Funkcję Głównego Specjalisty ds. Promocji  i Kontaktów z Mediami sprawuje Mateusz Ludewicz

Telefon: 735 939 693

Do zadań Głównego Specjalisty ds. Promocji i Kontaktów z Mediami należy:

1.     Dbanie o prawidłową politykę wizualną i informacyjną Burmistrza.

2.     Współpraca ze środkami masowego przekazu.

3.     Współpraca międzynarodowa Miasta.

4.     Wydawanie zezwoleń na prowadzenie imprez masowych na terenie Miasta lub odmowa ich wydania.

5.     Opracowanie i bieżąca aktualizacja strony internetowej Urzędu.