Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miasta Szczecinek

Kolorowy pasek

Zarządzenia Burmistrza Miasta - 2006r.

Załączniki

Nr 1/06 z dnia 4 stycznia 2006r. w sprawie uchylenia Zarządzenia nr 36/04 Burmistrza Miasta Szczecinek z dnia 6 kwietnia 2004r. w sprawie powołania zespołu zadaniowego (34.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 2/06 z dnia 10 stycznia 2006r. w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu zadania własnego Miasta Szczecinek (35kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 3/06 z dnia 17 stycznia 2006r. w sprawie powołania Zastępcy Burmistrza Miasta Szczecinek (35.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 4/06 z dnia 17 stycznia 2006r. w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Szczecinek (74.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 5/06 z dnia 17 stycznia 2006r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Zespołu Konsultacyjnego (33.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 6/06 z dnia 19 stycznia 2006r. w sprawie rozpoczęcia procedury rekrutacyjnej na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miasta Szczecinek (33.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 7/06 z dnia 24 stycznia 2006r. w sprawie rozpoczęcia procedury rekrutacyjnej na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miasta Szczecinek (32.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 8/06 z dnia 25 stycznia 2006r. w sprawie uchylenia zarządzenia Nr 7/06 z dnia 24.01.2006r. w sprawie rozpoczęcia procedury rekrutacyjnej na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miasta Szczecinek (33.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 9/06 z dnia 25 stycznia 2006r. w sprawie ustalenia wniosku o podpisanie umowy (32.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 10/06 z dnia 3 lutego 2006r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej (15.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 11/06 z dnia 3 lutego 2006r. w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Szczecinek (120.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 12/06 z dnia 3 lutego 2006r. w sprawie rozpoczęcia procedury rekrutacyjnej na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miasta Szczecinek (16.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 13/06 z dnia 6 lutego 2006r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej (33.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 14/06 z dnia 7 lutego 2006r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej (34.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 15/06 z dnia 9 lutego 2006r. (31.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 16/06 z dnia 9 lutego 2006r. w sprawie powołania Zespołu Zadaniowego do opracowania nowelizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji na terenie Miasta Szczecinek (30.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 17/06 z dnia 10 lutego 2006r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Zespołu Konsultacyjnego (34.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 18/06 z dnia 10 lutego 2006r. w sprawie zmiany składu Gminnej Komisji Urbanistyczno - Architektonicznej (33.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 19/06 z dnia 10 lutego 2006r. zmieniające zarządzenie w sprawie udzielania zamówień publicznych (30.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 20/06 z dnia 13 lutego 2006r. w sprawie powołania Zespołu monitorującego (33kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 21/06 z dnia 13 lutego 2006r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej (37.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 22/06 z dnia 13 lutego 2006r. w sprawie rozpoczęcia procedury rekrutacyjnej na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miasta Szczecinek (31.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 23/06 z dnia 13 lutego 2006r. w sprawie rozpoczęcia procedury rekrutacyjnej na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miasta Szczecinek (31.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 24/06 z dnia 14 lutego 2006r. w sprawie rozpoczęcia procedury rekrutacyjnej na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miasta Szczecinek (31.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 25/06 z dnia 16 lutego 2006r. w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Szczecinek (126.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 26/06 z dnia 17 lutego 2006r. w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Szczecinek (33.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 27/06 z dnia 17 lutego 2006r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej (35.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 28/06 z dnia 17 lutego 2006r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej (35.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 29/06 z dnia 17 lutego 2006r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej (35.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 30/06 z dnia 17 lutego 2006r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej (35.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 31/06 z 17 lutego 2006r. w sprawie rozpoczęcia procedury rekrutacyjnej na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miasta Szczecinek (31.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 32/06 z dnia 17 lutego 2006r. w sprawie rozpoczęcia procedury rekrutacyjnej na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miasta Szczecinek (32.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 33/06 z dnia 22 lutego 2006r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego (33.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 34/06 z dnia 27 lutego 2006r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej (31.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 35/06 z dnia 27 lutego 2006r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej (31.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 36/06 z dnia 28 lutego 2006r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej (36.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 37/06 z dnia 28 lutego 2006r. w sprawie organizacji stałego dyżuru Burmistrza Miasta na czas zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i wojny (35.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 38/06 z dnia 1 marca 2006r. (29.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 39/06 z dnia 2 marca 2006r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej (31.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 40/06 z dnia 7 marca 2006r. w sprawie przeprowadzenia obowiązkowej deratyzacji na terenie Miasta Szczecinka (57.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 41/06 z dnia 7 marca 2006r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej (35.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 42/06 z dnia 7 marca 2006r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej (35.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 43/06 z dnia 13 marca 2006r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej (32.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 44/06 z dnia 13 marca 2006r. w sprawie ustalenia wykazu informacji niejawnych stanowiących tajemnicę służbową (37kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 45/06 z dnia 13 marca 2006r. w sprawie ustalenia stanowisk i rodzajów prac zleconych, z którymi może łączyć się dostęp do informacji niejawnych (43.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 46/06 z dnia 20 marca 2006r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej (30.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 47/06 z dnia 20 marca 2006r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu miasta Szczecinek za 2005 rok oraz wykonania planu finansowego zadań zleconych za 2005 rok (34.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 48/06 z dnia 27 marca 2006r. w sprawie powołania komisji do oceny i wydzielenia przeznaczonej do przekazania na makulaturę lub zniszczenie dokumentacji niearchiwalnej (30.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 49/06 z dnia 28 marca 2006r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej (31.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 50/06 z dnia 29 marca 2006r. w sprawie ustalenia układu wykonawczego budżetu miasta Szczecinek na 2006 rok (123.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 51/06 z dnia 29 marca 2006r. w sprawie ustalenia planu finansowego zadań zleconych na 2006 rok (59.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 52/06 z dnia 30 marca 2006r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej (33.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 53/06 z dnia 31 marca 2006r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej (31.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 54/06 z dnia 31 marca 2006r. w sprawie dokonania zmian w budżecie miasta Szczecinek na 2006 rok (88.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 55/06 z dnia 4 kwietnia 2006r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do reprezentowania Miasta Szczecinek w Stowarzyszeniu Gmin i Powiatów Pojezierza Drawskiego (28.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 56/06 z dnia 6 kwietnia 2006r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Zespołu Konsultacyjnego (32.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 57/06 z dnia 6 kwietnia 2006r. w sprawie powołania Zespołu monitorującego (32.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 58/06 z dnia 6 kwietnia 2006r. w sprawie zmiany zarządzenia powołującego Zespół Zadaniowy do opracowania nowelizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji (32.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 59/06 z dnia 6 kwietnia 2006r. w sprawie zmiany składu Gminnej Komisji Urbanistyczno - Architektonicznej (33.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 60/06 z dnia 6 kwietnia 2006r. zmieniające zarządzenie w sprawie udzielania zamówień publicznych (30.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 61/06 z dnia 7 kwietnia 2006r. w sprawie rozpoczęcia procedury rekrutacyjnej na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miasta Szczecinek (31.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 62/06 z dnia 12 kwietnia 2006r. w sprawie rozpoczęcia procedury rekrutacyjnej na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miasta Szczecinek (32.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 63/06 z dnia 12 kwietnia 2006r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej (33.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 64/06 z dnia 13 kwietnia 2006r. w sprawie powierzenia Zakładowi Budżetowemu Ośrodek Sportu i Rekreacji w Szczecinku utrzymanie i konserwacje słupów i tablic ogłoszeniowych (59.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 65/06 z dnia 18 kwietnia 2006r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej (31kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 66/06 z dnia 18 kwietnia 2006r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej (31.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 67/06 z dnia 18 kwietnia 2006r. w sprawie powierzenia dla Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Spółka z o. o. w Szczecinku zadania polegającego na utrzymaniu i opróżnianiu koszy ulicznych (38.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 68/06 z dnia 25 kwietnia 2006r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 7 przy ul. Krakowskiej 1 w Szczecinku (39.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 69/06 z dnia 25 kwietnia 2006r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na Dyrektora Szkół przy ul. Wiatracznej 5 w Szczecinku (38.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 70/06 z dnia 25 kwietnia 2006r. w sprawie powierzenia Przedsiębiorstwu Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. ul. Cieślaka 6c w Szczecinku prowadzenia i utrzymywania publicznych szaletów miejskich na terenie m. Szczecinka (37.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 71/06 z dnia 25 kwietnia 2006r. w sprawie powierzenia Przedsiębiorstwu Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. ul. Cieślaka 6c w Szczecinku utrzymywania i konserwacji placów zabaw dla dzieci na terenie miasta Szczecinka (62.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 72/06 z dnia 25 kwietnia 2006r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej (48.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 73/06 z dnia 25 kwietnia 2006r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej (38.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 74/06 z dnia 4 maja 2006r. (30.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 75/06 z dnia 4 maja 2006r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 72/06 Burmistrza Miasta z dnia 25.04.2006r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej (37kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 76/06 z dnia 8 maja 2006r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa p.o. Dyrektora Miejskiego Zakładu Doskonalenia Nauczycieli, Obsługi Szkół i Przedszkoli w Szczecinku (37.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 77/06 z dnia 9 maja 2006r. w sprawie powołania Komisji Odbiorowej (38.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 78/06 z dnia 10 maja 2006r. w sprawie rozpoczęcia procedury rekrutacyjnej na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miasta Szczecinek (32kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 79/06 z dnia 11 maja 2006r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej (34.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 80/06 z dnia 18 maja 2006r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 4 przy ul. Jasnej 2 w Szczecinku (39.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 81/06 z dnia 18 maja 2006r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Kierownikowi Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Szczecinku (40.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 82/06 z dnia 18 maja 2006r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej (32.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 83/06 z dnia 29 maja 2006r. w sprawie zasad udzielania zamówień publicznych przez Miasto Szczecinek (48.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 84/06 z dnia 29 maja 2006r. w sprawie regulaminu pracy komisji przetargowych przy udzielaniu zamówień publicznych przez Miasto Szczecinek (77.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 85/06 z dnia 29 maja 2006r. w sprawie dokonania zmian w budżecie miasta Szczecinek na 2006 rok (129.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 86/06 z dnia 12 czerwca 2006r. zmieniające zarządzenie w sprawie regulaminu pracy (34kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 87/06 z dnia 12 czerwca 2006r. w sprawie powołania zespołu zadaniowego (30.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 88/06 z dnia 12 czerwca 2006r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na Dyrektora Gimnazjum nr 3 przy ul. Krakowskiej 1 w Szczecinku (37.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 89/06 z dnia 21 czerwca 2006r. w sprawie rozpoczęcia procedury rekrutacyjnej na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miasta Szczecinek (32.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 90/06 z dnia 21 czerwca 2006r. w sprawie rozpoczęcia procedury rekrutacyjnej na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miasta Szczecinek (32.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 91/06 z dnia 22 czerwca 2006r. w sprawie dokonania zmian w budżecie miasta Szczecinek na 2006 rok (130.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 92/06 z dnia 22 czerwca 2006r. w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Szczecinek (38.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 93/06 z dnia 22 czerwca 2006r. w sprawie rozpoczęcia procedury rekrutacyjnej na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miasta Szczecinek (31.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 94/06 z dnia 26 czerwca 2006r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej (36.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 95/06 z dnia 26 czerwca 2006r. w sprawie powołania Komisji Odbiorowej (27.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 96/06 z dnia 26 czerwca 2006r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego (43kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 97/06 z dnia 27 czerwca 2006r. w sprawie rozpoczęcia procedury rekrutacyjnej na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miasta Szczecinek (31.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 98/06 z dnia 27 czerwca 2006r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej (35.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 99/06 z dnia 27 czerwca 2006r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej (35.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 100/06 z dnia 27 czerwca 2006r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej (35.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 101/06 z dnia 27 czerwca 2006r. w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Szczecinek (81.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 102/06 z dnia 30 czerwca 2006r. w sprawie dokonania zmian w budżecie miasta Szczecinek na 2006 rok (79.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 103/06 z dnia 3 lipca 2006r. w sprawie wykorzystania dotacji celowej na zorganizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży (47.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 104/06 z dnia 5 lipca 2006r. w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Gimnazjum Nr 3 w Szczecinku (26.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 105/06 z dnia 5 lipca 2005r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej (37.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 106/06 z dnia 6 lipca 2006r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 100/06 Burmistrza Miasta z dnia 27.06.2006r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej (38.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 107/06 z dnia 7 lipca 2006r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej (29.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 108/06 z dnia 10 lipca 2006r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej (35.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 109/06 z dnia 12 lipca 2006r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej (46.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 110/06 z dnia 13 lipca 2006r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej (36.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 111/06 z dnia 24 lipca 2006r. w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Szczecinek (36.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 112/06 z dnia 24 lipca 2006r. zmieniające zarządzenie w sprawie regulaminu pracy (31.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 113/06 z dnia 24 lipca 2006r. w sprawie powołania Zespołu Zadaniowego do realizacji działań przygotowawczych inwestycji pn.: "Mała obwodnica Szczecinka" (33.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 114/06 z dnia 24 lipca 2006r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej (36kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 115/06 z dnia 31 lipca 2006r. w sprawie powołania Komisji Odbiorowej (37.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 116/06 z dnia 31 lipca 2006r. w sprawie dokonania zmian w budżecie miasta Szczecinek na 2006 rok (63.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 117/06 z dnia 2 sierpnia 2006r. w sprawie powołania Zespołu monitorującego realizację Strategii Rozwoju Miasta Szczecinek, Wieloletniego Planu Inwestycyjnego i Programu Rozwoju Lokalnego (34.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 118/06 z dnia 2 sierpnia 2006r. w sprawie procedury przygotowania i uchwalenia Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Miasta Szczecinek na lata 2007 - 2010 (497.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 119/06 z dnia 7 sierpnia 2006r. w sprawie rozpoczęcia procedury rekrutacyjnej na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miasta Szczecinek (31.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 120/06 z dnia 7 sierpnia 2006r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej (39.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 121/06 z dnia 11 sierpnia 2006r. w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 4 w Szczecinku (29.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 122/06 z dnia 11 sierpnia 2006r. w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 7 w Szczecinku (29.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 123/06 z dnia 11 sierpnia 2006r. w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Zespołu Szkół w Szczecinku (28.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 124/06 z dnia 14 sierpnia 2006r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej (29.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 125/06 z dnia 23 sierpnia 2006r. w sprawie rozpoczęcia procedury rekrutacyjnej na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miasta Szczecinek (31.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 126/06 z dnia 24 sierpnia 2006r. w sprawie dokonania zmian w budżecie miasta Szczecinek na 2006 rok (36.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 127/06 z dnia 24 sierpnia 2006r. w sprawie powołania Komisji Odbiorowej (38.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 128/06 z dnia 28 sierpnia 2006r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej (35.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 129/06 z dnia 30 sierpnia 2006r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej (30.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 130/06 z dnia 31 sierpnia 2006r. w sprawie dokonania zmian w budżecie miasta Szczecinek na 2006 rok (103.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 131/06 z dnia 6 września 2006r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej (31kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 132/06 z dnia 6 września 2006r. zmieniające zarządzenie w sprawie procedury przygotowania i uchwalenia Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Miasta Szczecinek na lata 2007 – 2010 (44.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 133/06 z dnia 6 września 2006r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego za pranie odzieży ochronnej (33.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 134/06 z dnia 11 września 2006r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej (49.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 135/06 z dnia 13 września 2006r. w sprawie zmiany regulaminu pracy (45.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 136/06 z dnia 13 września 2006r. w sprawie zmiany regulaminu pracy (32.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 137/06 z dnia 13 września 2006r. w sprawie zmiany Zarządzenia 118/06 Burmistrza Miasta Szczecinek z dnia 2 sierpnia 2006r. w sprawie procedury przygotowania i uchwalenia Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Miasta Szczecinek na lata 2007 – 2010 (81.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 138/06 z dnia 19 września 2006r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa p. o. Dyrektora Miejskiego Zakładu Doskonalenia Nauczycieli Obsługi Szkół i Przedszkoli w Szczecinku (63.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 139/06 z dnia 25 września 2006r. w sprawie powołania Komisji Odbiorowej (36.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 140/06 z dnia 26 września 2006r. w sprawie sporządzania rocznego sprawozdania o udzielonych zamówieniach przez Miasto Szczecinek (33.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 141/06 z dnia 27 września 2006r. w sprawie rozpoczęcia procedury rekrutacyjnej na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miasta Szczecinek (31.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 142/06 z dnia 29 września 2006r. w sprawie dokonania zmian w budżecie miasta Szczecinek na 2006 rok (67.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 143/06 z dnia 29 września 2006r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej (34.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 144/06 z dnia 2 października 2006r. w sprawie dokonania zmian w budżecie miasta Szczecinek na 2006 rok (52.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 145/06 z dnia 3 października 2006r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej (35.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 146/06 z dnia 4 października 2006r. w sprawie rozpoczęcia procedury rekrutacyjnej na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miasta Szczecinek (32.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 147/06 z dnia 6 października 2006r. w sprawie rozpoczęcia procedury rekrutacyjnej na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miasta Szczecinek (32kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 148/06 z dnia 10 października 2006r. w sprawie zmiany zarządzenia Nr 37/06 Burmistrza Miasta Szczecinek z dnia 28 lutego 2006r. (30.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 149/06 z dnia 12 października 2006r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej (35.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 150/06 z dnia 13 października 2006r. w sprawie zmiany nazwy siedziby stałych obwodów głosowania (32.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 151/06 z dnia 17 października 2006r. w sprawie powołania Komisji Odbiorowej (38.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 152/06 z dnia 20 października 2006r. w sprawie gospodarowania mieniem komunalnym (25.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 153/06 z dnia 20 października 2006r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej (35.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 154/06 z dnia 24 października 2006r. w sprawie upoważnienia do przeprowadzenia procedury zlecenia zadania z zakresu pomocy społecznej (55kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 155/06 z dnia 25 października 2006r. w sprawie rozpoczęcia procedury rekrutacyjnej na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miasta Szczecinek (32.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 156/06 z dnia 31 października 2006r. w sprawie dokonania zmian w budżecie miasta Szczecinek na 2006 rok (97.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 157/06 z 8 listopada 2006r. w sprawie powołania Komisji Odbiorowej (51.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 158/06 z dnia 15 listopada 2006r. w sprawie ustalenia projektu budżetu miasta Szczecinek na 2007 rok (50kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 159/06 z dnia 15 listopada 2006r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej (40.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 160/06 z dnia 15 listopada 2006r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej (39.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 161/06 z dnia 23 listopada 2006r. w sprawie powołania Zespołu Opiniującego (95kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 162/06 z dnia 24 listopada 2006r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej (43.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 163/06 z dnia 24 listopada 2006r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej (42.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 164/06 z 29 listopada 2006r. w sprawie zmiany zasad udzielania dofinansowania ze środków Gminnego Fundusz Ochrony Środowiska i gospodarki Wodnej w Szczecinku (67.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 165/06 z dnia 30 listopada 2006r. w sprawie dokonania zmian w budżecie miasta Szczecinek na 2006 rok (93.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 166/06 z dnia 1 grudnia 2006r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej (64.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 167/06 z dnia 4 grudnia 2006r. w sprawie ustalenia liczby Zastępców Burmistrza Miasta Szczecinek (43.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 168/06 z dnia 4 grudnia 2006r. w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Szczecinek (95.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 169/06 z dnia 4 grudnia 2006r. w sprawie zmiany regulaminu pracy (49.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 170/06 z dnia 4 grudnia 2006r. w sprawie powołania Zastępcy Burmistrza Miasta (38.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 171/06 z dnia 4 grudnia 2006r. w sprawie powołania Zastępcy Burmistrza Miasta (37.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 172/06 z 4 grudnia 2006r. w spr. wprowadzenia "Instrukcji postępowania w spr. przeciwdziałania wprowadzaniu do obrotu finansowego wart. majątkowych poch. z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł oraz przeciwdziałaniu finansowania terroryzmu ... (88.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 173/06 z dnia 6 grudnia 2006r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Zespołu Konsultacyjnego (40.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 174/06 z 6 grudnia 2006r. w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na świadczenie usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, opróżniania zbiorników ... (89.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 175/06 z dnia 7 grudnia 2006r. w sprawie zakresu zadań własnych Miasta Szczecinek dotyczących profilaktyki uzależnień i przeciwdziałania patologiom społecznym przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego w 2007 roku (100.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 176/06 z dnia 11 grudnia 2006r. w sprawie postępowania windykacyjnego należności z tytułu opłaty adiacenckiej i planistycznej (80.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 177/06 z dnia 13 grudnia 2006r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji okresowej sprzętu obrony cywilnej zmagazynowanego na terenie Szczecinka (wg stanu na dzień 31.12.2006r.) (54.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 178/06 z dnia 13 grudnia 2006r. w sprawie wyrażenia zgody na likwidację gospodarstwa pomocniczego pn. "Warsztat Terapii Zajęciowej ATUT" (20.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 179/06 z dnia 13 grudnia 2006r. w sprawie rozpoczęcia procedury rekrutacyjnej na wolne stanowisko urzędnicze w Zakładzie Budżetowym Szkół i Przedszkoli w Szczecinku (37.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 180/06 z dnia 13 grudnia 2006r. w sprawie rozpoczęcia procedury rekrutacyjnej na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miasta Szczecinek (37.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 181/06 z dnia 13 grudnia 2006r. w sprawie rozpoczęcia procedury rekrutacyjnej na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miasta Szczecinek (37.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 182/06 z dnia 13 grudnia 2006r. w sprawie powołania Zespołu Zadaniowego (38.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 183/06 z dnia 14 grudnia 2006r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji okresowej sprzętu obrony cywilnej zmagazynowanego w Urzędzie Miasta w Szczecinku (wg stanu na dzień 31.12.2006r.) (41.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 184/06 z dnia 14 grudnia 2006r. w sprawie w sprawie zaakceptowania schematu organizacyjnego Miejskiego Zakładu Doskonalenia Nauczycieli, Obsługi Szkół i Przedszkoli w Szczecinku (165.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 185/06 z dnia 18 grudnia 2006r. w sprawie powołania komisji inwentaryzacyjnej (48.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 186/06 z dnia 18 grudnia 2006r. w sprawie powołania komisji inwentaryzacyjnej (48.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 187/06 z dnia 19 grudnia 2006r. w sprawie rozpoczęcia procedury rekrutacyjnej na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miasta Szczecinek (37.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 188/06 z dnia 19 grudnia 2006r. w sprawie rozpoczęcia procedury rekrutacyjnej na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miasta Szczecinek (37.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 189/06 z dnia 19 grudnia 2006r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej (50.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 190/06 z dnia 19 grudnia 2006r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej (38.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 191/06 z dnia 19 grudnia 2006r. w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Szczecinek (46kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 192/06 z dnia 20 grudnia 2006r. w sprawie ustalenia diety członkom Osiedlowej Komisji Wyborczej (38.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 193/06 z dnia 20 grudnia 2006r. w sprawie ustalenia diety członkom Osiedlowej Komisji Wyborczej (44.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 194/06 z dnia 20 grudnia 2006r. w sprawie ustalenia diety członkom Osiedlowej Komisji Wyborczej (44.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 195/06 z dnia 20 grudnia 2006r. w sprawie ustalenia diety członkom Osiedlowej Komisji Wyborczej (44.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 196/06 z dnia 20 grudnia 2006r. w sprawie ustalenia diety członkom Osiedlowej Komisji Wyborczej (44.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 197/06 z dnia 20 grudnia 2006r. w sprawie ustalenia diety członkom Osiedlowej Komisji Wyborczej (44.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 198/06 z dnia 20 grudnia 2006r. w sprawie ustalenia diety członkom Osiedlowej Komisji Wyborczej (44.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 199/06 z dnia 20 grudnia 2006r. w sprawie ustalenia diety członkom Osiedlowej Komisji Wyborczej (38kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 200/06 z dnia 20 grudnia 2006r. w sprawie ustalenia diety członkom Osiedlowej Komisji Wyborczej (43.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 201/06 z dnia 20 grudnia 2006r. w sprawie ustalenia diety członkom Osiedlowej Komisji Wyborczej (39.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 202/06 z dnia 20 grudnia 2006r. w sprawie ustalenia diety członkom Osiedlowej Komisji Wyborczej (44kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 203/06 z dnia 21 grudnia 2006r. w sprawie dokonania zmian w budżecie miasta Szczecinek na 2006 rok (97.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 204/06 z dnia z dnia 21 grudnia 2006r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej (39.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 205/06 z dnia 22 grudnia 2006r. w sprawie zmiany Regulaminu premiowania pracowników obsługi Urzędu Miasta Szczecinek (44.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 206/06 z dnia 22 grudnia 2006r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej (64.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 207/06 z dnia 29 grudnia 2006r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej (49.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 208/06 z dnia 29 grudnia 2006r. w sprawie rozpoczęcia procedury rekrutacyjnej na wolne stanowisko urzędnicze w Ośrodku Sportu i Rekreacji w Szczecinku (37.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Źródło informacji:Joanna Gawrych
Data utworzenia:2006-01-04 21:10:09
Wprowadził do systemu:Joanna Gawrych
Data wprowadzenia:2008-05-05 21:10:59
Opublikował:Joanna Gawrych
Data publikacji:2008-05-06 19:12:37
Ostatnia zmiana:2008-05-06 19:17:56
Ilość wyświetleń:7339

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij