzystania z samochodów służbowych (22.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 109/2013 z 19 grudnia 2013r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert dla organizacji pozarządowych (...) na realizację zadań własnych Miasta Szczecinek w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży w 2014 r. (52.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 110/2013 z 20 grudnia 2013r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej (18.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 111/2013 z 20 grudnia 2013r. w sprawie dokonania zmian w budżecie miasta Szczecinek na 2013 rok (60.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 112/2013 z 20 grudnia 2013r. w sprawie utrzymania zieleni i parku miejskiego w Szczecinku w roku 2014 (89.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 113/2013 z 31 grudnia 2013r. w sprawie dokonania zmian w budżecie miasta Szczecinek na 2013 rok (88.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 114/2013 z 31 grudnia 2013r. w sprawie powierzenia Ośrodkowi Sportu i Rekreacji w Szczecinku utrzymania i konserwacji słupów i tablic ogłoszeniowych na terenie Miasta Szczecinek w 2014 roku (36.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 115/2013 z 31 grudnia 2013r. w sprawie powierzenia opieki nad bezdomnymi zwierzętami na terenie miasta Szczecinka w 2014 roku (95.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 116/2013 z 31 grudnia 2013r. w sprawie utrzymania i opróżniania koszy na śmieci w granicach administracyjnych Miasta Szczecinek w roku 2014 (44.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 117/2013 z 31 grudnia 2013r. w sprawie utrzymania czystości na terenach miejskich położonych poza pasami drogowymi w granicach administracyjnych Miasta Szczecinek w 2014 roku (24.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 118/2013 z 31 grudnia 2013r. w sprawie utrzymania i konserwacji miejskich placów zabaw dla dzieci na terenie Miasta Szczecinka w 2014 roku (68.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 119/2013 z 31 grudnia 2013r. w sprawie prowadzenia i utrzymywania publicznych szaletów na terenie Miasta Szczecinka w 2014 roku (26.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 120/2013 z 31 grudnia 2013r. w sprawie zimowego i letniego utrzymania ulic w granicach administracyjnych Miasta Szczecinek w 2014 roku (353.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 121/2013 z 31 grudnia 2013r. w sprawie dokonania zmian w zasadach rachunkowości w Urzędzie Miasta Szczecinek (21.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Źródło informacji:Joanna Gawrych
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Joanna Gawrych
Data wprowadzenia:2013-01-07 07:53:33
Opublikował:Joanna Gawrych
Data publikacji:2013-01-07 07:54:04
Ostatnia zmiana:2014-05-29 17:57:42
Ilość wyświetleń:8367

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij