Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miasta Szczecinek

Kolorowy pasek

Zarządzenia Burmistrza Miasta - 2009r.

Załączniki

Nr 1/09 z dnia 2 stycznia 2009r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej (19.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 2/09 z dnia 2 stycznia 2009r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej (19.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 3/09 z dnia 5 stycznia 2009r. w sprawie wysokości opłat za korzystanie z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej wchodzących w skład mienia komunalnego, zarządzanych przez Ośrodek Sportu i Rekreacji (26.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 4/09 z dnia 5 stycznia 2009r. w sprawie ustalenia układu wykonawczego budżetu miasta Szczecinek na 2009 rok (160.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 5/09 z dnia 5 stycznia 2009r. w sprawie wprowadzenia "Regulaminu naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Miasta Szczecinek." (104.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 6/09 z dnia 5 stycznia 2009r. w sprawie szczegółowego sposobu przeprowadzenia służby przygotowawczej i organizowania egzaminu kończącego tę służbę w Urzędzie Miasta Szczecinek (61.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 7/09 z dnia 7 stycznia 2009r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej (18.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 8/09 z dnia 15 stycznia 2009r. w sprawie powołania komisji konkursowej dla przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań własnych Miasta Szczecinek w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2009 roku (22kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 9/09 z dnia 20 stycznia 2009r. w sprawie regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych (86.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 10/09 z dnia 29 stycznia 2009r. w sprawie powołania Zespołu pracowników (20.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 11/09 z dnia 30 stycznia 2009r. w sprawie dokonania zmian w budżecie miasta Szczecinek na 2009 rok (36.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 12/09 z dnia 4 lutego 2009r. w sprawie Regulaminu okresowej oceny pracowników samorządowych zatrudnionych na stanowiskach urzędniczych w Urzędzie Miasta Szczecinek oraz kierowników miejskich jednostek i zakładów budżetowych (92kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 13/09 z dnia 5 lutego 2009r. w sprawie zmiany regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych (29kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 14/09 z dnia 10 lutego 2009r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej (19.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 15/09 z dnia 10 lutego 2009r. w sprawie zadań publicznych z zakresu zadań własnych Miasta Szczecinek realizowanych w 2009 roku przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego oraz ogłoszenia konkursów ofert na realizację tych zadań (63.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 16/09 z dnia 11 lutego 2009r. w sprawie rozpoczęcia procedury rekrutacyjnej na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miasta Szczecinek (22.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 17/09 z dnia 11 lutego 2009r. sprawie Regulaminu Pracy Urzędu Miasta Szczecinek (49.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 18/09 z dnia 12 lutego 2009r. w sprawie powołania Komisji Odbiorowej (18.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 19/09 z dnia 12 lutego 2009r. w sprawie ustalenia stawek czynszu w lokalach stanowiących mieszkaniowy zasób Miasta Szczecinek (26.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 20/09 z dnia 16 lutego 2009r. w sprawie zmiany zarządzenia Nr 78/08 Burmistrza Miasta Szczecinek z dnia 8 lipca 2008r. w sprawie zasad korzystania z samochodów służbowych (25.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 21/09 z dnia 18 lutego 2009r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej (19.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 22/09 z dnia 23 lutego 2009r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej (22.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 23/09 z dnia 24 lutego 2009r.w sprawie rozpoczęcia procedury rekrutacyjnej na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miasta Szczecinek (22.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 24/09 z dnia 26 lutego 2009r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej (20.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 25/09 z dnia 2 marca 2009r. w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Szczecinek (54.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 26/09 z dnia 2 marca 2009r. w sprawie rozpoczęcia procedury rekrutacyjnej na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miasta Szczecinek (22.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 27/09 z dnia 3 marca 2009r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej (19kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 28/09 z dnia 3 marca 2009r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej (20.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 29/09 z dnia 4 marca 2009r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2009 roku programu szczepień przeciw wirusowi HPV przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego (55.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 30/09 z dnia 4 marca 2009r. w sprawie otwartego konkursu ofert na realizację zadań Miasta Szczecinek w zakresie rozwoju sportu kwalifikowanego w 2009 roku (58.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 31/09 z dnia 4 marca 2009r. w sprawie Regulaminu otwartego konkursu ofert na realizację zadań Miasta Szczecinek w zakresie rozwoju sportu kwalifikowanego w 2009 roku (45.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 32/09 z dnia 9 marca 2009r. w sprawie zmiany zarządzenia określającego zasady korzystania z samochodów służbowych (42.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 33/09 z dnia 10 marca 2009r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej (22.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 34/09 z dnia 16 marca 2009r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej (22kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 35/09 z dnia 17 marca 2009r. w sprawie zmiany ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2009 roku programu szczepień przeciw wirusowi HPV przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego (31.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 36/09 z dnia 17 marca 2009r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej (20.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 37/09 z dnia 17 marca 2009r. w sprawie wykorzystania dotacji celowej na zajęcia sportowe z elementami profilaktyki uzależnień (23kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 38/09 z dnia 18 marca 2009r. w sprawie zmiany zarządzenia o powołaniu Zespołu Opiniodawczo – Doradczego w sprawach kultury fizycznej (19.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 39/09 z dnia18 marca 2009r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej (18.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 40/09 z dnia 19 marca 2009r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu miasta Szczecinek za 2008 rok oraz wykonania planu finansowego zadań zleconych za 2008 rok (21.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 41/09 z dnia 25 marca 2009r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej (19.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 42/09 z dnia 26 marca 2009r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej (18.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 43/09 z dnia 27 marca 2009r. w spr. zmiany zarz. Nr 3/09 BM Szczecinek z 5 stycznia 2009r. w spr. wys. opłat za korzystanie z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej wchodzących w skład mienia komunalnego, zarządzanych przez OSiR (36.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 44/09 z dnia 31 marca 2009r. w sprawie dokonania zmian w budżecie miasta Szczecinek na 2009 rok (52.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 45/09 z dnia 1 kwietnia 2009r. w sprawie powołania komisji konkursowej dla przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań Miasta Szczecinek w zakresie rozwoju sportu kwalifikowanego w 2009 roku (22.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 46/09 z dnia 1 kwietnia 2009r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Szczecinek (154.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 47/09 z dnia 1 kwietnia 2009r. w sprawie ustalenia Regulaminu wynagradzania pracowników Urzędu Miasta Szczecinek (62.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 48/09 z dnia 3 kwietnia 2009r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej (67.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 49/09 z dnia 3 kwietnia 2009r. w sprawie otwartego konkursu ofert na realizację w 2009 roku zadania własnego Miasta Szczecinek w zakresie prowadzenia plaż miejskich przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego (53.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 50/09 z dnia 6 kwietnia 2009 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej (44.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 51/09 z dnia 7 kwietnia 2009 r. w sprawie wykorzystania dotacji celowej na zorganizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży (46.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 52/09 z dnia 8 kwietnia 2009r. w sprawie zmiany zarządzenia Burmistrza Miasta Szczecinek w sprawie powołania komisji konkursowej dla przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań w zakresie rozwoju sportu kwalifikowanego w 2009 roku (55.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 53/09 z dnia 8 kwietnia 2009 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej (46kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 54/09 z dnia 8 kwietnia 2009r. w sprawie określenia maksymalnego miesięcznego wynagrodzenia kierowników i zastępców kierowników jednostek organizacyjnych Miasta Szczecinek: jednostek budżetowych i zakładów budżetowych (60kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 55/09 z dnia 09 kwietnia 2009r. w sprawie uruchomienia, utrzymania i konserwacji fontanny na Pl. Wolności oraz zdrojów ulicznych przy ul. 9-go Maja, Ordona i Boh. Warszawy w sezonie letnim 2009 (34.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 56/09 z dnia 14 kwietnia 2009r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej (20.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 57/09 z dnia 15 kwietnia 2009r. w sprawie zmiany zarządzenia określającego zasady korzystania z samochodów służbowych (20.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 58/09 z dnia 20 kwietnia 2009r. w sprawie zmiany siedzib stałych obwodów głosowania (20.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 59/09 z dnia 22 kwietnia 2009r. w sprawie zmiany Regulaminu wynagradzania pracowników Urzędu Miasta Szczecinek (30.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 60/09 z dnia 22 kwietnia 2009r. w sprawie powołaniu Zespołu Zadaniowego (18.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 61/09 z dnia 29 kwietnia 2009r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej (20.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 62/09 z dnia 29 kwietnia 2009r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej (19.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 63/09 z dnia 30 kwietnia 2009r. w sprawie dokonania zmian w budżecie miasta Szczecinek na 2009 rok (53.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 64/09 z dnia 5 maja 2009r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej (19.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 65/09 z dnia 7 maja 2009r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej (19.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 66/09 z dnia 11 maja 2009r. w sprawie powołania Komisji Odbiorowej (18.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 67/09 z dnia 11 maja 2009r. w sprawie powołania Obwodowych Komisji Wyborczych (30.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 68/09 z dnia 11 maja 2009r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej (31kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 69/09 z dnia 13 maja 2009r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizacje zadań własnych Miasta Szczecinek w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2009 roku (40.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 70/09 z dnia 14 maja 2009r. w sprawie powołania Obwodowych Komisji Wyborczych (18.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 71/09 z dnia 18 maja 2009r. w sprawie zmiany zarządzenia o powołaniu Zespołu Opiniodawczo – Doradczego w sprawach kultury fizycznej (20kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 72/09 z dnia 27 maja 2009r. w sprawie zmiany Regulaminu naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miasta Szczecinek (21.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 73/09 z dnia 27 maja 2009r. w sprawie zmiany szczegółowego sposobu przeprowadzania służby przygotowawczej i organizowania egzaminu kończącego tę służbę w Urzędzie Miasta Szczecinek (27.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 74/09 z dnia 27 maja 2009r. w sprawie zmiany Regulaminu okresowej oceny pracowników samorządowych zatrudnionych na stanowiskach urzędniczych w Urzędzie Miasta Szczecinek oraz kierowników miejskich jednostek i zakładów budżetowych (22.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 75/09 z dnia 27 maja 2009r. w sprawie zmiany Regulaminu Pracy Urzędu Miasta Szczecinek (21.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 76/09 z dnia 29 maja 2009r. w sprawie dokonania zmian w budżecie miasta Szczecinek na 2009 rok (53.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 77/09 z dnia 3 czerwca 2009r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 1 w Szczecinku, przy ul. Plac Wazów 1 w Szczecinku (20.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 78/09 z dnia 3 czerwca 2009r. w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Szczecinek (29.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 79/09 z dnia 4 czerwca 2009r. w sprawie zmian w składach Obwodowych Komisji Wyborczych (20.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 80/09 z dnia 4 czerwca 2009r. w spr. zmiany zarządzenia Nr 201/07 z 18.12.2007r. w spr. ustalenia Regulaminu zasad przydzielania pracownikom UM Szczecinek środków ochrony indywidualnej, środków higieny osobistej oraz dostarczania odzieży i obuwia roboc (22.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 81/09 z dnia 4 czerwca 2009r. w sprawie zmiany zarządzenia Nr 77/08 z 30 czerwca 2008r. w sprawie zasad przydziału i wysokości kwoty zwracanej pracownikom Urzędu Miasta Szczecinek za okulary korygujące wzrok przy obsłudze monitorów ekranowych (23.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 82/09 z dnia 4 czerwca 2009r. w sprawie powołania komisji inwentaryzacyjnej (20.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 83/09 z dnia 5 czerwca 2009r. w sprawie dokonania zmian w budżecie miasta Szczecinek na 2009 rok (40kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 84/09 z dnia 6 czerwca 2009r. w sprawie zmiany zarządzenia określającego zasady korzystania z samochodów służbowych (22.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 85/09 z dnia 12 czerwca 2009r. w sprawie pełnomocnictwa udzielonego Dyrektorowi Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Szczecinku (23.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 86/09 z dnia 12 czerwca 2009r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Szczecinku do dokonywania czynności prawnych (23.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 87/09 z dnia 12 czerwca 2009r. w sprawie zmiany Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych (22.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 88/09 z dnia 23 czerwca 2009r. w sprawie rozpoczęcia procedury rekrutacyjnej na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miasta Szczecinek (45.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 89/09 z dnia 30 czerwca 2009r. w sprawie dokonania zmian w budżecie miasta Szczecinek na 2009 rok (51.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 90/09 z dnia 9 lipca 2009r. w sprawie zmiany zarządzenia określającego wysokość opłat za korzystanie z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej wchodzących w skład mienia komunalnego, zarządzanych przez Ośrodek Sportu i Rekreacji (24.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 91/09 z dnia 10 lipca 2009r. w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 1 w Szczecinku, Plac Wazów 1 (19.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 92/09 z dnia 13 lipca 2009r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań własnych Miasta Szczecinek w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2009 roku (41.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 93/09 z dnia 16 lipca 2009r. w sprawie udzielania zamówień publicznych przez Miasto Szczecinek (36.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 94/09 z dnia16 lipca 2009r. w sprawie regulaminu pracy komisji przetargowych przy udzielaniu zamówień publicznych przez Miasto Szczecinek (47.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 95/09 z dnia 16 lipca 2009r. w sprawie sporządzania rocznego sprawozdania o udzielonych zamówieniach przez Miasto Szczecinek (22.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 96/09 z dnia z dnia 16 lipca 2009r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego (24kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 97/09 z dnia 17 lipca 2009r. w sprawie powołania Zespołu Zadaniowego (20.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 98/09 z dnia 20 lipca 2009r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej (22.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 99/09 z dnia 20 lipca 2009r. w sprawie zmiany decyzji ostatecznej Wojewody Koszalińskiego (20.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 100/09 z dnia 20 lipca 2009r. w sprawie zmiany zarządzenia określającego zasady korzystania z samochodów służbowych (20.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 101/09 z dnia 21 lipca 2009r. w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Szczecinek (53.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 102/09 z dnia 23 lipca 2009r. w sprawie powołania Zespołu Zadaniowego (21.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 103/09 z dnia 24 lipca 2009r. w sprawie dokonania zmian w budżecie miasta Szczecinek na 2009 rok (45.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 104/09 z dnia 24 lipca 2009r. w sprawie powierzenia opieki nad bezdomnymi zwierzętami na terenie miasta Szczecinka (24.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 105/09 z dnia 28 lipca 2009r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej (20.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 106/09 z dnia 28 lipca 2009r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej (20.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 107/09 z dnia 29 lipca 2009r. w sprawie zmian w Regulaminie Organizacyjnym Ośrodka Sportu i Rekreacji w Szczecinku (68.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 108/09 z dnia 31 lipca 2009r. w sprawie dokonania zmian w budżecie miasta Szczecinek na 2009 rok (33.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 109/09 z dnia 7 sierpnia 2009r. w sprawie zmiany zarządzenia określającego maksymalne miesięczne wynagrodzenie kierowników i zastępców kierowników jednostek organizacyjnych Miasta Szczecinek: jednostek budżetowych i zakładów budżetowych (22.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 110/09 z dnia 7 sierpnia 2009r. zmieniające zarządzenie w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi Zakładu Budżetowego Szkół i Przedszkoli w Szczecinku (22.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 111/09 z dnia 18 sierpnia 2009r. w sprawie przyjęcia informacji z wykonania budżetu miasta Szczecinek za I półrocze 2009 roku (21.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 112/09 z dnia 19 sierpnia 2009r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej (73.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 113/09 z dnia 21 sierpnia 2009r. w sprawie zmiany zarządzenia określającego zasady korzystania z samochodów służbowych (51.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 114/09 z dnia 25 sierpnia 2009 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej (44.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 115/09 z dnia 25 sierpnia 2009r w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej (48.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 116/09 z dnia 25 sierpnia 2009r w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej (49.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 117/09 z dnia 28 sierpnia 2009r. w sprawie dokonania zmian w budżecie miasta Szczecinek na 2009 rok (50kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 118/09 z dnia 7 września 2009r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej (20.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 119/09 z dnia 11 września 2009r w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej (20.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 120/09 z dnia 11 września 2009r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej (22.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 121/09 z dnia 16 września 2009r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej (14.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 122/09 z dnia 21 września 2009r. w w sprawie zmiany zarządzenia o powołaniu Zespołu Opiniodawczo – Doradczego w sprawach kultury fizycznej (20.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 123/09 z dnia 23 września 2009r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej (66.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 124/09 z dnia 24 września 2009r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej (43.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 125/09 z dnia 25 września 2009r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej (68kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 126/09 z dnia 30 września 2009r. w sprawie zmiany zarządzenia określającego zasady korzystania z samochodów służbowych (21.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 127/09 z dnia 30 września 2009r. w sprawie dokonania zmian w budżecie miasta Szczecinek na 2009 rok (54.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 128/09 z dnia 7 października 2009r. w sprawie przeprowadzenia obowiązkowej deratyzacji na terenie Miasta Szczecinka (35.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 129/09 z dnia 13 października 2009r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej (18.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 130/09 z dnia 19 października 2009r. w sprawie zmiany decyzji ostatecznej Wojewody Koszalińskiego (22.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 131/09 z dnia 27 października 2009r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej (18.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 132/09 z dnia 28 października 2009r. w sprawie ogłoszenia konkursu „Wolontariusz Roku 2009” (64.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 133/09 z dnia 30 października 2009r. w sprawie dokonania zmian w budżecie miasta Szczecinek na 2009 rok (68kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 134/09 z dnia 30 października 2009r. w sprawie przekazania Zakładowi Budżetowemu Szkół i Przedszkoli w Szczecinku dotacji celowej na zajęcia sportowo-rekreacyjne (23.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 135/09 z dnia 5 listopada 2009r. w sprawie rozpoczęcia procedury rekrutacyjnej na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miasta Szczecinek (23.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 136/09 z dnia 12 listopada 2009r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej (19.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 137/09 z dnia 12 listopada 2009r. w sprawie powołania Kapituły konkursu „Wolontariusz Roku 2009” (20.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 138/09 z dnia 13 listopada 2009r. w sprawie zmiany Regulaminu wynagradzania pracowników Urzędu Miasta Szczecinek (20.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 139/09 z dnia 13 listopada 2009r. w sprawie ustalenia projektu budżetu miasta Szczecinek na 2010 rok (27.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 140/09 z dnia 18 listopada 2009r. w sprawie przeprowadzenia konkursu na projekt medalu upamiętniającego 700-lecie miasta Szczecinek (33.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 141/09 z dnia 19 listopada 2009r. w sprawie (...) konkursu ofert na realizację zadań z profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii (...) przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego w 2010 roku (124.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 142/09 z dnia 23 listopada 2009r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej (22.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 143/09 z dnia 23 listopada 2009r. w sprawie zmiany zarządzenia określającego zasady korzystania z samochodów służbowych (21.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 144/09 z dnia 26 listopada 2009r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego w dniu 10.12.2009r (45.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 145/09 z dnia 27 listopada 2009 r. w sprawie powołania Komisji Odbiorowej (18.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 146/09 z dnia 30 listopada 2009r. w sprawie dokonania zmian w budżecie miasta Szczecinek na 2009 rok (89.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 147/09 z dnia 9 grudnia 2009r. w sprawie zmiany zasad i trybu wykorzystania środków finansowych przez Radę Osiedla (20.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 148/09 z dnia 15 grudnia 2009r. w sprawie szczegółowego trybu ewidencji oraz przyjmowania skarg i wniosków (26.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 149/09 z dnia 15 grudnia 2009r. w sprawie postępowania windykacyjnego należności z tytułu opłaty adiacenckiej i planistycznej (27.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 150/09 z 15 grudnia 2009r. w sprawie przyznawania pracownikom Urzędu Miasta ekwiwalentu pieniężnego na pokrycie kosztów reprezentacyjnego ubioru służbowego dla pracowników USC pełniących obowiązki przy uroczystych formach przyjmowania oświadczeń stron (25.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 151/09 z dnia 15 grudnia 2009r. w sprawie utraty mocy zarządzenia Nr 50/05 Burmistrza Miasta Szczecinek z dnia 24 maja 2005r. (18.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 152/09 z dnia 15 grudnia 2009r. w sprawie utraty mocy zarządzenia Nr 52/05 Burmistrza Miasta Szczecinek z dnia 25 maja 2005r. (18.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 153/09 z dnia 15 grudnia 2009r. w sprawie utraty mocy zarządzenia Nr 9/06 Burmistrza Miasta Szczecinek z dnia 25 stycznia 2006r. (18.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 154/09 z dnia 16 grudnia 2009r. w sprawie dokonania zmian w budżecie miasta Szczecinek na 2009 rok (49.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 155/09 z dnia 17 grudnia 2009r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej (19.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 156/09 z dnia 17 grudnia 2009r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej (18.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 157/09 z dnia 17 grudnia 2009r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej (19.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 158/09 z dnia 22 grudnia 2009r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej (21.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 159/09 z dnia 23 grudnia 2009r. w sprawie powołania biegłego (19.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 160/09 z dnia 23 grudnia 2009r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2010 roku zadań własnych Miasta Szczecinek w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu (45.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 161/09 z dnia 23 grudnia 2009r. w sprawie Regulaminu otwartego konkursu ofert na realizację w 2010 roku zadań własnych Miasta Szczecinek w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu (47.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 162/09 z dnia 23 grudnia 2009r. w sprawie powołania komisji inwentaryzacyjnej (20.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 163/09 z dnia 29 grudnia 2009r. w sprawie określenia zasad przeprowadzania szkoleń w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (93.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 164/09 z dnia 29 grudnia 2009r. w sprawie utrzymania zieleni i parku miejskiego w Szczecinku w roku 2010 (139.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 165/09 z dnia 30 grudnia 2009r. w sprawie powierzenia opieki nad bezdomnymi zwierzętami na terenie miasta Szczecinka (25.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 166/09 z dnia 30 grudnia 2009r. w sprawie powierzenia Ośrodkowi Sportu i Rekreacji w Szczecinku utrzymania i konserwacji słupów i tablic ogłoszeniowych (30.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 167/09 z dnia 30 grudnia 2009r. w sprawie utrzymania i opróżniania koszy na śmieci w granicach administracyjnych Miasta Szczecinek w roku 2010 (38.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 168/09 z dnia 30 grudnia 2009r. w sprawie utrzymania czystości na terenach miejskich poza pasami drogowymi w granicach administracyjnych Miasta Szczecinek w 2010 roku (102.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 169/09 z dnia 30 grudnia 2009r. w sprawie prowadzenia i utrzymywania publicznych szaletów na terenie Miasta Szczecinka w 2010 roku (26.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 170/09 z dnia 30 grudnia 2009r. w sprawie utrzymania i konserwacji miejskich placów zabaw dla dzieci na terenie miasta Szczecinka w roku 2010 (64.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 171/09 z dnia 30 grudnia 2009r. w sprawie zimowego i letniego utrzymania ulic w granicach administracyjnych Miasta Szczecinek w roku 2010 (365kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 172/09 z dnia 31 grudnia 2009r. w sprawie przyjęcia planu wykorzystania zasobu nieruchomości Miasta Szczecinek na lata 2010-2012 (260.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 173/09 z dnia 31 grudnia 2009r. w sprawie regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych (61.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 174/09 z dnia 31 grudnia 2009r. w sprawie dokonania zmian w budżecie miasta Szczecinek na 2009 rok (68.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 175/09 z dnia 31 grudnia 2009r. w sprawie dokonania zmian w budżecie miasta Szczecinek na 2009 rok (27.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 176/09 z dnia 31 grudnia 2009r. w sprawie ustalenia układu wykonawczego budżetu miasta Szczecinek na 2010 rok (153.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Źródło informacji:Joanna Gawrych
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Joanna Gawrych
Data wprowadzenia:2008-12-31 13:46:16
Opublikował:Joanna Gawrych
Data publikacji:2009-01-05 09:31:32
Ostatnia zmiana:2011-06-16 14:12:03
Ilość wyświetleń:15301

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij