Zastępca Burmistrza Miasta

Maciej Makselon


 obrazek
+ 48 94 37 141 58

 obrazek+ 48 94 37 402 54

 

Sekretariat, I piętro, pokój nr 102


Zastępca Burmistrza Miasta nadzoruje i koordynuje sprawy z zakresu:

a)    planowania i rozwoju Miasta,

b)    pozyskiwania środków zewnętrznych i inwestorów,

c)    kultury fizycznej i turystyki,

d)    spraw obywatelskich,

e)    rejestracji stanu cywilnego,

f)     ochrony środowiska i przyrody oraz gospodarki wodnej,

g)    zieleni miejskiej i zadrzewień,

h)    edukacji publicznej,

i)      wspierania i upowszechniania idei samorządowej,

j)      bieżącego funkcjonowania Aqua-Tur Sp. z o. o., Komunalnego Centrum Usług Wspólnych, Ośrodka Sportu i Rekreacji oraz Muzeum Regionalnego.


Sprawuje bezpośredni nadzór nad:

  • Wydziałami: Rozwoju, Spraw Obywatelskich, Urzędu Stanu Cywilnego,
  • Referatu Ochrony Środowiska.