Funkcję Skarbnika Miasta pełni Grzegorz Kołomycki.

Pokój nr 14, telefon: 94 37 141 13.

 

Do zadań Skarbnika Miasta – głównego księgowego budżetu należy:

1.    Planowanie potrzeb finansowych Miasta i tworzenie projektów budżetu Miasta, planu finansowego zadań zleconych i powierzonych.

2.    Opracowywanie projektów zmian planów, o których mowa w pkt. 1.

3.    Monitorowanie sytuacji finansowej Miasta poprzez współpracę z Wydziałami: Komunalnym, Nieruchomości i Rozwoju oraz Biurem Inwestycyjnym.

4.    Inicjowanie działań koniecznych do uzyskania środków finansowych i ich pozyskiwanie.

5.    Współpraca z organami podatkowymi i organami nadzoru finansowego.

6.    Nadzór nad gospodarką finansową i wykonaniem budżetu Miasta.

7.    Współpraca z bankami i instytucjami finansowymi.

Skarbnik Miasta sprawuje bezpośredni nadzór nad pracą Dyrektora Wydziału Finansowego.