Podstawa prawna: art. 19 ustawy z dnia 16 października 1992r. o orderach i odznaczeniach, rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 grudnia 2004r. w sprawie szczegółowego trybu postępowania w sprawach o nadanie orderów i odznaczeń oraz wzorów odpowiednich dokumentów

WYMAGANE DOKUMENTY:

Wniosek o nadanie Medalu Za Długoletnie Pożycie Małżeńskie.

1.   Do wglądu:

·       odpis skrócony aktu małżeństwa (oryginał),

·       dowody osobiste małżonków.

Odpis nie są wymagany, gdy akt został sporządzony w Urzędzie Stanu Cywilnego w Szczecinku.

 

OPŁATY:

Nie pobiera się.

 

MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW:

Urząd Stanu Cywilnego, ul. 1-go Maja 5, pok. nr 019.

 

TERMIN ODPOWIEDZI:

Do 180 dni.

 

FORMA ZAŁATWIENIA SPRAWY:

Po otrzymaniu z Kancelarii Prezydenta RP medali uzgadnia się z wnioskodawcami termin i miejsce wręczenia medali.

 

JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:

Wydział Spraw Obywatelskich i Urząd Stanu Cywilnego, pok. nr 019, tel. 94 37 141 32.

 

TRYB ODWOŁAWCZY:

Nie przysługuje.

 

UWAGI:

W związku z długotrwałą procedurą nadania Medali wniosek należy zgłaszać co najmniej na 5 miesięcy przed planowaną datą uroczystości.

Medale nadawane są parom małżeńskim, które pozostają w związku małżeńskim 50 i więcej lat.

 

Sporządziła: Eugenia Grudecka