Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miasta Szczecinek

Kolorowy pasek

Zarządzenia Burmistrza Miasta - 2010r.

Załączniki

Nr 1/10 z dnia 6 stycznia 2010r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej (18.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 2/10 z dnia 6 stycznia 2010r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej (18.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 3/10 z dnia 11 stycznia 2010r. w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Szczecinek (38.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 4/10 z dnia 11 stycznia 2010r. w sprawie zmiany Regulaminu Pracy Urzędu Miasta Szczecinek (21.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 5/10 z dnia 13 stycznia 2010r. w sprawie zmiany zarządzenia określającego zasady korzystania z samochodów służbowych (21.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 6/10 z dnia 19 stycznia 2010r. w sprawie ogłoszenia otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych z zakresu zadań własnych Miasta Szczecinek realizowanych w 2010 roku przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego (63.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 7/10 z dnia 20 stycznia 2010r. w sprawie powołania komisji konkursowej dla przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na realizacje zadań własnych Miasta Szczecinek w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2010 roku (21.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 8/10 z dnia 25 stycznia 2010r. w sprawie powołania Zespołu pracowników (20.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 9/10 z dnia 25 stycznia 2010r. w sprawie zmiany Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych (28.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 10/10 z dnia 27 stycznia 2010r. w sprawie dokonania zmian w budżecie miasta Szczecinek na 2010 rok (46.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 11/10 z dnia 27 stycznia 2010r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2010 roku programu szczepień przeciw wirusowi HPV przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego (54.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 12/10 z dnia 27 stycznia 2010r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2010 roku zadań własnych Miasta Szczecinek w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu pn. „Przygoda z rakietą” (42.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 13/10 z dnia 27 stycznia 2010r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej (18.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 14/10 z dnia 2 lutego 2010r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej (19.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 15/10 z dnia 16 lutego 2010r. w sprawie wykorzystania dotacji celowej na zajęcia sportowe z elementami profilaktyki uzależnień (23.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 16/10 z dnia 18 lutego 2010r. w sprawie zmiany zarządzenia powołującego Zespół Zadaniowy (20.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 17/10 z dnia 19 lutego 2010r. w sprawie wprowadzenia „Instrukcji w sprawie przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu w mieście Szczecinek” (55.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 18/10 z dnia 22 lutego 2010r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej (24.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 19/10 z dnia 24 lutego 2010r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej (20kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 20/10 z dnia 26 lutego 2010r. w sprawie dokonania zmian w budżecie miasta Szczecinek na 2010 rok (33.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 21/10 z dnia 2 marca 2010r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej (31.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 22/10 z dnia 4 marca 2010r. w sprawie ustalenia stawek czynszu w lokalach stanowiących mieszkaniowy zasób Miasta Szczecinek (23kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 23/10 z dnia 4 marca 2010r. w sprawie zmiany Regulaminu wynagradzania pracowników Urzędu Miasta Szczecinek (30.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 24/10 z dnia 5 marca 2010r. w sprawie otwartego konkursu ofert na realizację w 2010 roku zadania własnego Miasta Szczecinek w zakresie prowadzenia plaż miejskich przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego (48.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 25/10 z 5 marca 2010r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2010r. zadań własnych Miasta Szczecinek w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu pn. „Prowadzenie zajęć sportowych oraz udział w zawodach w piłce ręcznej" (42.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 26/10 z dnia 17 marca 2010r. w sprawie ustalenia stanowisk i rodzajów prac zleconych, z którymi może łączyć się dostęp do informacji niejawnych stanowiących tajemnicę służbową (29.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 27/10 z dnia 17 marca 2010r. w sprawie powołania pełnomocnika do ochrony informacji niejawnych (18.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 28/10 z dnia 17 marca 2010r. w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Szczecinek (20.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 29/10 z dnia 18 marca 2010r. w sprawie rozpoczęcia procedury rekrutacyjnej na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miasta Szczecinek (23.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 30/10 z dnia 19 marca 2010r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu miasta Szczecinek za 2009 rok oraz wykonania planu finansowego zadań zleconych za 2009 rok (22.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 31/10 z dnia 31 marca 2010r. w sprawie dokonania zmian w budżecie miasta Szczecinek na 2010 rok (52.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 32/10 z dnia 1 kwietnia 2010r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej (20.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 33/10 z dnia 12 kwietnia 2010r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej (31.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 34/10 z dnia 13 kwietnia 2010r. w sprawie uruchomienia, utrzymania i konserwacji fontanny na Pl. Wolności oraz zdrojów ulicznych przy ul. 9-go Maja, Ordona i Boh. Warszawy w Szczecinku w sezonie letnim 2010r. (30.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 35/10 z dnia 13 kwietnia 2010r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej (18.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 36/10 z dnia 14 kwietnia 2010r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej (19.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 37/10 z dnia 29 kwietnia 2010r. w sprawie dokonania zmian w budżecie miasta Szczecinek na 2010 rok (55.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 38/10 z dnia 6 maja 2010r. w sprawie wyznaczenia siedzib stałych obwodów głosowania. (22.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 39/10 z dnia 12 maja 2010r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej (19.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 40/10 z dnia 18 maja 2010r. w sprawie wprowadzenia zmian w składzie Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (20.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 41/10 z dnia 18 maja 2010r. w sprawie powołania Zespołu ds. Strategii Transportowej Miasta Szczecinek (430.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 42/10 z dnia 24 maja 2010r. w sprawie wykorzystania dotacji celowej na zorganizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży (22kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 43/10 z dnia 31 maja 2010r. w sprawie powołania Obwodowych Komisji Wyborczych (30.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 44/10 z dnia 31 maja 2010r. w sprawie dokonania zmian w budżecie miasta Szczecinek na 2010 rok (53.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 45/10 z dnia 2 czerwca 2010r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej (19.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 46/10 z dnia 2 czerwca 2010r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej (20.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 47/10 z dnia 8 czerwca 2010r. w sprawie powołania Obwodowych Komisji Wyborczych (19.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 48/10 z dnia 9 czerwca 2010r. w sprawie zmiany zarządzenia Nr 166/09 Burmistrza Miasta Szczecinek z dnia 30 grudnia 2009r. w sprawie powierzenia Ośrodkowi Sportu i Rekreacji w Szczecinku utrzymania i konserwacji słupów i tablic ogłoszeniowych (22.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 49/10 z dnia 9 czerwca 2010r. w sprawie wyznaczenia na obszarze miasta Szczecinek miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych w związku z wyborami Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej (27.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 50/10 z 14 czerwca 2010r. w spr. zmiany zarz. Nr 49/10 z 09.06.2010 w spr. wyznaczenia na obszarze miasta Szczecinek miejsc na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych w związku z wyborami Prezydenta RP (100.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 51/10 z dnia 15 czerwca 2010r. w sprawie ustalenia instrukcji określającej zasady i tryb postępowania z materiałami archiwalnymi i dokumentacją nierchiwalną w archiwum zakładowym Urzędu Miasta Szczecinek (74.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 52/10 z dnia 17 czerwca 2010r. w sprawie powołania Obwodowych Komisji Wyborczych (19.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 53/10 z dnia 21 czerwca 2010r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej (19.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 54/10 z 22 czerwca 2010r. w spr. zmiany zarz. Nr 49/10 z 09.06.2010r. w spr. wyznaczenia na obszarze miasta Szczecinek miejsc na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych w związku z wyborami Prezydenta RP (23.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 55/10 z dnia 23 czerwca 2010r. w sprawie powołania Obwodowych Komisji Wyborczych (19.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 56/10 z dnia 30 czerwca 2010r. w sprawie dokonania zmian w budżecie miasta Szczecinek na 2010 rok (61.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 57/10 z dnia 01 lipca 2010r. w sprawie powołania Obwodowych Komisji Wyborczych (19.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 58/10 z dnia 15 lipca 2010r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej (19.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 59/10 z dnia 26 lipca 2010r. w sprawie rozpoczęcia procedury rekrutacyjnej na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miasta Szczecinek (23.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 60/10 z dnia 28 lipca 2010r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego (26kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 61/10 z dnia 30 lipca 2010r. w sprawie dokonania zmian w budżecie miasta Szczecinek na 2010 rok (55.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 62/10 z dnia 6 sierpnia 2010r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej (19.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 63/10 z dnia 9 sierpnia 2010r. w sprawie zmiany zarządzenia w sprawie pełnomocnictwa udzielonego Dyrektorowi Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Szczecinku (47.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 64/10 z dnia 10 sierpnia 2010r. w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Szczecinek (46.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 65/10 z dnia 20 sierpnia 2010r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej (75.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 66/10 z dnia 24 sierpnia 2010r. w sprawie wyznaczenia osoby wykonującej czynności z zakresu prawa pracy wobec Burmistrza Miasta Szczecinek (21.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 67/10 z dnia 25 sierpnia 2010r. w sprawie przyjęcia informacji z wykonania budżetu miasta Szczecinek za I półrocze 2010 roku (21.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 68/10 z dnia 31 sierpnia 2010r. w sprawie dokonania zmian w budżecie miasta Szczecinek na 2010 rok (56.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 69/10 z dnia 7 września 2010r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej (19.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 70/10 z dnia 7 września 2010r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej (19.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 71/10 z dnia 9 września 2010r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej (22.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 72/10 z dnia 30 września 2010r. w sprawie dokonania zmian w budżecie miasta Szczecinek na 2010 rok (57kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 73/10 z dnia 6 października 2010r. w sprawie powołania Zespołu ds. egzekucji obowiązków o charakterze niepieniężnym (23.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 74/10 z dnia 11 października 2010r. w sprawie zmiany siedzib stałych obwodów głosowania (19.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 75/10 z dnia 13 października 2010r. w sprawie rozpoczęcia procedury rekrutacyjnej na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miasta Szczecinek (23.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 76/10 z dnia 18 października 2010r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej (18.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 77/10 z dnia 29 października 2010r. w sprawie dokonania zmian w budżecie miasta Szczecinek na 2010 rok (261.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 78/10 z dnia 2 listopada 2010r. w sprawie zmiany zarządzenia Nr 166/09 z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie powierzenia Ośrodkowi Sportu i Rekreacji w Szczecinku utrzymania i konserwacji słupów i tablic ogłoszeniowych (85kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 79/10 z dnia 2 listopada 2010r. w sprawie wyznaczenia na obszarze miasta Szczecinek miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wyborczych w związku z wyborami do rad gmin (...) (83.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 80/10 z dnia 2 listopada 2010r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej (61.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 81/10 z dnia 3 listopada 2010r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej (19.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 82/10 z dnia 8 listopada 2010r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej (22.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 83/10 z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie ogłoszenia konkursu „Wolontariusz Roku 2010” (48.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 84/10 z dnia 15 listopada 2010r. w sprawie ustalenia projektu uchwały budżetowej miasta Szczecinek na 2011 rok oraz projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej miasta Szczecinek na lata 2011-2025 (436kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 85/10 z dnia 15 listopada 2010r. w sprawie zmiany Regulaminu wynagradzania pracowników Urzędu Miasta Szczecinek (20.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 86/10 z dnia 23 listopada 2010r. w sprawie powołania Kapituły konkursu „Wolontariusz Roku 2010” (21.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 87/10 z dnia 23 listopada 2010r. w sprawie ogłoszenia otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej realizowanych przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego (149.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 88/10 z dnia 23 listopada 2010r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej (89.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 89/10 z dnia 24 listopada 2010r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej (19.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 90/10 z dnia 25 listopada 2010r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego (22.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 91/10 z dnia 26 listopada 2010r. w sprawie konsultacji projektu Programu współpracy Miasta Szczecinek z organizacjami pozarządowymi na rok 2011 (85.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 92/10 z dnia 30 listopada 2010r. w sprawie dokonania zmian w budżecie miasta Szczecinek na 2010 rok (90.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 93/10 z dnia 30 listopada 2010r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej (18.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 94/10 z dnia 30 listopada 2010r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Adama Mickiewicza w Szczecinku (17.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 95/10 z dnia 6 grudnia 2010r. w sprawie określenia liczby i powołania Zastępcy Burmistrza Miasta Szczecinek (64.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 96/10 z dnia 13 grudnia 2010r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej (43kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 97/10 z dnia 13 grudnia 2010r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej (43kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 98/10 z dnia 13 grudnia 2010r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej (43.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 99/10 z dnia 13 grudnia 2010r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej (43.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 100/10 z dnia 15 grudnia 2010r. w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Szczecinek (50.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 101/10 z dnia 15 grudnia 2010r. w sprawie powołania komisji inwentaryzacyjnej (21.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 102/10 z dnia 15 grudnia 2010r. w sprawie powołania komisji inwentaryzacyjnej (21.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 103/10 z dnia 20 grudnia 2010r. w sprawie dokonania zmian w budżecie miasta Szczecinek na 2010 rok (85.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 104/10 z dnia 20 grudnia 2010r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji okresowej sprzętu obrony cywilnej zmagazynowanego na terenie miasta Szczecinka (wg stanu na dzień 31.12.2010r.) (27.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 105/10 z dnia 20 grudnia 2010r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji okresowej sprzętu obrony cywilnej zmagazynowanego w Urzędzie Miasta w Szczecinku (wg stanu na dzień 31.12.2010r.) (23.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 106/10 z dnia 20 grudnia 2010r. w sprawie rozpoczęcia procedury rekrutacyjnej na wolne stanowisko kierownicze urzędnicze w Urzędzie Miasta Szczecinek (23.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 107/10 z dnia 21 grudnia 2010r. w sprawie ogłoszenia otwartych konkursów ofert na realizację zadań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii w latach 2011-2013 (55kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 108/10 z dnia 31 grudnia 2010r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej (31kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 109/10 z dnia 31 grudnia 2010r. w sprawie utrzymania zieleni i parku miejskiego w Szczecinku w roku 2011 (123.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 110/10 z dnia 31 grudnia 2010r. w sprawie powierzenia opieki nad bezdomnymi zwierzętami na terenie miasta Szczecinka (25.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 111/10 z dnia 31 grudnia 2010r. w sprawie prowadzenia i utrzymywania publicznych szaletów na terenie Miasta Szczecinka w 2011 roku (26.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 112/10 z dnia 31 grudnia 2010r. w sprawie utrzymania i konserwacji miejskich placów zabaw dla dzieci na terenie Miasta Szczecinka w roku 2011 (64.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 113/10 z dnia 31 grudnia 2010r. w sprawie utrzymania i opróżniania koszy na śmieci w granicach administracyjnych Miasta Szczecinek w roku 2011 (37.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 114/10 z dnia 31 grudnia 2010r. w sprawie utrzymania czystości na terenach miejskich położonych poza pasami drogowymi w granicach administracyjnych Miasta Szczecinek w 2011 roku (90.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 115/10 z dnia 31 grudnia 2010r. w sprawie powierzenia Ośrodkowi Sportu i Rekreacji w Szczecinku utrzymania i konserwacji słupów i tablic ogłoszeniowych (30.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 116/10 z dnia 31 grudnia 2010r. w sprawie zimowego i letniego utrzymania ulic w granicach administracyjnych Miasta Szczecinek w roku 2011 (353.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 117/10 z dnia 31 grudnia 2010r. w sprawie dokonania zmian w budżecie miasta Szczecinek na 2010 rok (80.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 118/10 z dnia 31 grudnia 2010r. w sprawie powołania komisji inwentaryzacyjnej (20.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 119/10 z dnia 31 grudnia 2010r. w sprawie powołania komisji inwentaryzacyjnej (20.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Źródło informacji:Joanna Gawrych
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Joanna Gawrych
Data wprowadzenia:2010-01-06 13:29:58
Opublikował:Joanna Gawrych
Data publikacji:2010-01-06 13:54:49
Ostatnia zmiana:2012-12-04 07:28:57
Ilość wyświetleń:11954

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij