Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miasta Szczecinek

Kolorowy pasek

Zarządzenia Burmistrza Miasta - 2004r.

Załączniki

Nr 1/04 z dnia 13 stycznia 2004r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej (18.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 2/04 z dnia 21 stycznia 2004r. zmieniające zarządzenie w sprawie określenia norma wyposażenia pracowników w odzież roboczą i ochronną oraz środki czystości (42.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 3/04 z dnia 26 stycznia 2004r. w sprawie powołania Komisji kasacyjnej (26.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 4/04 z dnia 26 stycznia 2004r. w sprawie powołania Zespołu (52.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 5/04 z dnia 28 stycznia 2004r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego (53.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 6/04 z dnia 3 lutego 2004r. w sprawie stosowania Instrukcji Kancelaryjnej w Straży Miejskiej (30.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 7/04 z dnia 20 lutego 2004r. (33kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 8/04 z dnia 20 lutego 2004r. (32.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 9/04 z dnia 20 lutego 2004r. w sprawie powołania komisji przetargowej (40kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 10/04 z dnia 20 lutego 2004r. w sprawie powołania komisji przetargowej (66.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 11/04 z dnia 20 lutego 2004r. w sprawie powołania komisji przetargowej (35.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 12/04 z dnia 26 lutego 2004r. (33.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 13/04 z dnia 26 lutego 2004r. (33.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 14/04 z dnia 26 lutego 2004r. (35.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 15/04 z dnia 26 lutego 2004r. (34.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 16/04 z dnia 27 lutego 2004r. (34.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 17/04 z dnia 4 marca 2004r. w sprawie powołania Sądu Konkursowego (41.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 18/04 z dnia 8 marca 2004r. w sprawie udzielania zamówień publicznych przez Gminę Miejską Szczecinek (171.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 19/04 z dnia 8 marca 2004r. w sprawie regulaminu funkcjonowania komisji przetargowych powoływanych przez Burmistrza do prowadzenia postępowań o udzielenie zamówień publicznych (155.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 20/04 z dnia 8 marca 2004r. w sprawie ustalenia układu wykonawczego budżetu miasta Szczecinka na 2004 rok (656.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 21/04 z dnia 8 marca 2004r. w sprawie ustalenia planu finansowego zadań zleconych na 2004 rok (156.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 22/04 z dnia 9 marca 2004r. w sprawie przygotowania Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Miasta Szczecinka (847.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 23/04 z dnia 11 marca 2004r. w sprawie powołania zespołu zadaniowego do opracowania programu współpracy Gminy Miejskiej Szczecinek z organizacjami pozarządowymi (41kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 24/04 z dnia 11 marca 2004r. w sprawie przeprowadzenia obowiązkowej deratyzacji na terenie Miasta Szczecinka (65kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 25/04 z dnia 17 marca 2004r. (37.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 26/04 z dnia 17 marca 2004r. (33.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 27/04 z dnia 17 marca 2004r. (34.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 28/04 z dnia 17 marca 2004r. w sprawie powołania biegłego do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (28.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 29/04 z dnia 22 marca 2004r. w sprawie powołania Miejskiego Zespołu Reagowania (776.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 30/04 z 23 marca 2004r. w sprawie regulaminu funkcjonowania sądu konkursowego powołanego przez Burmistrza do przeprowadzenia konkursu na wykonanie projektu koncepcji urbanistyczno-architektonicznej zagospodarowania Nowego Cmentarza Komunalnego w Szczec (191.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 31/04 z dnia 25 marca 2004r. w sprawie powołania zespołu zadaniowego do opracowania uproszczonego Lokalnego Programu Rewitalizacji terenów po-wojskowych na terenie Gminy Miejskiej Szczecinek (56.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 32/04 z dnia 30 marca 2004r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu miasta Szczecinka za 2003 rok oraz wykonania planu finansowego zadań zleconych za 2003 rok (47.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 33/04 z dnia 30 marca 2004r. w sprawie dokonania zmian w budżecie miasta Szczecinek na 2004 rok (392.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 34/04 z dnia 1 kwietnia 2004r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej (36kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 35/04 z dnia 5 kwietnia 2004r. w sprawie powołania biegłego do Komisji Przetargowej (36.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 36/04 z dnia 6 kwietnia 2004r. w sprawie powołania zespołu zadaniowego (37.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 37/04 z dnia 6 kwietnia 2004r. w sprawie wyznaczenia miejsc przeznaczonych na bezpłtne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów Komitetów Wyborczych (64kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 38/04 z dnia 7 kwietnia 2004r. (39.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 39/04 z dnia 7 kwietnia 2004r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej (35.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 40/04 z dnia 7 kwietnia 2004r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej (34.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 41/04 z dnia 9 kwietnia 2004r. w sprawie zmiany siedziby Obwodowej Komisji Wyborczej (36.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 42/04 z dnia 21 kwietnia 2004r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej (36.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 43/04 z dnia 10 maja 2004r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej (34.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 44/04 z dnia 10 maja 2004r. w sprawie dokonania zmian w budżecie miasta Szczecinek na 2004 rok (321.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 45/04 z dnia 20 maja 2004r. w sprawie powołania składów obwodowych komisji wyborczych (211.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 46/04 z dnia 26 maja 2004r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej (36kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 47/04 z dnia 31 maja 2004r. w sprawie dokonania zmian w budżecie miasta Szczecinek na 2004 rok (513.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 48/04 z dnia 9 czerwca 2004r. w sprawie zmian w składach obwodowych komisji wyborczych (40.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 49/04 z dnia 18 czerwca 2004r. w sprawie powołania Komisji Odbiorowej (30.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 50/04 z dnia 30 czerwca 2004r. w sprawie dokonania zmian w budżecie miasta Szczecinek na 2004 rok (592.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 51/04 z dnia 30 czerwca 2004r. (35.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 52/04 z dnia 30 czerwca 2004r. (32.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 53/04 z dnia 5 lipca 2004r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Kierownikowi MOPS w Szczecinku do dokonywania czynności prawnych (50.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 54/04 z dnia 5 lipca 2004r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Kierownikowi MOPS w Szczecinku (55.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 55/04 z dnia 7 lipca 2004r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej (31.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 56/04 z dnia 19 lipca 2004r. w sprawie powołania Komisji Odbiorowej (25.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 57/04 z dnia 19 lipca 2004r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego (169.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 58/04 z dnia 22 lipca 2004r. w sprawie powołania Komisji Odbiorowej (27.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 59/04 z dnia 23 lipca 2004r. w sprawie powołania Komisji Odbiorowej (24.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 60/04 z dnia 26 lipca 2004r. (38kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 61/04 z dnia 27 lipca 2004r. w sprawie zasad udzielania dofinansowania ze środków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinku (319.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 62/04 z dnia 27 lipca 2004r. w sprawie powołania komisji odbioru robót (39.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 63/04 z dnia 30 lipca 2004r. w sprawie dokonania zmian w budżecie miasta Szczecinek na 2004 rok (331.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 64/04 z dnia 2 sierpnia 2004r. w sprawie powołania Komisji Odbiorowej (28.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 65/04 z dnia 23 sierpnia 2004r. w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu miasta Szczecinek za I półrocze 2004 roku (4.1MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 66/04 z dnia 24 sierpnia 2004r. (29.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 67/04 z dnia 25 sierpnia 2004r. (33.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 68/04 z dnia 25 sierpnia 2004r. (38.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 69/04 z dnia 31 sierpnia 2004r. w sprawie dokonania zmian w budżecie miasta Szczecinek na 2004 rok (249.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 70/04 z dnia 14 września 2004r. w sprawie regulaminu pracy (353kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 71/04 z dnia 22 września 2004r. w sprawie sporządzania rocznych sprawozdań o udzielonych zamówieniach publicznych (49.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 72/04 z dnia 28 września 2004r. w sprawie zmiany zarządzenia powołującego zespół zadaniowy do opracowania Lokalnego Programu Rewitalizacji terenów po-wojskowych na terenie Gminy Miejskiej Szczecinek (39.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 73/04 z dnia 30 września 2004r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej (32.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 74/04 z dnia 30 września 2004r. w sprawie dokonania zmian w budżecie miasta Szczecinek na 2004 rok (268.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 75/04 z dnia 4 października 2004r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej (38.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 76/04 z dnia 6 października 2004r. w sprawie zasad wspólpracy zagranicznej (170.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 77/04 z 8 października 2004r. w sprawie zadań publicznych z zakresu zadań własnych Gminy Miejskiej Szczecinek realizowanych w 2005 roku przez organizacje prowadzące działalność pożytku piblicznego oraz ogłoszenia konkursów ofert na realizację tych zada (1.4MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 78/04 z dnia 20 października 2004r. w sprawie dokonania zmian w budżecie miasta Szczecinek na 2004 rok (341kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 79/04 z dnia 27 października 2004r. w sprawie upoważnienia do przeprowadzenia zamówienia publicznego oraz zawarcia umowy na zadanie pn. "Organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania klienta na terenie Gminy miejskiej Szczecinek (36.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 80/04 z dnia 4 listopada 2004r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej (30.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 81/04 z dnia 4 listopada 2004r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej (32.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 82/04 z dnia 4 listopada 2004r. (33.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 83/04 z dnia 4 listopada 2004r. (34.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 84/04 z dnia 4 listopada 2004r. (33.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 85/04 z dnia 5 listopada 2004r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej (31.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 86/04 z dnia 8 listopada 2004r. w sprawie powołania biegłego (28kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 87/04 z dnia 12 listopada 2004r. w sprawie powołania zespołu ds. oceny wniosku PWiK Sp. z o.o. o zatwierdzenie taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków oraz wieloletniego planu rozwoju i modernizacji (36.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 88/04 z dnia 15 listopada 2004r. w sprawie ustalenia projektu budżetu miasta Szczecinek na 2005 rok oraz informacji o stanie mienia komunalnego (48.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 89/04 z dnia 18 listopada 2004r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej (30.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 90/04 z dnia 18 listopada 2004r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej (31.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 91/04 z dnia 23 listopada 2004r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej (31.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 92/04 z dnia 23 listopada 2004r. w sprawie dokonania zmian w budżecie miasta Szczecinek na 2004 rok (470.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 93/04 z dnia 25 listopada 2004r. w sprawie powołania Komisji Odbiorowej (25.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 94/04 z dnia 25 listopada 2004r. (32.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 95/04 z dnia 30 listopada 2004r. w sprawie powołania Zespołu monitorującego (39.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 96/04 z dnia 30 listopada 2004r. w sprawie dokonania zmian w budżecie miasta Szczecinek na 2004 rok (467.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 97/04 z dnia 30 listopada 2004r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej (30.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 98/04 z dnia 30 listopada 2004r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej (29.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 99/04 z dnia 2 grudnia 2004r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzania przetargów na zbycie nieruchomości stanowiących własność Gminy Miejskiej Szczecinek oraz ustalenia wysokości wadium (66.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 100/04 z dnia 9 grudnia 2004r. w sprawie zmiany zarządzenia w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Kierownikowi MOPS w Szczecinku (43.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 101/04 z dnia 15 grudnia 2004r. w sprawie powołania biegłych (28.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 102/04 z dnia 15 grudnia 2004r. w sprawie Kodeksu etyki pracowników samorządowych (319.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 103/04 z dnia 16 grudnia 2004r. w sprawie powołania komisji inwentaryzacyjnej (37.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 104/04 z dnia 16 grudnia 2004r. w sprawie dokonania zmian w budżecie miasta Szczecinek na 2004 rok (343kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 105/04 z dnia 17 grudnia 2004r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej (33.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 106/04 z dnia 17 grudnia 2004r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej (32.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 107/04 z dnia 21 grudnia 2004r. w sprawie powołania komisji inwentaryzacyjnej (41.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 108/04 z dnia 31 grudnia 2004r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej (31.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 109/04 z dnia 31 grudnia 2004r. w sprawie dokonania zmian w budżecie miasta Szczecinek na 2004 rok (361.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Źródło informacji:Joanna Gawrych
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Joanna Gawrych
Data wprowadzenia:2011-06-20 13:12:16
Opublikował:Joanna Gawrych
Data publikacji:2011-06-21 15:41:48
Ostatnia zmiana:2011-06-21 15:41:54
Ilość wyświetleń:6190

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij