Adres:

ul. 1-go Maja 2
78-400 Szczecinek
tel.: 94 37 299 20
fax: 94 37 299 29
e-mail: sekretariat@ kcuw.szczecinek.pl
strona internetowa: http://kcuw.szczecinek.pl

Dyrektor: Tomasz Czuk 

Do podstawowych zadań należy:

 1. Realizacja zadań Miasta Szczecinek w zakresie prowadzenia gimnazjów, szkół podstawowych i przedszkoli oraz opieki nad dziećmi w wieku do lat 3.
 2. Realizowanie zadań wynikających z przepisów prawa oświatowego.
 3. Wspólpraca z organami sprawującymi nadzór pedagogiczny.
 4. Współpraca z organami administracji państwowej.
 5. Współpraca z jednostkami samorządowymi.
 6. Zapewnienie warunków do prawidłowego działania gimnazjów, szkół podstawowych i przedszkoli, żłobków oraz klubów dziecięcych, w tym bezpieczne i higieniczne warunki nauki, wychowania i opieki.
 7. Prowadzenie ewidencji rejestru żłobków i klubów dziecięcych, ewidecji szkół i placówek niepublicznych oraz wykazu dziennych opiekunów.
 8. Wykonywanie remontów obiektów szkolnych i przedszkolnych, żłobków i klubów dziecięcych oraz zadania inwestycyjne w tym zakresie.
 9. Zapewnienie obsługi administracyjnej, finansowej i organizacyjnej gimnazjów, szkół podstawowych, przedszkoli, żłobków i klubów dziecięcych prowadzonych przez Miasto Szczecinek.
 10. Obsługa kadrowa gimnazjów, szkół podstawowych, przedszkoli, żłobków i klubów dziecięcych.
 11. Wyposażanie podległych Miastu szkół w pomoce dydaktyczne i sprzęt niezbędny do pełnej realizacji programów nauczania.
 12. Wyposażenie podległych Miastu żłobków i klubów dziecięcych w sprzęt niezbędny do zapewnienia opieki nad dziećmi w wieku do lat 3.


Placówki:


1.  Przedszkole publiczne im. Kornela Makuszyńskiego
    ul. Księżnej Elżbiety 2 
    78-400 Szczecinek
    tel.: 94 372 35 52
    Dyrektor: Barbara Żeromska

2. Szkoły Podstawowe Publiczne:
    a) SP nr 1 im. Adama Mickiewicza
        Plac Wazów 1
        78-400 Szczecinek
        tel.: 94 374 33 68
        Dyrektor: Krystyna Dianow
    b) SP nr 4 im. Armii Krajowej
        ul. Jasna 2
        78-400 Szczecinek
        tel.: 94 372 35 89
        Dyrektor: Renata Romaniuk
    c) SP nr 5
        ul. Wiatraczna 5
        78-400 Szczecinek
        tel.: 94 374 07 07
        Dyrektor: Rafał Stasik
    d) SP nr 6 im. Zdobywców Wału Pomorskiego
        ul. Kopernika 18
        78-400 Szczecinek
        tel.: 94 374 27 06
        Dyrektor: Danuta Wachowicz - Kram
    e) SP nr 7 im. Noblistów Polskich
        ul. Krakowska 1
        78-400 Szczecinek
        tel.: 94 374 57 11
        Dyrektor: Maciej Kaźmierski