Podstawa prawna: art. 10 ust.1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o ochronie zwierząt (Dz.U. z 2017 r. poz. 1840), § 1 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 28 kwietnia 2003r. w sprawie wykazu ras psów uznawanych za agresywne (Dz.U. Nr 77, poz. 687).

 

WYMAGANE DOKUMENTY:

1.   Wniosek o wydanie zezwolenia na utrzymywanie psa.

2.   Dokument potwierdzający pochodzenie psa, jego rasę, wiek, płeć (rodowód, metryka) oraz sposób oznakowania.

3.   Informacja określająca miejsce i warunki, w jakich wnioskodawca zamierza utrzymywać psa.

4.   Dowód opłaty podatku od psa.

5.   Numer rejestracyjny psa.

6.   Dokument potwierdzający zaszczepienie psa przeciwko wściekliźnie.

 

OPŁATY:

Opłata skarbowa - 82,00 zł,

wnoszona w kasie w tut. Urzędzie lub na rachunek bankowy Miasta Szczecinek nr 98 8566 1042 0001 2250 2000 0001 - Bałtycki Bank Spółdzielczy w Darłowie o/ Szczecinek.

 

MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW:

Biuro Obsługi Interesanta.

 

TERMIN ODPOWIEDZI:

Do 14 dni.

 

FORMA ZAŁATWIENIA SPRAWY:

Zezwolenie, którego odbiór następuje osobiście lub drogą pocztową z potwierdzeniem odbioru.

 

JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:

Wydział Komunalny, pok. nr 111, tel. 94 37 141 18.

 

TRYB ODWOŁAWCZY:

Nie przysługuje.

 

UWAGI:

Wykaz psów uznawanych za agresywne obejmuje następujące rasy psów:

·       amerykański pit bull terrier,

·       pies z Majorki (Perro de Presa Mallorquin),

·       buldog amerykański,

·       dog argentyńskii,

·       pies kanaryjski (Perro de Presa Canario),

·       tosa inu,

·       rottweiler,

·       akbash dog,

·       anatolian karabash,

·       moskiewski stróżujący,

·       owczarek kaukaski.