Adres:

ul. Szczecińska 2
78-400 Szczecinek
tel.: 94 372 96 28
fax: 94 372 96 27
e-mail: biuro@ basen.szczecinek.pl

Zarząd:

Beata Bracka – Prezes Zarządu

 

Rada Nadzorcza:

1.  Artur Kotynia

2.  Szymon Bibik

3.  Maciej Makselon

 

Przedmiotem działalności Spółki jest między innymi:

1.  Działalność zespołu basenów i innych obiektów sportowych.

2.  Działalność związana z poprawą kondycji fizycznej.

3.  Pozostała działalność rekreacyjna, związana ze sportem.

4.  Działalność obiektów kulturalnych.

 

Spółka została powołana do zarządzania krytą pływalnią w Szczecinku. W ramach oferowanych usług basenowych spółka świadczy zajęcia ruchowe: nauka i doskonalenie pływania, aqua - aerobic, gimnastyka korekcyjno – kompensacyjna w wodzie, fitness, step – aerobik, gimnastyka na piłkach.

Szczegółowa oferta w Internecie pod adresem: www.basen.szczecinek.pl