Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miasta Szczecinek

Kolorowy pasek

Zarządzenia Burmistrza Miasta - 2011r.

Załączniki

Nr 1/11 z dnia 4 stycznia 2011r. w sprawie ustalenia wzorów zgłoszeń kandydatów do Rad Osiedli i członków Osiedlowych Komisji Wyborczych (63.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 2/11 z dnia 4 stycznia 2011r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej (76.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 3/11 z dnia 4 stycznia 2011 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi Miejskiej Jednostki Obsługi Oświaty w Szczecinku (154.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 4/11 z dnia 7 stycznia 2011r. w sprawie ustalenia wysokości diety członkom Osiedlowej Komisji Wyborczej (70.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 5/11 z dnia 11 stycznia 2011r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej (90kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 6/11 z dnia 12 stycznia 2011r. w sprawie ustalenia wzoru protokołu rejestracji kandydata na Radnego Rady Osiedla (23.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 7/11 z dnia 13 stycznia 2011r. w sprawie ustalenia wzorów pieczęci osiedlowych komisji wyborczych w wyborach do rad osiedli (24.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 8/11 z dnia 13 stycznia 2011r. w sprawie ustalenia wzoru protokołu głosowania w osiedlu (38kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 9/11 z dnia 13 stycznia 2011r. w sprawie zmiany zarządzenia ustalającego wzory zgłoszeń kandydatów do Rad Osiedli i członków Osiedlowych Komisji Wyborczych (21.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 10/11 z dnia 14 stycznia 2011r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert dla organizacji pozarządowych (…) na realizację zadań własnych Miasta Szczecinek w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży w 2011 rok (152.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 11/11 z dnia 14 stycznia 2011r. w sprawie ustalenia układu wykonawczego budżetu miasta Szczecinek na 2011 rok (159.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 12/11 z dnia 18 stycznia 2011r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej (19.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 13/11 z dnia 19 stycznia 2011r. w sprawie zmiany zarządzenie w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi Miejskiej Jednostki Obsługi Oświaty w Szczecinku (22.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 14/11 z dnia 25 stycznia 2011r. w sprawie zmiany zarządzenia powołującego Zespół Zadaniowy (21.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 15/2011 z dnia 26 stycznia 2011r. w sprawie ustalenia stawek czynszu w lokalach stanowiących mieszkaniowy zasób Miasta Szczecinek (22.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 16/2011 z dnia 26 stycznia 2011r. w sprawie powołania Osiedlowych Komisji Wyborczych (24.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 17/2011 z dnia 31 stycznia 2011r. w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Szczecinek (45.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 18/2011 z dnia 31 stycznia 2011r. w sprawie dokonania zmian w budżecie miasta Szczecinek na 2011 rok (47.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 19/2011 z dnia 2 lutego 2011r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 16/2011 Burmistrza Miasta Szczecinek z dnia 26 stycznia 2011r. w sprawie powołania Osiedlowych Komisji Wyborczych (19.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 20/2011 z dnia 3 lutego 2011r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej ds. Opiniowania Ofert na realizację zadań własnych Miasta Szczecinek w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2011 roku (26.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 21/2011 z dnia 3 lutego 2011r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej (21.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 22/2011 z dnia 7 lutego 2011r. w sprawie ogłoszenia otwartych konkursów ofert na realizację w 2011 roku zadań publicznych przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego (64.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 23/2011 z dnia 8 lutego 2011r. w sprawie zmiany zarządzenia określającego maksymalne miesięczne wynagrodzenie kierowników i zastępców kierowników jednostek organizacyjnych Miasta Szczecinek: jednostek budżetowych i zakładów budżetowych (30.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 24/2011 z dnia 9 lutego 2011r. w sprawie wyznaczenia siedzib osiedlowych komisji wyborczych w wyborach do rad osiedli (20.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 25/2011 z dnia 14 lutego 2011r. w sprawie rozwiązania osiedlowych komisji wyborczych (25kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 26/2011 z dnia 14 lutego 2011r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej (18.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 27/2011 z dnia 16 lutego 2011r. w sprawie otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2011 prowadzenia plaż miejskich i wypożyczalni sprzętu pływającego przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego (50.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 28/2011 z dnia 17 lutego 2011r. w sprawie ustalenia kart do głosowania (53.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 29/2011 z dnia 21 lutego 2011r. w sprawie zmiany zarządzenia określającego zasady korzystania z samochodów służbowych (22.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 30/2011 z dnia 28 lutego 2011r. w sprawie ustalenia kart do głosowania (53.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 31/2011 z dnia 28 lutego 2011r. w sprawie dokonania zmian w budżecie miasta Szczecinek na 2011 rok (46.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 32/2011 z dnia 28 lutego 2011r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej (28.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 33/2011 z dnia 11 marca 2011r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej (27.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 34/2011 z dnia 15 marca 2011r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2011 roku programu szczepień przeciw wirusowi HPV przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego (52.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 35/2011 z dnia 15 marca 2011r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej (18.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 36/2011 z dnia 21 marca 2011r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej (19.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 37/2011 z dnia 25 marca 2011r. w sprawie ustalenia zasad i trybu wykorzystania środków finansowych przez Radę Osiedla (22.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 38/2011 z dnia 29 marca 2011r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej (18.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 39/2011 z dnia 31 marca 2011r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu miasta Szczecinek za 2010 rok oraz wykonania planu finansowego zadań zleconych za 2010 rok (22.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 40/2011 z dnia 31 marca 2011r. w sprawie dokonania zmian w budżecie miasta Szczecinek na 2011 rok (50.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 41/2011 z dnia 4 kwietnia 2011r. w sprawie powołania Komisji Konkursowych do przeprowadzenia konkursów na Dyrektorów placówek oświatowych: SP Nr 4, SP Nr 6, SP Nr 7, Zespołu Szkół w Szczecinku, Gimnazjum Nr 3 (28.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 42/2011 z dnia 4 kwietnia 2011r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej (29.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 43/2011 z dnia 4 kwietnia 2011r. w sprawie ustalenia wzorów zgłoszeń kandydatów do Rady Osiedla i członków Osiedlowej Komisji Wyborczej (56.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 44/2011 z dnia 4 kwietnia 2011r. w sprawie ustalenia wzoru protokołu rejestracji kandydata na Radnego Rady Osiedla Kopernika – Winniczna (24.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 45/2011 z dnia 4 kwietnia 2011r. w sprawie ustalenia wzoru pieczęci Osiedlowej Komisji Wyborczej w wyborach do Rady Osiedla Kopernika-Winniczna. (20.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 46/2011 z dnia 4 kwietnia 2011r. w sprawie ustalenia wysokości diety członkom Osiedlowej Komisji Wyborczej (22.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 47/2011 z dnia 11 kwietnia 2011r. w sprawie uruchomienia, utrzymania i konserwacji fontanny na Pl. Wolności w Szczecinku oraz zdrojów ulicznych przy ulicach: 9-go Maja, Ordona i Boh. Warszawy w Szczecinku w sezonie letnim 2011 r. (121.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 48/2011 z dnia 20 kwietnia 2011r. w sprawie konsultacji projektu uchwały Rady Miasta Szczecinek w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych (52.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 49/2011 z dnia 21 kwietnia 2011r. w sprawie konsultacji projektu uchwały Rady Miasta Szczecinek w sprawie wysokości i zasad ustalania opłat za świadczenia udzielane przez przedszkole publiczne prowadzone przez Miasto Szczecinek (85.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 50/2011 z dnia 21 kwietnia 2011r. w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Szczecinek (22.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 51/2011 z dnia 22 kwietnia 2011r. w sprawie powołania Osiedlowej Komisji Wyborczej (20kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 52/2011 z dnia 29 kwietnia 2011r. w sprawie dokonania zmian w budżecie miasta Szczecinek na 2011 rok (50.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 53/2011 z dnia 29 kwietnia 2011r. w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 4 w Szczecinku (58.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 54/2011 z dnia 29 kwietnia 2011r. w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 6 w Szczecinku (59kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 55/2011 z dnia 29 kwietnia 2011r. w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 7 w Szczecinku (64.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 56/2011 z dnia 6 maja 2011r. w sprawie powołania komisji likwidacyjnej (20.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 57/2011 z dnia 9 maja 2011r. w sprawie powołania Komisji Konkursowych do przeprowadzenia konkursów na Dyrektorów placówek oświatowych: Zespołu Szkół w Szczecinku, przy ul. Wiatracznej 5 i Gimnazjum Nr 3 w Szczecinku, przy ul. Krakowskiej 1 (22.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 58/2011 z dnia 12 maja 2011r. w sprawie zmiany Regulaminu Pracy Urzędu Miasta Szczecinek (25.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 59/2011 z dnia 12 maja 2011r. w sprawie wyznaczenia siedziby osiedlowej komisji wyborczej w wyborach do rady osiedla (19.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 60/2011 z dnia 16 maja 2011r. w sprawie ustalenia wzoru protokołu głosowania w osiedlu (109.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 61/2011 z dnia 18 maja 2011r. w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Miejskiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej (263.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 62/2011 z dnia 18 maja 2011r. w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Szczecinek (69.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 63/2011 z dnia 18 maja 2011r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej (18.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 64/2011 z dnia 19 maja 2011r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej (18.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 65/2011 z dnia 30 maja 2011r. w sprawie ustalenia kart do głosowania (38.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 66/2011 z dnia 31 maja 2011r. w sprawie dokonania zmian w budżecie miasta Szczecinek na 2011 rok (52.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 67/2011 z dnia 7 czerwca 2011r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej (19.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 68/2011 z dnia 7 czerwca 2011r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej (19.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 69/2011 z dnia 13 czerwca 2011r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej (18.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 70/2011 z dnia 13 czerwca 2011r. w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Zespołu Szkół w Szczecinku (21kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 71/2011 z dnia 13 czerwca 2011r. w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Gimnazjum Nr 3 w Szczecinku (21.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 72/2011 z dnia 16 czerwca 2011r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej (20.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 73/2011 z dnia 21 czerwca 2011r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej (19.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 74/2011 z dnia 22 czerwca 2011r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Nr V/08/2011 Rady Osiedla Koszalińska-Kołobrzeska (26.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 75/2011 z dnia 22 czerwca 2011r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert dla organizacji pozarządowych (...) na realizację zadań własnych Miasta Szczecinek w zakresie wspierania i upowszechniania sportu wśród seniorów w 2011 roku (53.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 76/2011 z dnia 30 czerwca 2011r. w sprawie dokonania zmian w budżecie miasta Szczecinek na 2011 rok (58.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 77/2011 z dnia 30 czerwca 2011r. w sprawie ustalenia zasad rachunkowości w Urzędzie Miasta Szczecinek (168.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 78/2011 z dnia 1 lipca 2011r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego (45.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 79/2011 z dnia 4 lipca 2011r. w sprawie zmiany Regulaminu okresowej oceny pracowników samorządowych zatrudnionych na stanowiskach urzędniczych w Urzędzie Miasta Szczecinek oraz kierowników miejskich jednostek i zakładów budżetowych (21.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 80/2011 z dnia 4 lipca 2011r. w sprawie kontroli zarządczej w Urzędzie Miasta Szczecinek (62.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 81/2011 z dnia 7 lipca 2011r. w sprawie zmiany zarządzenia określającego zasady korzystania z samochodów służbowych (25.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 82/2011 z dnia 7 lipca 2011r. w sprawie ustalenia zadań wynikających z instrukcji kancelaryjnej (22.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 83/2011 z dnia 15 lipca 2011r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej ds. Opiniowania Ofert na realizację zadań własnych Miasta Szczecinek w zakresie wspierania i upowszechniania sportu wśród seniorów w 2011 roku (28.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 84/2011 z dnia 19 lipca 2011r. w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Szczecinek (21.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 85/2011 z dnia 19 lipca 2011r. w sprawie powołania pełnomocnika do spraw ochrony informacji niejawnych (18.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 86/2011 z dnia 19 lipca 2011r. w sprawie wyznaczenia administratora systemu (19.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 87/2011 z dnia 26 lipca 2011r. w sprawie zmiany Regulaminu wynagradzania pracowników Urzędu Miasta Szczecinek (21.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 88/2011 z dnia 29 lipca 2011r. w sprawie dokonania zmian w budżecie miasta Szczecinek na 2011 rok (56.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 89/2011 z dnia 2 sierpnia 2011r. w sprawie zmiany Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych (22.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 90/2011 z dnia 5 sierpnia 2011r. w sprawie ustalenia terminu składania wniosków o udzielenie pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników (25.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 91/2011 z dnia 8 sierpnia 2011r. w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na zorganizowanie w 2011 roku opieki nad dziećmi w wieku od 2 do 3 lat w formie żłobka na terenie Miasta Szczecinek (96.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 92/2011 z dnia 12 sierpnia 2011r. w sprawie powołania Dyrektora Samorządowej Agencji Promocji i Kultury w Szczecinku (19.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 93/2011 z dnia 16 sierpnia 2011r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej (24.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 94/2011 z dnia 16 sierpnia 2011r. w sprawie upoważnienia dla Zastępcy Burmistrza (20.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 95/2011 z dnia 17 sierpnia 2011r. w sprawie zmiany Regulaminu wynagradzania pracowników Urzędu Miasta Szczecinek (22.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 96/2011 z dnia 29 sierpnia 2011r.zmieniające zarządzenie w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na zorganizowanie w 2011 roku opieki nad dziećmi w wieku od 2 do 3 lat w formie żłobka na terenie Miasta Szczecinek (90.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 97/2011 z dnia 31 sierpnia 2011r. w sprawie przyjęcia informacji z wykonania budżetu miasta Szczecinek oraz wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2011 roku (74.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 98/2011 z dnia 31 sierpnia 2011 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie miasta Szczecinek na 2011 rok (210kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 99/2011 z dnia 7 września 2011 r. w sprawie zmiany zarządzenia Nr 115/10 z dnia 31 grudnia 2010 r. w sprawie powierzenia Ośrodkowi Sportu i Rekreacji w Szczecinku utrzymania i konserwacji słupów i tablic ogłoszeniowych (84.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 100/2011 z dnia 7 września 2011r. dot. zamieszczania plakatów i obwieszczeń wyborczych (82.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 101/2011 z dnia 9 września 2011r. w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Szczecinek (73.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 102/2011 z dnia 12 września 2011r. sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Szkoły Podstawowej Nr 7 im. Noblistów Polskich w Szczecinku (25.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 103/2011 z dnia 12 września 2011r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Gimnazjum Nr 1 im. Zjednoczonej Europy w Szczecinku (25.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 104/2011 z dnia 12 września 2011r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Gimnazjum Nr 3 w Szczecinku (25.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 105/2011 z dnia 12 września 2011r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Publicznego Przedszkola im. Kornela Makuszyńskiego w Szczecinku (25.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 106/2011 z dnia 12 września 2011r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Adama Mickiewicza w Szczecinku (25.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 107/2011 z dnia 12 września 2011r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Szkoły Podstawowej Nr 4 im. Amii Krajowej w Szczecinku (25.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 108/2011 z dnia 12 września 2011r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Szkoły Podstawowej Nr 6 im. Zdobywców Wału Pomorskiego w Szczecinku (25.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 109/2011 z dnia 12 września 2011r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Zespołu Szkół im. Jana III Sobieskiego w Szczecinku (25.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 110/2011 z dnia 19 września 2011r. w sprawie powołania Obwodowych Komisji Wyborczych (43.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 111/2011 z dnia 27 września 2011r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert dla organizacji pozarządowych (...) na realizację zadań własnych Miasta Szczecinek w zakresie wspierania i upowszechniania sportu wśród seniorów w 2011 roku (52.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 112/2011 z dnia 28 września 2011r. w sprawie zmiany w składach Obwodowych Komisji Wyborczych (19.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 113/2011 z dnia 28 września 2011r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej (21kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 114/2011 z dnia 29 września 2011r. w sprawie rozpoczęcia procedury rekrutacyjnej na wolne stanowisko kierownicze urzędnicze w Urzędzie Miasta Szczecinek (24kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 115/2011 z dnia 29 września 2011r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 112/10 z dnia 31 grudnia 2010 r. w sprawie utrzymania i konserwacji miejskich placów zabaw dla dzieci na terenie Miasta Szczecinka w roku 2011 (24.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 116/2011 z dnia 29 września 2011r. w sprawie ustalenia regulaminu Urzędu Miasta Szczecinek na okres zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i wojny (27kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 117/2011 z dnia 30 września 2011r. w sprawie dokonania zmian w budżecie miasta Szczecinek na 2011 rok (69.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 118/2011 z dnia 7 października 2011r. w sprawie zmiany w składach Obwodowych Komisji Wyborczych (19.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 119/2011 z dnia 7 października 2011r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Nr VIII/14/2011 Rady Osiedla Koszalińska – Kołobrzeska (25.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 120/2011 z dnia 7 października 2011r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Nr VIII/15/2011 Rady Osiedla Koszalińska – Kołobrzeska (25.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 121/2011 z dnia 7 października 2011r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Nr VIII/16/2011 Rady Osiedla Koszalińska – Kołobrzeska (26kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 122/2011 z dnia 7 października 2011r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Nr VIII/17/2011 Rady Osiedla Koszalińska – Kołobrzeska (26.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 123/2011 z dnia 12 października 2011r. w sprawie przeprowadzenia obowiązkowej deratyzacji na terenie Miasta Szczecinka (23.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 124/2011 z dnia 13 października 2011r. w sprawie konsultacji projektu Programu współpracy Miasta Szczecinek z organizacjami pozarządowymi na rok 2012 (81kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 125/2011 z dnia 13 października 2011r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej (20.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 126/2011 z dnia 18 października 2011r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej ds. Opiniowania Ofert na realizację zadań własnych Miasta Szczecinek w zakresie wspierania i upowszechniania sportu wśród seniorów w 2011r. (80.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 127/2011 z dnia 20 października 2011r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej (19kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 128/2011 z dnia 20 października 2011r. w sprawie powołania członków Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie. (23.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 129/2011 z dnia 20 października 2011r. w sprawie ogłoszenia konkursu „Wolontariusz Roku 2011” (46.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 130/2011 z dnia 20 października 2011r. w sprawie powołania Kapituły konkursu „Wolontariusz Roku 2011” (22.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 131/2011 z dnia 20 października 2011r. w sprawie zmiany Regulaminu okresowej oceny pracowników samorządowych zatrudnionych na stanowiskach urzędniczych w Urzędzie Miasta Szczecinek oraz kierowników miejskich jednostek budżetowych (21.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 132/2011 z dnia 24 października 2011r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej (19.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 133/2011 z dnia 31 października 2011r. w sprawie dokonania zmian w budżecie miasta Szczecinek na 2011 rok (87.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 134/2011 z dnia 7 listopada 2011r. w sprawie powołania Miejskiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej (20.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 135/2011 z dnia 15 listopada 2011r. w sprawie ustalenia projektu uchwały budżetowej miasta Szczecinek na 2012 rok oraz projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej miasta Szczecinek na lata 2012-2025 (26.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 136/2011 z dnia 16 listopada 2011r. w sprawie powołania Komisji do oceny i wydzielenia dokumentacji niearchiwalnej przeznaczonej na makulaturę lub zniszczenie (36.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 137/2011 z dnia 21 listopada 2011r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 112/10 Burmistrza Miasta Szczecinek z dnia 31 grudnia 2010r. w sprawie utrzymania i konserwacji miejskich placów zabaw dla dzieci na terenie Miasta Szczecinka w roku 2011 (23.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 138/2011 z dnia 22 listopada 2011r. w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Szczecinek (24.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 139/2011 z dnia 23 listopada 2011r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej realizowanych przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego (87.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 140/2011 z dnia 23 listopada 2011r. w sprawie powołania Komisji konkursowej (68.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 141/2011 z dnia 28 listopada 2011r. w sprawie otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2012 prowadzenia plaż miejskich i wypożyczalni sprzętu pływającego przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego (49.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 142/2011 z dnia 28 listopada 2011r. w sprawie otwartego konkursu ofert na realizację w latach 2012 - 2013 przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego zadania publicznego w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym (51.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 143/2011 z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie dokonania zmian w budżecie miasta Szczecinek na 2011 rok (89.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 144/2011 z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie zmiany Regulaminu zasad przydzielania pracownikom Urzędu Miasta Szczecinek środków ochrony indywidualnej, środków higieny osobistej oraz dostarczania odzieży i obuwia roboczego (32.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 145/2011 z dnia 1 grudnia 2011r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej (19.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 146/2011 z dnia 7 grudnia 2011r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej (55.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 147/2011 z dnia 7 grudnia 2011r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej (19.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 148/2011 z dnia 7 grudnia 2011r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej (20.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 149/2011 z dnia 15 grudnia 2011r. w sprawie zmiany zarządzenia o powołaniu Zespołu Opiniodawczo – Doradczego w sprawach kultury fizycznej (21.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 150/2011 z dnia 15 grudnia 2011r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert dla organizacji pozarządowych (...) na realizację zadań własnych Miasta Szczecinek w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży w 201 (340.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 151/2011 z dnia 16 grudnia 2011r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Szczecinek (185.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 152/2011 z dnia 16 grudnia 2011r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej (18.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 153/2011 z dnia 17 grudnia 2011r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej (29.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 154/2011 z dnia 17 grudnia 2011r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej (39.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 155/2011 z dnia 21 grudnia 2011r. w sprawie prowadzenia i utrzymywania publicznych szaletów na terenie Miasta Szczecinka w 2012 roku (27.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 156/2011 z dnia 21 grudnia 2011r. w sprawie powierzenia opieki nad bezdomnymi zwierzętami na terenie miasta Szczecinka (26.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 157/2011 z dnia 22 grudnia 2011r. w sprawie utrzymania i konserwacji miejskich placów zabaw dla dzieci na terenie Miasta Szczecinka w 2012 roku (69.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 158/2011 z dnia 22 grudnia 2011r. w sprawie utrzymania czystości na terenach miejskich położonych poza pasami drogowymi w granicach administracyjnych Miasta Szczecinek w 2012 roku (98.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 159/2011 z dnia 22 grudnia 2011r. w sprawie powierzenia Ośrodkowi Sportu i Rekreacji w Szczecinku utrzymania i konserwacji słupów (30.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 160/2011 z dnia 22 grudnia 2011r. w sprawie utrzymania i opróżniania koszy na śmieci w granicach administracyjnych Miasta Szczecinek w roku 2012 (38.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 161/2011 z dnia 22 grudnia 2011r. w sprawie zimowego i letniego utrzymania ulic w granicach administracyjnych Miasta Szczecinek w 2012 roku (351.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 162/2011 z dnia 22 grudnia 2011r. w sprawie zmiany Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych (26.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 163/2011 z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Szczecinku oraz jego struktury organizacyjnej (83.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 164/2011 z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie utrzymania zieleni i parku miejskiego w Szczecinku w roku 2012 (127.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 165/2011 z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie powołania komisji inwentaryzacyjnej (20.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 166/2011 z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie powołania komisji inwentaryzacyjnej (20.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 167/2011 z dnia 30 grudnia 2011r. w sprawie upoważnienia Sekretarza Miasta (22.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 168/2011 z dnia 30 grudnia 2011r. w sprawie dokonania zmian w budżecie miasta Szczecinek na 2011 rok (125kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Źródło informacji:Joanna Gawrych
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Joanna Gawrych
Data wprowadzenia:2011-01-04 11:59:34
Opublikował:Joanna Gawrych
Data publikacji:2011-01-04 15:35:32
Ostatnia zmiana:2014-05-29 16:10:31
Ilość wyświetleń:12668

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij