Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miasta Szczecinek

Kolorowy pasek

Zarządzenia Burmistrza Miasta - 2012r.

Załączniki

Nr 1/2012 z 2 stycznia 2012r. w sprawie zmiany zarządzenia określającego maksymalne miesięczne wynagrodzenie kierowników i zastępców kierowników jednostek budżetowych Miasta Szczecinek (29.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 2/2012 z 3 stycznia 2012r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej ds. opiniowania ofert na realizację zadań własnych Miasta Szczecinek w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży w 2012 roku (25.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 3/2012 z 4 stycznia 2012r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej (20kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 4/2012 z 5 stycznia 2012r. w sprawie zmiany zarządzenia Burmistrza Miasta Szczecinek w sprawie powołania Komisji Konkursowej ds. opiniowania ofert na realizację zadań własnych Miasta Szczecinek w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej (22.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 5/2012 z 5 stycznia 2012r. w sprawie ustalenia układu wykonawczego budżetu miasta Szczecinek na 2012 rok (177.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 6/2012 z dnia 16 stycznia 2012r. w sprawie wprowadzenia „Regulaminu naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Miasta Szczecinek.” (107.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 7/2012 z dnia 18 stycznia 2012r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej (18.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 8/2012 z dnia 18 stycznia 2012r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej (18.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 9/2012 z dnia 19 stycznia 2012r. w sprawie rozpoczęcia procedury rekrutacyjnej na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miasta Szczecinek (23.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 10/2012 z dnia 20 stycznia 2012r. w sprawie zmiany Regulaminu wynagradzania pracowników Urzędu Miasta Szczecinek (21.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 11/2012 z dnia 25 stycznia 2012r. w sprawie rozpoczęcia procedury rekrutacyjnej na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miasta Szczecinek (23.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 12/2012 z dnia 26 stycznia 2012r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej (84.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 13/2012 z dnia 31 stycznia 2012r. w sprawie dokonania zmian w budżecie miasta Szczecinek na 2012 rok (28.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 14/2012 z dnia 3 lutego 2012r. w sprawie ogłoszenia otwartych konkursów ofert na realizację w 2012 roku zadań publicznych przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego (65.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 15/2012 z dnia 6 lutego 2012r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej (145.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 16/2012 z dnia 6 lutego 2012r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej (145.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 17/2012 z dnia 15 lutego 2012r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej (19.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 18/2012 z dnia 17 lutego 2012r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2012 roku programu szczepień przeciw wirusowi HPV przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego (39.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 19/2012 z dnia 21 lutego 2012r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej (33.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 20/2012 z dnia 22 lutego 2012r. w sprawie zamiany zarządzenia w sprawie powołania członków Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie (19.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 21/2012 z dnia 24 lutego 2012r. w sprawie ustalenia stawek czynszu w lokalach stanowiących mieszkaniowy zasób Miasta Szczecinek (22.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 22/2012 z dnia 27 lutego 2012r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej (28.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 23/2012 z dnia 28 lutego 2012r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert (...) na realizację zadań własnych Miasta Szczecinek w zakresie wspierania i upowszechniania sportu wśród seniorów w 2012 roku (303.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 24/2012 z dnia 29 lutego 2012r. w sprawie dokonania zmian w budżecie miasta Szczecinek na 2012 rok (57kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 25/2012 z dnia 5 marca 2012r. w sprawie określenia wysokości stawek i zasad stosowania opłat za udostępnienie nieruchomości gruntowych (...) stanowiących własność M. Szczecinek celem budowy urządzeń infrastruktury technicznej bądź w celach doraźnych (44.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 26/2012 z dnia 6 marca 2012r. w sprawie przeprowadzenia obowiązkowej deratyzacji na terenie Miasta Szczecinka (27.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 27/2012 z dnia 19 marca 2012r. w sprawie powołania Zespołu ds. kontroli zarządczej w Urzędzie Miasta Szczecinek (28.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 28/2012 z dnia 19 marca 2012r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej (19.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 29/2012 z dnia 19 marca 2012r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej (21.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 30/2012 z dnia 20 marca 2012r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej ds. Opiniowania Ofert na realizację zadań własnych Miasta Szczecinek w zakresie wspierania i upowszechniania sportu wśród seniorów w 2012 roku (25.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 31/2012 z dnia 21 marca 2012r. w sprawie zmiany zarządzenia w sprawie kontroli zarządczej w Urzędzie Miasta Szczecinek (59.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 32/2012 z dnia 21 marca 2012r. w sprawie powołania Komisji Konkursowych do przeprowadzenia konkursu na Dyrektora Publicznego Przedszkola w Szczecinku, przy ul. Księżnej Elżbiety 4 (25.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 33/2012 z dnia 26 marca 2012r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej (20.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 34/2012 z dnia 27 marca 2012r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej (55.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 35/2012 z dnia 29 marca 2012r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej (19.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 36/2012 z dnia 30 marca 2012r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu miasta Szczecinek za 2011 rok oraz wykonania planu finansowego zadań zleconych za 2011 rok (29.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 37/2012 z dnia 30 marca 2012r. w sprawie dokonania zmian w budżecie miasta Szczecinek na 2012 rok (63.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 38/2012 z dnia 4 kwietnia 2012r. w sprawie uruchomienia, utrzymania i konserwacji w sezonie letnim 2012r.: fontanny na Pl. Wolności w Szczecinku oraz zdrojów ulicznych przy ulicach: 9-go Maja, Ordona i Boh. Warszawy w Szczecinku (30.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 39/2012 z dnia 27 kwietnia 2012r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej (19.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 40/2012 z dnia 30 kwietnia 2012r. w sprawie dokonania zmian w budżecie miasta Szczecinek na 2012 rok (64.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 41/2012 z dnia 7 maja 2012r. w sprawie dokonania zmian w budżecie miasta Szczecinek na 2012 rok (36.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 42/2012 z dnia 10 maja 2012r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej (20.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 43/2012 z dnia 10 maja 2012r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego zadania „Organizacja wypoczynku letniego dzieci i młodzieży połączonego z profilaktyką uzależnień..." (47.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 44/2012 z dnia 15 maja 2012r. w sprawie rozpoczęcia procedury rekrutacyjnej na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miasta (23.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 45/2012 z dnia 23 maja 2012r. w sprawie powołania zespołu zadaniowego p.n. Turniejowy Sztab Operacyjny (1.8MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 46/2012 z dnia 28 maja 2012r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej (28.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 47/2012 z dnia 28 maja 2012r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej (18.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 48/2012 z dnia 28 maja 2012r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej (18.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 49/2012 z dnia 28 maja 2012r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej (19.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 50/2012 z dnia 31 maja 2012r. w sprawie dokonania zmian w budżecie miasta Szczecinek na 2012 rok (81.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 51/2012 z dnia 31 maja 2012r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej (31.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 52/2012 z dnia 5 czerwca 2012r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej (20.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 53/2012 z dnia 6 czerwca 2012r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej (19.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 54/2012 z dnia 12 czerwca 2012r. w sprawie zmiany zarządzenia określającego zasady korzystania z samochodów służbowych (21.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 55/2012 z dnia 20 czerwca 2012r. w sprawie powołania Zespołu ds. dokonania lustracji terenu przy ul. Szafera w Szczecinku na okoliczność występowania fragmentów macew z dawnego kirkutu żydowskiego (25.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 56/2012 z dnia 29 czerwca 2012r. w sprawie dokonania zmian w budżecie miasta Szczecinek na 2012 rok (80.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 57/2012 z dnia 3 lipca 2012r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej (20.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 58/2012 z dnia 6 lipca 2012r. w sprawie zasad prowadzenia ewidencji i sporządzania sprawozdań budżetowych w zakresie wydatków strukturalnych ponoszonych przez Urząd Miasta Szczecinek i jednostki organizacyjne Miasta Szczecinek (35.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 59/2012 z dnia 13 lipca 2012r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej (18.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 60/2012 z dnia 24 lipca 2012r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej (20kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 61/2012 z dnia 24 lipca 2012r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej (20.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 62/2012 z dnia 24 lipca 2012r. w sprawie zmiany Regulaminu Pracy Urzędu Miasta Szczecinek (77.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 63/2012 z dnia 25 lipca 2012r. w sprawie ustalenia terminu składania wniosków o udzielenie pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników (23.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 64/2012 z dnia 27 lipca 2012r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego (44.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 65/2012 z dnia 31 lipca 2012r. w sprawie dokonania zmian w budżecie miasta Szczecinek na 2012 rok (393.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 66/2012 z dnia 13 sierpnia 2012r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej (20.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 67/2012 z dnia 16 sierpnia 2012r. w sprawie rozpoczęcia procedury rekrutacyjnej na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miasta Szczecinek (23.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 68/2012 z dnia 16 sierpnia 2012r. w sprawie rozpoczęcia procedury rekrutacyjnej na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miasta Szczecinek (23.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 69/2012 z dnia 17 sierpnia 2012r. w sprawie rozpoczęcia procedury rekrutacyjnej na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miasta Szczecinek (23.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 70/2012 z dnia 27 sierpnia 2012r. w sprawie ustalenia terminu składania wniosków o udzielenie pomocy finansowej uczniom I klas szkół ponadgimnazjalnych na zakup podręczników (20.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 71/2012 z 29 sierpnia 2012r. w spr. przekazania kierownikom jedn. org. Miasta Szczecinek uprawnień do zaciągania zobowiązań z tyt. umów, których realizacja w roku budż. 2012 i w latach nast. jest niezbędna do zapewnienia ciągłości dział jednostki ... (34.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 72/2012 z dnia 29 sierpnia 2012r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej (22.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 73/2012 z 29 sierpnia 2012r. w spr. przekazania kierownikom jedn. org. Miasta Szczecinek uprawnień do zaciągania zobowiązań z tyt. umów, których realizacja w roku budż. 2012 i w latach nast. jest niezbędna do zapewnienia ciągłości dział jednostki .. (33.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 74/2012 z dnia 30 sierpnia 2012r. w sprawie przyjęcia informacji z wykonania budżetu miasta Szczecinek oraz wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2012 roku (21.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 75/2012 z dnia 31 sierpnia 2012r. w sprawie dokonania zmian w budżecie miasta Szczecinek na 2012 rok (48.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 76/2012 z dnia 31 sierpnia 2012r. w sprawie dokonania zmian w zasadach rachunkowości w Urzędzie Miasta Szczecinek (53.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 77/2012 z dnia 31 sierpnia 2012r. w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Publicznego Przedszkola w Szczecinku (21.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 78/2012 z dnia 4 września 2012r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej (23.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 79/2012 z dnia 5 września 2012r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi Publicznego Przedszkola im. Kornela Makuszyńskiego w Szczecinku (25.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 80/2012 z dnia 6 września 2012r. w sprawie rozpoczęcia procedury rekrutacyjnej na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miasta Szczecinek (23.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 81/2012 z dnia 10 września 2012r. w sprawie zmiany zarządzenia Nr 78/2012 w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej (23.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 82/2012 z dnia 10 września 2012r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej (20.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 83/2012 z dnia 13 września 2012r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej (19.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 84/2012 z dnia 17 września 2012r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej (23.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 85/2012 z dnia 17 września 2012r. w sprawie upoważnienia do wykonywania czynności dotyczących baz danych oświatowych prowadzonych przez Miasto Szczecinek (25.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 86/2012 z dnia 18 września 2012r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej (23.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 87/2012 z dnia 27 września 2012r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej (20.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 88/2012 z dnia 28 września 2012r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej (19.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 89/2012 z dnia 28 września 2012r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej (19.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 90/2012 z dnia 28 września 2012r. w sprawie dokonania zmian w budżecie miasta Szczecinek na 2012 rok (74.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 91/2012 z dnia 5 października 2012r. w sprawie dokonania zmian w budżecie miasta Szczecinek na 2012 rok (38.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 92/2012 z dnia 16 października 2012r. w sprawie przeprowadzenia obowiązkowej deratyzacji na terenie Miasta Szczecinka (35.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 93/2012 z dnia 17 października 2012r. w sprawie ogłoszenia konkursu „Wolontariusz Roku 2012” (45.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 94/2012 z dnia 17 października 2012r. w sprawie powołania Kapituły konkursu „Wolontariusz Roku 2012” (22.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 95/2012 z dnia 19 października 2012r. w sprawie konsultacji projektu Programu współpracy Miasta Szczecinek z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego (78.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 96/2012 z dnia 25 października 2012r. w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na realizację w latach 2013 – 2017 roku zadania polegającego na organizacji opieki nad dziećmi w wieku od 1 do 3 lat w formie żłobka na terenie Miasta Szczecinek (705.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 97/2012 z dnia 26 października 2012r. w sprawie konsultacji projektów uchwał (1.9MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 98/2012 z dnia 29 października 2012r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej (177.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 99/2012 z dnia 30 października 2012r. w sprawie ustalenia zasad aktualizacji wniosków o zawarcie umów najmu lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Szczecinek (101.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 100/2012 z dnia 31 października 2012r. w sprawie dokonania zmian w budżecie miasta Szczecinek na 2012 rok (80.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 101/2012 z dnia 8 listopada 2012r. w sprawie zmiany zarządzenia Nr 25/2012 z dnia 5 marca 2012r. w sprawie określenia wysokości stawek i zasad stosowania opłat za udostępnienie nieruchomości gruntowych (...) (26.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 102/2012 z dnia 12 listopada 2012r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej (20.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 103/2012 z dnia 12 listopada 2012r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej (20.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 104/2012 z dnia 12 listopada 2012r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej (19.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 105/2012 z dnia 16 listopada 2012r. w sprawie zasad udostępniania informacji publicznej w Urzędzie Miasta Szczecinek oraz wysokości opłat za jej udostepnienie (42.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 106/2012 z dnia 21 listopada 2012r. w sprawie dokonania zmian w budżecie miasta Szczecinek na 2012 rok (60.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 107/2012 z dnia 22 listopada 2012r. w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Szczecinek (141.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 108/ 2012 z dnia 22 listopada 2012r. w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na realizację w latach 2013 - 2017 zadania polegającego na organizacji opieki nad dziećmi w wieku od 1 do 3 lat w formie żłobka na terenie Miasta Szczecinek (1.9MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 109/2012 z dnia 22 listopada 2012r w sprawie powołania Komisji Konkursowej (134.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 110/2012 z dnia 30 listopada 2012r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej (109.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 111/2012 z dnia 30 listopada 2012r. w sprawie dokonania zmian w budżecie miasta Szczecinek na 2012 rok (288.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 112/2012 z dnia 30 listopada 2012r. w sprawie dokonania zmian w budżecie miasta Szczecinek na 2012 rok (169.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 113/2012 z dnia 4 grudnia 2012r. w sprawie konsultacji projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIX/252/2012 Rady Miasta Szczecinek z dnia 12 listopada 2012 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Szczecinek (53.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 114/2012 z dnia 4 grudnia 2012r. w sprawie otwartego konkursu ofert na prowadzenie w roku 2013 plaż miejskich i wypożyczalni sprzętu pływającego przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustaw (45.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 115/2012 z dnia 7 grudnia 2012r. w sprawie zaakceptowania schematu organizacyjnego Miejskiej Jednostki Obsługi Oświaty w Szczecinku (196.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 116/2012 z dnia 7 grudnia 2012r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego (127.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 117/2012 z dnia 10 grudnia 2012r. w sprawie otwartego konkursu ofert na prowadzenie w 2013-2015r. plaż miejskich i wypożyczalni sprzętu pływającego przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 us (95.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 118/2012 z dnia 20 grudnia 2012r. w sprawie powołania misji inwentaryzacyjnej (20kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 119/2012 z dnia 20 grudnia 2012r. w sprawie prowadzenia i utrzymywania publicznych szaletów na terenie Miasta Szczecinka w 2013 roku (26.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 120/2012 z dnia 21 grudnia 2012r. w sprawie dokonania zmian w budżecie miasta Szczecinek na 2012 rok (80.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 121/2012 z dnia 21 grudnia 2012r. w sprawie utrzymania i opróżniania koszy na śmieci w granicach administracyjnych Miasta Szczecinek w roku 2013 (38.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 122/2012 z dnia 21 grudnia 2012r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert dla organizacji pozarządowych (...) realizację zadań własnych Miasta Szczecinek w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży w 2013 ro (52.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 123/2012 z dnia 27 grudnia 2012r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej (18.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 126/2012 z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie powierzenia opieki nad bezdomnymi zwierzętami na terenie miasta Szczecinka w 2013 roku (25.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 124/2012 z dnia 27 grudnia 2012r. w sprawie utrzymania zieleni i parku miejskiego w Szczecinku w roku 2013 (147.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 127/2012 z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie utrzymania czystości na terenach miejskich położonych poza pasami drogowymi w granicach administracyjnych Miasta Szczecinek w 2013 roku (97.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 129/2012 z dnia 31 grudnia 2012r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej (29.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 125/2012 z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie powierzenia Ośrodkowi Sportu i Rekreacji w Szczecinku utrzymania i konserwacji słupów i tablic ogłoszeniowych na terenie Miasta Szczecinek w 2013 roku (30.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 128/2012 z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie utrzymania i konserwacji miejskich placów zabaw dla dzieci na terenie Miasta Szczecinka w 2013 roku (69.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 130/2012 z dnia 31 grudnia 2012r. w sprawie powołania komisji inwentaryzacyjnej (20.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 131/2012 z dnia 31 grudnia 2012r. w sprawie zmiany zarządzenia w sprawie zasad przydziału i wysokości kwoty zwracanej pracownikom Urzędu Miasta Szczecinek za okulary korygujące wzrok przy obsłudze monitorów ekranowych (23.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 132/2012 z dnia 31 grudnia 2012r. w sprawie dokonania zmian w budżecie miasta Szczecinek na 2012 rok (87.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 133/2012 z dnia 31 grudnia 2012r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej miasta Szczecinek na lata 2012-2025 (72.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Źródło informacji:Joanna Gawrych
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Joanna Gawrych
Data wprowadzenia:2012-01-02 09:50:54
Opublikował:Joanna Gawrych
Data publikacji:2012-01-02 09:51:50
Ostatnia zmiana:2014-05-29 13:17:46
Ilość wyświetleń:10156

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij