Adres:

ul. Cieślaka 6c
78-400 Szczecinek
tel.: 94 374 98 70
fax: 94 374 98 79
e-mail:
sekretariat@ pgk.szczecinek.pl

strona internetowa: www.pgk.szczecinek.pl

 

Zarząd:

Radosław Żmuda-Trzebiatowski – Prezes Zarządu
Wojciech Litorowicz - Wiceprezes Zarządu

Rada Nadzorcza:

1.  Leszek Seheńczuk

2.  Robert Mietlicki

3.  Olga Gasiul

4.  Andrzej Głogowski

5.  Janusz Wach

 

Przedmiotem działalności Spółki jest:

1.  Wywóz nieczystości stałych oraz ich utylizacja.

2.  Oczyszczanie ulic i placów.

3.  Utrzymanie zieleni i parku miejskiego.

4.  Eksploatacja składowiska.

5.  Usługi pogrzebowe i prowadzenie cmentarza komunalnego.

6.  Handel detaliczny (sklep z trumnami i utensyliami pogrzebowymi).

7.  Usługi sanitarne i pokrewne.