Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miasta Szczecinek

Kolorowy pasek

Strategia Rozwoju Miasta

Ujęcie rozwoju miasta w ramy dokumentu programującego, takiego jak strategia rozwoju miasta, to wyraz upowszechniania się w Polsce nowoczesnego wzoru zarządzania rozwojem lokalnym. Jest to dokument, który – bazując na analizie silnych i słabych stron miasta – pokazuje kierunki jego dalszego rozwoju, ujmując je w cele, programy i konkretne projekty. Strategia rozwoju odgrywa ważną rolę w procesie planistycznym, pełniąc funkcję informacyjną wobec mieszkańców miasta, inwestorów i pracowników urzędu.

 

Zmieniające się uwarunkowania zewnętrzne, a także konieczność stworzenia nowych i doprecyzowania wcześniejszych projektów i zadań, zawartych w realizowanej „Strategii Rozwoju Miasta Szczecinek na lata 2003-

 

Prace związane ze zbieraniem niezbędnych danych oraz przygotowywaniem poszczególnych elementów Strategii były prowadzone przez zespół osób, przede wszystkim pracowników Urzędu Miasta, radnych i reprezentantów szeregu organizacji i instytucji z terenu miasta oraz przy współpracy konsultantów do spraw zarządzania strategicznego ze Stowarzyszenia „Partnerzy dla Samorządu” z Poznania. Po spotkaniach warsztatowych oraz dyskusjach w zespołach problemowych, prowadzonych w październiku 2007 roku, powstały konkretne modyfikacje kierunków rozwoju miasta na lata 2008 – 2017. Nie zrezygnowano przy tym ze wszystkich ustaleń pierwszej Strategii. Przygotowując niniejszy dokument odwołano się wielokrotnie do przyjętych w roku 2003 założeń i pomysłów.

 

„Strategia Rozwoju Miasta Szczecinek na lata 2008-2017” jest planem zamierzeń pokazującym kierunki rozwoju miasta. Jego wykonanie zależy od wielu instytucji i zewnętrznych czynników. Dokument ten pokazuje jednak faktyczny stan zamierzeń strategicznych Miasta Szczecinek i stanowi kontynuację wieloletniego procesu rozwoju. Wyznaczone projekty realizacyjne będą zapewne modyfikowane przez zmieniające się warunki zewnętrzne, ale zawsze powinny być zbieżne z misją miasta, która mówi m.in. o rozwoju usług turystycznych, zapewnieniu bezpieczeństwa, poszanowaniu przyrody oraz stwarzaniu przyjaznych warunków życia mieszkańców i funkcjonowania przedsiębiorców.

 

 

/-/ Burmistrz Miasta

 

 


 

Uchwała Nr XII/164/08

Rady Miasta Szczecinek

z dnia 28 stycznia 2008r.

w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Miasta Szczecinek na lata 2008-2017

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591; z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003r., Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218) Rada Miasta Szczecinek uchwala, co następuje:

§ 1. Uchwala się Strategię Rozwoju Miasta Szczecinek na lata 2008-2017 w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 2. Traci moc Uchwała Nr XII/118/03 Rady Miasta Szczecinek z dnia 8 grudnia 2003r. w sprawie Strategii Rozwoju Miasta Szczecinek na lata 2003-2012.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Szczecinek.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

/-/ Przewodniczący Rady Miasta

 

Załączniki

Strategia rozwoju miasta (713kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Źródło informacji:Joanna Gawrych
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Joanna Gawrych
Data wprowadzenia:2008-04-28 03:55:38
Opublikował:Joanna Gawrych
Data publikacji:2008-04-28 22:13:01
Ostatnia zmiana:2008-05-10 21:37:26
Ilość wyświetleń:15703
Urząd Miasta Szczecinek
Pl. Wolności 13, 78-400 Szczecinek

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij