Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miasta Szczecinek

Kolorowy pasek

Wydział Rozwoju

Dyrektor Wydziału: Marcin Wilk

Telefon: 94 37 141 67, pokój nr 219, budynek B

 

Zadania Wydziału:

1)    prowadzenie i koordynacja działań Urzędu na rzecz pozyskiwania środków z funduszy pomocowych i środków ze źródeł zewnętrznych krajowych i/lub zagranicznych, w tym przygotowywanie, opracowywanie dokumentów aplikacyjnych dla wybranych projektów inwestycyjnych i nieinwestycyjnych, ich monitoring i sprawozdawczość;

2)    współpraca z miejskimi jednostkami organizacyjnymi w zakresie pozyskiwania środków finansowych ze źródeł zewnętrznych krajowych i/lub zagranicznych;

3)    opracowywanie Strategii Rozwoju Miasta oraz monitoring realizacji celów i zadań wynikających z jej zapisów;

4)    opracowywanie programów rozwoju w trybie określonym w przepisach o zasadach prowadzenia polityki rozwoju;

5)    zapewnienie i udzielanie informacji o warunkach inwestowania w mieście;

6)    promocja ofert inwestycyjnych oraz potencjału gospodarczego Miasta;

7)    obsługa organizacyjno-administracyjna działań związanych z procedurami formalno-prawnymi dotyczącymi specjalnych stref ekonomicznych;

8)    współpraca z Centrum Obsługi Inwestorów i Eksporterów przy Urzędzie Marszałkowskim Województwa Zachodniopomorskiego w Szczecinie, Polską Agencją Informacji i Inwestycji Zagranicznych S.A. w Warszawie, a także innymi podmiotami i organizacjami, w zakresie przedsięwzięć zmierzających do pozyskiwania inwestorów;

9)    prowadzenie Szczecineckiego Centrum Wspierania Biznesu, a w szczególności:

a)    doradztwo w zakresie administracyjno–prawnych aspektów i procedur koniecznych do rozpoczęcia oraz prowadzenia działalności gospodarczej;

b)    udzielanie informacji o możliwości pozyskania środków finansowych dla MŚP z funduszy pomocowych oraz z innych źródeł zewnętrznych;

c)     udzielanie informacji i doradztwa dotyczącego metodyki opracowywania analizy finansowej i ekonomicznej projektów, w zakresie sporządzania biznesplanów i studiów wykonalności;

d)    organizowanie i/lub przeprowadzanie szkoleń dla MŚP o tematyce gospodarczej;

e)    współpraca z instytucjami okołobiznesowymi;

10) obsługa spraw związanych z Centralną Ewidencją i Informacją o Działalności Gospodarczej, w tym:

a)    przyjmowanie, przesyłanie i archiwizowanie przez gminy wniosków o wpis do CEIDG jako zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej;

b)    przekazywanie do CEIDG danych i informacji przez organy samorządu terytorialnego i gospodarczego, o których mowa w art. 37 ust. 5 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, jako zadanie z zakresu administracji rządowej;

c)     udzielanie informacji o osobach fizycznych, które zakończyły wykonywanie działalności gospodarczej przed dniem 1 lipca 2011 r. organom policji, sądom, prokuraturze i innym;

11) obsługa spraw związanych z licencjami i zezwoleniami na wykonywanie transportu drogowego, w tym: prowadzenie spraw dotyczących udzielenia, odmowy udzielenia, cofnięcia, zmiany i stwierdzania wygaśnięcia licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówkami osobowymi oraz zezwolenia na wykonywanie przewozów regularnych i przewozów regularnych specjalnych osób;

12) obsługa spraw związanych z zezwoleniami na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych, w tym:

a)    przyjmowanie, rozpatrywanie i wydawanie zezwoleń na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych oraz decyzji o wygaśnięciu lub cofnięciu zezwolenia;

b)    prowadzenie spraw dotyczących obowiązku składania oświadczeń o wartości sprzedaży napojów alkoholowych oraz opłatami za korzystanie z zezwoleń;

c)     kontrola punktów sprzedaży napojów alkoholowych przed wydaniem zezwolenia na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych;

d)    współpraca z Wydziałem Nadzoru w zakresie planowania kontroli prawidłowości danych w oświadczeniach o wartości sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych w punkcie sprzedaży w roku poprzednim;

13) prowadzenie ewidencji pól biwakowych oraz obiektów, w których są świadczone usługi hotelarskie niebędących hotelami;

14) prowadzenie spraw związanych z udziałem Miasta w funduszach, związkach i stowarzyszeniach;

15) wydawanie, odmowa wydania lub cofanie zezwolenia na prowadzenie placówki wsparcia dziennego;

16) wydawanie, odmowa i cofanie zezwoleń na uprawę maku lub konopi włóknistych na terenie m. Szczecinek;

17) prowadzenie rejestru wydawanych zezwoleń, o których mowa w pkt 16;

18) przekazywanie informacji do Referatu Ochrony Środowiska o wydaniu zezwolenia na uprawę maku lub konopi włóknistych.

 

Metadane

Źródło informacji:Joanna Gawrych
Data utworzenia:2007-09-27 01:13:44
Wprowadził do systemu:Joanna Gawrych
Data wprowadzenia:2008-04-28 01:14:04
Opublikował:Joanna Gawrych
Data publikacji:2008-04-28 01:18:44
Ostatnia zmiana:2016-12-14 13:56:15
Ilość wyświetleń:8515

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij