Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miasta Szczecinek

Kolorowy pasek

Zarządzenia Burmistrza Miasta - 2007r.

Załączniki

Nr 1/07 z dnia 2 stycznia 2007r. w sprawie ustalenia wzorów zgłoszeń kandydatów do Rad Osiedli (90.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 2/07 z dnia 3 stycznia 2007r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej (47.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 3/07 z dnia 3 stycznia 2007r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej (44.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 4/07 z dnia 3 stycznia 2007r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej (44.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 5/07 z dnia 4 stycznia 2007r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej (40kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 6/07 z dnia 4 stycznia 2007r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej (0kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 7/07 z dnia 4 stycznia 2007r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej (40.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 8/07 z dnia 4 stycznia 2007r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej (40.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 9/07 z dnia 4 stycznia 2007r. w sprawie ustalenia wzoru protokołu głosowania w osiedlu (108.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 10/07 z dnia 4 stycznia 2007r w sprawie powołania Komisji Przetargowej (44.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 11/07 z dnia 4 stycznia 2007r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej (44kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 12/07 z dnia 8 stycznia 2007r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej (30.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 13/07 z dnia 8 stycznia 2007r. w sprawie powołania Osiedlowej Komisji Wyborczej (38.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 14/07 z dnia 8 stycznia 2007r. w sprawie powołania Osiedlowej Komisji Wyborczej (39.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 15/07 z dnia 8 stycznia 2007r. w sprawie powołania Osiedlowej Komisji Wyborczej (38.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 16/07 z dnia 8 stycznia 2007r. w sprawie powołania Osiedlowej Komisji Wyborczej (39.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 17/07 z dnia 8 stycznia 2007r. w sprawie powołania Osiedlowej Komisji Wyborczej (38.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 18/07 z dnia 8 stycznia 2007r. w sprawie powołania Osiedlowej Komisji Wyborczej (0kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 19/07 z dnia 8 stycznia 2007r. w sprawie powołania Osiedlowej Komisji Wyborczej (39.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 20/07 z dnia 8 stycznia 2007r. w sprawie powołania Osiedlowej Komisji Wyborczej (39.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 21/07 z dnia 8 stycznia 2007r. w sprawie powołania Osiedlowej Komisji Wyborczej (39.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 22/07 z dnia 8 stycznia 2007r. w sprawie powołania Osiedlowej Komisji Wyborczej (38.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 23/07 z dnia 8 stycznia 2007r. w sprawie powołania Osiedlowej Komisji Wyborczej (39.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 24/07 z dnia 8 stycznia 2007r. w sprawie rozpoczęcia procedury rekrutacyjnej na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miasta Szczecinek (39.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 25/07 z dnia 8 stycznia 2007r. w sprawie powołania Komisji likwidacyjnej (35.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 26/07 z dnia 9 stycznia 2007r. w sprawie powierzenia Ośrodkowi Sportu i Rekreacji w Szczecinku utrzymanie i konserwacje słupów i tablic ogłoszeniowych (68.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 27/07 z dnia 9 stycznia 2007r. w sprawie zimowego i letniego utrzymania ulic w granicach administracyjnych Miasta Szczecinek w roku 2007 (85.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 28/07 z dnia 10 stycznia 2007r. w sprawie prowadzenia i utrzymywania publicznych szaletów na terenie m. Szczecinka w 2007 roku (42.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 29/07 z dnia 10 stycznia 2007r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej (43.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 30/07 z dnia 10 stycznia 2007r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej (43.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 31/07 z dnia 18 stycznia 2007r. w sprawie zmiany regulaminu pracy (44.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 32/07 z dnia 19 stycznia 2007r. w sprawie wskazania przedszkola, w którym będzie naliczany odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych na nauczyciela będącego emerytem lub rencistą zlikwidowanego przedszkola prowadzonego przez Miasto Szczecinek (38.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 33/07 z dnia 22 stycznia 2007r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej (42.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 34/07 z dnia 22 stycznia 2007r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej (43.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 35/07 z dnia 22 stycznia 2007r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej (40.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 36/07 z dnia 23 stycznia 2007r. w sprawie rozpoczęcia procedury rekrutacyjnej na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miasta Szczecinek (40.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 37/07 z dnia 23 stycznia 2007r. w sprawie rozpoczęcia procedury rekrutacyjnej na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miasta Szczecinek (39.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 38/07 z dnia 24 stycznia 2007r. w sprawie rozwiązania osiedlowych komisji wyborczych (39.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 39/07 z dnia 24 stycznia 2007r. w sprawie wyznaczenia siedzib osiedlowych komisji wyborczych w wyborach do rad osiedli (40.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 40/07 z dnia 24 stycznia 2007r. w sprawie ustalenia wzorów pieczęci osiedlowych komisji wyborczych w wyborach do rad osiedli (38.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 41/07 z dnia 26 stycznia 2007r. w sprawie zaakceptowania schematu organizacyjnego Zakładu Budżetowego Szkół i Przedszkoli w Szczecinku (103.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 42/07 z dnia 29 stycznia 2007r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej (43.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 43/07 z dnia 29 stycznia 2007r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej (41.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 44/07 z dnia 30 stycznia 2007r. w sprawie rozpoczęcia procedury rekrutacyjnej na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miasta Szczecinek (40kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 45/07 z dnia 30 stycznia 2007r. w sprawie rozpoczęcia procedury rekrutacyjnej na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miasta Szczecinek (40.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 46/07 z dnia 31 stycznia 2007r. w sprawie ustalenia kart do głosowania (104.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 47/07 z dnia 1 lutego 2007r. w sprawie zadań publicznych z zakresu zadań własnych Miasta Szczecinek realizowanych w 2007 roku przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego oraz ogłoszenia konkursów ofert na realizację tych zadań (93.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 48/07 z dnia 1 lutego 2007r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargów na zbycie nieruchomości stanowiących własność Miasta Szczecinek oraz ustalenia wysokości wadium (42.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 49/07 z dnia 1 lutego 2007r. w sprawie regulaminu pracy (83.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 50/07 z dnia 5 lutego 2007r. w sprawie ustalenia układu wykonawczego budżetu miasta Szczecinek na 2007rok (157.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 51/07 z dnia 8 lutego 2007r. w sprawie rozpoczęcia procedury rekrutacyjnej na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miasta Szczecinek (37kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 52/07 z dnia 8 lutego 2007r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej (42.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 53/07 z dnia 13 lutego 2007r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi Zakładu Budżetowego Szkół i Przedszkoli w Szczecinku (40.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 54/07 z dnia 13 lutego 2007r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej (43.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 55/07 z dnia 14 lutego 2007r. w sprawie odwołania Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 6 w Szczecinku (35.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 56/07 z dnia 14 lutego 2007r. w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 6 w Szczecinku (36.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 57/07 z dnia 15 lutego 2007r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej (40.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 58/07 z dnia 15 lutego 2007r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej (41.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 59/07 z 15 lutego 2007r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej (40.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 60/07 z dnia 15 lutego 2007r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej (43.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 61/07 z dnia 20 lutego 2007r. w sprawie rozpoczęcia procedury rekrutacyjnej na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miasta Szczecinek (39.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 62/07 z dnia 28 lutego 2007r. w sprawie dokonania zmian w budżecie miasta Szczecinek na 2007 rok (77.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 63/07 z dnia 28 lutego 2007r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej (40.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 64/07 z dnia 2 marca 2007r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej (43.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 65/07 z dnia 5 marca 2007r. w sprawie zmiany regulaminu pracy (38.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 66/07 z dnia 5 marca 2007r. w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Szczecinek (41.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 67/07 z dnia 5 marca 2007r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 6 w Szczecinku, przy ul. Kopernika 18 w Szczecinku (39.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 68/07 z dnia 6 marca 2007r. w sprawie powołania Zespołu Zadaniowego (39.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 69/07 z dnia 7 marca 2007r. w sprawie zmian w składzie Zespołu Zadaniowego (36.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 70/07 z dnia 8 marca 2007r. w sprawie rozpoczęcia procedury rekrutacyjnej na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miasta Szczecinek (39.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 71/07 z dnia 9 marca 2007r. w sprawie regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych oraz powołania Komisji Socjalnej (107.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 72/07 z dnia 12 marca 2007r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej (47kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 73/07 z dnia 12 marca 2007r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej (62.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 74/07 z dnia 12 marca 2007r. w sprawie rozpoczęcia procedury rekrutacyjnej na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miasta Szczecinek (40.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 75/07 z dnia 13 marca 2007r. w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Szczecinek (45.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 76/07 z dnia 19 marca 2007r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej (43kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 77/07 z dnia 20 marca 2007r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu miasta Szczecinek za 2006 rok oraz wykonania planu finansowego zadań zleconych za 2006 rok (735.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 78/07 z dnia 20 marca 2007r. w sprawie zaakceptowania schematu organizacyjnego Zakładu Budżetowego Szkół i Przedszkoli w Szczecinku (83.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 79/07 z dnia 21 marca 2007r. w sprawie rozpoczęcia procedury rekrutacyjnej na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miasta Szczecinek (39.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 80/07 z dnia 21 marca 2007r. w sprawie utrzymania zieleni miejskiej w granicach administracyjnych Miasta Szczecinek w roku 2007 (176.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 81/07 z dnia 22 marca 2007r. w sprawie utrzymania czystości na terenach miejskich poza pasami drogowymi w granicach administracyjnych Miasta Szczecinek w roku 2007 (58.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 82/07 z dnia 23 marca 2007r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 71/07 Burmistrza Miasta z dnia 9 marca 2007r. w sprawie regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych oraz powołania składu Komisji Socjalnej (42.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 83/07 z dnia 26 marca 2007r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej (44.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 84/07 z dnia 26 marca 2007r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej (43.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 85/07 z dnia 26 marca 2007r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej (43.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 86/07 z dnia 26 marca 2007r. w sprawie wprowadzenia zmian w składzie Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (55.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 87/07 z dnia 27 marca 2007r. w sprawie zmiany regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych (42.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 88/07 z dnia 28 marca 2007r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej (58.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 89/07 z dnia 28 marca 2007r. w sprawie utrzymania i opróżniania koszy na śmieci w granicach administracyjnych Miasta Szczecinek w roku 2007 (106.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 90/07 z dnia 29 marca 2007r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej (40.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 91/07 z dnia 29 marca 2007r. w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 6 w Szczecinku (36.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 92/07 z dnia 20 kwietnia 2007r. w sprawie zmiany regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych (45.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 93/07 z dnia 25 kwietnia 2007r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej (43.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 94/07 z dnia 27 kwietnia 2007r. w sprawie dokonania zmian w budżecie miasta Szczecinek na 2007 rok (81kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 95/07 z dnia 27 kwietnia 2007r. w sprawie powołania Sądu Konkursowego (45.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 96/07 z 27 kwietnia 2007r. w sprawie regulaminu funkcjonowania sądu konkursowego powołanego przez Burmistrza do przeprowadzenia konkursu na wykonanie koncepcji zagospodarowania terenu wraz z rozwiązaniami architektonicznymi obiektów dla inwestycji ... (58.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 97/07 z dnia 27 kwietnia 2007r. w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Szczecinek (43.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 98/07 z 7 maja 2007r. w spr. wprowadzenia "Regulaminu dokonywania okresowych ocen kwalifikacyjnych pracowników samorządowych zatrudnionych na stanowiskach urzędniczych w UM Szczecinek oraz kierowników miejskich jedn. org. nieposiadających osob. prawnej (84kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 99/07 z dnia 8 maja 2007r. w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Szczecinek (99.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 100/07 z dnia 9 maja 2007r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej (57.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 101/07 z dnia 10 maja 2007r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej (42.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 102/07 z dnia 11 maja 2007r. w sprawie rozpoczęcia procedury rekrutacyjnej na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miasta Szczecinek (39.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 103/07 z dnia 11 maja 2007r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej (42.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 104/07 z dnia 15 maja 2007r. w sprawie wykorzystania dotacji celowej na zorganizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży (40.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 105/07 z dnia 15 maja 2007r. w sprawie powierzenia dodatkowych zadań na zorganizowanie zajęć sportowych z elementami profilaktyki uzależnień (40.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 106/07 z dnia 23 maja 2007r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi Zakładu Budżetowego Szkół i Przedszkoli w Szczecinku (41.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 107/07 z dnia 29 maja 2007r. w sprawie utrzymania i konserwacji miejskich placów zabaw dla dzieci na terenie miasta Szczecinka (43.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 108/07 z dnia 29 maja 2007r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej (43.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 109/07 z dnia 29 maja 2007r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej (43.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 110/07 z dnia 30 maja 2007r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 1 w Szczecinku, przy ul. Plac Wazów 1 w Szczecinku (39.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 111/07 z dnia 30 maja 2007r. w sprawie rozpoczęcia procedury rekrutacyjnej na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miasta Szczecinek (39.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 112/07 z dnia 31 maja 2007r. w sprawie dokonania zmian w budżecie miasta Szczecinek na 2007 rok (86.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 113/07 z dnia 31 maja 2007r. w sprawie rozpoczęcia procedury rekrutacyjnej na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miasta Szczecinek (40kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 114/07 z dnia 6 czerwca 2007r. w sprawie zmiany składu Sądu Konkursowego (46.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 115/07 z dnia 8 czerwca 2007r. w sprawie wyznaczenia Kierownika Kancelarii Tajnej (38.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 116/07 z dnia 11 czerwca 2007r. w sprawie udzielania zamówień publicznych przez Miasto Szczecinek (35.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 117/07 z dnia 11 czerwca 2007r. w sprawie regulaminu pracy komisji przetargowych przy udzielaniu zamówień publicznych przez Miasto Szczecinek (45.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 118/07 z dnia 13 czerwca 2007r. w sprawie ustalenia: stawek czynszu w lokalach stanowiących własność Miasta Szczecinek (40.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 119/07 z dnia 13 czerwca 2007r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej (49.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 120/07 z dnia 13 czerwca 2007r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej (40.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 121/07 z 13 czerwca 2007r. w spr. zmiany zarządzenia Nr 48/07 Burmistrza Miasta Szczecinek z 1 lutego 2007r. w spr. powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargów na zbycie nieruchomości stan. własność M.Szczecinek oraz ustalenia wys. wad (42.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 122/07 z dnia 14 czerwca 2007r. w sprawie ustalenia: stawek czynszu w lokalach stanowiących mieszkaniowy zasób Miasta Szczecinek (22.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 123/07 z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej (39.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 124/07 z dnia 22 czerwca 2007r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej (42.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 125/07 z dnia 22 czerwca 2007r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej (43.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 126/07 z dnia 22 czerwca 2007r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej (42kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 127/07 z dnia 22 czerwca 2007r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej (42.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 128/07 z dnia 22 czerwca 2007r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej (42.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 129/07 z dnia 22 czerwca 2007r. w sprawie dokonania zmian w budżecie miasta Szczecinek na 2007 rok (96.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 130/07 z dnia 27 czerwca 2007r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Nr IV/8/07 Rady Osiedla Pilska – Raciborki (41.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 131/07 z dnia 27 czerwca 2007r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Nr IV/15/07 Rady Osiedla Pilska – Raciborki (40.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 132/07 z dnia 11 lipca 2007r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Szczecinek (178.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 133/07 z dnia 11 lipca 2007r. w sprawie szczegółowego trybu ewidencji oraz przyjmowania skarg i wniosków (25.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 134/07 z dnia 11 lipca 2007r. w sprawie zmiany regulaminu pracy (20kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 135/07 z dnia 16 lipca 2007r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi Zespołu Szkół im. Jana III Sobieskiego w Szczecinku (40.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 136/07 z dnia 16 lipca 2007r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi Publicznego Przedszkola im. Kornela Makuszyńskiego w Szczecinku (40kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 137/07 z dnia 16 lipca 2007r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi Szkoły Podstawowej Nr 6 im. Zdobywców Wału Pomorskiego w Szczecinku (40.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 138/07 z dnia 16 lipca 2007r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi Gimnazjum Nr 1 im. Zjednoczonej Europy w Szczecinku (39.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 139/07 z dnia 16 lipca 2007r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Adama Mickiewicza w Szczecinku (39.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 140/07 z dnia 16 lipca 2007r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi Szkoły Podstawowej Nr 7 im. Noblistów Polskich w Szczecinku (39.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 141/07 z dnia 16 lipca 2007r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi Gimnazjum Nr 3 w Szczecinku (39.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 142/07 z dnia 16 lipca 2007r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi Szkoły Podstawowej Nr 4 im. Armii Krajowej w Szczecinku (39.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 143/07 z dnia 17 lipca 2007r. w sprawie ustalenia zasad i trybu wykorzystania środków finansowych przez Radę Osiedla (40.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 144/07 z dnia 17 lipca 2007r. w sprawie zmiany regulaminu pracy (37.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 145/07 z dnia 19 lipca 2007r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej (42.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 146/07 z dnia 23 lipca 2007r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego (40.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 147/07 z dnia 27 lipca 2007r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej (24.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 148/07 z dnia 31 lipca 2007r. w sprawie dokonania zmian w budżecie miasta Szczecinek na 2007 rok (87.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 149/07 z dnia 31 lipca 2007r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej (42.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 150/07 z dnia 7 sierpnia 2007r. w sprawie opracowania planu ochrony zabytków na wypadek konfliktu zbrojnego i sytuacji kryzysowych dla miasta Szczecinek (37.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 151/07 z dnia 7 sierpnia 2007r. w sprawie powołania miejskiego Zespołu Reagowania (116.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 152/07 z dnia 7 sierpnia 2007r. w sprawie zmiany regulaminy pracy (38kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 153/07 z dnia 10 sierpnia 2007r. w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Szczecinek (47.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 154/07 z dnia 20 sierpnia 2007r. w sprawie rozpoczęcia procedury rekrutacyjnej na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miasta Szczecinek (22.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 155/07 z dnia 24 sierpnia 2007r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej (19kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 156/07 z dnia 24 sierpnia 2007r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej (18.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 157/07 z dnia 28 sierpnia 2007r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej (44.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 158/07 z dnia 28 sierpnia 2007r. w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Publicznego Przedszkola w Szczecinku (37kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 159/07 z dnia 29 sierpnia 2007r. w sprawie przyjęcia informacji z wykonania budżetu miasta Szczecinek za I półrocze 2007 roku (62.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 160/07 z dnia 29 sierpnia 2007r. w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 1 w Szczecinku (36.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 161/07 z dnia 31 sierpnia 2007r. w sprawie dokonania zmian w budżecie miasta Szczecinek na 2007 rok (86.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 162/07 z dnia 5 września 2007r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej (42.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 163/07 z dnia 5 września 2007r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej (42.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 164/07 z dnia 6 września 2007r. w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Szczecinek (20.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 165/07 z dnia 11 września 2007r. w sprawie rozpoczęcia procedury rekrutacyjnej na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miasta Szczecinek (40.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 166/07 z dnia 13 września 2007r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargów na zbycie nieruchomości stanowiących własność Miasta Szczecinek oraz ustalenia wysokości wadium (49.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 167/07 z dnia 14 września 2007r. w sprawie zmiany siedzib stałych obwodów głosowania (38.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 168/07 z dnia 14 września 2007r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej (42.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 169/07 z dnia 18 września 2007r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej (20.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 170/07 z dnia 18 września 2007r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej (20.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 171/07 z dnia 26 września 2007r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej (19.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 172/07 z dnia 26 września 2007r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej (19.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 173/07 z dnia 27 września 2007r. w sprawie powołania Obwodowych Komisji Wyborczych (28.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 174/07 z dnia 28 września 2007r. w sprawie dokonania zmian w budżecie miasta Szczecinek na 2007 rok (56.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 175/07 z dnia 2 października 2007r. w sprawie zmiany w składzie Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 20 (20.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 176/07 z dnia 2 października 2007r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej (21.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 177/07 z dnia 4 października 2007r. w sprawie zmian w składach Obwodowych Komisji Wyborczych (20.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 178/07 z dnia 8 października 2007r. w sprawie zmian w składach Obwodowych Komisji Wyborczych (20.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 179/07 z dnia 15 października 2007r. w sprawie dokonania zmian w budżecie miasta Szczecinek na 2007 rok (71.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 180/07 z dnia 19 października 2007r. w sprawie zmiany regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych (23.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 181/07 z dnia 19 października 2007r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej (20.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 182/07 z dnia 22 października 2007r. w sprawie ustalenia zasad aktualizacji wniosków o zawarcie umów najmu lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Szczecinek (22.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 183/07 z dnia 22 października 2007r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej (20.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 184/07 z dnia 30 października 2007r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej (19.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 185/07 z dnia 30 października 2007r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej (19.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 186/07 z dnia 31 października 2007r. w sprawie dokonania zmian w budżecie miasta Szczecinek na 2007 rok (76.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 187/07 z dnia 2 listopada 2007r. w sprawie rozpoczęcia procedury rekrutacyjnej na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miasta Szczecinek (22.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 188/07 z dnia 5 listopada 2007r. w sprawie powołania Miejskiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej (20.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 189/07 z dnia 5 listopada 2007r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Miejskiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej (32.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 190/07 z dnia 9 listopada 2007r. w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej (18.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 191/07 z dnia 15 listopada 2007r. w sprawie ustalenia projektu budżetu miasta Szczecinek na 2008 rok (21.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 192/07 z dnia 21 listopada 2007r. w sprawie określenia wysokości oraz zasad stosowania czynszu dzierżawnego za grunty stanowiące własność Miasta Szczecinek (33.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 193/07 z dnia 21 listopada 2007r. w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Ośrodku Sportu i Rekreacji w Szczecinku (112.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 194/07 z dnia 26 listopada 2007r. w sprawie zakresu zadań własnych Miasta Szczecinek dotyczących profilaktyki uzależnień i przeciwdziałania patologiom społecznym przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego w 2008 roku (104.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 195/07 z dnia 27 listopada 2007r. w sprawie rozpoczęcia procedury rekrutacyjnej na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miasta Szczecinek (22.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 196/07 z dnia 28 listopada 2007r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej (19.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 197/07 z dnia 30 listopada 2007r. w sprawie dokonania zmian w budżecie miasta Szczecinek na 2007 rok (80.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 198/07 z dnia 4 grudnia 2007r. w sprawie rozpoczęcia procedury rekrutacyjnej na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miasta Szczecinek (22.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 199/07 z dnia 10 grudnia 2007r. w sprawie rozpoczęcia procedury rekrutacyjnej na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miasta Szczecinek (22.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 200/07 z dnia 12 grudnia 2007r. w sprawie utrzymania zieleni miejskiej w granicach administracyjnych Miasta Szczecinek w roku 2008 (102.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 201/07 z dnia 18 grudnia 2007r. w sprawie ustalenia Regulaminu zasad przydzielania pracownikom Urzędu Miasta Szczecinek środków ochrony indywidualnej, środków higieny osobistej oraz dostarczania odzieży i obuwia roboczego (37.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 202/07 z dnia 19 grudnia 2007r. w sprawie zimowego i letniego utrzymania ulic w granicach administracyjnych Miasta Szczecinek w roku 2008 (233.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 203/07 z dnia 19 grudnia 2007r. w sprawie wyznaczenia administratora systemów i sieci teleinformatycznych (20kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 204/07 z dnia 19 grudnia 2007r. w sprawie ustalenia wykazu informacji niejawnych stanowiących tajemnicę służbową (21.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 205/07 z dnia 19 grudnia 2007r. w sprawie ustalenia stanowisk i rodzajów prac zleconych, z którymi może łączyć się dostęp do informacji niejawnych stanowiących tajemnicę służbową (30.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 206/07 z dnia 20 grudnia 2007r. w sprawie dokonania zmian w budżecie miasta Szczecinek na 2007 rok (70.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 207/07 z dnia 27 grudnia 2007r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej (21.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 208/07 z dnia 27 grudnia 2007r. w sprawie zatwierdzenia planu ochrony informacji niejawnych stanowiących tajemnicę służbową w Urzędzie Miasta Szczecinek (19.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 209/07 z dnia 31 grudnia 2007r. w sprawie dokonania zmian w budżecie miasta Szczecinek na 2007 rok (75.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 210/07 z dnia 31 grudnia 2007r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej (20.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 211/07 z dnia 31 grudnia 2007r. w sprawie utrzymania i konserwacji miejskich placów zabaw dla dzieci na terenie miasta Szczecinka w roku 2008 (30.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 212/07 z dnia 31 grudnia 2007r. w sprawie prowadzenia i utrzymania publicznych szaletów na terenie Miasta Szczecinka w 2008 roku (25.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 213/07 z dnia 31 grudnia 2007r. w sprawie utrzymania czystości (24.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Źródło informacji:Joanna Gawrych
Data utworzenia:2007-01-02 21:08:08
Wprowadził do systemu:Joanna Gawrych
Data wprowadzenia:2008-05-05 21:08:59
Opublikował:Joanna Gawrych
Data publikacji:2008-05-05 23:51:52
Ostatnia zmiana:2013-11-21 14:09:27
Ilość wyświetleń:7514

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij