Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miasta Szczecinek

Kolorowy pasek

Zarządzenia Burmistrza Miasta - 2003r.

Załączniki

Nr 1/03 z dnia 2 stycznia 2003r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Miejskiego Zakładu Doskonalenia Nauczycieli, Obsługi Szkół i Przedszkoli w Szczecinku (73.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 2/03 z dnia 7 stycznia 2003r. (37.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 3/03 z dnia 7 stycznia 2003r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej (37kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 4/03 z dnia 7 stycznia 2003r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Miejskiego Zakładu Doskonalenia Nauczycieli, Obsługi Szkół i Przedszkoli w Szczecinku (39.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 5/03 z dnia 7 stycznia 2003r. (158.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 6/03 z 8 stycznia 2003r. w spr. zmiany uchwały Nr 422/02 Zarządu M.Szczecinek z 18.06.2002r. w spr. powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianow (62.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 7/03 z dnia 9 stycznia 2003r. w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków Dyrektora Gimnazjum Nr 1 w Szczecinku (33.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 8/03 z dnia 14 stycznia 2003r. w sprawie określenia wysokości oraz zasad stosowania czynszu dzierżawnego za grunty stanowiące własność Gminy Miejskiej Szczecinek (121.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 9/03 z dnia 14 stycznia 2003r. w sprawie wyboru delegatów do reprezentowania miasta Szczecinka w Stowarzyszeniu Gmin Polskich Euroregionu Pomerania (36.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 10/03 z dnia 14 stycznia 2003r. w sprawie powołania Komisji przyznawania lokali mieszkalnych będących w zasobie ZGM TBS Spółka z o.o. w Szczecinku (44.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 11/03 z dnia 17 stycznia 2003r. w sprawie ustalenia układu wykonawczego budżetu miasta Szczecinka na 2003 rok (634.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 12/03 z dnia 21 stycznia 2003r. (33kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 13/03 z dnia 21 stycznia 2003r. (32.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 14/03 z dnia 22 stycznia 2003r. (33.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 15/03 z dnia 24 stycznia 2003r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej (37.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 16/03 z dnia 28 stycznia 2003r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Szczecinek (1.1MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 17/03 z dnia 31 stycznia 2003r. w sprawie wyboru delegata do reprezentowania miasta Szczecinka w Stowarzyszeniu Gmin i Powiatów Pojezierza Drawskiego (35kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 18/03 z dnia 31 stycznia 2003r. w sprawie stwierdzenia spójności miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego (34.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 19/03 z dnia 10 lutego 2003r. w sprawie zmiany zarządzenia określającego zasady ewidencji i kontroli kart drogowych (42.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 20/03 z dnia 10 lutego 2003r. w sprawie powołania Zespołu Konsultacyjnego (45.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 21/03 z dnia 18 lutego 2003r. w sprawie powołania Zespołu Oceny Szkół Podstawowych i Gimnazjów (49.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 22/03 z dnia 24 lutego 2003r. w sprawie powołania rzecznika dyscyplinarnego (43.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 23/03 z dnia 24 lutego 2003r. w sprawie stwierdzenia spójności miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego (34.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 24/03 z dnia 24 lutego 2003r. w sprawie dokonania zmian w budżecie miasta Szczecinka na 2003 rok (272.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 25/03 z dnia 28 lutego 2003r. (33.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 26/03 z dnia 28 lutego 2003r. (35.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 27/03 z dnia 28 lutego 2003r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej (31.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 28/03 z dnia 28 lutego 2003r. (36kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 29/03 z dnia 28 lutego 2003r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej (32.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 30/03 z dnia 4 marca 2003r. w sprawie ustalenia wzorów (2.3MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 31/03 z dnia 4 marca 2003r. w sprawie powołania komisji przetargowej (38.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 32/03 z dnia 4 marca 2003r. w sprawie powołania komisji przetargowej (34.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 33/03 z dnia 6 marca 2003r. w sprawie planowania i realizacji zadań w zakresie zarządzania kryzysowego, obrony cywilnej i spraw obronnych (216.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 34/03 z dnia 11 marca 2003r. (38.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 35/03 z dnia 11 marca 2003r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej (35.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 36/03 z dnia 11 marca 2003r. w sprawie powołania komisji przetargowej (35.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 37/03 z dnia 11 marca 2003r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej (40.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 38/03 z dnia 14 marca 2003r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej (33.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 39/03 z dnia 19 marca 2003r. (28.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 40/03 z dnia 20 marca 2003r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej (35.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 41/03 z dnia 21 marca 2003r. w sprawie powołania komisji przetargowej (45kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 42/03 z dnia 24 marca 2003r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu miasta Szczecinka za 2002 rok oraz wykonania planu finansowego zadań zleconych za 2002 rok (48.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 43/03 z dnia 31 marca 2003r. w sprawie ustalenia wartości "bonu oświatowego" (113.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 44/03 z dnia 31 marca 2003r. w sprawie dokonania zmian w budżecie miasta Szczecinka na 2003 rok (287.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 45/03 z dnia 8 kwietnia 2003r. w sprawie powołania Zespołu do opracowania projektów uchwał Rady Miasta (39.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 46/03 z dnia 10 kwietnia 2003r. w sprawie wyznaczenia przedstawiciel gminy miejskiej Szczecinek w Komisji Kwalifikacyjnej Funduszu Poręczeń Kredytowych Powiatu Szczecineckiego (32.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 47/03 z dnia 10 kwietnia 2003r. (33.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 48/03 z dnia 10 kwietnia 2003r. (33.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 49/03 z dnia 11 kwietnia 2003r. (34.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 50/03 z dnia 11 kwietnia 2003r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej (30kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 51/03 z dnia 14 kwietnia 2003r. w sprawie "Regulaminu konkursu na dyrektora szkoły podstawowej, gimnazjum lub przedszkola prowadzonych przez Gminę Miejską Szczecinek" (270.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 52/03 z dnia 16 kwietnia 2003r. w sprawie zasad wynajmowania garaży i kryteria wyboru osób, z którymi mogą być zawierane umowy najmu (56.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 53/03 z dnia 17 kwietnia 2003r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej (34.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 54/03 z dnia 28 kwietnia 2003r. w sprawie dokonania zmian w budżecie miasta Szczecinka na 2003 rok (323.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 55/03 z dnia 9 maja 2003r. (39.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 56/03 z dnia 12 maja 2003r. w sprawie stwierdzenia spójności miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego (32kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 57/03 z dnia 12 maja 2003r. w sprawie powołania komisji przetargowej (34.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 58/03 z dnia 20 maja 2003r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej (29.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 59/03 z dnia 22 maja 2003r. w sprawie powołania składów obwodowych komisji do spraw referendum (218kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 60/03 z dnia 29 maja 2003r. w sprawie dokonania zmian w budżecie miasta Szczecinka na 2003 rok (36.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 61/03 z dnia 30 maja 2003r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej (35.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 62/03 z dnia 4 czerwca 2003r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na Dyrektora Gimnazjum nr 1 w Szczecinku (78.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 63/03 z dnia 5 czerwca 2003r. w sprawie powołania komisji przetargowej (39.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 64/03 z 6 czerwca 2003r. w spr. powołania Komisji Egzaminacyjnych do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego (113.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 65/03 z dnia 16 czerwca 2003r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej (31.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 66/03 z dnia 18 czerwca 2003r. w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Gimnazjum Nr 1 w Szczecinku (29.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 67/03 z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie powołania komisji przetargowej (35.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 68/03 z dnia 24 czerwca 2003r. w sprawie powołania Komisji Odbioru Robót (29.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 69/03 z dnia 27 czerwca 2003r. w sprawie dokonania zmian w budżecie miasta Szczecinka na 2003 rok (306.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 70/03 z dnia 1 lipca 2003r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 7/2002r. Burmistrza Miasta Szczecinek z dnia 24 lipca 2002r. (29.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 71/03 z dnia 9 lipca 2003r. w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków Dyrektora Gimnazjum Nr 1 w Szczecinku (30kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 72/03 z dnia 14 lipca 2003r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 7/2002 Burmistrza Miasta Szczecinek z dnia 24 lipca 2002r. (29.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 73/03 z dnia 15 lipca 2003r. (33.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 74/03 z dnia 15 lipca 2003r. w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Szczecinek (90.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 75/03 z dnia 17 lipca 2003r. (32.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 76/03 z dnia 18 lipca 2003r. (33.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 77/03 z dnia 18 lipca 2003r. (33.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 78/03 z dnia 18 lipca 2003r. (33.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 79/03 z dnia 17 lipca 2003r. w sprawie powołania komisji odbioru robót (34.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 80/03 z dnia 21 lipca 2003r. (35.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 81/03 z dnia 21 lipca 2003r. (35kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 82/03 z 23 lipca 2003r. w spr. udzielenia pełnomocnictwa Kierownikowi MOPS w Szczecinku dotyczącego ubiegania się o grant na dofinansowanie utworzenia Gminnego Centrum Informacji w Szczecinku ze środków MGPiPS (41.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 83/03 z dnia 25 lipca 2003r. w sprawie ustalenia terminów podawania do publicznej wiadomości wykazu podatników, którym umorzyłem zaległości podatkowe (45.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 84/03 z dnia 28 lipca 2003r. w sprawie dokonania zmian w budżecie miasta Szczecinka na 2003 rok (297.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 85/03 z dnia 29 lipca 2003r. w sprawie rozbudowy jednolitego rzeczowego wykazu akt (86.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 86/03 z dnia 29 lipca 2003r. w sprawie zmiany zarządzenia Nr 27/97 Burmistrza Miasta Szczecinka z dnia 28.02.1997r. określającego wysokość premii dla gońców (41kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 87/03 z dnia 1 sierpnia 2003r. (34.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 88/03 z dnia 8 sierpnia 2003r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej (33.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 89/03 z dnia 19 sierpnia 2003r. (34.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 90/03 z dnia 26 sierpnia 2003r. w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu miasta Szczecinka za I półrocze 2003 roku (3.3MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 91/03 z dnia 29 sierpnia 2003r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej (31.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 92/03 z dnia 29 sierpnia 2003r. w sprawie wyznaczenia przedstawiciela gminy miejskiej Szczecinek w Komisji Kwalifikacyjnej Funduszu Poręczeń Kredytowych Powiatu Szczecineckiego (46kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 93/03 z dnia 8 września 2003r. w sprawie dokonania zmian w budżecie miasta Szczecinka na 2003 rok (330.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 94/03 z dnia 15 września 2003r. w sprawie powołania Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej (36.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 95/03 z dnia 22 września 2003r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej (225.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 96/03 z dnia 24 września 2003r. w sprawie dokonania aktualizacji opłat rocznych z tytułu użytkowania nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Miejskiej Szczecinek (39.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 97/03 z dnia 24 września 2003r. w sprawie dokonania aktualizacji opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Miejskiej Szczecinek (38kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 98/03 z dnia 24 września 2003r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej (38.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 98A/03 z dnia 30 września 2003r. w sprawie dokonania zmian w budżecie miasta Szczecinka na 2003 rok (307kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 99/03 z dnia 1 października 2003r. w sprawie wprowadzenia zmian w składzie Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (41.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 100/03 z dnia 3 października 2003r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej (31.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 101/03 z dnia 29 października 2003r. (32.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 102/03 z dnia 30 października 2003r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej (33.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 103/03 z dnia 31 października 2003r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 7/02 Burmistrza Miasta Szczecinka z dnia 24.07.2002r. (29.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 104/03 z dnia 12 listopada 2003r. w sprawie dokonania zmian w budżecie miasta Szczecinka na 2003 rok (386.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 105/03 z dnia 14 listopada 2003r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej (30.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 106/03 z dnia 14 listopada 2003r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej (30kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 107/03 z dnia 14 listopada 2003r. w sprawie przekazania pomostów ZBOSiR (53.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 108/03 z dnia 20 listopada 2003r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej (31.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 109/03 z dnia 20 listopada 2003r. (33.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 110/03 z dnia 20 listopada 2003r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej (56.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 111/03 z dnia 20 listopada 2003r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej (30.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 112/03 z dnia 26 listopada 2003r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej (31.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 113/03 z dnia 28 listopada 2003r. w sprawie dokonania zmian w budżecie miasta Szczecinka na 2003 rok (286.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 114/03 z dnia 1 grudnia 2003r. w sprawie powołania Komendanta Straży Miejskiej (31.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 115/03 z dnia 1 grudnia 2003r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej (30.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 116/03 z dnia 1 grudnia 2003r. w sprawie powołania zespołu opiniującego (38.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 117/03 z dnia 10 grudnia 2003r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej (35.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 118/03 z dnia 12 grudnia 2003r. (28kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 119/03 z dnia 12 grudnia 2003r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Komendantowi Straży Miejskiej w Szczecinku do dokonywania czynności prawnych (36.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 120/03 z dnia 15 grudnia 2003r. w sprawie ustalenia projektu budżetu miasta Szczecinek na 2004 rok oraz informacji o stanie mienia komunalnego (51.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 121/03 z dnia 19 grudnia 2003r. w sprawie powołania komisji konkursowej "Na najładniejszy wystrój świąteczny" (40kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 122/03 z dnia 31 grudnia 2003r. w sprawie dokonania zmian w budżecie miasta Szczecinka na 2003 rok (251.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Źródło informacji:Joanna Gawrych
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Joanna Gawrych
Data wprowadzenia:2011-06-20 13:30:18
Opublikował:Joanna Gawrych
Data publikacji:2011-06-21 15:41:48
Ostatnia zmiana:2011-06-21 15:41:58
Ilość wyświetleń:6230

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij