Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miasta Szczecinek

Kolorowy pasek

Zarządzenia Burmistrza Miasta - 2005r.

Załączniki

Nr 1/05 z dnia 3 stycznia 2005r. w sprawie powołania komisji konkursowej "Na najladniejszy wystrój świąteczny" (15.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 2/05 z dnia 7 stycznia 2005r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej (14.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 3/05 z dnia 7 stycznia 2005r. zmieniające zarządzenie w sprawie regulaminu pracy (14.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 4/05 z dnia 7 stycznia 2005r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej (14.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 5/05 z dnia 7 stycznia 2005r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej (14.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 6/05 z dnia 10 stycznia 2005r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej (15.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 7/05 z dnia 10 stycznia 2005r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej (14.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 8/05 z dnia 13 stycznia 2005r. w sprawie określenia zasad przeprowadzania szkoleń (354.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 9/05 z dnia 21 stycznia 2005r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej (14.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 10/05 z dnia 21 stycznia 2005r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej (13.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 11/05 z dnia 9 lutego 2005r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego (26.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 12/05 z dnia 16 lutego 2005r. w sprawie ustalenia układu wykonawczego budżetu miasta Szczecinek na 2005 rok (259.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 13/05 z dnia 16 lutego 2005r. w sprawie ustalenia planu finansowego zadań zleconych i realizowanych na podstawie porozumień na 2005 rok (88kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 14/05 z dnia 21 lutego 2005r. w sprawie wprowadzenia Kodeksu Etyki Audytora Wewnętrznego Urzędu Miasta Szczecinek (100.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 15/05 z dnia 21 lutego 2005r. w sprawie wprowadzenia Księgi Procedur Audytu Wewnętrznego dla Urzędu Miasta Szczecinek (1.9MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 16/05 z dnia 21 lutego 2005r. w sprawie wprowadzenia Karty Audytu Wewnętrznego Urzędu Miasta Szczecinek (139.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 17/05 z dnia 21 lutego 2005r. w sprawie wprowadzenia Standardów Audytu Wewnętrznego dla Urzędu Miasta Szczecinek (425.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 18/05 z dnia 22 lutego 2005r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej (14.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 19/05 z dnia 7 marca 2005r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej (14.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 20/05 z dnia 7 marca 2005r. w sprawie przeprowadzenia obowiązkowej deratyzacji na terenie Miasta Szczecinek (29.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 21/05 z dnia 8 marca 2005r. (13.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 22/05 z dnia 24 marca 2005r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej (13.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 23/05 z dnia 24 marca 2005r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej (14.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 24/05 z dnia 24 marca 2005r. zmieniające Regulamin Organizacyjny Urzędu Miasta Szczecinek (24.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 25/05 z dnia 24 marca 2005r. zmieniające zarządzenie w sprawie regulaminu pracy (26.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 26/05 z dnia 24 marca 2005r. zmieniające zarządzenie w sprawie Kodeksu etyki pracowników samorządowych (26.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 27/05 z dnia 30 marca 2005r. w sprawie dokonania zmian w budżecie miasta Szczecinek na 2005 rok (138.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 28/05 z dnia 31 marca 2005r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu miasta Szczecinek za 2004 rok oraz wykonania planu finansowego zadań zleconych za 2004 rok (26.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 29/05 z dnia 31 marca 2005r. w sprawie powołania Dyrektora Szczecineckiego Ośrodka Kultury (17.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 30/05 z dnia 4 kwietnia 2005r. w sprawie utworu granego z wieży ratusza (20.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 31/05 z dnia 5 kwietnia 2005r. w sprawie utworu granego w soboty z wieży ratusza (20.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 32/05 z dnia 5 kwietnia 2005r. w sprawie polityki informacyjnej Urzędu Miasta Szczecinek (42.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 33/05 z dnia 15 kwietnia 2005r. w sprawie wyznaczenia przedstawicieli Miasta Szczecinek do Rady Nadzorczej "AQUA-TUR" sp. z o.o. (21.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 34/05 z dnia 21 kwietnia 2005r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej (18.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 35/05 z dnia 22 kwietnia 2005r. w sprawie ustalenia Regulaminu premiowania pracowników obsługi Urzędu Miasta Szczecinek (89.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 36/05 z dnia 25 kwietnia 2005r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej (20kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 37/05 z dnia 27 kwietnia 2005r. w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Szczecinek (24.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 38/05 z dnia 29 kwietnia 2005r. w sprawie dokonania zmian w budżecie miasta Szczecinek na 2005 rok (188.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 39/05 z dnia 5 maja 2005r. w sprawie sprzedaży dźwigu osobowego (21.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 40/05 z dnia 9 maja 2005r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej (20kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 41/05 z dnia 10 maja 2005r. w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Szczecinek (83.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 42/05 z dnia 11 maja 2005r. w sprawie powołania komisji do oceny i wydzielenia przeznaczonej do przekazania na makulaturę lub zniszczenie dokumentacji niearchiwalnej (16.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 43/05 z dnia 11 maja 2005r. w sprawie powołania do składu Komisji Przetargowej (16.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 44/05 z dnia 13 maja 2005r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej (17.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 45/05 z dnia 13 maja 2005r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej (17.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 46/05 z dnia 18 maja 2005r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej (17.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 47/05 z dnia 18 maja 2005r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej (17.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 48/05 z dnia 19 maja 2005r. w sprawie rozbudowy jednolitego rzeczowego wykazu akt (18.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 49/05 z dnia 24 maja 2005r. w sprawie powołania Komisji Odbiorowej (29.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 50/05 z dnia 24 maja 2005r. w sprawie imprez organizowanych na terenie miasta (28.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 51/05 z dnia 25 maja 2005r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej (34.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 52/05 z dnia 25 maja 2005r. w sprawie polityki informacyjnej Urzędu Miasta Szczecinek (39.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 53/05 z dnia 1 czerwca 2005r. w sprawie powołania Komisji Odbiorowej (28.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 54/05 z dnia 16 czerwca 2005r. w sprawie określenia zasad przeprowadzania szkoleń w dziedzinie bhp (96.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 55/05 z dnia 16 czerwca 2005r. w sprawie powołania Zespołu Zadaniowego (34.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 56/05 z dnia 21 czerwca 2005r. w sprawie zmiany zasad udzielania dofinansowania ze środków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinku (39.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 57/05 z dnia 23 czerwca 2005r. w sprawie powołania Zespołu Zadaniowego (28.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 58/05 z dnia 30 czerwca 2005r. w sprawie wyznaczenia siedzib stałych obwodów głosowania (21.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 59/05 z dnia 30 czerwca 2005r. w sprawie dokonania zmian w budżecie miasta Szczecinek na 2005 rok (65.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 60/05 z dnia 1 lipca 2005r. (28.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 61/05 z dnia 5 lipca 2005r. w sprawie powołania Komisji Odbiorowej (29.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 62/05 z dnia 8 lipca 2005r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej (26.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 63/05 z dnia 13 lipca 2005r. w sprawie powołania komisji do oceny i wydzielenia przeznaczonej do przekazania na makulaturę lub zniszczenie dokumentacji niearchiwalnej (29.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 64/05 z dnia 14 lipca 2005r. w sprawie powołania Komisji Odbiorowej (29.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 65/05 z dnia 19 lipca 2005r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego (31.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 66/05 z dnia 22 lipca 2005r. w sprawie upoważnienia do przeprowadzenia procedury zlecenia zadań z zakresu pomocy społecznej (34.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 67/05 z dnia 26 lipca 2005r. w sprawie gospodarowania mieniem komunalnym (27.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 68/05 z dnia 26 lipca 2005r. (30.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 69/05 z dnia 29 lipca 2005r. w sprawie dokonania zmian w budżecie miasta Szczecinek na 2005 rok (125.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 70/05 z dnia 17 sierpnia 2005r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej (29.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 71/05 z dnia 23 sierpnia 2005r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej (32.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 72/05 z dnia 30 sierpnia 2005r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej (30.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 73/05 z dnia 31 sierpnia 2005r. w sprawie przyjęcia informacji z wykonania budżetu miasta Szczecinek za I półrocze 2005 roku (36.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 74/05 z dnia 2 września 2005r. w sprawie powołania składów obwodowych komisji wyborczych (59.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 75/05 z dnia 7 września 2005r. w sprawie zmian w składach obwodowych komisji wyborczych (30.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 76/05 z dnia 8 września 2005r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej (27.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 77/05 z dnia 8 września 2005r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej (28.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 78/05 z dnia 8 września 2005r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej (31.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 79/05 z dnia 9 września 2005r. w sprawie powołania pełnomocnika (29.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 80/05 z dnia 9 września 2005r. w sprawie powołania Zespołu Opiniującego (51.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 81/05 z dnia 15 września 2005r. w sprawie powołania składów obwodowych komisji wyborczych (57.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 82/05 z dnia 22 września 2005r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej (31.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 83/05 z dnia 30 września 2005r. w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Szczecinek (34.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 84/05 z dnia 30 września 2005r. w sprawie zmian w składach obwodowych komisji wyborczych (30.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 85/05 z dnia 30 września 2005r. w sprawie zmiany składu Gminnej Komisji Urbanistyczno - Architektonicznej (52.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 86/05 z dnia 30 września 2005r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej (31.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 87/05 z dnia 30 września 2005r. w sprawie dokonania zmian w budżecie miasta Szczecinek na 2005 rok (91.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 88/05 z dnia 30 września 2005r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej (31.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 89/05 z dnia 12 października 2005r. w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Szczecinek (65kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 90/05 z dnia 14 października 2005r. w sprawie odwołania Zastępców Burmistrza Miasta Szczecinek (33.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 91/05 z dnia 14 października 2005r. w sprawie wdrożenia Systemu Zarządzania Jakością oraz zatwierdzenia dokumentacji Systemu Zarządzania Jakością Urzędu Miasta Szczecinek - zgodnych z normą ISO 9001:2000 (39kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 92/05 z dnia 14 października 2005r. zmieniające zarządzenie w sprawie regulaminu funkcjonowania komisji przetargowych (31.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 93/05 z dnia 17 października 2005r. zmieniające zarządzenia w sprawie udzielania zamówień publicznych (31.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 94/05 z dnia 17 października 2005r. w sprawie dokonania zmian w budżecie miasta Szczecinek na 2005 rok (80kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 95/05 z dnia 18 listopada 2005r. w sprawie ustalenia projektu budżetu miasta Szczecinek na 2006 rok oraz informacji o stanie mienia komunalnego (36kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 96/05 z dnia 22 listopada 2005r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej (32.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 97/05 z dnia 22 listopada 2005r. (33.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 98/05 z dnia 22 listopada 2005r. zmieniające zarządzenie w sprawie udzielana zamówień publicznych (31.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 99/05 z dnia 22 listopada 2005r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Zespołu Konsultacyjnego (33kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 100/05 z dnia 23 listopada 2005r. (30.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 101/05 z dnia 23 listopada 2005r. (28.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 102/05 z dnia 23 listopada 2005r. (29kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 103/05 z dnia 23 listopada 2005r. (29.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 104/05 z dnia 23 listopada 2005r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej (29.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 105/05 z dnia 24 listopada 2005r. w sprawie gospodarowania mieniem komunalnym (27.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 106/05 z dnia 24 listopada 2005r. w sprawie powołania zespołu zadaniowego (28.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 107/05 z dnia 30 listopada 2005r. w sprawie dokonania zmian w budżecie miasta Szczecinek na 2005 rok (88kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 108/05 z dnia 30 listopada 2005r. w sprawie wprowadzenia "Regulaminu naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Miasta Szczecinek" (140.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 109/05 z dnia 6 grudnia 2005r. w sprawie zadań publicznych w zakresu zadań własnych Miasta Szczecinek realizowanych w 2006 roku przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego oraz ogłoszenia konkursów ofert na realizację tych zadań (138.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 110/05 z dnia 6 grudnia 2005r. w sprawie wyznaczenia siedzib odrębnych obwodów głosowania (33.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 111/05 z dnia 6 grudnia 2005r. w sprawie zmiany siedzib stałych obwodów głosowania (32.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 112/05 z dnia 8 grudnia 2005r. w sprawie powołania składów obwodowych komisji wyborczych (41kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 113/05 z dnia 8 grudnia 2005r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego (33.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 114/05 z dnia 16 grudnia 2005r. w sprawie dokonania zmian w budżecie miasta Szczecinek na 2005 rok (108.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 115/05 z dnia 21 grudnia 2005r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej (33.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 116/05 z dnia 21 grudnia 2005r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej (32.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 117/05 z dnia 22 grudnia 2005r. w sprawie rozbudowy jednolitego rzeczowego wykazu akt (49.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 118/05 z dnia 22 grudnia 2005r. w sprawie powołania komisji konkursowej "Na najładniejszy wystrój świąteczny" (31.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 119/05 z dnia 29 grudnia 2005r. w sprawie zmian w składach obwodowych komisji wyborczych (35.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 120/05 z dnia 30 grudnia 2005r. w sprawie dokonania zmian w budżecie miasta Szczecinek na 2005 rok (77.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 121/05 z dnia 30 grudnia 2005r. w sprawie wprowadzenia zmian w zasadach rachunkowości w Urzędzie Miasta Szczecinek (38.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Źródło informacji:Joanna Gawrych
Data utworzenia:2005-05-24 19:55:41
Wprowadził do systemu:Joanna Gawrych
Data wprowadzenia:2008-05-05 19:56:35
Opublikował:Joanna Gawrych
Data publikacji:2008-05-05 20:37:54
Ostatnia zmiana:2011-06-21 15:44:36
Ilość wyświetleń:7683

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij