Adres:

ul. Bugno 2
78-400 Szczecinek
tel.: 94 37 401 39
fax: 94 37 401 39, 094 37 533 33
e-mail: sekretariat@ pwik.szczecinek.pl
strona internetowa: www.pwik.szczecinek.pl

 

Zarząd:

Andrzej Wdowiak – Prezes Zarządu


 

Rada Nadzorcza:

1.  Waldemar Mojsiewicz - Przewodniczący

2.  Czesław Podkowiak - Zastępca Przewodniczącego

3.  Włodzimierz Tosik - Członek

4.  Damian Wiśniewski - Członek

5.  Krzysztof Gołuchowski - Członek, przedstawiciel pracowników

6.  Sylwia Wasylczyszyn - Członek, przedstawiciel pracowników

 

Przedmiot działalności przedsiębiorstwa stanowi działalność gospodarcza polegająca na ujmowaniu, uzdatnianiu i zbiorowym dostarczaniu wody oraz zbiorowym odprowadzaniu i oczyszczaniu ścieków na terenie Miasta Szczecinek za pomocą urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych.